Hevige strijd om IsraŽls aloude thuisland

Volgens Javier Solana buitenlandcoŲrdinator van de Europese Unie, zal de relatie tussen Brussel en IsraŽl drastisch veranderen indien de nieuwe IsraŽlische regering onder leiding van Benjamin Netanjahoe mocht besluiten zich niet te conformeren aan een twee-staten oplossing. Solana reageerde op de uitspraak van Netanyahoe geen terroristische Palestijnse Hamasstaat in Samaria en Judea te zullen dulden en beloofde tevens Jeruzalem onder geen beding aan IsraŽlís vijanden te zullen overdragen. Jeruzalem is niet van IsraŽl, schreef de Europese Unie een paar jaar geleden in een brief aan het IsraŽlische Ministerie van Buitenlandse Zaken: ďEuropa erkent geen enkele aanspraak van IsraŽl op Jeruzalem als de hoofdstad van IsraŽl." Als de Europese leiders hun zin krijgen, zal IsraŽl het gehele Bijbelse thuisland moeten ontruimen inclusief een deel van Jeruzalem om plaats te maken voor een nieuwe Arabische moslim staat.

Er is sprake van volslagen dwaasheid! Dwaasheid in de Bijbel betekent: het zoeken van een eigen weg, een weg zonder God. Wie de Bijbel kent, weet dat daarin Gods plan met de wereld wordt uiteenzet. Het meespelen op het grote wereldtoneel, betekent meedoen in een anti-God en anti-IsraŽl beleid, het is wandelen in de duisternis, ook door de pseudo-christelijke figuren. De leiders van Europa negeren de Bijbelse God en IsraŽl wordt geminacht en beledigd. In een door persbureau Reuters gepubliceerd intern Europees document gedateerd op 15 december 2008, wordt IsraŽl beschuldigd van illegale annexatie van het oostelijk deel van Jeruzalem. De publicatie van het document verscheen daags na het bezoek van Hillary Clinton aan het PA/PLO regiem in Ram-allah. Clinton zei dat ook Obama IsraŽls soevereiniteit over Jeruzalem niet zal erkennen.

Ook maakt Brussel zich sterk om SyriŽ uit het isolement te halen ondanks het feit dat dit land onverminderd steun blijft verlenen aan diverse terreurgroepen zoals Hamas en de Libanese Hezbollah. Nicolas Sarkozy arriveerde in Damascus met veel fanfare voor een gesprek met de Syrische dictator Assad en bood steun aan voor een eventueel vredesoverleg tussen SyriŽ en IsraŽl. De Franse leider vindt dat IsraŽl de Golan Hoogvlakte moet opgeven voor vrede met de Syrische buren. Sarkozy is van mening dat als IsraŽl de Golan aan SyriŽ overdraagt, er normale relaties kunnen worden aangeknoopt en de weg naar vrede open ligt. Dat werd in de negentiger jaren ook gezegd door Bill Clinton: ďWanneer jullie Hebron, Jenin en Nablus aan Arafat overdragen, zal de vrede met het Palestijnse volk, een flinke stap dichterbij komen." Hebron, Jenin en Nablus werden aan Arafat overgedragen en veranderden in terreurnesten van waaruit Palestijnse terroristen beestachtige moordaanslagen pleegden op IsraŽlische burgers. En wat zei George W.Bush ook alweer: ďWanneer jullie Gaza aan de Palestijnen overdragen, zal dat de vrede ten goede komen.Ē Maar vanaf het ontruimen van Gaza, vlogen IsraŽl de raketten om de oren.

