Internationaal rumoer over IsraŽls heilige plaatsen

Machpela in Hebron Tijdens een speciale zitting van de IsraŽlische regering kondigde premier Benjamin Netanyahu aan het graf van de Aartsvaders in Hebron en het graf van Rachel nabij Bethlehem, tot nationaal erfgoed uit te roepen. Beide graven horen met zoín 150 andere plaatsen al ruim 3500 jaar tot de heilige plaatsen van het volk van IsraŽl. De actie van Netanyahu leverde echter een golf van wereldwijde verontwaardiging op. Velen ontkennen zelfs IsraŽls connectie met deze aloude heilige plaatsen. In Hebron bevinden zich vele plaatsen die voor het jodendom van religieus en historisch belang zijn. Het is de plaats waar Abraham de spelonk van Machpela kocht van de Hethiet Efron voor 400 sikkelen (Genesis 23:8-16) om daar zijn vrouw Sara te begraven. Die transactie is tot in detail gedocumenteerd. De spelonk werd uiteindelijk het familiegraf van Abraham, Isašk, Jakob en hun vrouwen Sara, Rebecca en Lea. Dat het graf in Hebron ook heilig is voor de Arabieren omdat ook zij afstammelingen van Abraham zijn, wordt door IsraŽl volledig gerespecteerd. Bovendien geeft IsraŽl alle religies de volledige vrijheid hun geloof uit te dragen op hun heilige plaatsen.

Hebron wordt door de Arabieren "El Khalil" genoemd en is ťťn van de oudste steden ter wereld. De stad wordt in de Bijbel 68 keer genoemd. De oorspronkelijke naam van de stad is Kiryat Arba. Arba was de vader van de reuzen. Volgens het bijbelboek Deuteronomium (9:1-2) was het de woonplaats van de Enakieten. In de buurt van Hebron ligt de Esjkolvallei, waarvandaan de verspieders van Mozes de enorme druiventros op hun schouders meenamen. "het vloeit er werkelijk van melk en honing" zeiden ze na hun terugkeer. (Numeri 13:23-27). Hebron stond van oudsher bekend om de uiterst vruchtbare wijngaarden en de overvloedige oogst van allerhande fruit.

Naast het graf van de Aartsvaders zijn er ook de graven van bijvoorbeeld Otniel Ben Kenaz (de eerste Richter van IsraŽl), van generaal Avner Ben Ner (een vertrouweling van de koningen Saul en David), en van Ruth en Jesse (respectievelijk de overgrootmoeder en de vader van koning David). Ook bevinden zich er restanten van het paleis van koning David. Mozesí generaal en opvolger, Jozua ben Nun, wees Hebron toe aan Kaleb, leider van de stam Juda, die de stad en de omgeving ervan vervolgens veroverde. Na de dood van koning Saul ging David op Goddelijk bevel naar Hebron waar hij tot koning van Juda werd aangesteld en later in dezelfde stad werd gezalfd tot koning van geheel IsraŽl.

Het huidige gebouw boven de spelonk van Machpela dateert uit de tijd van Herodus de Grote. Deze liet zoín tweeduizend jaar geleden een enorme, prachtig vormgegeven muur rond het heiligdom optrekken. Volgens historici is dat imposante (nog steeds bestaande en grotendeels onbeschadigde) bouwwerk opgetrokken in dezelfde stijl als de ommuring van de door de Romeinen verwoeste Tweede Tempel in Jeruzalem.

