Islamitische extremisten bedreigen de vrije wereld

Onze wereld wordt bedreigd door extremistische groepen binnen de islam. Hun voornaamste doel is de joden en christenen, en met hen de hele vrije met democratische gekozen regeringen, te vernietigen. Hun hoofddoel is, wereldheerschappij en dat zullen ze met alle middelen proberen te bereiken. Miljoenen moslims zijn al geÔnfiltreerd in de Westerse samenleving en eisen hun rechten op, terwijl ze weigeren die van anderen te erkennen. Hier in het Westen mogen vele miljoenen moslims in vrijheid leven, moskeeŽn bouwen, de koran bestuderen en hun haat tegen het Westen vrijelijk demonstreren. Ze zijn wars van alle nationale identiteiten en willen zich alleen met het gedachtegoed van de islam identificeren. Dezelfde mensen noemen IsraŽl een racistisch land Ze zijn aan een opmars begonnen die niet meer te stoppen lijkt.

Zij geloven dat het allah zelf is, die hen aanzet tot de heilige oorlog, opdat ze de hele wereld veroveren en aan de islam onderwerpen. De jihad is de strijd tegen 'ongelovigen' ( niet-moslims) met de bedoeling hen tot de islam over te halen en de verspreiding en de triomf van de islam over alle godsdiensten te bewerkstelligen. Ongelovigen die weigeren moslim te worden, moeten worden vernietigd. De jihad is een 'goddelijk' bevel zo zegt men, en wordt als een heilige plicht voor de moslimnatie beschouwd. In de koran staan maar liefst 123 commando's om te vechten en te doden voor allah. Radicale imams in moskeeŽn overal ter wereld roepen stelselmatig op de vijanden van de islam te vernietigen. Ook verheerlijken zij het martelaarschap.

In Sura 8:13-14 staat: ,, Ik ben met u, versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af. Dit is omdat zij zich tegen allah en zijn boodschapper hebben verzet. En wie tegen allah en zijn boodschapper strijdt, wete, allah is voorzeker sterk in vergelding." In Sura 9. At-Tauba, vers 5 staat: ,, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt. Dit wordt het vers van het Zwaard genoemd. Mohammed gaf zelf aan zijn volgelingen het voorbeeld."

Ook in Nederland roepen radicale imams op de vijanden van de islam te vernietigen zoals destijds te zien was in het programma Nova. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD ( de nieuwe naam voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst) vindt dat deze imams een voedingsbodem creŽren voor extremisten om ook in Nederland moslims te rekruteren voor de gewapende islamitische strijd. De Egyptische imam El Shershaby bad in de moskee El Tawheed in Amsterdam: ,, allah, reken af met de vijanden van uw geloof, maak hun leven tot een ondraaglijke hel". Op een Nederlandse islamitische website wordt een uitspraak van Mohammed aangehaald waarin deze zegt: ,, dat het laatste uur ( de dag des oordeels) niet is aangekomen voordat wij islamieten al de joden hebben uitgeroeid". Onze profeet heeft ons meerdere malen laten zien dat wij islamieten de sterksten dezer wereld zijn. Niemand van de joden zal er nog leven zoals onze profeet, onze ze leider, onze generaal zei: ,, vreest ons, want wij zullen nog ontwaken". Dit soort teksten zijn beslist niet als beeldspraak bedoeld.

De AIVD verdenkt verschillende radicale moslimcellen ervan dat zij zich bezighouden met ondersteunende terroristische activiteiten en het voorbereiden van aanslagen. Volgens de Nederlandse terrorismespecialist D. Leurdijk van het Instituut Clingendael zal ook Europa niet de dans ontspringen.Het is volgens hem nog slechts wachten op de eerste klap.

Sommige regeringen proberen om politieke redenen de feiten te verdoezelen. De Britse premier Tony Blair zei onlangs dat het terrorisme niets met de islam te maken had. In Britse kranten en televisie wordt de islam afgespiegeld als een religie van vrede, oprechtheid, moraliteit, zelfdiscipline en gezinswaarden, die helaas een beetje besmet is met 'enkele' fundamentalisten. Het is waar dat veel moslims vredelievend zijn en wetsgetrouw in de landen van het Westen waar zij wonen en niets moeten hebben van het geweld van hun extremistische broeders. Maar het is niet waar dat 'vrede' de werkelijke karaktereigenschap is van de islam. De islam is alles behalve vrede! Het betekent niets anders dan onderwerping. Men wil de wereld onder hun controle brengen. Dat bleek nog eens duidelijk toen enige tijd geleden duizenden moslims in Londen bijeen waren om te spreken over de oprichting van een islamitische staat binnen de Verenigd Koninkrijk. Zij willen Engeland maken tot het eerste gecontroleerde moslimland in Europa. Om het zover te krijgen dient een heilige oorlog gevoerd te worden en zij die zich daartegen verzetten wacht de dood!.

Het is opmerkelijk dat de Arabische moslims in hun strijd tegen IsraŽl het lied aanheffen: ,,Eerst strijden wij tegen de zaterdag mensen en daarna tegen de zondagmensen". Men is inmiddels begonnen de zegevierende opmars van de islam tot het hart van de christelijke centra in het Westen te exporteren. Niet-christenen moeten niet denken dat zij de dans zullen ontspringen want voor moslims is iedereen in het Westen van christelijke huize. Nergens ter wereld is de haat en intolerantie van de islam duidelijker te zien dan in IsraŽl. De joodse staat in hun midden wordt gezien als een dodelijke belediging van alles waarin zij geloven. Maar dat geldt inmiddels evenzeer voor de rest van de wereld en met name Amerika.

