Vals spel Verenigde Naties in Libanon

Er is niets terechtgekomen van VN-resolutie 1701 die tot stand kwam naar aanleiding van het gewelddadig treffen tussen IsraŽl en de door SyriŽ en Iran gesteunde Libanese terreurbeweging Hezbollah in de zomer van 2006. Hassan Nasrallah de leider van de terreurgroep beweerde voor een gehoor van 800.000 supporters in de Libanese hoofdstad Beiroet, de oorlog gewonnen te hebben en IsraŽl een vernietigende nederlaag te hebben bezorgd. Hij dankte de god van de islam, voor de Ďoverwinningí. Een commandant van Hezbollah verklaarde echter op de IsraŽlische tv zender Channel 10 News, dat resolutie 1701 en het daarop volgend staakt-het-vuren, Hezbollah voor een totale nederlaag heeft behoed. Hij vertelde dat een kwart van de manschappen van Hezbollah zijn gedood en dat IsraŽl praktisch de hele infrastructuur van de terreurgroep heeft vernietigd. Volgens IsraŽl zijn er aan de kant van Hezbollah 732 doden gevallen waarvan er 532 met naam en toenaam zijn genoemd. Het staakt-het-vuren van de VN kwam dus als geroepen.

De geschiedenis heeft inmiddels geleerd dat zodra IsraŽl aan de winnende hand is, de VN met een staakt-het-vuren komt. Resolutie 1701 maakte een eind aan de oorlog op het moment dat de terreurgroep op een totale vernietiging afstevende. De voormalige Secretaris Generaal van de VN Kofi Annan heeft dat met zijn ingrijpen weten te voorkomen. Annan is de geschiedenis in gegaan als de man die de Joodse staat keer op keer ten onrechte heeft bekritiseerd en veroordeeld en zich herhaaldelijk schuldig heeft gemaakt aan schandelijke anti-IsraŽl acties. Het feit dat hij vriendschapsbanden onderhield met de voormalige terreurbaas Jasser Arafat en Nasrallah de terreurleider van Hezbollah, zeggen wat dat betreft genoeg.

Kofi Annan, presenteerde zich als de grote man achter het staakt-het-vuren. Hij dreigde de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties onmiddellijk bijeen te roepen indien IsraŽl zich niet aan resolutie zou houden. Noch de regering van Libanon noch Hezbollah kregen dit dreigement van hem te horen. De VN die toestaat dat haar Unifiltroepen de resolutie volledig aan de bekende laars lappen, levert wel commentaar op de IsraŽlische controlevluchten boven Libanon. De VN noemt deze vluchten een ernstige provocatie en in strijd met resolutie 1701. Claudio Graziano, hoofd van de Unifiltroepen in Libanon beschuldigde IsraŽl hiermee de resolutie te ondermijnen. Een onafhankelijke waarnemingsgroep veroordeelde de uitspraak van Graziano dat IsraŽl de enige overtreder zou zijn en beschuldigde Unifil zelfs van samenwerking met Hezbollah.

Unifil voldoet op geen enkele manier aan de opdracht te voorkomen dat Hezbollah zich herbewapent. De vrachtwagens met wapens vinden zonder enige controle hun weg naar de kampen van de terreurgroep die slechts een paar kilometer verwijderd zijn van de grens met IsraŽl. Unifil heeft maar liefst 13.000 troepen in Libanon gestationeerd maar weigert hier iets aan te doen. De resolutie zegt duidelijk dat er geen wapens en geen milities ten zuiden van de rivier de Litani mogen zijn. Maar dit gebied is inmiddels van allerhande wapentuig voorzien en Hezbollah is daar volkomen vrij te gaan en te staan waar ze willen.

Bronnen binnen het IsraŽlische leger waarschuwden op 8 juli van dit jaar dat SyriŽ en Iran in hoog tempo bezig zijn Hezbollah te herbewapenen. Eerder dit jaar zei de huidige VN Secretaris Generaal Ban Ki-Moon dat de terreurgroep al circa 30.000 raketten in Libanon heeft geplaatst waarvan 10.000 lange afstandraketten en 20.000 voor de korte afstand. Dat is het drievoudige waarover de terreurgroep tijdens de oorlog in 2006 kon beschikken. De uitspraak komt van de man die er juist alles aan zou moeten doen te voorkomen dat deze herbewapening plaatsvindt. Gesteund door de dictatoriale regiems in Iran en SyriŽ en met medeweten van Unifill heeft Hezbollah door de jaren ongestoord een staat binnen een staat kunnen opbouwen. De Partij van Allah is geen verzetsgroep maar een moorddadige terreurgroep, een gewapende arm van Iran en SyriŽ, geÔnfiltreerd in de Libanese samenleving. Het is net als het PA/PLO regiem en Hamas, een doodscultuur en een religieuze kopie van het nazisme. Vandaag zijn het de moslimfascisten die het Joodse volk willen uitroeien.

