Felle kritiek Obama-administratie op IsraŽl

Vice president Biden in gesprek met Netanyahu tijdens zijn bezoek aan IsraŽl. IsraŽls aankondiging 1600 woningen te willen bouwen in de wijk Ramat Shlomo in het oostelijk deel van Jeruzalem, heeft binnen de Obama-administratie tot felle afkeurende reacties geleid. De bekendmaking kwam tijdens het bezoek van de Amerikaanse vice-president Joe Biden aan IsraŽl om het in het slop geraakte Ďvredesprocesí nieuw leven in te blazen. Biden sprong bijna uit zijn vel van woede toen hij hoorde over IsraŽls bouwplannen en kwam onmiddellijk met een felle veroordeling door IsraŽl te beschuldigen van het ďondergraven van het nodige onderlinge vertrouwenĒ. Ramat Shlomo bevindt zich binnen de gemeentegrenzen van Jeruzalem dat door IsraŽl volkomen terecht wordt beschouwd als hun ongedeelde hoofdstad. Het gebied valt niet onder de Ďbevriezingí van de nederzettingen waartoe de IsraŽlische regering van Benjamin Netanyahu in december 2009 besloot, om de vastgelopen vredesbesprekingen met de Palestijnen vlot te trekken. Zoals bekend willen de Palestijnen het oostelijk deel van Jeruzalem als de hoofdstad van hun toekomstige Palestijnse staat.

Ook de rest van de Obama-clan kwam onmiddellijk met een golf aan afwijzende reacties en eiste van IsraŽl onmiddellijk te stoppen met alle bouwactiviteiten. Barack Hoessein Obama noemt IsraŽl nog wel ťťn van Amerikaís belangrijkste bondgenoten, maar in werkelijkheid zet hij de relatie met IsraŽl steeds verder onder druk door zich met allerlei interne IsraŽlische aangelegenheden te bemoeien. Hij doet geen enkele moeite zijn afkeer van de Joodse staat te verbergen en lijkt aan te sturen op een frontale botsing met de regering van Benjamin Netanyahu. In het begin van zijn regeerperiode maakte hij al bekend dat er Ďdiplomatieke afstand moest worden gecreŽerdí tussen de VS en IsraŽl om het Ďvredesprocesí een kans te geven. Volgens Washington heeft IsraŽl geen enkele legale band met Jeruzalem maar dat is in volledige tegenspraak met de beslissing van het Amerikaanse Congres op 24 april 1990 Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van IsraŽl. Obama en de zijnen wensen daar kennelijk niet aan herinnerd te worden. IsraŽls historische recht op de stad wordt door het Witte Huis met voeten getreden en de eeuwenoude band met de stad bewust genegeerd. Alle aandacht richt zich op de installering van een Palestijnse staat.

Biden op bezoek in Ram-allah bij de  Palestijnse leider Mahmoud Abbas. Na zijn bezoek aan IsraŽl arriveerde Biden in Ram-allah waar hij PA/PLO leider Mahmoud Abbas knuffelde alsof het een oude liefde betrof. Ook gaf hij tot groot genoegen van het regiem IsraŽl nog even een flinke veeg uit de pan. Abbas maakte onmiddellijk van de gespannen situatie gebruik door te eisen dat alle bouwplannen met onmiddellijke ingang worden gestaakt. Hij kreeg voor deze eis niet alleen de handen op elkaar van Biden maar ook van Hillary Clinton en George Mitchell, Obamaís Midden-Oosten afgezant. Volgens de Arabische krant Al-Quds Al-Arabi heeft Mitchell aan Abbas beloofd, dat de VS zullen zorgen voor een algehele bouwstop in ieder geval gedurende de periode dat er onderhandeld wordt over vrede. Biden sprak met geen woord over de provocatie van Abbasí en premier Fayyadís deelname aan een ceremonie, waarbij de vrouwelijke terrorist Dalal Mughrabi werd geŽerd die verantwoordelijk was voor de moordpartij op 37 IsraŽlische buspassagiers, waaronder 11 kinderen in 1978. Ook sprak hij met geen woord over de dagelijkse haatuitzendingen aan het adres van IsraŽl op de Palestijnse televisie en in de kranten en de haateducatie in de Palestijnse schoolboeken. Het noemen van straten, pleinen en sportaangelegenheden, naar wandelende zelfmoordbommen die dood en verderf in IsraŽl hebben gezaaid, vond Biden eveneens niet noemenswaardig. Ook sprak hij met geen woord over het feit dat het handvest van het PA/PLO regiem ongewijzigd streeft naar de vernietiging van IsraŽl. Al op 24 april 1994 kwam de Palestijnse Nationale Vergadering samen en werd de aanpassing van het Handvest via een amendement verworpen. Tot op de dag van vandaag circuleert nog altijd de leugen in het Westen en in het Midden-Oosten dat de Palestijnen toen het bestaansrecht van IsraŽl zouden erkend hebben en het geweld en terrorisme zouden hebben afgezworen. Maar het is niets anders dan ťťn grote leugen geweest geÔntroduceerd door de vliegtuigkaper en aartsterrorist Yasser Arafat.Voor uitvoerige informatie hierover verwijs ik u gaarne naar de site van Brabosh. Niets is er van Palestijnse kant veranderd na de Oslo-akkoorden. Terreur op terreur is wat de IsraŽlische burgers te verduren hebben gekregen. Toch leggen de wereldleiders de schuldvraag over het stagnerende vredesproces bij IsraŽl neer.

