De mythe van "gematigde reactie"

Met onwettige aanvallen over IsraŽl's internationaal erkende grenzen, gijzelingen van militairen en een onophoudelijke regen van raketten op IsraŽl's belangrijke steden, is de IsraŽlische defensiestrijdkracht uiteindelijk in actie gekomen. Dit na maanden van ďterughoudendheidĒ, waar de wereldleiders hen momenteel toe oproepen. De tijd voor ďterughoudendheidĒ is allang voorbij. Juist door IsraŽl's compromissen, pogingen tot verzoening en terughoudendheid zijn de Hamas, Hezbollah en hun ware meesters, Iran en SyriŽ, gaan geloven dat ďnuĒ de tijd gekomen is om IsraŽl aan te vallen en te vernietigen.

Telkens als IsraŽl eenzijdig land ďvoor vredeĒ gaf, zoals in Zuidelijk Libanon en Gaza, eisten de terroristen het als hun overwinning op. Hamas gebruikte deze bewering om winnaar van de verkiezingen te worden in de Westbank en Gaza. Hezbollah heeft dezelfde bewering gebruikt om een massieve kracht te worden die nu krachtiger is dan het leger van Libanon.

Elk compromis dat IsraŽl heeft gemaakt om vrede met de Palestijnen en de omringende Moslimnaties te maken is beloond met meer terrorisme.

De -in feite- leiders, Hamas in Gaza en de Westbank en Hezbollah in Libanon hebben gezworen om de ďZionistische Entiteit" te vernietigen (men weigert IsraŽl als staat te noemen). Hun handvest verkondigt zelfs dat hun basis voor bestaan de vernietiging van IsraŽl is. Ze hebben een gigantisch arsenaal van raketten en wapens opgebouwd. Ze hebben een opgeleid en goed uitgerust leger binnengesmokkeld. In recente weken, hebben ze steeds grotere aantallen meer dodelijke raketten met grotere reikwijdte gelanceerd.

Hamas heeft de belangrijkste brandstofhaven van Ashkelon geraakt. Hezbollah heeft nu herhaaldelijk de derde grootste stad in IsraŽl, Haifa getroffen, en vele burgers gedood of verwond. Ze hebben een andere belangrijke stad, Tiberius, meerdere keren geraakt en ernstige schade en slachtoffers veroorzaakt. De leider van Hezbollah heeft er ook voor gewaarschuwd dat hij IsraŽl met chemische en biologische kernkoppen kan raken die Tel Aviv en Jeruzalem kunnen bereiken.

De echte leiders en de leveranciers van deze terroristen, Iran en SyriŽ, hebben ervoor gewaarschuwd dat als IsraŽl SyriŽ aanvalt, zij ďonvoorstelbare vernietiging van de ĎZionistische Entiteití zullen veroorzaken.Ē

Zoals ik herhaaldelijk heb gewaarschuwd bij vele gelegenheden, begrijpt het Westen, in het bijzonder de leiders van Verenigde Staten, de fundamentele Islam niet Ė volgens Koran en de Islamitische geschiedenis de enige ware uitdrukking van de Islam. Gebaseerd op deze zelfde bronnen worden zogenaamde ďgematigde MoslimsĒ als afvallig gezien door de fundamentalisten.

Voor de wereld is het tijd om wakker te worden. Moslims begrijpen slechts ťťn taal, "overweldigende macht en de wil om die te gebruiken.Ē De fundamentele Islam zien vriendelijkheid, compromissen en verzoening als zwakte en tekortkoming van de wil om te vechten om te overleven. Zij zien het als teken dat het tijd is om hun slag te slaan.

Er is hier een nog grotere kwestie. Ik geloof dat God IsraŽl een wonderbare overwinning gaf in de Zesdaagse Oorlog van juni 1967. God gaf IsraŽl het land terug dat hij hen als eeuwig bezit had beloofd. Hij deed precies op het beloofde moment Ė in de tijd dat Hij hen van hun tweede diaspora terugbracht.

Echter eerder dan hun eigen Bijbel te geloven, begonnen de IsraŽlische leiders aan werelddruk te bezwijken in plaats van de beloften van God te geloven. Stuk bij beetje gaven IsraŽlische leiders Moslim overweldigers, die op hun vernietiging uitwaren, land dat de God wonderbaarlijk aan hen had hersteld.

Het is belangrijk om op te merken dat elke IsraŽlische leider die hiervoor verantwoordelijk was tragische einden kenden. Menachem Begin, die SinaÔ weggaf, trad af in schande in 1983, stervend in afzondering in 1992. Yitzhak Rabin, verantwoordelijk voor het in beweging zetten van het rampzaligste compromis Ė het Oslo-accoord - , werd vermoord. De vroegere generaal, Ariel Sharon, verraadde de Joodse kolonisten in Gaza die hij had aangemoedigd om zich daar te vestigen en gaf Gaza weg. Hij leed aan een catastrofale beroerte waarvan hij niet zal herstellen.

IsraŽl is nu in de gevaarlijkste positie sinds het oprichten van de Staat. Ik geloof dat het komt doordat zij geprobeerd hebben om vrede met een vijand te sluiten die openlijk verklaart dat hun uiteindelijk doel de vernietiging van IsraŽl is. En wat nog belangrijker is, ik geloof dat deze ramp gebeurt omdat IsraŽliŽrs hun eigen profeten niet hebben geloofd en gevolgd. De god van IsraŽl, in soevereine genade, heeft gezworen dat deze wonderbaarlijk van de voorspelde tweede wereldwijde diaspora herstelde Staat nooit opnieuw totaal vernietigd zal worden. Maar God waarschuwt ervoor dat IsraŽl door vreselijke beproevingen zal gaan alvorens de Messias komt en Zijn onvoorwaardelijke overeenkomsten vervult met de gelovige rest van IsraŽl. En deze voorspelde beproeving moet de ware gelovigen van IsraŽl ziften van degene die niet geloven.

Ik vrees voor mijn land (Verenigde Staten, red.) en zijn leiders. Als wij IsraŽl blijven dwingen om land weg te geven en een twee-staten oplossing goedkeuren waarvan elke gezonde persoon kan zien dat het nooit zal werken, zal God de Verenigde Staten oordelen. Wij zullen 's nachts vallen wanneer het oordeel van God komt. God heeft de nakomelingen van Abraham gezworen ďIk zal zegenen wie u zegenen, en vervloeken wie u vervloekt.Ē Die Goddelijke eed is nooit herroepen. De opkomst en de val van naties en wereldrijken kunnen teruggeleid worden aan God, die deze eed houdt. De Verenigde Staten moeten niet de andere wereldleiders volgen en eisen dat IsraŽl slechts een "gematigde en evenwichtige reactie" geeft op de wreedheden die Iran, SyriŽ en hun Hamas en Hezbollah zonder provocatie hebben toegebracht aan IsraŽl. Als IsraŽl deze terroristenorganisaties nu niet totaal vernietigt, zullen zij het eindeloze geweld en lijden onder ogen zien.

Moge de God van IsraŽl en de ware Messias, de Here Jezus, IsraŽl verdedigen en de ogen openen van velen - zowel Christenen als IsraŽliŽrs.

Hal Lindsey


Toegevoegd: 19 juli 2006
Vertaald van: www.hallindseyoracle.com
Vertaling: RPM


Print deze pagina
Terug