IsraŽl onder vuur

Hezbollah terroristen in Libanon Terwijl IsraŽl, net als ieder ander land het volste recht heeft op zelfverdediging en veilige grenzen, spreken diverse wereldleiders van onevenredige IsraŽlische reacties als antwoord op de door SyriŽ en Iran gesteunde moorddadige islamitische terreurbeweging Hezbollah (Partij van allah). De IsraŽlische regering besloot tijdens een spoedberaad keihard te reageren op de moord op acht IsraŽlische militairen en de ontvoering van twee anderen op woensdag 12 juli. Minister van Defensie Amir Peretz zei dat IsraŽl niet langer zal dulden dat  Hezbollah zich nog langer ophoudt langs de grens in Zuid-Libanon. Inmiddels trekt IsraŽl fel van leer om de bende van leider Hassan Nasrallah, voor eens en voor altijd het zwijgen op te leggen. Wanneer men de reacties van sommige ĎMidden Oosten deskundigení beluisterd dan zou je bijna geloven dat deze terreurgroep slechts bestaat uit een paar honderd met pijl-en-boog  en katapult bewapende vredelievende koorknaapjes, terwijl het in werkelijkheid om meer dan tienduizend zwaarbewapende shiíitische  terroristen gaat. Een peiling op Sky News (peildatum 20 juli) laat zien dat maar liefst  862.167 (86.84%)  IsraŽlís optreden in Libanon gerechtvaardigd vindt. Dat zijn geen leuke cijfers voor de internationale anti-IsraŽl lobby! Bijna negen van de tien IsraŽliís (86 procent) staan achter het offensief van het leger in Libanon. Dat blijkt uit de resultaten van een opiniepeiling door de krant Yedioth Ahronoth.

Zonder hulp van SyriŽ en Iran kunnen de religieuze moslimfanaten van Hezbollah niet bestaan. Dat geluid was ook te horen in de verklaring van de (G8) in het Russische Sint Petersburg, waarin SyriŽ en Iran impliciet worden beschuldigd van steun aan Hezbollah. Damascus en Teheran trekken aan de touwtjes en de Ďpuppetsí van Hezbollah acteren zodra ze het bevel daartoe krijgen. Iran is bovendien rechtstreeks betrokken bij het afschieten van raketten op IsraŽl. Een voorbeeld hiervan is de door radar geleide raket C-802 die is afgevuurd op het IsraŽlische marineschip.  Het afschieten van deze raketten vereist volgens militaire bronnen, een speciale training. Praktisch Ďalleí Arabische nieuwsdiensten melden dat Iran minstens 150 specialisten in Zuid-Libanon heeft om Hezbollah terzijde te staan. Jordaanse diplomaten melden er voor 100 procent zeker van te zijn dat de Iraanse Revolutionaire Garde, betrokken is bij de raketaanvallen op IsraŽl. Wat de nodige zorg baart zijn de berichten dat Hezbollah ook over raketten beschikt voorzien van chemische en biologische lading. De raketten hebben inmiddels ook een 20-tal IsraŽlisch-Arabische dorpen getroffen waarvan de bewoners bestaan uit soennieten en Druzen.Onder de drie doden van de raketaanval op de IsraŽlisch-Arabische plaats Nazareth ;- de plaats van aankondiging van Jezus geboorte - ;bevonden zich twee Arabische jongens; van drie en zeven jaar die buiten aan het spelen waren.

Op dinsdag 18 juli meldde het tv-station van Hezbollah en andere tv-zenders, dat de terreurgroep er in geslaagd zou zijn, een vliegtuig van de IsraŽlische luchtmacht neer te halen. Er waren beelden te zien van een vuurbal en brokstukken  die op een gebouw in Oost-Beiroet terechtkwamen. Maar het ging niet om een IsraŽlisch vliegtuig, maar om een raket van Hezbollah. De IsraŽlische luchtmacht heeft deze raket vernietigd. Het IDF bombardeerde het lanceerplatform juist toen de raket afgevuurd werd waarop onderdelen terug vielen op aarde. IsraŽl heeft tot en met dinsdag, 130 raketbasis aangevallen, 105 steunpunten van Hezbollah in het zuiden van Libanon, een groot aantal munitiedepots, meer dan 20 terroristencommando centra etc. Het "Palestinian" Ma'an News Agency meldde dinsdag dat Hezbollah  leider Hassan Nasrallah van plan het conflict verder uit te breiden door Tel Aviv te bombarderen met een regen van 500 raketten.