ďWanneer de Arabieren hun wapens neerleggen, dan is er vandaag vrede. Wanneer IsraŽl zijn wapens neerlegt is er morgen geen IsraŽl meer!Ē

Biden verzekerde het PA/PLO regiem dat het doel van Washington de oprichting van een onafhankelijke Palestijnse staat is, en dat iedere partij die dit doel in de weg staat, aangepakt zal worden. De uitspraken van Biden, net als die van Hillary Clinton en George Mitchell, laten ondubbelzinnig zien, dat de regering Obama de uitkomst van deze onderhandelingen al lang bepaald heeft, namelijk dat IsraŽl vrijwel alle Palestijnse eisen zal moeten inwilligen, en afstand zal moeten doen van het oostelijk deel van Jeruzalem. Dat zijn voor vrijwel de hele IsraŽlische bevolking en alle belangrijke politieke partijen, onverteerbare eisen. Hillary Clinton uitte in een 43 minuten durend telefoongesprek met Netanyahu haar ongenoegen over IsraŽls bouwplannen in Ramat Shlomo en zei dat deze beslissing de relatie met de VS ernstig kan schaden. Zij sprak van Ďeen diep negatief signaalí en eiste van IsraŽl van alle bouwplannen af te zien.

In IsraŽl lijken de burgers nauwelijks wakker te liggen van het conflict met de verbolgen Amerikanen. In kringen van IsraŽlische diplomaten is de irritatie wel duidelijk zichtbaar. Steeds meer IsraŽlische politici pleiten er openlijk voor dat de regering zich in het vervolg niets meer aantrekt van de ongehoorde bemoeienis van de Obama-administratie met IsraŽls interne aangelegenheden. Volgens Likud parlementslid Yariv Levin, is het Ďtijd om voor onszelf op te komení: 'We hebben het absolute recht om overal in IsraŽl te bouwen, vooral in Jeruzalem. Om het probleem te verhelpen moet IsraŽl alle bouwactiviteiten onmiddellijk hervatten, en stoppen met het toestaan van buitenlandse inmenging in onze interne zaken. We moeten de nadruk leggen op de ťťnheid van Jeruzalem. Waarom hebben we iedere keer de toestemming van Amerika nodig als we een wijk of een huis in Jeruzalem willen bouwen?í aldus Levin. Buitenlandse pogingen om de IsraŽlische politiek ten aanzien van Jeruzalem te dicteren noemt Levin 'schaamteloze bemoeizucht.í

De vice-voorzitter van de Knesset Danny Dalon noemde de felle kritiek van Hillary Clinton ďpure onbeschaamdheidĒ: ĎDit is wťťr zoín voorval in een lange serie contra-productieve verklaringen van de regering Obama. Het waren nodeloze en eerlijk gezegd ook irritante opmerkingení aldus Dalon. De Joodse leiders in Samaria en Judea legden in een brief aan Hillary Clinton uit dat deze Bijbelse gebieden en heel Jeruzalem onlosmakelijk met IsraŽl verbonden zijn: ĎJeruzalem is onze heilige stad sinds koning David 3000 jaar geleden. Niemand heeft sindsdien onze relatie met Jeruzalem kunnen vernietigen. De Romeinen en de Grieken niet, de Kruisvaarders en de Arabieren niet, de Ottomanen en de Britten niet. Wanneer u zegt dat wij geen huizen in onze hoofdstad mogen bouwen dan bemoeit u zich op onacceptabele manier met onze interne aangelegenheden. Wij zullen niet onderhandelen over Jeruzalem en het Joodse volk staat wereldwijd achter onze premier Netanyahu.í