De Golan hoogvlakte is onmisbaar voor het voortbestaan van IsraŽl. Dit werd reeds vastgelegd in het ď Mandate for PalestineĒ in 1922, door de toenmalige Volkerenbond in Geneve toevertrouwd aan Engeland voor de stichting van een ď Jewish National HomeĒ. De Britten gaven het in 1923 vervolgens aan Frankrijk die het inlijfden in hun eigen mandaat over SyriŽ. Dit was echter in artikel 5 van het mandaat verboden. Uiteindelijk werd SyriŽ in 1945 onafhankelijk en kwam de Golan volkomen ten onrechte in hun bezit. Dit plateau is sinds de door de Arabische landen aan IsraŽl opgedrongen zesdaagse oorlog in juni 1967 weer in bezit van de Joodse staat. Het werd door SyriŽ gebruikt als een enorme militaire basis van waaruit het noorden van IsraŽl dagelijks werd bestookt met moordend vuur waarbij honderden IsraŽlische slachtoffers zijn gevallen. SyriŽ eist met steun van de VN-veiligheidsraad (Resolutie 242) en de meehuilende Europese leiders en allerlei krypto-antisemieten, dat IsraŽl de Golan weer aan SyriŽ overdraagt. Maar SyriŽ is niet de rechtmatige eigenaar van dit gebied. Velen realiseren zich niet dat de Golan-hoogvlakte het Bijbelse Basan is. Dit gebied is in de 13e eeuw v.Chr. door de IsraŽlieten in opdracht van God door Jozua in bezit genomen en aan de halve stam van Manasse toegewezen. Het hoort onlosmakelijk tot het erfdeel van het volk van IsraŽl. Tientallen opgravingen tonen aan dat er sprake is geweest van eeuwenlange IsraŽlische aanwezigheid.

Jozua 13:8-11-12 Tezamen met de (andere helft van de stam Manasse ) hebben de Rubenieten en de Gadieten hun erfdeel ontvangen, dat Mozes hun gegeven had aan de overzijde van de Jordaan ..... verder Gilead en het gebied der Gesurieten en der Mašchatieten benevens het gehele Hermongebergte en geheel Basan tot Salcha toe. Het gehele koninkrijk van Og in Basan.

Brussel heeft er bijzonder veel geld voor over, om het PA/PLO bewind in het zadel te houden en van een eigen staat te voorzien. De Palestijnen krijgen per persoon meer steun dan wie ook terwijl ze gerekend kunnen worden tot de meest gewelddadige bevolkingsgroepen op aarde. Brussel heeft (met dank aan de Europese belastingbetaler) in 2008 maar liefst 580 miljoen dollar aan het regiem overgemaakt. De vijandigheid van Europa t.o.v. IsraŽl zit diep! Een van de meest brutale eisen van Brussel is, dat de Tempelberg onderdeel moet worden van een toekomstige Palestijnse staat. Ook moet IsraŽl een begin maken met het ontmantelen van controleposten die zijn opgericht om de Joodse burgers te beschermen tegen terroristische aanslagen. Indien IsraŽl mocht weigeren gehoor te geven aan deze eisen, wil men de goederen die in de nederzettingen worden geproduceerd, gaan boycotten. Brussel wil politieagenten, militairen en burgers sturen om het PA/PLO regiem bij te staan zodra de Palestijnse staat een feit is. Ook voert men de druk op IsraŽl op om het omstreden OriŽnt Huis in Jeruzalem te heropenen. Door hier aan toe te geven zou het PA/PLO bewind vaste voet in IsraŽls 3000 jaar oude hoofdstad krijgen. De Palestijnse Autoriteit claimt Oost-Jeruzalem als hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat, waarin het OriŽnt House als zetel van een toekomstige Palestijnse regering moet gaan fungeren.

In 1980 nam de Knesset de Jeruzalemwet aan, waarmee Jeruzalem tot ondeelbare hoofdstad van IsraŽl werd uitgeroepen. Deze IsraŽlische annexatie werd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties door middel van Resolutie 476 en Resolutie 478 verworpen. Maar historisch gezien is het volkomen duidelijk van wie deze stad is. Een ieder die de Bijbel kent weet dat de verbondenheid van de Joden met Jeruzalem uniek is en onvergelijkbaar met welk ander volk dan ook. ďJeruzalem is de enige plaats die onze natie historisch en religieus verenigtĒ zei Uzi Arad, de voormalige chef van de Mossad. Het internationaliseren van de stad zoals Brussel en vele andere bemoeials willen, zal Hamas en andere Palestijnse terreurgroepen alleen maar in de kaart spelen. Zij zullen het machtsvacuŁm onmiddellijk opvullen zodat wandelende zelfmoordbommen weer hun moorddadige werk kunnen doen.

