Is de islam een ‘religie van de vrede’?

George Bush noemt de islam een "religie van vrede". Maar journalist Robert Spencer heeft er zich in verdiept en schrijft in zijn nieuwe boek "Voorwaarts Moslimstrijders" hoe de jihad Amerika en het Westen bedreigt en dat het islamitisch extremisme rechtstreeks voortkomt uit de Koran en de islamitische commentaren. Spencer merkt op dat er miljoenen vredelievende Moslims zijn, maar dat radicale Moslims kernteksten van de islam gebruiken die diep geworteld zijn in de islamitische theologie, traditie, geschiedenis en wetgeving om hun daden te rechtvaardigen. Deze radicale moslims kunnen terroristen over de hele wereld rekruteren en motiveren door een beroep te doen op deze kernteksten. Er staan in de koran heel veel verzen die spreken van vrede en verdraagzaamheid en ook heel veel verzen die het geweld tegen niet-gelovigen (allen die geen moslim zijn) goedkeuren en zelfs voorschrijven. Om de onwetenden te misleiden citeren zij naar buiten toe vreedzame en verdraagzame verzen, en spreekt men uiteraard niet over de gewelddadige verzen. De islam is uniek onder de religies daar zij een ontwikkelde leer heeft met een wet die geweld tegenover niet-gelovigen voorschrijft.

Niet alle moslims nemen deze voorschriften gelukkig serieus, maar de radicalen wel en zij zijn degenen die wereldwijd terroristen rekruteren en motiveren om andersdenkenden te vermoorden zoals al jaren in Israël maar ook elders te zien is. Opvallend is trouwens dat ze niet alleen joden en christenen vermoorden zoals hun in de koran wordt opgedragen, maar met hetzelfde gemak ook hun eigen geloofsgenoten om het leven brengen zoals thans in Irak , maar ook elders te zien is. Als George Bush zegt dat de Islam een ‘religie van vrede’ is, dan doet hij dat omdat het politiek correct klinkt maar het is misleidend.

Hoe 'vreedzaam' bleek de vorige week nog weer eens toen Israël de controles bij de checkpoints weer enigszins versoepelde om de zogenaamde Palestijnen wat meer bewegingsvrijheid te geven. Dat bleek verregaande consequenties te hebben want één van Arafats geïndoctrineerde moordmachines zag zich kans om zich bij een bushalte op te blazen. Hij vermoorde daarbij vier meisjes, twee van 19 en twee van 20 jaar oud. Vermoord omdat Israël onder druk van onder meer EuroBabel haar poorten weer had opengezet. Vermoord door mensen die het leven verachten. Een bende die houdt van bommen met spijkers en van lijken, veel lijken, het liefst in kleine stukjes. Ze houden ook van lijkkisten en van grafstenen. Er heerst daar een cultuur van de dood, een "Satans cultuur". De islam is een religie van de dood. Sura 8:13-14 Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af. Dit is omdat zij zich tegen Allah en zijn boodschapper hebben verzet.

De zelfmoordterroriste, Rim Sali al-Rayashi, een 22 jarige moeder van twee kinderen, bevond zich op 14 januari onder een groep Arabische arbeiders bij de grensovergang tussen de Gazastrook en Israël. Met de smoes dat ze een ijzeren plaat in haar been had, wist ze de metaaldetector te ontlopen. Bewakers zeiden haar te wachten in een kantoorgebouw waar een vrouwelijke soldaat haar zou fouilleren. In het kantoor deed ze of ze flauw viel. Toen enkele soldaten en leden van een particuliere veiligheidsdienst haar wilden helpen, activeerde ze de explosieven. Hierbij vielen 5 doden en raakten 10 mensen gewond van wie vier ernstig. Op een videoband vertelde de moeder dat ze er al sinds haar 13e van droomde om een zelfmoordaanslag te plegen. "god gaf mij twee kinderen waar ik ontzettend veel van hou" zei ze voordat ze haar kinderen verliet om de kinderen van Israëlische moeders te vermoorden. Israël’s humanitaire gebaar om duizenden Arabieren hun werkvergunning terug te geven werd door Arafat’s bendes ‘beloond’ met zelfmoordaanslagen. Arafat’s Al Aksa martelaren Brigade heeft bij monde van Abu Kasi wereldkundig gemaakt dat er 5000 ( gehersenspoelde) zelfmoordenaars klaar staan voor nieuwe aanslagen in Israël. "Arafat is onze baas" benadrukte Kasi in het in Londen verschijnende blad Arabic Daily al-Sharq-al-Awsat: alsof we dat nog niet wisten.