Volgens Netanyahu zal IsraŽl gewoon doorgaan met het bouwen van nieuwe huizen in en rond Jeruzalem. ďDe afgelopen veertig jaar is er geen enkele IsraŽlische regering geweest die de bouw van wijken in en rondom Jeruzalem heeft beperktĒ, aldus Netanyahu voor het IsraŽlische parlement. De Joodse wijken in en rond Jeruzalem zullen altijd onderdeel van IsraŽl moeten blijven. Tevens verklaarde hij dat de 10 maanden durende bouwstop in Judea en Samaria niet verlengd zal worden. Washington heeft herhaaldelijk gezegd dat de voortdurende bouwplannen een groot struikelblok voor duurzame vrede in het Midden-Oosten creŽert. Isi Leibler, analist bij de Jerusalem Post concludeerde dat Obama te ver is gegaan door felle kritiek te leveren op IsraŽls bouwplannen in Ramat Shlomo.

Deze kritiek staat volgens Leibler niet op zichzelf maar moet worden gezien in de context van de steeds vijandiger wordende houding van het Witte Huis sinds Obama aan de macht is. Daarnaast is Obamaís toenadering tot Islamitische schurkenstaten rampzalig gebleken. Volgens Leibner nemen de strategieŽn in het Witte Huis op deze cynische manier afstand van IsraŽl, omdat ze door het uitbuiten van de haat tegen IsraŽl die de wereld heeft overspoeld, weer populairder proberen te worden. De pro-Palestijnse en pro-islamitische politiek van Obama is dan ook overduidelijk. Daar waar IsraŽl op werkelijk ieder besluit fel bekritiseerd wordt, heeft Obamaís regering sinds zijn aantreden nog niet ťťnmaal publiekelijk kritiek geleverd op het Palestijns regiem.

Ook in de VS zelf klinkt opnieuw zware kritiek op het anti-IsraŽl beleid van de regering Obama. Politieke leiders door heel de VS hebben Obama opgeroepen zijn toon t.a.v. IsraŽl drastisch te matigen en een meer evenwichtige politiek te voeren door ook de Palestijnen op hun verantwoordelijkheden te wijzen. Leiders van de Republikeinse partij in het Congres noemen de bemoeienis van Obama met IsraŽls bouwplannen "onverantwoordelijk". De kritiek werd geleid door Eric Cantor die Obama ervan beschuldigde Amerikaís vriend IsraŽl een steek in de rug te hebben gegeven om punten te scoren bij Amerikaís vijanden. De buitenland politiek van Obama kan worden uitgelegd als ďStraf uw vrienden en slijm met uw vijandenĒ. Ook beschuldigde Cantor Obama ervan disproportionele aandacht aan IsraŽl te geven maar de Palestijnse terreur te negeren. ĎWaar blijft Obamaís kritiek op de door het regiem veroorzaakte gewelddadigheden op het Tempelplein? Waarom reageert Obama niet als het regiem terroristen eert die dodelijke aanslagen op onschuldige IsraŽlische burgers hebben gepleegd?í De Obama administratie hanteert een Ďdubbele standaardí aldus Cantor. De broer van Netanyahu Dr. Hagi Ben-Artzi, noemde Obama zelfs een antisemiet door zich te bemoeien met IsraŽls interne aangelegenheden. Hij noemde dat echter geen verrassing omdat Obama lange tijd onder invloed van de antisemiet en anti-IsraŽl lobbyist Rev. Jeremiah Wright heeft gestaan.