Ze verheerlijken totalitair leiderschap en begeestigen de massa met parades, wapens, vlaggen en kreten dat ze IsraŽl van de wereldkaart zullen verwijderen. Hezbollah maakt inmiddels deel uit van de Libanese regering, en heeft de feitelijke macht in Libanon in handen.

Dat de VN zich niet geroepen voelt iets te doen aan de huidige herbewapening van Hezbollah, heeft alles te maken met het feit dat deze organisatie - die beweert onafhankelijk te zijn - zich door de moslimlanden laat manipuleren. Wanneer IsraŽl moslimterrorisme bestrijdt, wordt dat door de VN-kliek veroordeeld. Wanneer islamitische terreurbewegingen raketten op IsraŽl afvuren, is er begrip en sympathie. Het lijkt er op dat een volgend conflict tussen IsraŽl en Hezbollah niet uitgesloten moet worden. Een eventuele volgende oorlog zou wel eens veel grotere gevolgen kunnen hebben dan die van 2006. Volgens een artikel in de Britse krant The Observer van 27 april 2008, is Hezbollah bezig met het trainen van duizenden nieuwe terroristen in Libanon maar ook in SyriŽ en Iran. Volgens de krant zijn deze trainingen bedoeld als voorbereiding van een nieuwe confrontatie met IsraŽl.

Inmiddels heeft Hassan Nasrallah onder toeziend oog van de wereldgemeenschap een enorm wapenarsenaal opgebouwd en roept hij zijn gewelddadige volgelingen op zich klaar te maken voor een volgende confrontatie met IsraŽl. Hij waarschuwde dat zijn leger thans vele malen sterker is dan voor de oorlog van 2006 en zei dat Hezbollah thans in staat is IsraŽl te vernietigen. Volgens Muhammed Abdulla Sif al-Din, een vertegenwoordiger van Hezbollah in Iran heeft Nasrallah een strategisch plan ontwikkeld voor de volgende gevechtsronde. Het Egyptische weekblad Roz al-Yusuf schrijft dat Hezbollah 2000 kinderen heeft gerekruteerd in de leeftijd van 10-15 jaar. Zij worden getraind door een groep genaamd de Mahdi Verkenners een organisatie die is verbonden met Hezbollah. Deze Ďverkennersí leren de kinderen de basisprincipes van de Shiíitische en Hezbollah ideologie. De eerste les die zij krijgen gaat over de vernietiging van IsraŽl en dat blijft als een rode draad door de hele opleiding lopen.

Hezbollah waarschuwde op 22 augustus 2008 dat er een ďangstaanjagendeĒ aanslag staat te gebeuren als wraak voor de moordaanslag op hun commandant Imad Mughniyeh in Damascus in februari 2008. ďHezbollah zal zich spoedig wreken voor deze moordĒ, zo verklaarde Sheikh Ahmad Murad van Hezbollah. ďDe wraak zal angstaanjagend zijn. Een enorme verrassing is in aantocht. Wij zullen niet langer toestaan dat IsraŽl van de huidige rust en stabiliteit zal kunnen genietenĒ. IsraŽl wordt ervan beschuldigd achter deze moord te zitten, maar de Joodse staat heeft dat steeds categorisch ontkend.

De schokkende werkelijkheid is dat de Verenigde Naties Hezbollah als slachtoffer behandelen en IsraŽl als de agressor. De beestachtige slachtpartijen die moslims dagelijks in de wereld aanrichten, laten nog eens zien waar IsraŽl al jaren mee te maken heeft. De Joodse staat strijdt constant voor haar eigen voortbestaan, maar moet zich continu verdedigen tegen de leugenachtige media die de wereldburgers op een schandalige manier manipuleren, en de met IsraŽls vijanden heulende Verenigde Naties. Wil men in de media iets over de misdaden van Hezbollah in de oorlog van 2006 te weten komen, dan moet men lang zoeken. De duivel heeft Arabieren de illusie gegeven dat ze met terreur de strijd tegen IsraŽl kunnen winnen. Ze hebben niets geleerd van alle nederlagen die ze tot dusver hebben geleden en experimenteren rustig verder hun volledige ondergang tegemoet. Mohammeds volgelingen hebben geen enkele kans want het is de hand van God die IsraŽls vijanden keer op keer van nederlaag naar nederlaag leidt. Allen die collaboreren met de Islamfascisten, staan aan de verkeerde kant van de geschiedenis.

Bronnen: ICEJ News, 9 juli en 25 augustus 2008. Daily Alert News, 18 augustus 2008. Israel Today, 28 april en 17 augustus 2008. VOA news, 14 augustus 2008.


Toegevoegd: 28 augustus 2008
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl


Print deze pagina
Terug