Vrede voor IsraŽl?

Opnieuw is IsraŽl aangevallen, door een ĎPalestijnseí zelfmoordenaar die een orgie van bloed en dood achterliet toen hij zich opblies, temidden van een rij wachtenden bij de ingang van een discotheek in Tel Aviv. Op shabbatavond liet de 21-jarige Abdullah Badran nog eens zien hoe moslims Gods volk verachten. Vijf doden en meer dan vijftig gewonden. Volgens het IsraŽlische ministerie van Buitenlandse Zaken is de aanslag uitgevoerd in opdracht van de Islamitische Jihad en zou men over bewijzen beschikken dat SyriŽ bij deze zelfmoordaanslag betrokken is. Zoals bekend is het hoofdkwartier van de Islamitische Jihad, gevestigd in Damascus. Financieel gezien steunt de Islamitische Jihad nagenoeg geheel op Iran. Ook Hamas ontvangt hulp uit Iran maar het meeste geld voor deze terreurbeweging komt uit Saoedi-ArabiŽ en van Arabieren uit het Westen. Twee dagen voor de aanslag in Tel Aviv was er een ontmoeting tussen de Iraanse vice-president en hoofden van Hamas en de Islamitische Jihad in Damascus.

Er werd weer van vreugde gedanst in de straten van Gaza en de andere gebieden. In Hebron riepen ca 1000 gemaskerde studenten leuzen als ďOnze geliefde Jihad blies zichzelf op in Tel AvivĒ en ďGeen vrede met de IsraŽliísĒ. De terreur gaat gewoon door. Zo maar een paar voorbeelden. Het IsraŽlische leger heeft op maandagmiddag 28 februari een mega-aanslag weten te voorkomen door in de buurt van de plaats Arabeh, nabij de terreurstad Jenin, een truck te onderscheppen die was volgeladen met een halve ton aan explosieven, afkomstig van de Islamitische Jihad uit Tulkarem. Ook hebben IsraŽlische commandoís een bommenfabriek ontdekt in de buurt van Jenin en deze opgeblazen. Op donderdag 3 maart ontplofte een autobom, nabij Sichem(Nablus). Het doel was waarschijnlijk IsraŽlische troepen bij het graf van Jozef of de ca 500 joodse gelovigen die het graf aan het bidden waren. Volgens het leger is de bom te vroeg ontploft. De Al Aksa Martelaren Brigade gelieerd aan Abbasís Fatah beweging zou de aanslag hebben willen uitvoeren. Meneer Abbas onderneemt helemaal niets tegen deze barbaren en al evenmin tegen de terreurbewegingen die jongeren ronselen voor een zelfmoordmissie tegen onschuldige IsraŽlische burgers. IsraŽl heeft in 2004 maar liefst 365 zelfmoordaanslagen weten te voorkomen. De door Iran gesteunde terreurbeweging Hezbollah heeft 51 terreurcellen actief in de gebieden die onder controle staan van de ĎPalestijnseí Autoriteit, en ook hier wordt niets tegen ondernomen.

Ook de haatuitzendingen van de ĎPalestijnseí televisie gaan gewoon door. Na een bezoek van Abbas aan de Palestijnse tv-studio, werd op dezelfde dag een preek uitgezonden waarin werd opgeroepen de vernietiging van de staat IsraŽl onverminderd voort te zetten. De preek werd voorgedragen door imam Ibrahim Mudyris. Hij zei dat het doel van de Palestijnse Autoriteit onveranderd is en dat er een moment zal komen waarop de ĎPalestijnení zullen terugkeren naar Haifa-Jaffa-Lod-Netanya (Al-Zuhour) en Tel Aviv (Tel al-Rabia), allemaal plaatsen in IsraŽl! De uitlatingen van de imam gebeuren allemaal met toestemming van de grote Ďvredestichterí Mahmoed Abbas en zijn corrupte volgelingen. ĒMet Allahís wil zullen Wij terugkeren naar alle dorpen van waaruit zij ons verdreven hebben, Ashkelon-Ashdod en honderden andere plaatsen. Mocht dat nu niet lukken, dan zullen volgende generaties onze doelstelling voortzetten.Ē, aldus de imam. De overleden aartsterrorist Arafat heeft de ĎPalestijnseí terreur gebracht naar ieder vierkante meter van Gods land. Gewapende IsraŽlische militairen waren niet zijn doel maar onschuldige IsraŽlische burgers. Van babyís tot schoolkinderen tot ouden van dagen! Deze moordenaar was de held van de Verenigde naties, de Franse leider Chirac en vele vele anderen. Kofi Annanís keurcorps steunde hem met motie op motie tegen IsraŽl.

