‘Alle Franse joden moeten naar Israël’

De Franse regering reageerde woedend op de oproep van Israël’s premier Ariel Sharon op 18 juli aan de joden in Frankrijk om dat land zo spoedig mogelijk te verlaten. Sharon is door deze uitspraak voorlopig niet meer welkom in Frankrijk. Dat heeft de Franse president Chirac gezegd. Sharon deed zijn uitspraken tijdens een toespraak voor Amerikaanse joodse leiders die op bezoek waren in Israël. "Als ik een aanbeveling zou mogen doen aan onze broeders in Frankrijk, dan zou ik zeggen , vertrek zo snel mogelijk naar Israël ". Sharon’s oproep is zo raar niet want er is in Frankrijk al geruime tijd sprake van wijdverspreid antisemitisme. Jodenhaat is een kanker dat leeft in de harten van miljoenen. Het is een gif dat zich steeds verder verspreidt. 200 Franse joden gaven direct gehoor aan Sharon’s oproep en arriveerden afgelopen woensdag al om zich in het oude thuisland te vestigen. Mike Rosenberg, Directeur-generaal van het Joods Immigratie Departement verwacht dat er dit jaar tot voor het eind van de zomer tenminste 2000 joden uit Frankrijk naar Israël zullen zijn geïmmigreerd. De verhoudingen tussen Israël en Frankrijk zijn al jaren vertroebeld. Parijs laat al geruime tijd de oren hangen naar de Arabische wereld, onder meer vanwege handelsbelangen.

De laatste 3 weken zijn er ook 1500 joden uit 33 Amerikaanse staten en 4 Canadese provincies in het aloude thuisland Israël aangekomen. Zij kwamen met hun kinderen, ondanks het feit dat het land te maken heeft met terreur van de islamitische bendes. Hun welkom in Israël was hartverwarmend. Soldaten droegen hun koffers vanuit het vliegtuig en er werd gezongen, gejuicht en op de sjofar geblazen. Onder de sprekers was Minister van Financiën Benjamin Netanyahu. Deze zei te hopen dat spoedig 10.000 Noord-Amerikanen per jaar Aliyah zullen maken. "Door hier te komen hebben jullie een duidelijke boodschap aan de wereld afgegeven" sprak Ariel Sharon. "Israël is en zal voor altijd het thuisland voor het Joodse volk blijven"."Israël is ons huis" sprak Karen Cohen uit Montreal, die arriveerde met haar man en zoon. De Amerikaanse organisatie Nefesh B’Nefesh die nu voor het derde jaar de immigratie van Noord-Amerikanen sponsort, heeft zich ten doel gesteld de komende vijf jaar 100.000 Noord Amerikanen naar huis te brengen.

Ezechiël 36:24 Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeen vergaderen uit alle landen, Ik zal u brengen naar uw eigen land; Gij zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb; gij zult Mij tot een volk zijn en Ik zal u tot een God zijn.

De terugkeer van het Joodse volk naar het land hunner vaderen is een van de grootste wonderen die de wereld ooit heeft aanschouwd en een duidelijke bevestiging van de Bijbelse profetieën. Sinds de komst van de joden is het verwoeste oude Bijbelse land onherkenbaar veranderd. Zij waren het en niemand anders die het land in cultuur hebben gebracht en de woestijn laten bloeien als een roos. Miljoenen bomen zijn geplant op de volledig ontboste heuvels van Samaria en Judea, en elders. Van muskieten vergeven moerassen zijn veranderd in bloeiende velden, boomgaarden, akkerland en Kibboetsiem. De profeet Ezechiël zei het zo.

Ezechiël 36:8-35-36 Maar gij bergen van Israël, zult uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen voor Mijn volk Israël. En men zal zeggen; Dit land dat verwoest was, is geworden als het hof van Eden; de steden die, verwoest en vernield, in puin lagen, zijn weer versterkt en bewoond.

Jesaja 61:4 Zij zullen de overoude puinhopen herbouwen, het verwoeste uit vroeger tijd doen herrijzen en de steden vernieuwen, die in puin liggen, die verwoest hebben gelegen van geslacht tot geslacht.


De profeten hebben verteld dat het herstel van Israël, en geen andere gebeurtenis, het teken zou zijn dat het aftellen is begonnen. Zij spreken van een tijd van wederoprichting aller dingen. Een tijd dat God zich opnieuw over Zijn volk zou ontfermen.

Psalm 69:36- 105:8 Want God zal Sion verlossen en de steden van Juda bouwen, opdat zij daar wonen en het bezitten. Hij gedenkt voor eeuwig aan zijn verbond, het woord, dat Hij gebood aan duizend geslachten, dat Hij met Abraham sloot…

Geen ander land op aarde is ooit door God beloofd aan een volk in het bijzonder, dat is alleen met het volk van Israël gebeurd. Het land en het volk van Israël horen onlosmakelijk bij elkaar.

Bijbelgetrouwe mensen- door Israël liefkozend: ‘de Rechtvaardigen’ genoemd- hebben altijd geloofd dat deze gebeurtenis ooit nog eens zou plaatsvinden. De herrijzenis van Israël is een Gods wonder. Na bijna 2000 lange jaren van wachten, van lijden, van vernedering en van onuitsprekelijke wanhoop heeft Gods volk het oude thuisland weer terug. Voor het volk van Israël is er nooit een alternatief geweest voor het oude beloofde Land en de stad Jeruzalem en dat zal er ook nooit zijn want het is God zelf die deze plek heeft uitgekozen. De vijanden van het joodse volk haten wat de stad Jeruzalem symboliseert. Net als het land Israël is de stad Jeruzalem de stad van de kinderen van Israël. Het is de stad van hun geschiedenis en hun toekomst. Het is wonderbaar dat wij vandaag mogen zien dat alles voor de grote dag van Jezus wederkomst in gereedheid wordt gebracht. Israël is terug in het land dat God onder ede aan hen heeft beloofd. Dagelijks keren Zijn kinderen terug naar huis vanuit alle hoeken van de aarde. De Here, de God van Israël, gaat door met het uitvoeren het verlossingsplan van Zijn volk. De koning van Israël, Jeshua haMessiach, is op weg naar Jeruzalem.Straks zal hij triomfantelijk in deze stad arriveren. Wat een dag zal dat zijn als Hij komt. Miljoenen zullen juichen, zingen en huilen van blijdschap. Wat zullen ze raar opkijken de jongens van CNN, BBC, Europa en de Verenigde Naties. Al hun kwaadaardige acties tegen Israël in duigen gevallen. Alles wat wij vandaag kennen zal niets blijken te zijn in het licht van de heerlijkheid van de Zoon van God.Wat door de Here bepaald is zal geschieden, zowaar Hij geroemd word zijnde de Ware God, de levende God, de God van Israël.

Bronnen: Zions Cry News, 14 juli 2004. Israel Today, 15 juli 2004. My Way News, 18 juli 2004. Israelinsider, Europe’s anti-Semitec canser has returned, Alan Caruba, 19 juli 2004. Arutz-7 Editor, 27 juli 2004.

Toegevoegd: 31 juli 2004
Uit de nieuwsbrief van: Franklin Ter Horst StudiesPrint deze pagina
Terug