Wapengekletter in het Midden-Oosten

De situatie in het Midden-Oosten begint zich drastisch te wijzigen. Iran, SyriŽ, Libanon, Hezbollah en de Palestijnse terreurgroepen hebben een pact gesloten om in geval van een oorlog gezamenlijk tegen IsraŽl op te treden. Ze hebben zich tot de tanden bewapend en Iran, de bron van alle problemen in de regio, is druk doende met de ontwikkeling van atoomwapens. De leiders in het Westen vinden dat er maatregelen genomen moeten worden om te voorkomen dat Iran deze wapens ook werkelijk in bezit krijgt. Ze komen echter niet veel verder dan dreigen met zwaardere sancties en daar zijn de leiders in Teheran niet echt van onder de indruk. Ze nemen al jaren een loopje met de wereldleiders en het Atoomagentschap van de Verenigde Naties. De Iraanse leiders blijven daarnaast IsraŽl dreigen met vernietiging.

Volgens Ayatollah Ali Khamenei zal Ďde regio spoedig de vernietiging van het Zionistische regime meemaken.í Tijdens een bezoek aan Teheran van leiders van de Palestijnse terreurbeweging Islamitische Jihad op 7 februari herhaalde hij deze uitspraak en zei dat Ďnoch Amerika, noch de Europese landen in staat zullen zijn IsraŽl van de ondergang te reddení. Ook zei hij dat zijn land de arrogante (Westerse mogendheden) zal verrassen op een manier die hen voor langere tijd versteld zal doen staan. Op maandag 8 februari zei de Iraanse minister van Buitenlandse zaken Manchour Mottaki dat IsraŽl Ďeen idioot land is dat geregeerd wordt door idiotení en zwakker is als ooit te voren. Hij zei op de tv zender Al-Jazeera dat IsraŽl niet meer in staat is een succesvol militair conflict te voeren gezien de Ďnederlagení tegen Hezbollah en Hamas. ďWe kunnen onszelf goed verdedigen en zullen onze Arabische broeders terzijde staan wanneer ze aangevallen mochten wordenĒ aldus Mottaki. Tijdens de viering van de 31ste verjaardag van de Islamitische revolutie zei Ahmadinejad dat Iran thans een leidinggevende natie in de wereld is geworden en ďhet volledig voor het zeggen heeftĒ. Diverse deskundigen in IsraŽl maar ook daarbuiten zien deze uitspraak met zorg tegemoet. IsraŽl kan niet toestaan dat Iran atoomwapens ontwikkeld met een leider die IsraŽl van de wereldkaart wil verwijderen. Amerikaanse militaire specialisten waarschuwen dat Teheran IsraŽl wel eens zou kunnen provoceren.

Volgens de Franse president Nicolas Sarkozy zijn de Iraanse nucleaire ambities niet alleen gericht op de opwekking van energie, maar wel degelijk ook voor het ontwikkelen van atoomwapens. Tijdens een bezoek van de Libanese premier Saad Hariri aan Parijs zei Sarkozy voorstander te zijn van krachtige maatregelen tegen Iran. Er zijn volgens Sarkozy genoeg bewijzen dat Iran werkt aan de ontwikkeling van nucleaire wapens en zei niet met de armen over elkaar te zullen blijven zitten. Volgens de Franse minister van Buitenlandse zaken, Bernard Kouchner is het niet ondenkbaar dat IsraŽl zal kiezen voor een preventieve aanval op Iran. Sprekend op de Herzliya Conferentie noemde de IsraŽlische president Shimon Peres Iran een bron van het kwaad en niet alleen voor de veiligheid van IsraŽl en de Arabische landen, maar voor de hele wereld.

Het hoofd van de Amerikaanse National Security Agency, James Jones, verklaarde recent dat Iran, SyriŽ en de terreurbewegingen Hezbollah en Hamas, plannen hebben opgesteld om in een snelle militaire operatie het noorden van Galilea te bezetten. Deze inval zou tevens gepaard moeten gaan met een grootschalige opstand van de IsraŽlische Arabieren. Inlichtingendiensten hebben ontdekt dat de Iraanse Revolutionaire garde in de buurt van Teheran 5000 Hezbollah-terroristen voor dit doel aan het trainen is. Deze informatie zou zijn gebaseerd op gedetailleerde informatie die in de loop van maanden door geheime diensten is verzameld. De lokale bevolking van IsraŽl zou als schild worden gebruikt, zodat de IsraŽlische luchtmacht niets zou kunnen uitrichten. De invasie van Hezbollah zal gepaard gaan middels het afvuren van duizenden in Libanon opgestelde raketten en worden gesteund met luchtaanvallen en/of artilleriebeschietingen door SyriŽ. Mocht het conflict escaleren, dan wordt verwacht dat SyriŽ ook met grondtroepen Hezbollah te hulp zal schieten.

