IsraŽl opnieuw tot zondebok uitgeroepen

Terwijl IsraŽl, net als ieder ander land het volste recht heeft op zelfverdediging, kwam de door de islamitische wereld gegijzelde Verenigde Naties weer in een spoedzitting bijeen om de IsraŽlische inval in Gaza te veroordelen. IsraŽl werd beschuldigd van Ďonevenredige reactiesí als antwoord op de onafgebroken raketbeschietingen van de ĎPalestijnseí terreurgroepen. Ook de Amerikaanse regering veroordeelde de zelfverdedigingacties van het IsraŽlische leger en de anti-IsraŽl lobbyisten van de Europese Unie, beschuldigden onder aanvoering van Yavier Solana, IsraŽl van collectieve strafmaatregelen tegen de bevolking in Gaza. IsraŽl heeft volkomen terecht met grote ergernis gereageerd op de harde en eenzijdige kritiek. De wereldleiders blijven doelbewust het feit negeren dat zowel de terreurbeweging Hamas als ook het PA/PLO bewind van Mahmoud Abbas, onverminderd uit zijn op vernietiging van de staat IsraŽl. Deze doelstelling is in tegenstelling tot wat velen beweren, nog steeds onveranderd in de handvesten opgenomen.

IsraŽl heeft door de jaren heen, met regelmaat concessies aan het PA/PLO bewind gedaan, in de hoop daarmee een blijvende vrede te bereiken. Het heeft daarvoor onder meer 8000 Joodse bewoners uit het eigen aloude Bijbelse Gaza verwijderd. De reactie op IsraŽlís uitgestoken hand, werd echter beantwoord met een regen van raketten op IsraŽlische burgerdoelen. Dat aantal is inmiddels opgelopen tot boven de 4000.

IsraŽl heeft zich lang ingehouden alvorens tot militaire actie over te gaan als antwoord op de dagelijkse raketbeschietingen. Het begin van de operatie vond plaats op 27 februari nadat was ontdekt dat een speciaal door SyriŽ en Iran opgeleide groep Hamasterroristen van plan was via een tunnel in IsraŽl te infiltreren om daar aanslagen te plegen en burgers en militairen te ontvoeren. De orders kwamen rechtstreeks uit Damascus en Teheran.

De reacties van de internationale gemeenschap en de media waren weer net als tijdens de oorlog tussen de terreurbeweging Hezbollah en IsraŽl in de zomer van 2006. Toen ďDe partij van AllahĒ vanuit woonwijken in Libanon, het noorden van IsraŽl met raketten beschoot, kwam er geen enkele reactie, maar toen IsraŽl in de tegenaanval ging, werd het door de wereldgemeenschap, scherp veroordeeld en beschuldigd van onevenredig geweld. Er bestaan talloze bewijzen dat de Ďheldení van Hezbollah vrouwen, kinderen en zelfs babyís als menselijk schild hebben gebruikt, en hun dood hebben aangewend om de wereldopinie tegen IsraŽl op te hitsen. De ĎPalestijnseí terreurgroepen zijn daar eveneens zeer bedreven in zoals recent tijdens de inval van IsraŽl in Gaza weer is gebleken. Ook zij verschuilen zich achter burgers en schieten vanuit woonwijken hun raketten op IsraŽl af. Zo riepen de terreurbewegingen Hamas en Islamitische Jihad via radio en televisie de burgers op zich naar plaatsen te begeven waar een aanval van het IsraŽlische leger werd verwacht. Op 28 februari riep het tv-station van Hamas de bewoners van Khan Yunis op zich naar een huis te begeven van ene Maíamoun AbuíAmer. Een uur later stonden er tientallen mensen bij en op het dak van het huis om als menselijke schuld te dienen. Een correspondent van de krant Yediot Ahronot meldde dat Hamas kleine kinderen op daken van gebouwen hadden neergezet waar Kassam raketten werden geproduceerd. Niet IsraŽl, maar deze nietsontziende barbaren zijn voor een belangrijk deel schuldig aan de burgerslachtoffers in Gaza. De anti-IsraŽlische propagandamachines -die de wereldbevolking tijdens de oorlog in 2006 op schandalige wijze hebben gemanipuleerd Ėwaren ook nu weer van de partij en trakteerden de wereldburgers dagen achtereen op beelden van gewonde en gedode kinderen, suggererend dat het hier om slachtoffers zou gaan van IsraŽlische bombardementen.

