Zij hebben de liefde tot de waarheid niet aanvaard

Het Nederlands Palestina Komitee, de Katholieke hulporganisatie Pax Christi en nog een groot aantal andere anti-IsraŽl lobbyisten, grijpen de huidige crisis tussen IsraŽl en het PA-terreurregiem aan om de Joodse staat nog weer eens flink te demoniseren. Naar aanleiding van wat men noemt; de escalerende situatie in Gaza” heeft men een brief aan Minister Bot gestuurd waarin deze tot actie wordt opgeroepen. Men eist niet om de onmiddellijke stopzetting van de dagelijkse raketbeschietingen op IsraŽlische doelen. Ook eist men niet van de ‘Palestijnen’ te stoppen met het vermoorden van onschuldige IsraŽlische burgers en al evenmin dat ze de ontvoerde soldaat Gilad Shalit moeten vrijlaten. Nee, hun eisen zijn slechts gericht aan het adres van IsraŽl. Voor een uitleg, klik op deze brief

Op de lijst van anti-IsraŽlische propagandisten, neemt het in 1969 opgerichte Nederlands Palestina Komitee, een prominente plaats in. Deze club zegt te streven naar versterking van de solidariteit met wat zij het ‘Palestijnse volk’ noemen. Daarnaast pleiten ze voor het recht van de ‘Palestijnen’ op zelfbeschikking, het recht op een onafhankelijke ‘Palestijnse’ staat, alsook het recht op terugkeer van alle ‘Palestijnse’ vluchtelingen naar hun oorspronkelijke woongebieden. Ze veroordelen iedere poging om buiten de ‘Palestijnen’ om over hun lot te beslissen.
Volgens het NPK vormt de eerste voorwaarde voor het bereiken van een rechtvaardige vrede een eind aan de ontrechting van ‘Palestijnen’ door de staat IsraŽl. “Het discriminerende karakter voor Palestijnen van het zionistische staatsbestel dient aan de kaak gesteld te worden, evenals de expansiepolitiek van de staat IsraŽl” aldus het NPK.

Het (NPK) heeft de gewapende strijd tegen IsraŽl en de vernietiging van het ‘zionistische staatsbestel’, gepropageerd, met kopstukken als Bertus Hendriks en Robert Soeterik in de voorste gelederen. Er is niets veranderd in de jaren want de huidige voorzitter Wim Lankamp sprak zich in  "Hervormd Nederland" van 9 februari 2002 zonder omwegen uit voor de gefaseerde vernietiging van de staat IsraŽl.

,,er is geen perspectief voor de staat IsraŽl als het internationale recht niet wordt geÔmplementeerd. Wij willen op termijn als tussenstap, twee seculiere democratische staten naast elkaar: Palestina en een IsraŽl dat de VN-resoluties uitvoert. Daarna zullen wij naar ťťn seculiere democratische eenheidsstaat toegaan. Op de lange termijn is de staat IsraŽl niet te handhaven".

Een andere ondertekenaar van de brief aan Ben Bot, is Pax Christi. Ook deze club voert een actieve rol in de opdeling van de door de Bijbelse God bepaalde grenzen van IsraŽls thuisland. Samen met CORDAID, ICCO, NOVIB, Kerk in Actie en het IKV is Pax Christi betrokken bij United Civilians for Peace, een project waarbij waarnemers en specialisten naar IsraŽl en de wat zij noemen “Bezette Gebieden” worden gestuurd. Het gaat om organisaties die er blijk van geven zich niets aan te trekken van de Bijbelteksten waarin deze “Bezette gebieden” Samaria en Judea, onlosmakelijk verbonden zijn met het Heilige Land. In de visie van Pax Christi moet er gestreefd worden naar een twee-statenoplossing, met een open Jeruzalem als hoofdstad voor IsraŽli’s en Palestijnen. Hoe zo open stad! Jeruzalem is de ongedeelde hoofdstad van IsraŽl. Jeruzalem is de enige stad ter wereld die God "Mijn stad" heeft genoemd. De stad werd gekozen om een eeuwige en goddelijke waarheid te vertegenwoordigen en Gods licht aan deze wereld over te dragen. Psalm 132 onderstreept nog eens de unieke en belangrijke rol die de stad in het godsdienstige leven van de kinderen van IsraŽl vervult.