Libanon is volledig gecapituleerd voor de druk uit Iran en is lid geworden van het duivels pact Iran en SyriŽ. Libanon zegt dat het zich niet langer gebonden acht aan de verschillende VN resoluties te voldoen waarin wordt geŽist Hezbollah te ontwapenen. Minder dan 5 jaar nadat de voormalige Libanese premier Rafik Hariri door SyriŽ is vermoord, bracht zijn zoon de huidige premier Prime Minister Saad Hariri een bezoek aan de Syrische dictator Bashar Assad in Damascus om de banden weer aan te halen. Het Libanese leger en de terreurbeweging Hezbollah gaan inmiddels hand-in-hand. Ondanks dit feit is Washington druk bezig het Libanese leger te voorzien van vliegtuigen, tanks, artillerie, marineschepen en diverse handwapens. George W. Bush is daar tijdens zijn regeerperiode mee begonnen en Barack Hoessein Obama gaat daar gewoon mee door. IsraŽl heeft Washington verzocht deze leveranties te stoppen omdat de kans groot is en dat deze wapens bij een volgende oorlog tegen IsraŽl gebruikt zullen worden. Maar de Obama administratie wenst niet op dit verzoek in te gaan.

Een zeer gevaarlijke ontwikkeling is ook dat SyriŽ Hezbollah een serie raketten heeft geleverd die het grootste deel van IsraŽl kunnen bereiken. In een toespraak op 15 januari 2010, zei Hezbollahleider Hassan Nasrallah dat de volgende oorlog Ďhet aangezicht van de regio drastisch zal veranderení. Nasrallah weet zich daarbij gesteund door SyriŽ en Iran en een woordvoerder van Hamas liet weten bij een volgend conflict tussen IsraŽl en Hezbollah niet werkloos te zullen toezien.

Damascus heeft aangegeven iedere dreiging die de Ďveiligheid en stabiliteití van Libanon in gevaar kan brengen, als een bedreiging van de eigen veiligheid zal beschouwen. Zorg is ook dat SyriŽ de beschikking heeft gekregen over moderne Russische en Iraanse wapens. Daarnaast beschikt Damascus al enige jaren over enkele honderden raketten met massavernietigingswapens waaronder het dodelijke VX-gas. Deze wapens zijn erop gericht om dood en verderf te zaaien in grote bevolkingscentra zoals Tel Aviv. In IsraŽlische legerkringen houdt men serieus rekening met zo'n aanval en heeft men een scenario ontwikkeld hoe te handelen bij een dergelijke aanval. De IsraŽlische kranten hebben een paar jaar geleden uitvoerig bericht over de gevolgen van een aanval met het VX-gas. De gele stof die tijdens de explosie vrijkomt, werkt uren later nog.

Het gevaar is aanwezig dat een gewapend treffen het hele Midden Oosten in brand zal zetten. Volgens Uzi Rubin, de voormalige leider van het Chetz-raketafweerprogramma, wordt IsraŽl tegenwoordig door ongeveer 1000 lange afstandsraketten bedreigd, die meer dan 500 ton springstof transporteren kunnen. Zij kunnen elk gebied van de staat IsraŽl bereiken. Dat betekent een enorm gevaar voor iedere IsraŽlische burger. Volgens Assad is zijn land goed voorbereidt op een eventuele oorlog met IsraŽl en zei dat er plannen bestaan om de Golan Hoogvlakte te bevrijden. In een interview met de Egyptische krant Al-Usbua zei Assad dat IsraŽl een zware prijs zal moeten betalen, wanneer het land tot een oorlog met SyriŽ mocht besluiten. ďIn Libanon hebben ze alles verwoest, toch zijn ze er niet in geslaagd hun militaire doelen te bereikenĒ aldus Assad.

Het Syrische regiem heeft nooit de indruk gewekt in echte vrede geÔnteresseerd te zijn. Er blijft een gruwelijke genocidale dreiging uitgaan voor IsraŽl. SyriŽ heeft zich verplicht vanwege het recent gesloten defensiepact met Iran om in geval van oorlog tussen Iran en IsraŽl, Iran bij te zullen staan. Ook beschikt het over een verdedigingspact met Rusland. Volgens Assad is de oorzaak van de problemen in de regio Ďde zionistische bezetting van Arabisch landí en verder beschuldigt hij IsraŽl ervan uit te zijn op oorlog. Assad: ďAlles wijst erop dat IsraŽl de regio in een nieuwe oorlog wil storten. Het wordt tijd dat we ze gaan eliminerenĒ. Met deze uitspraak lijkt Assad de strategische beslissing te hebben gemaakt om doelbewust aan te sturen op een militaire confrontatie met IsraŽl, in de wetenschap dat SyriŽ bij een oorlog zich gesteund weet door Iran, Libanon en de verschillende terreurbewegingen en wie weet nog andere Arabische landen.