Hezbollah is in 1982 gesticht, niet met de bedoeling om het IsraŽlische leger in Zuid-Libanon te bestrijden, maar om de Arabische wereld met terreur te helpen de staat IsraŽl te vernietigen. De terreurgroep opereert in een gebied dat volgens de VN-resolutie 425, onder volledige controle van de Libanese regering zou moeten staan. Ondanks dat SyriŽ haar bezettingsmacht uit Libanon heeft teruggetrokken, bepaald Damascus nog steeds wat er in Libanon gebeurt. Een van de leiders van Hezbollah, Naim Kassam, schrijft in een door hem gepubliceerd boek "Hezbollah" dat er een strategische relatie bestaat tussen de organisatie en SyriŽ. De terreurgroep is al jaren actief en verantwoordelijk voor een hele serie terreuraanslagen en ontvoeringen van Westerlingen in Libanon, inclusief Amerikanen in de tachtiger jaren. Bij een zelfmoord aanslag met een vrachtwagen vol explosieven op een barak van Amerikaanse mariniers in Beiroet, kwamen in 1983, 241 mariniers  om het leven. Hezbollah was eveneens verantwoordelijk voor de aanslag op de IsraŽlische ambassade in ArgentiniŽ in 1992 waarbij 29 doden vielen en voor de aanslag in 1994 op een joods centrum  eveneens in ArgentiniŽ, waarbij 95 doden vielen.

Nasrallahís terreurgroep geeft niets om de burgers van Libanon. Net als Arafats moordmachines zich tijdens de Libanese burgeroorlog in woonwijken, op daken van huizen en op schoolpleinen verschuilden, verbergen ook deze  lafaards zich in woonwijken en schieten van daaruit hun raketten af  op IsraŽl. De systematische politiek van de PLO was om hun bases, trainingskampen, wapendepots etc, juist in woonwijken en steden op te zetten.  De PLO plaatste kanonnen op het dak van bijvoorbeeld een ziekenhuis in Sidon en speelplaatsen van kinderen werden veranderd in artilleriestellingen, precies datgene wat nu ook door Hezbollah gedaan wordt. Dat helpt bij het beinvloeden van de publieke opinie tegen IsraŽl wanneer daar burgers bij worden gedood. Net als onder terreurbaas Arafat, worden ook nu weer Libanese burgers gebruikt als menselijk schild en kruipen de bendeleiders van Hezbollah zelf weg in hun holen.

De Franse president ĎJakkesí Chirac, die al jaren nauwe banden onderhoudt met de íPalestijnseí terreurorganisaties Islamitische Jihad en Hamas en de Libanese Hezbollah, was weer een van de eersten om IsraŽl te veroordelen. Het regent raketten op IsraŽl en Chirac noemt IsraŽlís tegenreactie ďbuitenproportioneelĒ. Een typisch voorbeeld van Chiracís anti-IsraŽl retoriek. De Franse minister van BZ Philippe Douste-Blazy, die sinds zijn aanstelling al diverse anti-IsraŽlische uitspraken op zijn naam heeft staan, noemde IsraŽls bombardement op de luchthaven van Beiroet een Ďbuitensporige daad van oorlogí. Men doet net alsof IsraŽl de huidige vijandelijkheden begonnen is. De super arrogante Franse premier De Villepin dook in Beiroet op om de Libanezen (lees ook Hezbollah) hoogstpersoonlijk een hart onder de riem te steken.

George Bush noemde Hezbollah Ďeen groep terroristení en vind dat IsraŽl het recht heeft zich te verdedigen, maar vind ook dat IsraŽl terughoudend moet reageren. Tijdens de afsluitingslunch van de G8 Ė top in het Russische Sint Petersburg, zei hij ook een eind aan deze Ďshití te willen,  terwijl hij luidruchtig op een broodje kauwde.  Ook Kofi Annan, de leider van de door de islamitische wereld gegijzelde Verenigde Naziís, kon het weer niet laten IsraŽlís militaire acties op doelen van Hezbollah, te veroordelen. Hij insinueerde ook dat de gedode en ontvoerde IsraŽlische militairen zich aan de Libanese kant van de grens bevonden. Yavier Solana zei zich grote zorgen te maken over het buitenproportionele gebruik van geweld door IsraŽl.  Solana had niets te zeggen over de uiterst criminele agressie van Hezbollah en ook niet over het verlies van levens onder de IsraŽlische burgers, maar wel over het lot van de Libanezen.Hij was deze week ook weer in IsraŽl, en gaf opnieuw blijk van het al jaren falende beleid van Europa. Verder dan wat oproepen aan beide partijen om te stoppen met geweld, kwam hij niet. Door jarenlang de kant van het PA-terreurregiem te kiezen, wordt Europa in de ogen van IsraŽl, niet als serieuze gesprekspartner gezien.