Psalm132: 13-14 Want de Here heeft Sion verkoren, Hij heeft het Zich ter woning begeerd: Dit is Mijn rustplaats voor immer, hier zal Ik wonen, want haar heb Ik begeert.

Bisschop Ad van Luyn s.d.b. (president Pax Christi Nederland en voorzitter Ledenraad) en Theo Brinkel, schreven al eens in een brief aan de voormalige IsraŽlische ambassadeur in Nederland Eitan Margalit, dat IsraŽl een einde moest maken aan het inzetten van het leger voor het onderdrukken en doden van onschuldige burgers. Het vermoorden van onschuldige joodse burgers door ‘Palestijnse’ terreurbendes is niet wat bij deze club tot de prioriteiten behoord. 

Op de lijst van ondertekenaars staat ook de naam van Anja Meulenbelt. Op de site  http://www.xs4all.nl/~kifaia/standaard.htm  (10-07-2006) heeft zij het over Gaza. ”Ruim een kwart van de strook is in handen van IsraŽlische nederzettingen. Daar wonen zo’n 5000 Joods-IsraŽlische kolonisten. (dat waren er tot augustus 2005 geen 5000 maar 8000 FtH)  Meulenbelt is er kennelijk nog niet van de hoogte dat de Joodse dorpen reeds  in augustus 2005, zijn ontmanteld. Er is een tekort aan drinkwater, althans voor de ‘Palestijnen’. De kolonisten hebben groene gazons en zwembaden. Door de hermetische afsluiting van de Gazastrook, plus interne afsluitingen, is de levenstandaard van de Gazanen nog verder gedaald, nu leven 5 op de 6 mensen beneden de armoedegrens van 2 Euro per dag. Meulenbelt vermeldt er niet bij dat dit allemaal het gevolg is van de door voormalig aartsterrorist Yasser Arafat, uitgeroepen 1ste en 2de  intifada tegen de staat IsraŽl. Het is deze schurk geweest die alle ellende op gang heeft gebracht, zowel voor IsraŽl als voor de onder zijn leiding staande bevolking.

Meulenbelt: In het begin van de intifada werden vooral ‘militaire’  doelen vernietigd, (gevangenissen en politieposten en een militair hospitaal), nu zijn ook vluchtelingenkampen en scholen ( onlangs een blindenschool) het doelwit. Ook ambulances worden beschoten, en een aantal Gazanen zijn doodgebloed omdat medische hulp niet werd doorgelaten. Het PA-regiem bezat tijdens het begin van de intifada geen militaire doelen, maar slechts locaties en opleidingskampen van allerhande terreurbendes.  Het is algemeen bekend dat deze bendes veelvuldig gebruik hebben gemaakt van ambulances voor het vervoer van terroristen, wapens e.d. Op 25 april 2002 stopten IsraŽlische militairen in de buurt van Kalkilya een ambulance van het Palestijnse Rode Kruis voor een routine inspectie. Een van de inzittenden bleek een door IsraŽl gezochte terrorist te zijn. Op 12 april 2002 werd een aanslag met een Palestijnse ambulance verijdeld op de route die de voormalige Amerikaanse minister van Colin Powell zou nemen tijdens diens bezoek aan IsraŽl. In de ambulance lag een lijk, maar ook een grote hoeveelheid explosieven en een gordel met explosieven voor een zelfmoordenaar. Op 27 maart 2002 dwongen IsraŽlische militairen bij de A-Ram controlepost, ten noorden van Jeruzalem, een ambulance te stoppen. Tot hun verbijstering troffen zij een bom aan onder een kussen waarop een kind zat dat naar een ziekenhuis gebracht moest worden. De chauffeur zei dat hij de bom vervoerde in opdracht van de Tanziem-terreurgroep in Ram’allah. Een ander incident waarbij Palestijnse ambulances betrokken waren speelde zich af in dezelfde stad. Na een vuurgevecht tussen IsraŽlische en ‘Palestijnse troepen’ in Arafat’s hoofdkwartier vroegen PLO vertegenwoordigers aan IsraŽl om toestemming twee gewonde strijders door ambulances weg te mogen halen. IsraŽl stemde toe op humanitaire gronden. Toen de wagens door de IsraŽli’s werden gecontroleerd, bleken er naast de twee gewonden ook nog eens 14 terroristen in te zitten.

