Wanneer barst de bom?

De spanning in het Midden-Oosten is te snijden. Iran gaat, ondanks internationale druk, door met voorbereidingen voor de productie van atoomwapens. De V.S. vermoeden dat de ayatollahs binnen een paar jaar hun massavernietigingswapens operatief hebben. IsraŽls inlichtingendienst is ervan overtuigd dat het slechts een paar maanden duurt.

SyriŽ heeft zijn HezbíAllah leger in Zuid-Libanon paraat. Ze pochen dat 10.000 raketten klaar staan! Door de verkiezingsoverwinning begin juni, is de positie van HezbíAllah verstevigd. In de door de P.A. beheerde gebieden heerst chaos, rechteloosheid en wetteloosheid. IsraŽlische autoriteiten doen hun best om de levens van 50 zogenaamde collaborateur (Palestijnen die beschuldigd worden van hulp aan IsraŽl), te redden. Regelmatig zijn er terroristische aanvallen en schietpartijen. De felle antisemitische campagnes gaan gewoon door. De kinderen worden nog altijd gevoed met haat tegen IsraŽl en het Joodse volk. De beschietingen, er zijn zoín 6.000 raketten en mortiergranaten op IsraŽlische nederzettingen en dorpen afgevuurd, gaan ook door. Afgelopen maanden zijn meer dan tien Palestijnse jongelui met een bomgordel onderweg naar IsraŽlische doelen, betrapt en gevangen. Egypte is bezig om, tegen de afspraken in, legereenheden in de SinaÔ te stationeren. IsraŽl staat onder enorme spanning. Koning Abdullah van JordaniŽ, waarschuwde IsraŽl, dat het niet bij het terugtrekken uit Gaza mag blijven. De druk op IsraŽl wordt met de dag groter. De vraag is niet of de bom zal barsten, de vraag is alleen waar en wanneer die bom barst. Wanneer en hoe zal de Here, de God van IsraŽl, opnieuw ingrijpen?

Amerika
De ernstigste en gevaarlijkste ontwikkeling is de veranderde houding van de Verenigde Staten. Dat is duidelijk aan het licht gekomen na het bezoek van Mahmoud Abbas, de leider van de P.A., aan president Bush op 26 mei jl. Abbas ging met een cadeau van $ 50 miljoen naar huis. Bush zei toen, tot grote schrik van Sharon en zo goed als heel IsraŽl, dat IsraŽl zich moet terugtrekken tot de wapenstilstandsgrens van 1949. Dat betekent dat het dichtbevolkte kustgebied van IsraŽl op een afstand van 15 Ė 18 km van een Palestijnse terroristenstaat zal komen te liggen. Ook betekent het, dat IsraŽl zich uit heel Judea en Samaria zal moeten terugtrekken. Bush werkt dus mee aan het ĎJudenreiní maken van land dat de Here voor IsraŽl heeft bestemd. Verder zou IsraŽl een strook grond tussen Gaza en de zogenaamde Westbank aan de Palestijnen moeten afstaan. Dit om de ĎPalestijnse staatí een aaneengesloten grondgebied te geven. Dat IsraŽl daardoor in tweeŽn gesplitst wordt is van minder belang voor president Bush.

Eerste Minister Sharon vertrouwde op een brief van Bush van vorig jaar april. Op grond van die brief zei Sharon op 18 april 2004 tegen de Knesset: ĎAls we de grote nederzettingen voor altijd onder onze controle willen houdenÖ moet het ontruimingsplan worden gesteundí. Sharon rekende er op grond van die brief op, dat, als IsraŽl zich uit Gaza zou terugtrekken, de V.S. zouden helpen grote nederzettingen in Judea en Samaria te behouden. Nee dus! Het is belangrijk hier even op in te gaan. Sharon hoopte door het opofferen van de nederzettingen van 8.500 Joden in Gaza en een duizendtal in Noord-Samaria de rest van Judea en Samaria te redden. Hij accepteerde een Ďkleiner kwaadí om een veel groter kwaad af te wenden. Maar Bush erkent geen enkele nederzetting op ĎPalestijns gebiedí en ziet het terugtrekken uit Gaza als een eerste stap naar zijn oude Ďroutekaartí naar vrede. Het verraad van Bush maakt het waarschijnlijk dat eerst Ďeen bomí in de V.S. barst. Misschien nog een waarschuwend oordeel van de Here! De God van IsraŽl heeft de V.S. wereldmacht groot gemaakt om zijn volk IsraŽl onderweg naar Gods doel te steunen. Nu Bush de vijanden van IsraŽl steunt en Gods plannen doorkruist, lijkt het mij, helaas, afgelopen met de V.S. als wereldmacht.

