Dreigend 2008

Gelukkig Nieuwjaar
IsraŽl vierde de 14e september Rosh Hashana, het Joodse Nieuwjaar. Ook bij onze jaarwisseling willen we onze `oudere broer' van harte een gezegend, gezond en gelukkig 2008 toewensen. Onze nieuwjaarswens kan cynisch overkomen. Wat is de toestand dreigend! Niet alleen voor IsraŽl, maar voor de hele wereld. Als we u informeren over de angstig gevaarlijke ontwikkelingen, doen we dat onder het teken van de hoop. Immers, terwijl Jeremia klaagt over Rachel, die `weent over haar kinderen', zegt de HERE ook: `Er is hoop voor uw toekomst' (Ier. 31:15-17). Deze hoop is vast door de beloften van de God van IsraŽl voor Zijn volk. Wat is er eind november in Annapolis gebeurd? Komt er eind dit jaar een Palestijnse staat? Waarom ineens dat gunstige rapport over het atoomprogramma van Iran van een Amerikaanse inlichtingendienst? Wat is er in Judea en Samaria gaande? Nieuw rumoer om Har Homa. Wat is de rol van de VS? Haalt deze wereldmacht 2009? We zullen proberen deze zaken in profetisch licht te zetten. Want wij moeten weten wat ons te doen staat in 2008. De stem van de Gemeente van Christus, ons gebed, weegt zwaarder dan de stem van wereldleiders, zoals president Bush.

Annapolis, Joden nicht erwŁnst
Waarom deze Nazi-kreet? In Annapolis is meer gebeurd dan het principebesluit dat er voor het einde van 2008 een Palestijnse staat komt. Daarover wordt al sinds 1967 gezeurd. Bijvoorbeeld in 1990 was in Camp David (VS) afgesproken dat op zo'n 95% van de Westbank een Palestijnse staat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad zou komen. De `Palestijnen' hebben zoveel kansen laten liggen, dat het ook ditmaal op niets zal uitlopen. Herhaaldelijk en op verschillende wijzen heeft de God van IsraŽl laten merken dat Hij geen Palestijnse staat duldt in Zijn land. In Annapolis zijn ernstiger incidenten gebeurd:
 • Van de vijftig delegaties was de IsraŽlische vertegenwoordiging de enige die niet door de hoofdingang, maar via een dienstingang het conferentiegebouw moest binnengaan. Wat een grove discriminatie!
 • De IsraŽlische delegatie mocht niet meedoen aan de groepsfoto van de aanwezige politieke machthebbers.
 • IsraŽlische journalisten werden geweerd van Arabische (pers)bijeenkomsten.
 • Arabische leiders weigerden IsraŽli's een hand te geven. De discriminatie was zo grof dat de Nederlandse onderminister Timmermans opmerkte dat minister Livni van IsraŽl behandeld werd `als een zusje van Dracula'.
 • Toen premier Olmert sprak, deden de vertegenwoordigers van Saoedi-ArabiŽ hun oortelefoon af. Zelfs hun handen weigerden te applaudisseren.
Zegt u nu niet: `Ach, we weten toch dat ze IsraŽl haten.' Het kwalijke is dat deze ouderwetse, antisemitische, Nazi-achtige tekenen van Jodenhaat, zonder enig protest door de Amerikanen zijn toegelaten. Het beeld van de `verachtelijke, onwetende, slechte Jood' werd zo door de VS niet alleen getolereerd, maar ook aangemoedigd. De wereld smaadt en haat IsraŽl. God zegt over IsraŽl: `Gij zijt mijn knecht, IK heb u verkoren en u niet versmaad' (Jes. 41:9). En: `Maar ook zelfs wanneer zij in het land van hun vijanden zijn, versmaad IK hen niet en heb IK geen afkeer van hen' (Lev. 28:44).