De IsraŽlische minister van Buitenlandse zaken Avigdor Lieberman reageerde op de voortdurende oorlogsretoriek van het Syrische regime dat de Syrische dictator Assad Ďin slechts enkele minuten zijn macht zal verliezení indien hij IsraŽl mocht aanvallen. ĒAssad weet dat hij niet alleen de oorlog zal verliezen indien hij mocht aanvallen, en dat zowel hijzelf als zijn familie de macht in SyriŽ zal verliezenĒ, aldus Lieberman.

Volgens de Syrische minister van Buitenlandse Zaken Walid al-Muallim moeten de IsraŽlische leiders zich ervan bewust zijn dat de volgende oorlog 'totaal' zal zijn 'en zich ook in de steden van IsraŽl zal voltrekken.í Muallem: ďEerst bedreigen zij Libanon en daarna Gaza, toen Iran en nu SyriŽ. Wij zeggen tegen hen, stop met het spelen van de schurkenrol in de regio. Als IsraŽl, zuid Libanon of SyriŽ aanraakt, zal het een volledige oorlog wordenĒ. De IsraŽlische minister Ehud Barak reageerde hierop met de woorden, dat wanneer er geen overeenkomst met SyriŽ wordt gesloten, de beide landen mogelijk in een 'krachtmeting zullen worden getrokken, die zal ontaarden in een volledige oorlog.'

Volgens de krant Asharq Al-Awsat is SyriŽ begonnen met het oproepen van militaire reserve eenheden. De Arabische krant meldde in januari dat SyriŽ en Hezbollah hun troepen mobiliseren voor een nieuwe oorlog met IsraŽl. Premier Benjamin Netanyahu reageerde koel op het idee van Brussel en Washington om de onderhandelingen met SyriŽ weer opnieuw op te pakken omdat Damascus steeds opnieuw eisen vooraf stelt zoals een volledige terugtrekking van de Golan hoogvlakte.

Egypte zit door de samenwerking tussen Iran, SyriŽ, en Libanon in een situatie waarvan het niet weet welke kant te kiezen. Egypte is bang dat Iran zijn nucleaire macht zal gebruiken de hegemonie over het Midden-Oosten te verkrijgen met mogelijke gevolgen voor de dictatuur van Hosni Moebarak. Moebarak heeft al laten weten niet van plan te zijn om een overheersende rol van Iran in het Midden-Oosten te accepteren. Debka News meldt dat volgens Egyptische bronnen IsraŽl een aanval voorbereidt op Iran vanuit Irak en de Perzische Golf. Onder andere de Arabische nieuwsbron Shorouk, meldde dat de IsraŽlische marine en de Amerikaanse 5de Vloot in de Perzische Golf al enige weken nauwgezette voorbereidingen treffen voor lucht- en grondaanvallen op de Iraanse nucleaire installaties. IsraŽlische en Amerikaanse marineschepen hebben volgens Shorouk, de laatste weken de wateren in de Perzische Golf en de Iraanse kust nauwkeurig in kaart gebracht, als voorbereiding voor de landing van IsraŽlische troepen, die via de grond een aantal kerninstallaties van Iran zouden gaan aanvallen. Daarnaast zou IsraŽl ook vanuit het noorden van Irak (lucht)aanvallen kunnen gaan uitvoeren op Iran.

De Amerikanen hebben de afgelopen weken hun aanwezigheid in de regio opnieuw opgevoerd door onder andere de inzet van Aegis-anti-raket kruisers en het plaatsen van raket afweersystemen in verschillende Golfstaten. Ook is het vliegdekschip USS Eisenhower met bijbehorende aanvalseenheid naar de Golf onderweg om de daar al aanwezige Amerikaanse 5de en 6de vloot te gaan versterken. Het regime in Teheran noemt het plaatsen van raketafweersystemen in de Golf regio en de militaire opbouw van de Verenigde Staten, echter een puppet show en politieke zwendel en zegt dat de Amerikaanse activiteiten ďgedoemd zijn te mislukkenĒ.

Iedere dag lijken de gevaren voor IsraŽls veiligheid toe te nemen. Diverse militaire deskundigen geloven dat een nieuwe oorlog in het Midden-Oosten onafwendbaar is geworden. De acties en uitspraken van IsraŽls vijanden doen vermoeden dat ze een nieuwe poging willen wagen IsraŽl een vernietigende slag toe te brengen.

Bronnen: www.guysen.com, 2 febr. 2010; www.israeltoday.co.il, 31 jan. 2010; www.ynetnews.com, 3 febr. 2010; www.haaretz.com, 09/11/2009; www.jpost.com, 04 febr. 2010 ; www.ynetnews.com, 3 febr. 2010; www.israeltoday.co.il, 4 febr. 2010; www.guysen.com, 2 febr. 2010; www.debka.com, 3 febr. 2010;


Toegevoegd: 13 februari 2010
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl


Print deze pagina
Terug