De ontruiming
Volgende maand is de ontruiming van Gaza gepland. Duizenden journalisten zijn al in IsraŽl. De tegenstand, niet alleen van Joodse mensen in Gaza, is groot. Half IsraŽl is oranje gekleurd. Oranje is de kleur van solidariteit met de Joden in Gaza. Tijdens een Ďoranjeí demonstratie bij de grootste nederzetting, Gush Kativ, liep een Nederlandse jongeman mee. Met een grote oranje opblaaskroon op. Komt een klein Joods meisje op hem af. Kijkt vol verwachting naar hem op. ĎAta Mashiach?í vraagt ze vol blijde spanning. ĎBent u de Messias?í. Kinderen reflecteren wat er bij de ouders en in hun samenleving omgaat. De mensen in de nederzettingen zijn gelovige Joden en vol vertrouwen op de God van IsraŽl. IsraŽlische legerleiders en ook oud-premier Netanjahu waarschuwen voortdurend dat er na de terugtrekking, een golf van terrorisme over heel IsraŽl zal gaan. Want de Palestijnen zullen het gevoel hebben dat hun terrorisme succes heeft. Sharon gaat door. Hij staat onder enorme druk van de V.S., de E.U., de door antisemitische Moslims gedomineerde V.N. en uiteraard van de Palestijnse terroristen. Wanneer en hoe grijpt God in?

Wereldwijd antisemitisme
Tijdens de demonstratie tegen het antisemitisme, 9 juni jl. in Den Haag, werd oranjesteun aan de Joden in Gaza oogluikend toegestaan. Evangelische Christenen (Christenen voor IsraŽl was de belangrijkste initiatiefnemer) zijn momenteel IsraŽls enige bondgenoten in het Westen. Hun leiders vinden het terecht niet juist om openlijk de politiek van een officiŽle IsraŽlische regering te kritiseren. Toch was er Ďoranjeí in Den Haag. Sommigen liepen met een T-shirt uit Gush Kativ met het opschrift ĎJoden deporteren geen Jodení. Wat bedoelt dat T-shirt? De hele wereld is antisemitisch, ofwel anti-IsraŽl geworden. Tot nu toe waren er voornamelijk antisemitische incidenten tegen individuele Joodse mensen, eigendommen, synagogen en begraafplaatsen. Nu zijn we in een volgende, gevaarlijke fase in de wereldwijde antisemitische campagnes beland. Onder zware druk van de wereld en vooral Bush, wordt premier Sharon gedwongen hele groepen Joden te deporteren. ĎFŁr Juden verbotení moet er volgens de wereld op borden aan de grenzen Judea, Samaria en Gaza komen te staan. Wat zal dan de volgende stap zijn? De Naziís zetten ĎFŁr Juden verbotení op Europa. De vreselijke geschiedenis van de ĎOndergangí van Joodse gemeenschappen in ons land en in grote delen van Europa dreigt zich op wereldschaal te herhalen. Sharon wordt gedwongen om, hoewel met grote tegenzin, Joodse mensen uit Gods land te verwijderen. Moge Hij dit verhinderen.

De nabije toekomst
Wat gaat er gebeuren? Sommigen denken aan een aanval van HezbíAllah, waardoor een oorlog met SyriŽ zou kunnen uitbreken. De verwoesting van Damascus staat namelijk nog op het profetische programma. Zie Jeremia 49:23-27 en Jesaja 17:1. Sommige kenners van het profetische woord denken dat de aanval van Gog de eerstvolgende stap op Gods profetische programma zal zijn. Rusland wordt in de Bijbel Gog genoemd. De hoofdstukken 38 en 39 van EzechiŽl beschrijven een aanval van Gog op IsraŽl. Bondgenoten van Gog zijn o.a. Iran (PerziŽ), EthiopiŽ en LibiŽ. De laatste maanden bemoeit Rusland zich intensief met het Midden-Oosten! Anderen denken aan ťťn van de oorlogen om Jeruzalem. We weten dat de Here een machtig werk in en aan IsraŽl begonnen is. Daarom bidden we met IsraŽl: ĎLaat niet varen de werken van Uw handení. We bidden voor de Joodse inwoners van Gaza in deze uiterst zware tijd, om inzicht voor premier Sharon en voor de Vrede van Jeruzalem.


Toegevoegd: 23 juli 2005
Bron: Het zoeklicht nr.8/9, 81e jaargang.
Voor een abonnement op Het Zoeklicht, klik hier.Print deze pagina
Terug