Niets
Twee weken later kreeg IsraŽl nog een dreun. De Amerikaanse inlichtingendienst NIE bracht een rapport dat Iran in 2003 gestopt zou zijn met de productie van atoomwapens. Terwijl Europese inlichtingendiensten daarvan niet overtuigd zijn. IsraŽl kwam zelfs met bewijzen! IsraŽl wordt als eerste bedreigd door Ahmadinejad. Deze fanatieke antisemiet heeft geen enkele rem. In de koude oorlog werden de atoomgrootmachten Rusland en VS nog tegenhouden door de dreiging van MAD (Wederzijds Gegarandeerde Vernietiging). Men wist, een atoomoorlog zal beide landen totaal vernietigen. Deze rem kent Ahmadinejad niet. Hij ziet zich als de voorloper van de Mahdi, de islamitische messias die komt in een tijd van totale oorlog. Die wil Ahmadinejad best ontketenen, al kost het miljoenen mensenlevens. IsraŽl is zijn eerste doelwit. Door dit verraad van de VS staat IsraŽl er nu alleen voor. Waarom doet president Bush dit? Hij had de Arabieren en Iran nodig om SyriŽ en andere Arabische landen naar Annapolis te halen. Annapolis en de Palestijnse staat moeten de kroon op zijn presidentschap worden. In zijn toespraak in Annapolis zei Bush dan ook: `We staan hier bij de geboorte van een nieuwe staat.' IsraŽlische kranten schreven dan ook over dat `nietswaardige NIE-rapport' (zelfs bijna 70% van de Amerikanen gelooft het niet!): Amerika heeft een bom op IsraŽl laten vallen'. En: `Het in de steek laten van IsraŽl'. Een foto van President Bush op de omslag van het weekblad Economist had het onderschrift: `Mr. Palestina'.

IsraŽl staat nu echt alleen. Zoals de heidenprofeet Bileam voorzegde: 'Zie, een volk dat alleen woont en zich onder de natiŽn niet rekent' (Num. 23:9). Laten we bidden dat IsraŽl leiders krijgt die op de HERE vertrouwen. Mannen en vrouwen `naar Gods hart'. Dan zullen andere profetieŽn van Bileam ook realiteit worden: `Men schouwt geen onheil in Jakob en ziet geen rampspoed in IsraŽl. Hoe goed zijn uw tenten, o Jakob'. Bileam profeteerde ook: `Gezegend, die u zegenen, en die u vervloekt, vervloekt' (Num. 24:9). Amerikaanse evangelische leiders zijn dan ook zeer verontrust en vrezen zware oordelen van God over Amerika.

Nog meer??
 • Palestijnse veiligheidstroepen worden getraind door Duitsland, Rusland, VS en Frankrijk.
 • Premier Sarkozy is zijn vriendschappelijke opmerkingen over IsraŽl vergeten. Tegenover Algerijnse studenten verklaarde hij dat `het onrecht is zolang de Palestijnse staat er nog niet is'.
 • SyriŽ heeft op de Golan 300 raketten en het dodelijke gifgas VX klaarstaan. Daarmee kan bijna heel IsraŽl getroffen worden.
 • Noord-Korea traint en bewapent Hezbollah.
 • Harnas en Fatah komen weer bij elkaar. Arabische staten en zelfs de VS zoeken toenadering tot Iran. Alles over de rug van en tegen IsraŽl.
 • Raketbeschietingen uit Gaza gaan gewoon door.
Hoe wanhopiger de situatie, des te groter zal de uitredding van de God van IsraŽl zijn. Maar de HERE verwacht en wacht op de gebeden van Zijn volk. Van ons en van IsraŽl.

Wanhoop en hoop
Minister Livni zoekt wanhopig hulp bij de NAVO. Premier Olmert blijft krampachtig `bescherming' zoeken bij de `geknakte rietstaf' van de VS en buigt voor de druk van Washington. Het IsraŽlische leger is begonnen de Joodse mensen in Judea en Samaria verdedigingswapens te ontnemen. Als eerste fase van de ontruiming voor een Palestijnse terroristenstaat. Uiteraard zonder joden en vol raketten en moordaanslagen op IsraŽl. IsraŽli's in Judea en Samaria overwegen een eigen joodse staat op te richten. De wereld financiert en bewapent de Palestijnse terroristen. Maar God gaat door met Zijn plan. Hij is begonnen met het herstel van IsraŽl en zal dit ook afmaken. David bad: `Bouw de muren van jeruzalem' (Ps. 51:20). IsraŽl voltooide in 1991 een ring van nederzettingen rond Jeruzalem met de bouw op Har Homa, een kale heuvel tussen Bethlehem en de stad Jeruzalem. Een schijnheilige schreeuw van verontwaardiging ging over de wereld. Boze resoluties van de Veiligheidsraad. Palestijnse rellen. Nu wonen er ongeveer 2000 gezinnen. Het stadje heeft dringend 300 woningen nodig. Onmiddellijk kwamen protesten van Condoleezza Rice en van Ban Ki-moon van de VN. Maar `de HERE bouwt Jeruzalem, Hij verzamelt IsraŽls verdrevenen' (Ps. 147:2). Ook in 2008 zullen we machtige tekenen van Gods ingrijpen en de komst van de Verlosser zien. Daarom: IsraŽl, Gelukkig Nieuwjaar!

Toegevoegd: 26 februari 2008
Bron: Het zoeklicht nr.1, 84e jaargang.
Voor een abonnement op Het Zoeklicht, klik hier.Print deze pagina
Terug