De Iraanse terreurleider Mahmoed Ahmadinejad zei op 13 juli dat wanneer IsraŽl ook SyriŽ bij haar acties zou betrekken, dat een Ďhevige reactieí van de hele islamitische wereld zal veroorzaken.ĒDe condities om IsraŽl te vernietigen, zijn op handen. Wanneer het Zionistische regiem een nieuwe stomme zet zal doen door ook SyriŽ bij de aanvallen te betrekken, dan zal dat gelijk staan aan een aanval op de hele Islamitische wereld en kan het zionistische regiem rekenen op een heftig antwoordĒ, aldus Ahmadinejad. Tevens heeft het regiem in Teheran gewaarschuwd voor Ďonvoorstelbare verliezení aan IsraŽlische kant indien het SyriŽ aanvalt. Iran staat het Syrische volk bij, staat in een verklaring van het Ministerie van BZ in Teheran.De uitspraken van Ahmadinejad werden gedaan tijdens een telefoongesprek met de Syrische dictator Bashar al-Assad en geciteerd door de Iraanse staatstelevisie. Ahmadinejad heeft sinds zijn aanstelling tot president van Iran, herhaaldelijk opgeroepen tot vernietiging van IsraŽl Ėof voor verplaatsing van de Joodse staat naar Europa. Al eeuwenlang streven de wereldmachten naar vernietiging van IsraŽl in iedere generatie.

SyriŽ heeft IsraŽl gewaarschuwd geen aanvallen op Syrisch grondgebied te plegen. Damascus zal ďonmiddellijk en met alle mogelijke middelenĒ reageren, zo was de reactie van de Syrische minister van informatie Mohsen Bilal. SyriŽ zegt Hezbollah en Libanon volledig te steunen in hun strijd (lees terreur) tegen IsraŽl. ďDe Syrische bevolking staat klaar om de Libanese bevolking te helpen het heroÔsch verzet om de barbaarse IsraŽlische agressie en misdaden tegemoet te tredenĒ aldus Assad. Volgens de Syrische dictator proberen IsraŽl en de Verenigde Staten Ďhet Arabisch verzet in alle landen onder bezetting, te brekenĒ. Vroeg in de morgen van 27 juni 2006, joegen IsraŽlische vliegtuigen Bashar al-Assad de stuipen op het lijf door boven zijn paleis in Qardaha, de geluidsbarriŤre te doorbreken. Zoals bekend genieten verschillende ĎPalestijnseí terreurgroepen volledige bewegingsvrijheid in Damascus. De oorlogshandelingen komen zowel SyriŽ als Iran sowieso niet slecht uit. Het leidt de aandacht af van de betrokkenheid van SyriŽ bij de moord op Rafik Hariri en het nucleaire programma van Iran.

Wanneer de Arabieren de indruk krijgen dat IsraŽl zwak is, dan zullen ze net zolang doorgaan met hun terreur totdat IsraŽl is vernietigd. Een voorbeeld daarvan is IsraŽlís vertrek uit het Bijbelse Gaza. Dat vertrek is door het hele Midden-Oosten en de rest van de islamitische wereld gezien als een uiting van zwakte en een overwinning van het islamitische terrorisme. Arabieren verstaan alleen maar de taal van geweld!  IsraŽl wordt vanuit Hamasísatan en Hezbollahstan door satanís hellehonden met raketten aangevallen, maar de Joodse staat zal ook deze slag winnen omdat de Bijbelse God aan hun kant staat.

De duivel heeft Arabieren de illusie gegeven dat ze met terreur de strijd tegen IsraŽl kunnen winnen. Ze hebben niets geleerd van alle nederlagen die ze tot dusver hebben geleden en experimenteren rustig verder hun volledige ondergang tegemoet. Mohammeds volgelingen hebben geen enkele kans want wie kan er winnen van de God van IsraŽl? Verschillende bijbelteksten maken duidelijk dat Libanon (Tyrus en Sidon in bijbelse tijden) nog een vernietigend oordeel te wachten staat. Tyrus wordt ook genoemd in Psalm 83 waar het onderdeel uitmaakt van de volken die IsraŽl willen verdelgen. Verschillende Bijbelse profeten, waaronder EzechiŽl en Amos zeggen daar het volgende over.

EzechiŽl 28:22-23 zo zegt de Here Here: zie Ik zal u, Sidon! In uw midden zal Ik mij verheerlijken; en zij zullen weten, dat Ik de Here ben, wanneer Ik gerichten aan die stad voltrek en Mij aan haar de heilige betoon. Ik zal daarin de pest zenden, bloed op haar straten; doden zullen daar vallen door het zwaard dat aan alle kanten tegen haar gericht is.

Amos 1:10 Ö, zal Ik vuur werpen binnen de muren van Tyrus, zodat het zijn burchten verteert.

Het zal zeer slecht aflopen met de landen die in Psalm 83 worden genoemd.

De Bijbel maakt duidelijk dat een groot deel van Libanon een officieel onderdeel uitmaakt van het aloude Bijbelse land. In Jozua 18 staat dat dit gebied door Mozes is toegewezen aan Aser, ťťn van de stammen van IsraŽl. Numerie 34, geeft een beschrijving van de grenzen van het land. De noordelijke grens ligt in het noorden van het huidige Libanon in de buurt van Tripoli.

Bronnen: WorldNetDaily, 13-15 juli 2006. Ynetnews, 15 juli 2006. Middle East Newsline, 16 juli 2006. Tel-Aviv Notes, 13 juli 2006. Temple Mount Faithful, 16 juli 2006.


Toegevoegd: 21 juli 2006
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl


Print deze pagina
Terug