PA/PLO Ďpresidentí Mahmoud Abbas noemde de gevolgen van de invasie in Gaza, een Holocaust en vergeleek de IsraŽlische zelfverdedigingacties met de terreur van Naziís tijdens de Tweede Wereld oorlog en dreigde daarnaast de Ďvredesonderhandelingení met IsraŽl te zullen bevriezen. De Jordaanse krant Ad-Dustour citeerde een uitspraak van hem waarin hij zei een gewapend conflict tussen de ĎPalestijnení en IsraŽl, niet voor onmogelijk te houden. Ook zei hij samen met zijn broeder Jasser Arafat aan de basis van het Ďverzetí tegen IsraŽl te hebben gestaan en de eer te hebben gehad in 1965 het eerste schot op de IsraŽlisch te hebben gelost. Wie de geschiedenis van die tijd een beetje kent weet dat IsraŽl de zogenaamde Ďbezette gebiedení Samaria en Judea , pas in 1967 heeft veroverd op JordaniŽ. Dat Ďverzetí waar Abbas het over heeft, gebeurde dus in een tijd dat er nog geen sprake was van door IsraŽl bezette gebieden. Samaria en Judea waren in die tijd nog door JordaniŽ bezet en Gaza door Egypte. De opmerking van Abbas maakt nog weer eens duidelijk dat zijn bewind zich niet tevreden zal stellen met deze gebieden alleen, maar dat ze uit zijn op het hele grondgebied van IsraŽl. Terwijl Abbas jarenlang deel heeft uitgemaakt van Arafatís moorddadige bewind wordt hij door de Verenigde Staten, de Verenigde Naties en de blinde leiders in Europa, als ďgematigdĒ omschreven. De man verschilt echter nauwelijks van zijn voormalige bloeddorstige voorganger wiens handen dropen van het bloed van onschuldige IsraŽlische slachtoffers.

Weinigen zullen de beelden gemist hebben van de honderdduizenden Ďhongerigeí Palestijnen die de door Hamas opgeblazen grensafscheiding over trokken om inkopen te doen in Egypte. De internationale persbureaus melden unaniem dat Hamas deze afscheiding had opgeblazen omdat er vanwege de IsraŽlische blokkade, een tekort aan eerste levensbehoeften in Gaza zou zijn ontstaan. Het was al enige tijd bekend dat Hamas voorbereidingen aan het treffen was om deze grensafscheiding op te blazen. De Britse krant The Times meldde dat een speciale groep weken bezig is geweest met snijbranders de metalen afrastering door te snijden. Nadat de boel was opgeblazen, trokken honderdduizenden bewoners van Gaza onder toeziend oog van talloze cameraploegen, te voet, in autoís en op ezels, de grens over. Ook zou IsraŽl de elektriciteitsvoorziening naar Gaza hebben afgesloten. Om dit laatste aan de wereld Ďte bewijzení, hield Hamas een met kaarsen verlichte parlementsbijeenkomst in een ruimte die, omdat de zitting op klaarlichte dag plaatsvond, met gordijnen was verduisterd. De persbureaus speelden het doortrapte leugenachtige spel mee en toonden de wereldburgers beelden van de bijeenkomst bij kaarslicht. Op fotoís van persbureau Reuters was zelfs te zien hoe het daglicht door een kier in de gordijnen naar binnen scheen.

Dat IsraŽl de toevoer van elektriciteit volledig zou hebben stop gezet, is een pertinente leugen. De Joodse staat heeft dat van begin af aan ontkend en Hamas er van beschuldigt zelf de stroomtoevoer te hebben afgesloten. Het blijkt keer op keer dat de internationale media zich met graagte laat belazeren door de ĎPalestijnseí propagandamachine. Het feit dat sinds de machtsovername van Hamas, 80% van de ondernemingen in Gaza zijn verdwenen en daardoor duizenden werknemers hun baan zijn kwijtgeraakt, blijkt noch voor de wereldleiders, noch voor de media een item te zijn. Men richt de aandacht liever op IsraŽl. Ook zijn er bewijzen dat Hamas de humanitaire crisis bewust voor een deel zelf heeft veroorzaakt door bakkerijen en andere winkeliers regelmatig te verbieden hun winkels te openen.

