De islam en de Eindtijd

En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. (Openbaring 13:8)
Er is deze dagen veel belangstelling voor de rol van de islam in de eindtijd. En er zijn ook veel misverstanden. Recente onderzoeken werpen wat licht op het onderwerp. Het is duidelijk dat het aantal volgelingen van de islam sneller toeneemt dan elk andere religieuze groep ter wereld. Hun huidige groeipercentage is vier keer groter dan die van christenen. Volgens een recente enquÍte door ĎThe Pew Forum on Religion and Public Lifeí beslaan islamitische gelovigen met 1,57 miljard leden nu een vierde van de wereldbevolking , tweede na het christendom. Dit is revolutionair en het speelt zich voor onze ogen af, al merken de meeste westerse christenen het niet eens. En de moslims zijn niet alleen de snelst groeiende religieuze groep in de wereld, maar ook in de Verenigde Staten, Canada en Europa, waarbij Europa misschien het voorbeeld is waar het in Canada en daarna in de VS naar toe gaat.

Vergelijken we de huidige geboortecijfers van de autochtone Europeanen met de Europese moslimimmigranten dan kunnen we een zeer duidelijke en verrassende conclusie trekken: het Europa zoals wij het gekend hebben is zeer snel aan het veranderen in een EurabiŽ, waar sommigen al langer naar verwijzen, onder de macht en de controle van de islam. Vandaag zijn er meer moslims in Duitsland, dan er in Libanon zijn. Frankrijk met een moslim bevolking die iets minder is dan in Duitsland, vertegenwoordigd wel een groter percentage van de Franse bevolking, en gezien de huidige snelheid waarmee kerkgebouwen worden omgebouwd, zullen er binnenkort meer moskeeŽn dan kerken zijn in Engeland. Na de Opname van de gemeente, zal het religieus systeem van de islam de meeste mensen op aarde zijn. Of je nu gelooft dat de islam een religie van vrede is of niet, het is vrij duidelijk dat deze niet zomaar weg zal gaan na de opname en hun langgekoesterde droom om de dominante religie op de wereld te zijn loslaat.

Wat zegt EzechiŽl 38?
Denk niet dat de islam na de slag van EzechiŽl 38 niet langer een levensvatbare religie zal zijn. Volgens het Pew Forum rapport zullen de landen die zich verenigen tegen IsraŽl en worden verslagen, maar een klein percentage zijn van de totale islamitische bevolking. Zo zijn de vier grootste islamitische landen als het om de populatie gaat, er niet bij betrokken.

In feite worden van alle in de wereld wonende moslims in 10 landen maar tweederde genoemd, Turkije, Iran en LibiŽ. Ruwe schattingen geven aan dat 15% van de islamitische wereld vertegenwoordigd zal worden door de legers die tegen IsraŽl vechten. En vergeet niet dat alleen hun soldaten sterven in de strijd, en niet de totale bevolking. En gezien het verleden is het onwaarschijnlijk dat de aanhangers van de islam in de strijd tegen IsraŽl hun godsdienst zullen verlaten vanwege een nederlaag door de Joden. En dan is er het feit dat in de eindtijd de als leiders genoemde koning van het Noorden en koning van het Zuiden, beide zullen voortkomen uit plaatsen die vandaag moslim gebieden zijn. Ze zijn voortgekomen uit het vroegere Griekse Rijk en dat maakt hen niet tot West-Europeanen. De eerste koning van het Noorden bouwde zijn hoofdstad, Seleucia, bij de rivier de Tigris in het huidige Irak en de eerste koning van het Zuiden woonde in Egypte. DaniŽl 11:40 vertelt ons dat de eindtijd personificaties van deze twee koningen net voor het begin van de Grote Verdrukking strijden voor de werelddominantie.

Vergelijk dat eens met wat er waarschijnlijk zal gebeuren met de 2,2 miljard sterke ďchristelijkeĒ wereld tijdens de Opname dan het is niet moeilijk om te zien dat de Islam de sterkste religieuze kracht zal zijn op Aarde als de 70e week van DaniŽl begint. (Immers, geen van hen zal worden opgenomen.) De islam zou een voor de hand liggende keuze zijn voor een man die een religieus systeem wil gebruiken om de controle over de wereld te krijgen.

En vergeet niet, dat de antichrist niet het verbond zal bevestigen met IsraŽl om hen te helpen. Hij zal het doen om zichzelf te helpen. Door middel van deze vrede zal hij velen weten te misleiden, DaniŽl heeft daarvoor gewaarschuwd (DaniŽl 8:25). En met uitzondering van een vluchtende joodse overblijfsel, zal de wereld bedrogen worden, zeggende: ďVrede en veiligheidĒ zal een plotseling verderf hun overkomen, zoals de weeŽn van een zwangere vrouw, en zij zullen geenszins ontkomen. (1 Tess. 5:3). Maar God zal niet worden misleid. Hij noemt dit een verbond met de dood (Jesaja 28:15). Dient dit verbond dan niet het doel God, vraagt u zich af? Ja natuurlijk, alles wat er gebeurt dient Gods doel, maar dat betekent niet dat alles wat er gebeurt ook goed is voor de mens. De Joden zullen denken dat ze een garantie voor vrede krijgen, maar God zal het verbond gebruiken om de 70e week van DaniŽl in te luiden, een tijd waarin Hij de naties volledig zal vernietigen en Zijn verbondsvolk gaat zuiveren. Het zal allesbehalve vreedzaam verlopen.