Meulenbelt : veel gewonden vallen bij de kruispunten met de kolonistenwegen, waar groepen jongens, meestal afkomstig uit de vluchtelingenkampen, stenen gooien naar de tanks. Veel van hen worden neergeschoten door sluipschutters, waarbij kogels worden gebruikt die in het lichaam uit elkaar spatten en grote schade veroorzaken. Er bestaat geen enkel bewijs voor het gebruik van dit soort kogels door het IsraŽlische leger. Het IDF heeft dit soort waanzinnige beschuldigingen altijd ten stelligste ontkend. Feit is ook dat een aantal ‘Palestijnse’ kinderen gewond zijn geraakt of zijn gedood omdat ze door de PA-terreurgroepen zijn gebruikt als menselijk schild en opgeofferd voor wat zij “de goede zaak” noemen. Ook zijn er gevallen bekend waarbij ze door ‘Palestijnse’ sluipschutters zijn vermoord, zoals is gebeurd met Mohammed Aldura.

Op de site http://www.vrouweninhetzwart.nl  (10 juli 2006) is dezelfde soort anti-IsraŽlische propaganda terug te vinden.  De site spreekt van “5 jaar Intifada en 39 jaar bezetting”. Alsof IsraŽl de intifada begonnen is. En IsraŽl is al evenmin een bezettende macht. Het land is al meer dan 3000 jaar onverbrekelijk verbonden met de kinderen van IsraŽl. De vrouwen in ’t Zwart eisen beŽindiging van de bezetting van de Westoever (Samaria en Judea) en Gaza. Men spreekt van: grootscheepse bombardementen op electriciteitscentrales en watervoorzieningen in Gaza als collectieve strafmaatregel tegen de Palestijnse bevolking waardoor honderdduizenden geen stroom en water hebben, ziekenhuizen niet kunnen opereren, medicijnen en voedseltransporten het land niet in kunnen.  Wat hier beweerd wordt is pure anti-IsraŽlische propaganda want op 10-11 en 12 juli 2006 heeft IsraŽl maar liefst 250 vrachtwagens vol goederen naar het Hamasstaanse terreurnest gestuurd waaronder 90 ton melkproducten, 40 ton meel, 15 ton olie, 300 ton suiker, een vrachtwagen vol met medicijnen, 143 zuurstofflessen voor medische doeleinden, 65.000 liter chloor, ruim 1 miljoen liter benzine, etc, etc. Verder loopt de watervoorziening gewoon door. De VN en anderen claimen dat IsraŽl een enorme humanitaire crisis aan het veroorzaken is, maar de ‘Palestijnse’ terreurgroepen zijn zelf schuldig aan de huidige crisis en niet IsraŽl! De schuld ligt volledig bij het PA-terreurregiem. De IsraŽlische krant Maariv meldt dat Hamas de laatste dagen honderden ‘Palestijnen’ heeft verboden naar IsraŽl te reizen voor medische behandeling. Ook beschuldigt men IsraŽl van het dagelijks doden van burgers, waaronder veel kinderen vooral in Gaza.