Hezbollah heeft de premie die het betaalt voor het plegen van zelfmoordaanslagen op IsraŽlische doelen, verhoogd van 20.000 naar 100.000 dollar. Dit geld komt voornamelijk uit Iran en wordt uitbetaald aan de nabestaanden van bij aanslagen omgekomen terroristen. In een rapport van de IsraŽlische overheid staat dat Hezbollah in 2004, 68 aanslagen heeft gefinancierd waarbij 24 IsraŽliís zijn gedood en 52 gewond zijn geraakt. Hezbollah heeft in 2004 9 miljoen dollar aan de verschillende ĎPalestijnseí terreurgroepen overgemaakt, dat is 9 procent van het totale budget waarover deze beweging jaarlijks kan beschikken. Het feit dat ook deze terreurbeweging volop actief is binnen de grenzen van IsraŽlís thuisland, maakt duidelijk dat er geen enkele kans op vrede bestaat. Leiders van Hamas en Hezbollah hebben elkaar op 30 januari in Beiroet ontmoet en gediscussieerd over de te volgen strategie. Ze zijn met elkaar overeengekomen dat de oorlog tegen IsraŽl voortgezet moet worden. Volgens een woordvoerder van Hezbollah zijn Hassan Nasrallah en Hamasleider Khaled Mashaíal het erover eens dat standvastigheid de enige keus is in de huidige situatie. Nasrallah zei op de satelliet-zender Al-Manar dat de strijd tegen IsraŽl nimmer zal stoppen.

Nooit zullen de moslims, IsraŽl als Joodse staat in het Midden-Oosten accepteren. Een tweestaten oplossing waar praktisch de hele wereld in lijkt te geloven, is geen optie. Het is niets anders dan een aanval op het woord van de Almachtige. MaarÖ.

Psalm 33:11-12-13-14 Öde raad des Heren houdt eeuwig stand, de gedachten zijns harten van geslacht tot geslacht. Welzalig het volk, welks God de Here is, de natie, die Hij zich ten erfdeel koos. De Here schouwt uit de hemel, Hij slaat alle mensenkinderen gade; uit zijn woonplaats ziet Hij naar alle bewoners op aardeÖ

De wereldleiders willen het rechthebbende volk, de eigenaars van Gods blauwdruk, verplichten hun land af te staan aan een bende die het joodse volk wil vernietigen. Maar God heeft zijn kinderen opnieuw gepland in Zijn grond en zij zullen niet meer worden uitgerukt (Amos 9:15). Gods Woord staat voor eeuwig! Sinds het ontstaan in 1948 hebben de wereldleiders druk op IsraŽl uitgeoefend en hebben de Arabieren geprobeerd het joodse volk de Middellanse-Zee in te drijven, maar keer op keer hebben ze gefaald en zijn hun acties bijgezet bij het vuilnis van de geschiedenis. Alle nieuwe pogingen zullen eveneens falen omdat ze zullen vallen onder het oordeel van de God van IsraŽl.De prijs die de wereld gaat betalen voor haar arrogante houding tegen de God van IsraŽl en Zijn volk zal zeer hoog zijn.

Micha 4:11-12-13 Wel zijn nu vele volkeren tegen u vergaderd, die zeggen: Zij worde ontwijd, en mogen onze ogen zich aan Sion verlustigen! Maar zij kennen de gedachten des Heren niet en verstaan zijn raadslag niet, dat Hij hen verzamelt als schoven op de dorsvloer. Sta op en dors, gij dochter Sions; want Ik zal uw hoorn van ijzer maken en uw hoeven van koper, en gij zult vele volkeren verbrijzelen en gij zult hun onrechtmatig gewin door de ban aan de Here wijden, en hun vermogen aan de Here der ganse aarde.