George W. Bush stuurde zijn minister van Buitenlandse Zaken Condoleeza Rice maar liefst 24 keer naar het Midden-Oosten om IsraŽl onder druk te zetten. Bush wilde kost wat kost een Palestijnse staat voor het eind van zijn ambtsperiode. Terwijl IsraŽl dagelijks vanuit Gaza met raketten werd bestookt, zei George W.Bush dat alle elementen voor vrede in het Midden Oosten aanwezig waren. Hij herhaalde regelmatig dat het IsraŽlisch-Palestijns conflict op zín eind liep en dat voor het eind van zijn ambtstermijn er een vredesovereenkomst zou zijn tussen de beide partijen. Bush sprak van een democratisch IsraŽl en een democratisch Palestina levend zij aan zij in vrede en veiligheid. Hij prees de PA/PLO leider Mahmoud Abbas voor zijn inzet en wil om tot vrede met IsraŽl te komen.

Velen zijn door hun eigen dwaasheid slaven van Satan geworden en kunnen zichzelf niet meer bevrijden. Satan is de feitelijke machthebber achter alle tirannen in de wereldgeschiedenis en de huidige wereldleiders die het Joodse volk hun rechtmatige eigendom willen ontnemen. Hij probeert d.m.v zijn volgelingen de geschiedenis van de kinderen van IsraŽl als ťťn grote leugen voor te stellen en is daarin bijzonder succesvol. Er is de boze veel aan gelegen de wereld ervan te overtuigen dat het huidige IsraŽl niets van doen heeft met het IsraŽl zoals dat in de Bijbel beschreven staat. Het gaat er bij hem om de overwinning van het Koninkrijk Gods tegen te gaan en, zo het hem mogelijk zou zijn, te verhinderen. Satanís volgelingen worden verteerd door een gloeiende haat jegens Gods volk en zij die Jezus liefhebben en vormen een steeds groter wordende macht die om Satan te gerieven, de wereld in cyclus van geweld zullen storten. Historici loochenen IsraŽlís geschiedenis en hun recht van bestaan. Kinderen leren op scholen dat IsraŽl een bezettende macht is en een buitenlands koloniaal plantaat. Velen stappen zonder ook maar iets te onderzoeken, mee op de leugenkar en helpen de leugen tot waarheid om te smelten.

De terreur van de Palestijnen en de eindeloze bemoeienis van de wereldleiders met het kleine IsraŽl, maken deel uit van de strijd tegen de Bijbelse God. Hoe dichter de eindtijdprofetieŽn hun voltooiing naderen, hoe groter de conflicten worden om het aloude Bijbelse land. Het beleid van de wereldleiders jegens de Joodse staat zal ze nog duur komen te staan. God heeft Mozes niet voor niks de opdracht gegeven de in slavernij levende IsraŽlieten uit Egypte te leiden en ze naar het Heilige Land te brengen. God heeft ze niet na 2000 jaar teruggebracht naar de bergen van het aloude vaderland om vervolgens het land te laten verdelen. Wat God gedaan heeft aan dat volk, voor dat volk, en door dat volk, heeft meer dan enige andere factor in de geschiedenis er toe bijgedragen om de mens van het bestaan van een persoonlijke God bewust te maken en te leren hoe de mens met Hem in contact kan komen. Omdat God dit volk had uitverkoren om naar het vlees het volk te zijn waaruit Zijn Zoon in deze wereld geboren zou worden, heeft Satan een bijzondere haat tegen de Ďvrouwí (IsraŽl) en haar Ďkindí (Jezus). Vanaf de tijd in het Paradijs tot aan Armageddon woedt er een oorlog van Satan tegen allen die de Bijbelse God lief hebben.

De wereldleiders negeren de onbetwistbare Joodse waarheid en omarmen de fantastische onzin van een islamitisch-religieus recht en de leugenachtige islamitische aanspraak op de Heilige Stad. God zal zelf met macht en majesteit zijn zetel voor eeuwig zetten in Jeruzalem. Jeruzalem als toetssteen der volkeren. IsraŽl zal helemaal alleen komen te staan. Maar niet iedereen probeert de ĎRotsí IsraŽl te vernietigen. Er zijn ook mensen die IsraŽl zegenen en steunen. Hun lot hangt samen met dat van IsraŽl voor wie zij de Ďvreemdelingí binnen de poorten zijn.

Bronnen: www.debka.com, www.israelunitycoalition.org, www.israeltoday.co.il, www.jnewswire.com


Toegevoegd: 29 maart 2009
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl


Print deze pagina
Terug