De Joodse Young IsraŽl beweging veroordeelde de uitlatingen van Biden, en riep hem op zijn woorden in te trekken en Jeruzalem met rust te laten. 'De realiteit is dat er helemaal geen Oost Jeruzalem bestaat. Er is maar ťťn Jeruzalem, en dat is de ongedeelde hoofdstad van IsraŽl' verklaarde Shlomo Mostofsky, de president van Young IsraŽl. 'Alleen IsraŽl mag besluiten nemen over de toekomstige uitbreiding en ontwikkeling van Jeruzalem. Biden negeert de Amerikaanse waarden van gelijkheid en rechtvaardigheid door te eisen dat de Joden weg moeten uit bepaalde wijken in Jeruzalem, alleen vanwege het feit dat ze Joods zijn.' Volgens Mostofsky heeft Biden de fout gemaakt de Palestijnen de indruk te geven dat Amerika IsraŽl zal dwingen om te onderhandelen over de status van Jeruzalem. In werkelijkheid is een overweldigende IsraŽlische meerderheid - zowel rechts als links - hier absoluut op tegen.

De gezaghebbende Amerikaanse krant de Wallstreet Journal vatte het buitenlandse beleid van Obama als volgt samen: ĎOnze vijanden worden het hof gemaakt, onze vrienden afgeperst. Het overkwam Polen, TsjechiŽ, Honduras en Colombia. Nu is IsraŽl aan de beurt.í Ook het 'Kwartet van Vier' (bestaande uit Amerika, de Europese Unie, Rusland en de VN), bijeen in Moskou op 19 maart, veroordeelde IsraŽls aangekondigde huizenbouwplan. Velen hopen dat Netanyahu stand zal houden tegen de schandalige druk van Washington. Ook de Verenigde Staten zal IsraŽl op enig moment de rug toekeren. Wellicht is dat moment met Obama in het Witte Huis inmiddels aangebroken.

Zij die menen ongestraft het Bijbelse land te kunnen verdelen, en de kinderen van IsraŽl uit hun huizen te kunnen verdrijven, zullen zich deerlijk vergissen. IsraŽl heeft de hele geschiedenis een aparte plaats in de wereld ingenomen en dat zal straks wanneer de Here Jezus op aarde is teruggekeerd, niet anders zijn. Het is daarom voor ieder mens van cruciaal belang zich achter de Joodse staat en de God van Abraham, Isašk en Jakob op te stellen. Sinds IsraŽl land heeft weggegeven dat God voor eeuwig aan hen heeft beloofd, heeft de bevolking van IsraŽl geen rust meer gehad. Iedere keer dat IsraŽl rekening met de Palestijnen hield, verslechterde de situatie. Toen de Joodse bewoners door hun eigen regering uit Gaza werden verwijderd, voorspelden religieuze Joden dat daar een geestelijk conflict op zou volgen. Het concept land-voor-vrede gaat niet alleen lijnrecht in tegen Gods wil, maar heeft op geen enkele manier gewerkt. De wereld heeft IsraŽl aangewezen als zondebok voor alle problemen maar dat zal deze wereld nog zwaar bezuren.

Micha: 4:11-12-13 Wel zijn nu vele volkeren tegen u vergaderd, die zeggen: Zij worde ontwijd; en mogen onze ogen zich aan Sion verlustigen! Maar zij kennen de gedachten des Heren niet en verstaan zijn raadslag niet, dat Hij hen verzamelt als schoven op de dorsvloer. Sta op en dors, gij dochters Sions; want Ik zal uw hoorn van ijzer maken en uw hoeven van koper, en gij zult vele volkeren verbrijzelen en gij zult hun onrechtmatig gewin door de ban van de Here wijdenÖ

Er zijn steeds meer geluiden in IsraŽl te horen die vinden dat IsraŽl in de eerste plaats God moet gehoorzamen en een Bijbelse weg moet bewandelen. Volgens diverse IsraŽlische rabbijnen moet IsraŽl de Almachtige boven alles gehoorzaam zijn. God is IsraŽls geheime wapen.

Jesaja 41:10-14 vrees niet, want Ik ben met u, zie niet angstig rond, want Ik ben uw God Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke Rechterhand. Vrees niet, gij wormpje Jakob, gij volkje IsraŽl! Ik ben het, die u helpt; luidt het woord des Heren, en uw Verlosser is de Heilige Israels.

Bronnen: www.jewishvirtuallibrary.org; brabosh.com; www.israelnationalnews.com; www.ynetnews.com; www.ynetnews.com; www.debka.com; www.washingtonpost.com; www.ynetnews.com; www.jta.org; www.haaretz.com; www.israelnationalnews.com; www.jpost.com; www.israelnationalnews.com; www.israelnationalnews.com; www.ynetnews.com.


Toegevoegd: 24 maart 2010
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl


Print deze pagina
Terug