Over de reden van IsraŽls handelen wordt vanzelfsprekend met geen woord gerept. 1000 Kassamraketten op IsraŽlische doelen sinds september 2005, ontvoeringen, en het vermoorden van IsraŽlische burgers, blijven onvermeld. Men wekt de indruk dat IsraŽl zonder duidelijke reden Hezbollahstan is binnengetrokken. Wat met name opvalt in de artikelen en uitspraken van de anti-IsraŽl lobby is dat men IsraŽls 3000- jarige  geschiedenis volledig doodzwijgt. De liefde voor de fabel overheerst. De historische feiten maken duidelijk dat er nooit in de geschiedenis sprake is geweest van een ‘Palestijnse’ volk noch van een ‘Palestijns’ land. IsraŽl bezet derhalve geen ‘Palestijns’ land! Dat is zelfs in ‘Palestijnse’ kring bevestigd. Dertien jaar na de oprichting van de PLO, zei Zahir Muhsein, lid van het uitvoerend comitť van de PLO in een interview van 31 maart 1977 met de Nederlandse krant Trouw, daar het volgende over.

"Het Palestijnse volk bestaat niet. De oprichting van een Palestijnse staat is slechts een middel ter voortzetting van onze strijd tegen de staat IsraŽl voor onze Arabische eenheid. In werkelijkheid is er heden geen verschil tussen JordaniŽrs, Palestijnen, SyriŽrs en Libanezen. Alleen om politieke en tactische redenen spreken we heden over het bestaan van een Palestijns volk, daar de nationale Arabische belangen vereisen dat we het bestaan poneren van een afzonderlijk "Palestijns volk" om het Zionisme tegen te gaan. Om tactische redenen kan JordaniŽ, dat een soevereine staat is met vastgelegde grenzen, Haifa en Jaffa niet opeisen, terwijl ik als Palestijn, zonder twijfel Haifa, Jaffa, Beer-Sheva en Jeruzalem kan eisen. Maar vanaf het moment dat wij ons recht op geheel Palestina laten gelden, zullen we zelfs geen minuut wachten om Palestina en JordaniŽ te verenigen.

De staat IsraŽl bestaat vandaag als het lichtende voorbeeld naar de hele wereld dat de Bijbelse God zijn volk niet is vergeten. Een ieder die strijd levert tegen het bestaan van IsraŽl op de door God bepaalde grenzen, strijd voor zijn eigen ondergang. IsraŽls geschiedenis is een mirakel. Beschavingen zijn opgekomen en weer verdwenen en dat zal ook gebeuren met de wereldmachten in onze tijd. Eeuwenlang hebben machten geprobeerd Gods volk uit te roeien waarbij miljoenen het leven hebben verloren, maar IsraŽl bestaat nog steeds. Allen die het opnemen vůůr de ‘Palestijnse’’ terreurbendes, zijn bezig met zelfvernietiging. De grenzen van IsraŽl zijn door de Here God vastgesteld en noch de Verenigde Staten, noch Europa of wie dan ook, kunnen daar  iets aan veranderen. Allen die meewerken aan de verdeling van Gods land, krijgen het nog zwaar voor de kiezen. Ook Mohammeds slachters die uit zijn op vernietiging van de Joodse staat, voeren uiteindelijk een kansloze strijd. Het huidige bestaan van IsraŽl is het bewijs dat Gods aanwezigheid reŽel is. Helaas hechten miljoenen mensen geloof aan de meest absurde verzinsels, maar hebben geen oor voor Gods waarheid. Het antwoord hoe dat komt staat in de Bijbel.

2 Thessalonicenzen 2:10-12 …..en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Wanneer mensen ervoor kiezen om IsraŽl te verwerpen, dan brengt God een oordeel over hen. Dat oordeel bestaat erin dat God hen dermate verblindt, dat ze de meest abnormale onzin en leugens gaan verkondigen en geloven. Onder de anti-IsraŽl meute barst het werkelijk van de waanzinnige en zieke denkbeelden.
Toegevoegd: 14 juli 2005
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl


Print deze pagina
Terug