In de maandelijkse uitgave van WorldNetDaily's 'Whistleblower' getiteld "Terroristen in de Verenigde Staten" worden feiten aangehaald hoe terroristen, hun supporters en geldschieters gebruik maken van Amerika's open samenleving. Hoe o.m. Saoedi-ArabiŽ miljarden dollars Ônvesteerd in een netwerk van moskeeŽn en islamitische centra met de bedoeling de Amerikaanse samenleving te islamitiseren.Zij maken van de religieuze vrijheid en burgerrechten in dit land gebruik om op een geraffineerde manier een netwerk van terrorisme op te zetten. Religieuze en liefdadigheidsinstellingen maken het publiek wijs goede doelen na te streven en leggen het groeiende islam-terrorisme uit als het werk van criminelen en geestelijk gestoorde individuen terwijl ze in werkelijkheid druk bezig zijn met het kweken van anti-Amerikaanse stemmingen. Het groeiende islam-terrorisme wordt door hen uitgelegd als het werk van criminelen en geestelijk gestoorde individuen terwijl ze in werkelijkheid bezig zijn met het verspreiden van haat tegen Amerika.

Een naam die regelmatig opduikt in connectie met het verspreiden van haat is Sjeik Sašd Al-Barak, de geestelijk adviseur van de Saoedische kroonprins Abdoellah. Deze man roept regelmatig op tot vernietiging van IsraŽl en Amerika.Toch werd dit heerschap van harte welkom geheten op de ranch van George Bush toen hij zijn baas Abdoellah dit jaar vergezelde op diens reis naar Amerika. In april van dit jaar gaf Al-Barak een preek in een moskee in Riad, waarin hij moslims opriep om Joodse mannen te vermoorden en joodse vrouwen tot slavin te maken. A-Barak's woorden werden per satelliet naar alle moslims over de wereld uitgezonden. Zij werden op de band opgenomen en verspreid door instituten die door de Saoedi's gefinancierd worden, en die actief zijn in de Verenigde Staten.Ook zamelde hij tijdens een telefonische inzamelactie, 109 miljoen dollar in voor islamitische terroristen. Geld, zo zei hij, dat hij wilde gebruiken tegen de VS:,,Ik ben tegen Amerika, totdat dit leven eindigt, tot aan de dag des oordeels." Pat Robertson, leider van een religieuze omroep in de VS , stelde de media en de overheid voor eens wat meer onderzoek te doen naar teksten in de Koran waarin wordt opgeroepen ongelovigen te vermoorden:,, Het lijkt wel alsof men bewust bezig is de feiten te verdoezelen in plaats van ze aan de kaak te stellen."

De islam beschouwt zichzelf als de enige religie ter wereld. Adam, Abraham en Mozes waren moslims en Jezus was een islamitische profeet. De islam heeft vanaf het begin onderscheid gemaakt tussen christenen en joden, die zij "de mensen van het boek " noemen, en de islam. In de ogen van extremisten als Osama bin Laden verdienen ongelovigen de dood. De algemene houding van het verachten van niet-moslims neemt zienderogen toe en discriminatie in moslimlanden is aan de orde van de dag. Christenen worden vernederd en krijgen het steeds moeilijker in de islamitische wereld. Vijftig jaar geleden was 15% van de Arabische bevolking in het Midden-Oosten nog christen. Vandaag is dat nog slechts 2%. De Franse filmmaker Pierre Rehov die een documentaire heeft gemaakt over dit verschijnsel, ontdekte dat de laatste twintig jaar, 2 miljoen christenen uit de Arabische landen zijn gevlucht, vanwege vervolging, intimidatie, allerlei vormen van terreur en moord.

De wereld staat pas aan het begin van wat het islamitische hoofddoel is:,, wereldheerschappij". Internationale terreurdeskundigen verwachten een golf aan terreuraanslagen indien de Verenigde Staten tot een aanval op Irak mocht besluiten. Men verwacht een golf van haat tegen joden en joodse instellingen in de hele wereld. Sommigen spreken van een 'storm' van haat zoals nog nooit is gezien. WorldNetDaily bericht dat de terroristen beschikken over tonnen biologische wapens en dat ze die ongetwijfeld zullen inzetten. In de VS houdt men serieus rekening met deze mogelijkheid.In een verschenen overheidsrapport worden 120 plaatsen genoemd die als mogelijk doelwit gelden. Bronnen melden dat de Amerikaanse regering in dit geval de staat van beleg zal afkondigen. Het leger heeft in stilte 5 miljoen tenten klaarliggen om de bevolking op te vangen indien de situatie dat mocht vereisen.

In IsraŽl worden aan de lopende band mensen door islamitische bendes om het leven gebracht alleen omdat ze jood zijn. Inmiddels zijn in grote delen van de wereld islamitische bendes bezig christenen te vermoorden.Ook het Westen zal vroeg of laat met deze vorm van terreur te maken krijgen.Dat is nog slechts een kwestie van tijd!

Bronnen: Israelinsider, 23-11-2002. WorldNetDaily, 20-11 en 3-12-2002. Het KNP: Ashhurst-Lienden, De dreiging van de islam, 21-6-2002. Desintox-vl, 26-11-2002. The Weekly Standaard, 20-11-2002. Koenig's Int. News, 26-11-2002.

Toegevoegd: 7 december 2002
Uit de nieuwsbrief van: Franklin Ter Horst Studies


Print deze pagina
Terug