In 1997 zag IsraŽl zich onder druk van de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton genoodzaakt Hebron aan het terreurregiem van Jasser Arafat over te dragen als onderdeel van de Oslo-akkoorden. Deze overdracht is op 15 januari 1997 vastgelegd in de "Note for the Record" het zogeheten Hebron protocol. Wat betreft het Graf van Rachel is het Palestijnse regiem in 1995 tijdens het Oslo II verdrag volledig akkoord gegaan met IsraŽls binding met dit graf. Dat staat allemaal keurig in Article V, Annex I van de overeenkomst. Het Palestijnse regiem weet dat natuurlijk drommels goed, en speculeren er op dat de dromers in Brussel en Washington daar geen benul van hebben. Het droevige feit is ook dat historische waarheden er niet meer toe doen in deze wereld. Het enige wat telt is IsraŽl schofferen. Ook de Obama administratie vierde het haatfeest weer mee. De woordvoerder van het Amerikaanse State Department, Mark Toner sprak zelfs van een ďprovocatieĒ die niet bijdraagt tot het opnieuw aan de onderhandelingstafel brengen van de beide partijen. Het eerste jaar van Barack Barry Soetoero Hoessein Obama regeerperiode stond sowieso al in het teken van het bekritiseren van IsraŽl en het opleggen van dwangmaatregelen. Bijbelkenners weten dat dit vragen is om moeilijkheden. En wanneer Obama op deze voet verder gaat zal dat desastreuze gevolgen hebben. IsraŽls reactie was dat door Washingtonís bemoeienis met allerlei interne IsraŽlische aangelegenheden, en het constant bekritiseren van de Joodse staat, Obama het Palestijns terrorisme alleen maar in de kaart speelt en het PA/PLO regiem de rechtvaardiging biedt door te gaan met haatprediking. Brussel noemde IsraŽls actie ďeen provocerende daadĒ. De reactie van de wereldleiders laat opnieuw zien hoe hypocriet ze zijn en hoe ze door satans onderwereld geregeerd worden.

Graftombe Rachel En natuurlijk viel ook de hele moslimwereld weer over IsraŽl heen. Het graf van de Aartsvaders was al een paar duizend jaar een heilige plaats van het volk van IsraŽl, lang voordat de islam ontstond. Moslims claimen het recht op het graf van Rachel Ďomdat het om een 1000 jaar oude moskee zou gaaní. Merkwaardig want moslims claimen de plaats pas sinds 44 jaar geleden. De Turkse leider Recep Tayyip Erdogan wiens favoriete hobby het is IsraŽl op ongenuanceerde aanvallen te trakteren, zei dat het graf van de Aartsvaders en Rachels Tomb ďnooit Joodse heilige plaatsen zijn geweest, maar islamitische.Ē Dit soort figuren zijn meesters in het verdraaien van de waarheid en het verspreiden van haatverwekkende berichten over het Joodse volk. Ze noemen de huidige bevolking van IsraŽl een internationaal allegaartje van bezetters, kruisvaarders en piraten en gebruiken op zeer effectieve manier de media voor het verspreiden van hun leugens en het ophitsen tot geweld. Een Arabisch spreekwoord luidt: "Een leugen, die ons dient, is beter dan een waarheid, die ons schaadt." Van de korangeleerde Al-Ghazali is de volgende uitspraak bekend: "Weet, dat de leugen in zich niet verkeerd is. Wanneer de leugen de enige weg is, een goed resultaat te behalen, is zij geoorloofd. Daarom moeten wij liegen, om het doel, dat Allah ons opdroeg, te bereiken".

De Libanese terreurbeweging Hezbollah, Iran, Egypte, SyriŽ en JordaniŽ noemden IsraŽls voornemen de beide graven tot nationaal erfgoed te verklaren, een ernstige provocatie. Hezbollah sprak van Ďagressie tegen heilige moslimeigendommen en een provocatie tegen de 1.5 miljard moslimsí. Hamas terreurleider Ismail Haniyeh in Gaza riep de leiders in Ramíallah op tot een nieuwe intifada en verklaarde nog maar eens duidelijk dat zowel Jeruzalem als het hele land IsraŽl van hen is.

In een telefoongesprek met de IsraŽlische president Benjamin Netanyahu waarschuwde de Egyptische President Hosni Moebarak voor ďgevaarlijke consequentiesĒ. Volgens Moebarak voedt de beslissing van IsraŽl het extremisme, confrontatie en geweld. Maar dŠt is precies wat de Egyptische leider en anderen zelf veroorzaken met dit soort uitspraken. Het Iraanse regiem beschuldigde IsraŽl ervan Ďde twee Palestijnse heiligdommení te willen annexeren: ĎDe beslissing van de Zionisten zal er verder toe leiden dat ze uiteindelijk van plan zijn alle moslimĖ en christen heiligdommen in de Ďbezette Palestijnse gebiedení te annexerení aldus het Iraanse regiem.

De reacties uit de islamitische wereld passen in het plan om IsraŽls historische bant met het land te ontkennen. De meest fantastische uitspaken worden er gedaan de band van IsraŽl met het land als een leugen voor te stellen en de band van de Palestijnen met het land tot waarheid te verheffen.

Het Ďgematigdeí liefje van de wereldleiders de Palestijnse leider Mahmoud Abbas noemde tijdens een bezoek aan Brussel IsraŽls beslissing een serieuze provocatie die zal leiden tot gewelddadigheden die zouden kunnen uitmonden in een ďheilige oorlog Ē Deze voormalige rechterhand van Arafat wordt door de Verenigde Staten, de Verenigde Naties en de blinde leiders in Europa, de juiste man op de juiste plaats genoemd.

Seab Erekat, de woordvoerder van het regiem veroordeelde de beslissing en waarschuwde dat dit het IsraŽlischeĖPalestijnse conflict verder op de spits zal drijven. Hij beschuldigde IsraŽl ervan de Palestijnse steden Hebron en Bethlehem, tot onderdeel van de Joodse staat te willen maken. Maar verder bezijden de waarheid kan men niet zijn. Deze uitspraak is niet alleen absurd maar ook vals want beide plaatsen zijn zoals gemeld aan het Palestijnse regiem overgedragen en volledig door IsraŽl gerespecteerd. Wie Erekat kent weet dat deze figuur jarenlang de anti-IsraŽl propagandist van Jasser Arafat is geweest. Vandaag speelt hij mee in het corrupte en haatzaaiende circus van Abbas.

De storm over de graven is even absurd als alle andere ongenuanceerde aanvallen op de Joodse staat. Heilige plaatsen als het graf van Rachel en dat van de Aartsvaders zijn onderdeel van IsraŽls geschiedenis. Wie dat ontkent of bestrijd heeft daar andere doelen mee op het oog. Zij die de Bijbel kennen weten dat dit vroeg of laat tot verschrikkelijke oordelen zal leiden. Ze halen zich de woede van de God van IsraŽl op de hals. Men grijpt iedere gelegenheid aan het Joodse volk te vervloeken en te vernederen. De meest absurde leugens worden dankbaar gebruikt om hun haat te etaleren. De volkomen legale beslissing van IsraŽl beide graven te annexeren ergert de wereld weer maar de Joodse staat hoeft aan niemand verantwoording af te leggen.

Dat de Arabieren minder emotionele binding met het graf in Hebron hebben dan ze de wereld willen doen geloven mag blijken uit het feit dat half september 2008 dit graf door moslims werd gebruikt als urinoir. Ook was er geplast op een ark waarin Torah-rollen stonden en werd het graf bedekt met vlaggen van de terreurbeweging Hamas. Tegelijk werden ook de andere graven ontheiligd. De graven zijn gedurende het hele jaar voor zowel Joden als moslims toegankelijk. Een keer per jaar zijn de graven gedurende tien dagen alleen voor moslims te bezoeken en ook eenmaal per jaar gedurende tien dagen voor Joden. Die periode valt samen met religieuze feestdagen.

Bronnen: www.jpost.com; www.lifeintheholyland.com


Toegevoegd: 21 maart 2010
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl


Print deze pagina
Terug