De Palestijnse leiders schromen niet om kinderen de dood in te jagen. Ze vereren niet alleen de god van de islam maar ook de oude Filistijnse oorlogsgod Baäl. (Zie afbeelding) Ze hebben hem als de god van de oorlog zowel als een strijder alsmede een stier afgebeeld op een grote postzegel voor internationale buitenlandse post. Hij houdt een speer in zijn hand en aan zijn gordel hangt een kort zwaard. Baäl wordt in de Bijbel verbonden met satan. Eén van de namen van satan is Beelzebub en is in de Bijbel een spotnaam voor de duivel. Het betekent: "De heer van de strontvliegen". Eén van de kenmerken van de vereerders van Baäl bij de oude Filistijnen was, dat zij hun kinderen offerden aan deze afgod. De Arabische Palestijnen offeren ook hun kinderen met grote vreugde in wat zij de heilige strijd, de jihad noemen. Het feit dat leiders van EuroBabel en in Nederland figuren als Gretta Duisenberg, Dries van Agt en anderen die zich gedragende wijs te zijn sympathiseren met deze moordenaars, moet met diepe antisemitische gevoelens te maken hebben.

Het is opvallend hoe de na zijn politieke carrière al snel in de vergetelheid geraakte ex-premier Dries van Agt zich probeert te ontdoen van zijn vroegere pro-Israël aureool. Met de ondertekening van Gretta Duisenberg’s anti-Israël advertentie heeft hij te kennen gegeven voorstander te zijn van Arabische terreur tegen onschuldige Israëlische burgers. De ‘christen’ Van Agt blijkt geen enkele Bijbels doordachte visie te hebben op Gods plan met het volk van Israël want anders zou hij weten dat het gebied dat de Arabische Palestijnen opeisen ‘een onlosmakelijk onderdeel vormen van Israël’s Bijbelse thuisland.’ Zoals vele andere ‘naamchristenen’ heeft ook van Agt de Bijbelse waarheden blijkbaar naar de prullenbak verwezen en zich aangesloten bij de groep huilende wolven in het grote anti-Israël bos.

Gretta Duisenberg kreeg onlangs steun van haar man Wim Duisenberg in het programma Nova. Hij zei dat er bij zijn vrouw "geen spoor van antisemitisme te vinden is". Politici zouden hem er nooit rechtstreeks over hebben aangesproken. Hij zei zelfs uit de Europese landen steunbetuigingen te hebben gekregen, zelfs van eerste ministers. "Logisch nietwaar!" EuroBabel dat zegt zich neutraal op te stellen in het conflict tussen Israël en de Arabieren barst immers van het antisemitisme en antizionistische stoottroepen! Wat werkelijk centraal staat in Israël’s conflict met de Arabieren, is de Bijbelse waarheid maar die moet men niet aan politici, diplomaten of anti-zionisten vragen want hun geesten zijn versluierd voor deze waarheid. Zij neigen hun oor slechts naar wat de duivel hen influistert. Daarom is er bijvoorbeeld geen enkele aandacht voor het opvoedkundig systeem van de PA waarbij kinderen worden aangezet tot moorden. Aandacht is er wel voor terreurbaas Arafat en zijn maatje, premier Ahmad Qurei die bekend staat als iemand die de gedachte van Israël als Joodse staat niet alleen afwijst maar ook zegt dat de kinderen van Israël geen geschiedenis of verbintenis met het land hebben. Tijdens een gesprek met Hamas-stichter sjeik Yassin was achter hen een kaart zien waarop heel Israël als onderdeel van een Palestijnse staat is afgebeeld. 

Het is niemand gelukt om Israël uit te roeien omdat God Zijn hand boven Zijn oude verbondsvolk houdt en dat zullen ook de islam en alle andere tegenstanders van Israël gaan ervaren. Christenen hebben de heilige opdracht, in deze steeds donker wordende tijd, niet alleen voor het joodse volk te bidden, maar hun mond ten gunste van Israël open te doen en niet te zwijgen. Denk aan de woorden van Jezus.

Matthéüs 25:40 ...in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.

Bronnen: Citaten uit Nieuwsbrief 712 Het KNP, 5-12-2003.JeruzalemNewswire, 7-1-2004. NAI Newsletter Jeruzalem, 23-12-2003. ZionsCry News, 5-1-2004.Women in Green, "A Swedish Provocation",18-01-2004.Toegevoegd: 24 januari 2004
Uit de nieuwsbrief van: Franklin Ter Horst Studies


Print deze pagina
Terug