Het is meer dan 5 jaar geleden dat ik voor het eerst berichtte over de overeenkomsten tussen de islamitische profetieŽn over de Mahdi en de christelijke profetieŽn over de antichrist. Ik merkte op hoe van beide wordt gezegd dat die op het toneel komen in een tijd van grote onrust op aarde, beiden komen op met een verlangen om de vrede te herstellen, allebei regeren ze zeven jaar, zowel als het hoofd van een ťťn-wereld religie als een wereldregering, en beiden beweren van bovennatuurlijke oorsprong te zijn En in beide gevallen zal hun bewind eindigen, zo is geprofeteerd, in een strijd tussen goed en kwaad dat de definitieve beslissing over de aarde brengt. Het klinkt alsof ze een en dezelfde persoon zijn.

Toch zijn bijna alle studenten in de profetie er nog steeds van overtuigd dat de antichrist van een West-Europese afkomst moet zijn, op de een of andere manier in lijn met de Rooms-katholieke Kerk. Maar sindsdien ben ik mij bewust dat steeds meer en meer mensen verder kijken dan deze traditionele opvatting, en de mogelijkheid overwegen dat een wereldleider afkomstig is uit het oostelijke deel van het Romeinse Rijk, van waaruit de islam ontstond.

Een andere les van DaniŽl
Onze eerste glimp op de ďtijd der heidenenĒ, de periode van een heidense heerschappij over de aarde, kwam in de vorm van een groot standbeeld in de droom van Nebukadnezar (DaniŽl 2:31-45). Toen DaniŽl zijn visioen had over deze tijd (DaniŽl 7) werd die vertegenwoordigd door de vier grote beesten. De eerste was een leeuw, het symbool voor Babylon. De tweede was een beer, de Medo-Perzen, en de derde was een luipaard, Griekenland. In DaniŽl 7:7 zegt hij:

ďDaarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens.Ē

Deze tekst verwijst naar Rome. In de dierlijke beeldspraak, staat de hoorn voor autoriteit, en wanneer het getal 10 symbolisch gebruikt is, staat het voor de voltooiing van de heilige orde. Deze is te vergelijken met DaniŽl 2:44 waarin we zien dat dit vierde beest het complete gezag zal krijgen over de aarde en het nooit zal loslaten, totdat de Heer komt om het met geweld af te nemen.

De antichrist zal eerst verschijnen in Openbaring 6:2, vermomd als de man op het witte paard. Volgens DaniŽl 8:25 zal hij een grote vredestichter lijken, maar zijn bedoeling zal zijn de wereld te veroveren. Zijn ware identiteit zal niet worden blootgegeven tot aan Openbaring 13:1-2, waar het duidelijk wordt dat hij gemachtigd is door Satan. Verzen 1 tot 2 beschrijven hem:

ďEn ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. Het beest dat ik zag leek op een panter, met poten als van een beer en een bek als de muil van een leeuw. De draak droeg zijn kracht en heerschappij en gezag aan het beest over. 2 En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.Ē

Vergelijk Openbaring 13:1-2 met Daniel 7:7 en je zult zien dat, terwijl de 10 horens laten zien dat hij al de macht van het vierde heidense Koninkrijk heeft en niet-joods is, zijn identificerende kenmerken meer lijken op de eerste drie van DaniŽlís beesten. Babylon, PerziŽ en Griekenland waren allemaal gericht op het Oosten. Alleen Rome had een westerse oriŽntatie, (waardoor het afwijkt van de andere drie, zoals DaniŽl opmerkte). Zou dit kunnen betekenen dat de antichrist ook eerst naar het oosten zal kijken (Islam) om zijn macht te verstevigen?

De tijd zal het leren. In zijn verklaring van de droom van Nebukadnezar, vertelde DaniŽl ons hoe in de eindtijd dit 4e rijk zou worden gekenmerkt door innerlijke conflicten. Hij zei dat het ooit als de twee sterke benen van ijzer was geweest(de Oost-en West-afdelingen van het Romeinse Rijk), echter de wederopbouw aan het einde zou zijn als het proberen om ijzer en leem te mengen. (DaniŽl 2:40-43) Hij kan hiermee de sociale onrust hebben beschreven die we hebben meegemaakt in de verschillende Europese landen sedert hun inheemse bevolking niet altijd goed reageerden op de moslim immigratie.

Het is absoluut niet mijn doel te bevestigen of achter de standpunten te gaan staan van sommige zogenoemde experts over de islam, die recent kwamen opdraven met allerlei nieuwe interpretaties van de christelijke profetieŽn. We moeten onze ogen open houden. Dingen gebeuren snel en het zal voortdurend een uitdaging blijven voor ons traditionele perspectief. DaniŽl werd verteld dat als het einde nadert, de kennis zal toenemen (DaniŽl 12:4). Dat betekent dat we een steeds duidelijker inzicht krijgen in hoe de gebeurtenissen zich zullen ontvouwen. Dit moet gebeuren door zorgvuldige onderzoek: het zien van de stukjes van de puzzel die op hun plaats vallen en ze vergelijken met de Schrift.

Maar God weet het einde vanaf het begin, dus niets van dit alles is nieuw voor Hem. Waar wij dingen zien veranderen, ziet Hij slechts een nauwere afstemming van de aardse gebeurtenissen met de hemelse waarheid. Het is tijd om een open Bijbel te hebben als we kijken naar de krantenkoppen, omdat we nu een andere reden hebben om dagelijks de Schriften te doorzoeken (Hand. 17:11). Je kunt bijna de voetstappen van de Messias horen.

Bron: gracethrufaith.com
Vertaling: RPM
Toegevoegd: 28 mei 2011
blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug