De wereld wil Israël haar erfdeel ontnemen!

Egypte doet niets om de Palestijnse wapensmokkel te stoppen. Integendeel: het doet er zelf volop aan mee! De Egyptische autoriteiten voorzien Hamas van wapens en explosieven, op vergelijkbare wijze waarop de Syriërs de terreurbeweging Hezbollah militair bevoorraden. Dat heeft de voorzitter van de Israëlische Knessetcommissie voor de BZ en Defensie, Yuval Steinitz gezegd in een interview met de Jeruzalem Post. Volgens Steinitz is het "glashelder dat Egypte het terrorisme tegen Israël steunt", door Hamas en anderen in staat te stellen de Sinaï in hun logistieke achterland te veranderen. De aan de Gazastrook grenzende Sinaï werd in 1967 door Israël op Egypte veroverd en in 1982 in het kader van een vredesverdrag aan Egypte teruggegeven. In de afgelopen vier jaar zijn tussen de Gazastrook en de Sinaï talloze tunnels aangelegd, waarmee wapens, explosieven en personen vanuit Egypte naar de door de Palestijnen bezette Israëlische gebieden zijn gesmokkeld.

Steinitz haalde een rapport aan van de Israëlische Binnenlandse veiligheidsdienst Shin Bet, waaruit blijkt dat Egypte alleen al in de afgelopen 18 maanden 5000 automatische geweren, 330 lanceerinstallaties voor antitankraketten, honderden RPG'í (raket aangedreven granaten), mortieren en miljoenen kogels en andere munitiesoorten naar de Palestijnse terreurbewegingen heeft gesmokkeld. "Deze kwantiteit is niet slechts voldoende voor enkele terroristen, maar voor een of twee infanteriebrigades. Je doet niet even 5000 Kalachnikovs in een paar koffers. Je hebt daar heel veel vrachtautoís en jeeps voor nodig" aldus Steinitz.Het Israëlische leger gelooft dat er grote hoeveelheden oorlogstuig liggen opgeslagen in de Sinaï. Het gevaar is nu zelfs dat de Palestijnen ook zonder problemen de beschikking kunnen krijgen over Katyusha raketten.

Europa wil de rol van de Verenigde Staten overnemen waar het gaat om de uitvoering van de al enige tijd in coma liggende Roadmap.De Roadmap is de (routekaart) die moet leiden tot vrede in het Midden-Oosten. Het is een plan dat voorziet in de installering van een onafhankelijke Palestijnse staat in 2005 en is afkomstig uit de grote hoed van het "Kwartet van vier" de Verenigde Staten, Rusland, Europa en de Verenigde Naties. Het plan wil Arafat belonen met een gesponsorde terreurstaat en eist van Israël dat het daarvoor delen opgeeft van haar aloude thuisland. Het getuigt van een schaamteloze arrogantie en minachting tegenover de Bijbelse God die dit land voor eeuwig aan de kinderen van Israël gegeven heeft. De pro-Palestijnse Europese lobby is niet geïnteresseerd in feitenkennis en historische waarheden. Alle wereldbewoners hebben hun rechten, maar de joden zijn daar kennelijk van uitgezonderd. De anti-Israël lobby van de Europese Unie heeft zich weer eens bij het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken beklaagd. Dit keer ging het over de uitbreiding van Joodse dorpen in de Bijbelse gebieden Samaria en Judea. De EU heeft haar ernstige zorg uitgesproken over de Israëlische plannen deze dorpen verder uit te breiden. Volgens de EU is deze bouw in strijd met het internationale recht, dat het de twee-statenoplossing ondermijnt en de kansen op vooruitgang in het Ďvredesprocesí negatief beïnvloedt. Om haar rol kracht bij te zetten zal Arafatís aloude vriend Javier Solana naar het Midden-Oosten worden gestuurd om de Roadmap te reanimeren.

Solana vond het ook nog even nodig premier Sharon te kapittelen, vanwege diens dreigende taal aan het adres van Syrië i.v.m. de steun die dit land verleent aan de Palestijnse terreurbewegingen. Miguel Angel Moratinos, de huidige minister van BZ van Spanje zegt blij te zijn dat de EU zich meer actief met de Roadmap wil gaan bezighouden. Moratinos is één van de andere Europese promotors van Arafatís bewind, voor wie de terreurbaas graag de rode loper uitlegt.De Europese leiders knielen aan de voeten van terreurleiders en de Arabische dictaturen in het Midden Oosten.

Jarenlang betaalt de Europese Unie miljoenen US-dollars aan de Palestijnse Autoriteit, maar ondanks dat de bewijzen zich blijven opstapelen dat deze gelden voor een deel worden gebruikt voor terreur, blijft Europa dit ontkennen en ieder maand 10 miljoen Euro overmaken, zonder te controleren wat er met dit geld gebeurt. "De Europese hulpgelden hebben Arafat geholpen, het grootste financieringsnetwerk voor terreur in de wereld op te bouwen"dat zegt Uzrad Lew, Arafatís ex-minister van financiën. Met de miljoenen worden op de internationale zwarte markt wapens voor Arafatís terreurnetwerk gekocht. Geld dat is bestemd voor de noodlijdende burgers die leven in de door Arafat gecontroleerde gebieden. Duizenden Arabieren uit deze gebieden trekken weg. Er bestaat een "exodus" van jonge, middenklasse Arabieren die hun huizen verlaten om "te ontkomen aan de greep" van de terreurbewegingen. Zoín 45.000 Arabieren uit Samaria en Judea zijn de laatste vier jaar uit deze gebieden weggetrokken. Dat is de conclusie van een studie uitgevoerd door een Israëlisch-Arabische student. Ouders in onder meer Hebron, een centrum waar Hamas zelfmoordenaars recruteerd-staan doodsangsten uit hun kinderen te verliezen aan de terroristen. Uit de buurt Al-Jama in Hebron zijn tenminste 11 kinderen om het leven gekomen bij het uitvoeren van zelfmoordaanslagen. Onder hen waren de twee die onlangs de beide bussen opbliezen in Beersheva. De krant meldt dat zij die vertrekken een leven verkiezen binnen de zogenaamde ĎGroene lijní in Israël, in de Verenigde Staten en in Europa dan door Hamas gedwongen te worden als wandelende bommen te fungeren.

Arafat heeft miljoenen dollars gegeven aan onder meer de Al Aksa Martelaren Brigade, een terreurgroep verantwoordelijk voor tientallen dodelijke schietpartijen en zelfmoordaanslagen op Israëliís. Op 1 juni 2001 blies de zelfmoordterrorist Said Hassan Houtari, zich op in de discotheek Dolphinarium in Tel Aviv, waarbij 21 doden en 83 gewonden vielen, meest teenagers. Volgens een nieuw rapport gepubliceerd door de Israëlische "Intelligence and Terrorism unit at the Center for Special Studies" (CSS) heeft de Palestijnse Autoriteit 2000 US dollar overgemaakt naar de in Jordanië levende vader van de zelfmoordenaar. De Duitse televisie meldt dat Arafat ook een brief naar de vader heeft gestuurd waarin hij de aanslag van zijn zoon prijst.

Er zijn 4000 dozen bewijsmateriaal, dat de Palestijnse Autoriteit de terreurbendes van financiële middelen voorziet, veilig gesteld door Israëlische soldaten, twee jaar geleden. Ondanks al het bewijsmateriaal blijft Europa glashard ontkennen dat het geld van de Europese belastingbetaler voor een deel aan terreur wordt uitgegeven. Een slachtoffer van terreur Stephen Bloomberg eist 20 miljoen Euro schadevergoeding van Europa want het heeft volgens zijn advocaten met de directe hulp de terreuraanslag mee gefinancierd, waardoor Bloomberg drie jaar geleden zijn vrouw verloor,een moeder van vijf kinderen.

Voor wie de internationale politiek van Europa een beetje volgt, zal het opvallen dat de Europese Unie een niet te peilen weg bewandelt. Hoe kan Europa voorstander zijn van een staat wiens mensen hun leven hebben gewijd aan het vermoorden van onschuldige Israëlische burgers? Waarom kiest het christelijk Europa de kant van genocidale monsters in plaats van het volk dat van Godswege is teruggekeerd in het aloude thuisland? Waarom keurt Europa de brute moorden op onschuldige Israëlische burgers niet in de scherpste bewoordingen af?

Europa dat zoveel kritiek heeft op de bouw door Israël van het "Anti-terreurhek" gaat nu zelf een muur bouwen. Dankzij de inspanningen van EU-voorzitter Nederland stemde alle EU-lidstaten eensgezind vóór de resolutie, waarin Israël wordt gesommeerd het hek te ontmantelen. De muur die de Europese Unie voor ogen heeft moet honderden kilometers lang worden en de nieuwe EU-lidstaten- Polen en Hongarije- scheiden van Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne. Dit nieuwe ijzeren gordijn moet voorkomen dat illegale migranten Europa binnenkomen. En geloof het of niet, maar men wil gebruik maken van de Israëlische vakkennis op dit gebied. Het onbetrouwbare en opportunistische Europa lijkt de weg helemaal kwijt.

Zal de God van Israël toestaan dat het land dat Hij onder ede aan zijn kinderen heeft beloofd, onder druk van de wereld in handen komt van een bende terroristen die van plan zijn Israël te vernietigen? Gaza maakt evenals Samaria en Judea deel uit van het erfdeel van Israël. De vijandigheid van de terreurbendes zal alleen maar toenemen daar hoeft men geen profeet voor te zijn. Israël zal het opgeven van Gaza nog wel eens sterk kunnen gaan betreuren. De bedrieglijke rol van Egypte was van tevoren voorspelbaar. ( Uit het nieuws 7 mei en 11 juni) De strook van Gaza zal naast een gigantische wapenopslagplaats een broeinest worden van terroristische activiteit vergelijkbaar met Zuid Libanon waar Hezbollah met hulp van Iran en Syrië, de dienst uitmaakt. 

Gelukkig wordt de toekomst van Israël niet door Europa of een andere mogendheid beslist maar door de God van Israël.De wereld moet er rekening mee houden dat de Bijbelse God niet ongestraft zal toestaan dat men Israël haar erfdeel ontneemt. Het Joodse volk heeft een eeuwig verbonden relatie met haar God en daar kan de wereld niets aan veranderen. Ieder plan van de wereldleiders dat indruist tegen Gods bedoelingen zal onder een oordeel vallen. De Bijbel zegt nadrukkelijk dat de Schepper van hemel en aarde het Heilige Land heeft uitgekozen als de plaats die Hij Zijn thuis noemt, waar Hij voor altijd zal wonen met Zijn volk. Wee diegenen die daar verandering in aan willen brengen.

Bronnen: Arutz-7 Editor, 7 september 2004. www.br-online.de Israelinsider, 3 augustus 2004. WorldNetDaily, 17 augustus 2004. Bronnen: Israel Nieuwsbrief CIDI, 19e jaargang, Nummer 14, 09-09-2004.Toegevoegd: 19 september 2004
Uit de nieuwsbrief van: Franklin Ter Horst StudiesPrint deze pagina
Terug