Nieuwe anti-IsraŽl stichting

Dries van Agt heeft op 10 december 2009 met andere bekende anti-IsraŽl lobbyisten de stichting The Rights Forum opgericht ter ondersteuning voor wat men Ďde rechten van Palestijnení noemt. Van Agt heeft daarbij niet alleen de steun gekregen van bekende meelopers als Hans van den Broek, Hans van Mierlo, Laurens Jan Brinkhorst en Doekle Terpstra voormalig voorzitter van de vakcentrale (C)NV, thans voorzitter van de HBO-raad, maar ook van internatonaal bekende rechtsdeskundigen. Het Forum stelt dat in het IsraŽlisch-Palestijns conflict het internationaal recht vooral door IsraŽl met voeten wordt getreden. Het doel is om via diplomatieke druk te bereiken dat IsraŽl zich gaat houden aan internationale rechtsregels, zoals een stop op de bouw van nederzettingen op wat men Palestijnse grondgebied noemt en het afbreken van de Ďmuurí (95% hek-5% muur) die IsraŽl op de ĎWestelijke Jordaanoeverí (werkelijke naam Judea-Samaria) bouwt. Ook wil de stichting bewustwording van het conflict bevorderen en oordelen uitspreken over schendingen van mensenrechten. Van de Broek zegt het volledig met Van Agt eens te zijn en zegt dat ze zich beiden inzetten voor de rechtsorde.

Van Agt en zijn handlangers kiezen openlijk de kant van de Palestijnse moslimterroristen en weigeren categorisch de misdaden van deze bende aan de kaak te stellen. Zoals bekend streven zowel het PA/PLO regiem als de terreurbeweging Hamas naar bevrijding van wat zij ĎPalestinaí noemen. Opzet is in het hele gebied tussen de Middellandse Zee en de rivier de Jordaan een islamitische staat te vestigen waar geen plaats meer is voor de staat IsraŽl. Dit zijn feiten die door Van Agt en consorten moedwillig over het hoofd worden gezien en waar ze niet aan herinnerd willen worden. Democratisch gekozen noemen ze de doodscultuur die in Gaza de dienst uitmaakt. Hamas heeft in januari 2006 de verkiezingen inderdaad gewonnen maar deze overwinning is voor een belangrijk deel tot stand door intimidatie van de bevolking en het feit dat de bewoners het corrupte bestuur van Mahmoud Abbas zat waren. De huidige Hamasleider IsmaŽl Haniyeh is al eens door IsraŽl gearresteerd en uitgewezen naar Libanon vanwege zijn rol in een beestachtige zelfmoordaanslag op een bus in Jeruzalem waarbij 23 onschuldige IsraŽlische burgers zijn gedood en 130 gewond.

Hamas leider IsmaŽl Haniyeh. Commentaar overbodig. Ook weigeren de fans van Hamas enige aandacht te besteden aan de beestachtige moordpartijen op leden van de Fatah beweging tijdens de verkiezingen in Gaza en ook daarna. Op 14 juni 2007 werd Mahmoud Abbas Gaza uitgeschopt en nam Hamas de macht volledig over. Dat is met onvoorstelbaar geweld gepaard gegaan waarbij tientallen slachtoffers zijn gevallen waaronder vrouwen en kinderen. Als bloedhonden hebben ze elkaar uit naam van hun god Allah uit de weg geruimd. Fatah aanhangers werden voor de ogen van vrouwen en kinderen door Hamas van daken van flatgebouwen gesmeten en anderen werden de duinen ingejaagd en daar voor het front van hun vrouwen en kinderen geŽxecuteerd. Leden van Fatah werden halfnaakt door de straten gedreven en op een plein door hun benen geschoten. Een op de grond liggende tegenstander werd onthoofd door een regen van kogels. En zo zijn er talloze voorbeelden van misselijkmakende moordpartijen. Hoe is het mogelijk dat deze onpasselijke bende op steun kan rekenen van allerlei lobbygroepen. Het gaat om een doodscultuur die wanneer de gelegenheid zich voordoet, eveneens met groot genoegen, onschuldige IsraŽlische burgers, waaronder kinderen en babyís met spijkerbommen in kleine stukjes uiteen blazen. Voor een overzicht aanslagen Hamas klik op: cidi.nl

De anti-IsraŽl lobbyisten hanteren de Ďzondebokstrategieí inzake de staat IsraŽl maar schofferen daarbij ook het Joodse volk. IsraŽl en het Joodse volk zijn namelijk niet los van elkaar verkrijgbaar. Wanneer men IsraŽl demoniseerd, dan demoniseerd men ook de Joodse bewoners. Ze noemen Ďgewapend verzetí (lees terreur) van de Palestijnen geen terrorisme, maar vrijheidsstrijd. Dit soort stemmingmakerij heeft in het verleden maar al te vaak tot lokaal geweld tegen IsraŽl geleid. De hele geschiedenis door blijkt er niets veranderd in de aard en in de identiteit van IsraŽls tegenstanders. Ze koesteren een ingewortelde haat! Hun vijandschap komt uit hun hart! Historische feiten die een echt betrouwbaar beeld kunnen geven worden opzettelijk verzwegen. Dries van Agt en consorten zijn al jaren bekende deelnemers aan het anti-IsraŽlische haatfestijn. IsraŽl is altijd op voorhand schuldig. Ze zijn volslagen blind voor het heilshistorische handelen van de God van IsraŽl. Elsevier Magazine noemde Van Agt al eens Dolle Dries, Ďverblind door Jodenhaat.í Zijn verblindheid lijkt met de dag toe te nemen en is uitgegroeid tot een bittere vijandschap tegen IsraŽl. In zijn in augustus 2009 verschenen boek Een schreeuw om recht toont van Agt opnieuw zijn grote onkunde en zwetst hij weer een eind in het wilde weg.

Haar moeder is vermoord door terroristen die in Nederland op sympathie kunnen rekenen. Op Bijbels profetisch terrein geeft Van Agt er blijk van de valse vervangingstheologie van Rome te omarmen dat leert dat Gods beloften voor land en volk voor IsraŽl zijn overgegaan op de kerk. In zijn boek maakt hij zich eveneens schuldig aan een onjuiste weergave van historische feiten en het verzwijgen van essentiŽle informatie. Het zijn politiek geÔnspireerde figuren die Ďhun eigen waarheidí naar hun hand proberen te zetten daarbij gebruik makend van vervalste historische waarheden. Het enige doel van dit soort lieden is de Joodse staat genadeloos te schofferen en te demoniseren. Om dit kracht bij te zetten zijn ze op zoek naar gelijkgestemden om gezamenlijk de massa te begeesteren en te indoctrineren. Maar voor wie het nog niet weet: ze zullen niet slagen in hun opzet want de Bijbelse God heeft andere bedoelingen met Zijn volk! Zij zullen hun zin niet krijgen al verzamelen ze nog zoveel oud-politici en internationale rechtsdeskundigen om zich heen.


Toegevoegd: 19 december 2009
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl


Print deze pagina
Terug