Tijdens de door de Britse premier Blair belegde conferentie in Londen heeft Abbas geen enkele toezegging gedaan over het ontmantelen van de terreurbewegingen. Hij beloofde wel de veiligheidsdiensten, economie en regering te hervormen. Hij heeft veel geleerd van aartsterrorist Arafat die ook van alles beloofde maar nooit iets nakwam. ďThe peace of the braveĒ waren zijn veelvuldig gebruikte woorden. Maar het woord vrede had bij hem de betekenis van moord en doodslag. Condaleeza Rice zei nog wel iets over het aanpakken van de terreurbewegingen maar de rest van het Kwartet van Vier, Rusland, EuroBabel en de Verenigde Naties, zwegen als het graf. De opstellers van de ďRoadmapĒ waren zo positief over de veranderde houding van de ĎPalestijnenídat ze meteen een bedrag van 900 miljoen Euro hulp hebben toegezegd. Tony Blair noemde de conferentie de basis voor de vorming van een levensvatbare Palestijnse staat. Volgens de Verenigde Staten is de kans op vrede nog nooit zo groot geweest. De internationale Gemeenschap benadrukte nog eens dat een toekomstige ĎPalestijnse staatí levensvatbaar moet zijn en niet moet bestaan uit van elkaar geÔsoleerde gebieden. De deelnemers riepen IsraŽl op zich te houden aan de verplichtingen in het kader van de ďRoadmapĒ, door de bouwactiviteiten in Samaria en Judea te staken en het ďAnti TerreurhekĒ af te breken. Maar IsraŽl is dat helemaal niet van plan en heeft volkomen terrecht besloten tot het bouwen van 6391 nieuwe woningen in Samaria en Judea. Deze huizen zullen onder meer worden gebouwd in Maíale Adumin, een plaats nabij Jeruzalem die thans al zoín 30.000 inwoners telt. De ĎPalestijnen hebben al gereageerd deze plannen als een ernstige schending van de ďRoadmapĒ te zien.

Ook de onlangs gehouden bijeenkomst in Sharm e-Sheikh onder voorzitterschap van de Egyptische dictator Hosni Moebarak heeft helemaal niets opgeleverd. Wat is blijven hangen is het schudden van handen en speeches vol nobele bedoelingen. Er is geen enkel bindend akkoord getekend. Niet dat dit iets uitmaakt, want de ervaring heeft geleerd dat getekende akkoorden door de Arabieren naar de prullenbak worden verwezen. Waarom kan de wereld niet gewoon accepteren dat God de kinderen van IsraŽl tot Zijn volk heeft gekozen? De profeten van IsraŽl profeteerden over de tijd van verlossing die aanstaande is. Zij profeteerden ook over oorlogen die nog moeten komen. De hele wereld wil dat Gods stad Jeruzalem de hoofdstad wordt van een bende barbaren die mensenlevens verachten. De liefde voor de ĎPalestijnseí moordenaarscultuur heeft zich diep in wereldse samenleving genesteld. Een ieder die beweert dat joden ĎPalestijnseígebieden bezet houden, en dus beweert dat de Bijbelse gebieden Samaria, Judea geen joods land zijn, gebruikt demagogisch taalgebruik en neemt stelling tegen Gods Woord. Deze gebieden zijn Gods land en zo zal het altijd blijven. IsraŽl heeft het volste recht deze gebieden te beheren en te bebouwen waar zij dat willen.

Bronnen: www.menewsline.com. World Tribune.com, 12 januari 2005. Jerusalem Newswire, 9 en 26 februari 2005. Zions Cry News, 26 februari 2005. ICEJ News, 26 februari 2005. Honest Reporting, 24 februari 2005. Arutz-7Editor, 11 februari 2005. Women in Green, 8 november 2004. Arutz-7 Editor, 9 februari en 3 maart 2005. Israel Heute Newsletter, 17 februari 2005. Temple Mount Faithful, 9 februari 2005. Israel Today Newsletter, 26 februari 2005. Israel Today Newsletter, 3 maart 2005.

Toegevoegd: 4 maart 2005
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nlPrint deze pagina
Terug