182 op IsraŽl afgevuurde  raketten in slechts 5 dagen tijd. Maar alsof deze bewijzen niet bestaan beschuldigd het pro-Arabische bewind in Brussel IsraŽl ervan verantwoordelijk te zijn voor de humanitaire crisis waarin de bevolking van Gaza zich bevind. Men beschuldigd IsraŽl van buitenrechtelijk moorden en het nemen van collectieve strafmaatregelen en eist dat het de dagelijkse militaire acties stopt, omdat daarbij burgers om het leven komen. De hoeveelheid op IsraŽl afgevuurde raketten krijgt daarentegen nauwelijks enige aandacht.

Het opblazen door Hamas van de grensafscheiding tussen Gaza en Egypte, had hoegenaamd niets te maken met een door IsraŽl afgekondigde blokkade. De werkelijke reden was om het door Iran geleverde wapentuig, dat al enige tijd in Egypte klaarstond, Gaza binnen te kunnen brengen. Daarvoor werd de onoverzichtelijke chaos bij de grensovergang gecreŽerd. De Egyptische autoriteiten hebben vanaf het begin in dit theaterstuk meegespeeld. Zodoende konden bovendien 2000 door SyriŽ en Iran opgeleide islamitische terroristen ongehinderd de grens passeren, zoals de Egyptische krant Al-Masry Al-Youm meldde. Gaza is onder Hamas verworden tot een gigantisch wapenarsenaal en een broeinest van terroristen van allerhande pluimage. Ook zijn er Iraanse experts aanwezig om de verschillende terreurgroepen te trainen.

Alle signalen wijzen er op dat IsraŽls Ďvredespartnerí totaal geen interesse heeft om tot een vredesregeling met de Joodse staat te komen. Terreur, moord en doodslag is het antwoord op IsraŽls bereidheid tot verregaande consessies. Noch Hamas, noch het PA/PLO regiem van Mahmoud Abbas zijn bereid de terreur op te geven. Terreur levert geld op, veel geld, miljarden zelfs, zoals vorig najaar tijdens de donorconferentie in Parijs is gebleken. 7.4 miljard dollar was de steun die Abbas kreeg aangeboden voor de opbouw van een nieuwe moslimterreurstaat in het hart van IsraŽlís thuisland. Vertegenwoordigers uit maar liefst 90 landen waren in Parijs aanwezig om het incompetente PA/PLO regiem financieel te ondersteunen. Zij zullen hun pogingen niet staken om de staat IsraŽl te vernietigen ondanks het feit dat alle voorgaande pogingen op niets zijn uitgelopen. Noch de Arabische wereld, noch de internationale gemeenschap ziet hierin de hand van de Bijbelse God. Slechts weinigen willen inzien dat IsraŽl vecht voor haar voortbestaan en dat de Joodse staat niet de agressor is, maar dat de schuld gezocht moet worden bij de Arabische dictaturen en de ĎPalestijnseídoodscultuur.

Hoe ze het leven verachten was afgelopen donderdag (6-3-2008) in Jeruzalem te zien toen acht jongens in koelen bloede door een ĎPalestijní werden vermoord. In Gaza en elders in de door de ĎPalestijnení bezette Bijbelse gebieden, werd de aanslag weer uitbundig gevierd en de moordenaar tot nationale held (dapper krijgsman) uitgeroepen.


Deze posters zijn afkomstig van de officiŽle website van Hamas: Official website of the Hamas' armed wing.

Bronnen: Israel Today, 2 maart 2008. Jeruzalem Post, 6 februari 2008. Daily Alert, 22 januari en 5 maart 2008. http://www.revlu.com/zc.htm, 4 februari 2008. http://debka.com, 22 februari en 3 maart 2008. Jerusalem Newswire, 22 februari en 2 maart 2008. JTA, Jewish & Israel News, 28 februari en 2 maart 2008. Israel Ministry of Foreign Affairs, 3 maart 2008. http://sultanknish.blogspot.com. http://www.ynetnews.com, 6 februari 2008. Unity Coalition for Israel, 4 maart 2008.


Toegevoegd: 7 maart 2008
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl


Print deze pagina
Terug