EXIT Amerika

Benjamin Netanyahu verlaat het Witte Huis na zijn onderhoud met Barack Obama. De ontmoeting tussen premier Netanjahu van Israël en president Obama van de VS schijnt niet goed te zijn afgelopen. Er waren geen beelden van de ontmoeting tussen de twee politieke leiders, geen gezamenlijke perconferentie en geen persverklaring. Alleen een dreigende stilte.
Meestal, als dergelijke topgesprekken slecht verlopen zijn wordt er toch een persverklaring gegeven dat er ‘een constructief gesprek’ heeft plaatsgevonden. Dat is dan een eufimisme voor een fikse botsing. Het feit dat Netanjahu om een vervolggesprek vroeg is een indicatie van de dreiging die er tijdens het gesprek van Obama naar Israël is uitgegaan.

Mislukt
We beleven een angstige en historische dag. Niet alleen in de geschiedenis van de VS, maar ook in de wereldgeschiedenis. Sinds het aantreden van Obama en zijn regeringsploeg is de houding van de VS tegenover Israël steeds vijandiger geworden. Mevrouw Clinton trad op alsof zij de koningin van Israël was. Obama zette Israël telkens meer onder druk en probeerde ook Netanjahu onderuit te halen en Livni van de Kadima-partij weer aan de macht te brengen. Want Kadima zou veel meer tot (gevaarlijke) concessies bereid zijn dan Likud.

De toenadering van Obama tot de islamitische landen en dus tot de Islam heeft tot niets geleid. Concessies van Netanjahu hebben de eisen van de PLO alleen maar versterkt. Door het beleid van Obama is het vredesproces helemaal vastgelopen. Hamas schiet vrolijk nieuwe raketten af. Ahmadinejad gaat glimlachend, enthousiast en onder verse antisemitische kreten door met zijn atoombom. Obama is mislukt en Israël krijgt zoals altijd de schuld. Obama heeft zich nu gevoegd bij het koor van politieke leiders die duidelijk anti-Israël, zo niet antisemitisch zijn.

Exit VS
Het is nu duidelijk afgelopen met de wereldmacht van de VS. Dat is een bijbelse wetmatigheid die voortdurend door de geschiedenis is bevestigd. Wereldmachten die het Joodse volk goed gezind waren werden gezegend. Zodra ze zich tegen de Joden gingen keren werd zegen veranderd in vloek. Want God zegt: “IK zal zegenen wie u zegent en wie u vervloekt, zal IK vervloeken” (Genesis 12:3).

Van de vele voorbeelden (zie het boek “Israël onze oudere broeder”) geef ik er maar een paar. Spanje werd rijk gezegend toen ze de Joden goed behandelden. Toen er weer een Rooms Katholieke vorst aan de macht kwam die de Joden vervolgde, stortte het Spaanse rijk in elkaar. Zelfs Turkije werd gezegend toen de Turkse Kalief in de 16e eeuw de uit Spanje verjaagde Joden gastvrij ontving. Engeland werd onder Oliver Cromwell en koning William III, die de Joden wel gezind waren, een machtig wereldrijk, dat z’n hoogtepunt had in 1918 toen het de Balfourverklaring afgaf. Die verklaring werd via de Volkenbond en de VN de volkenrechtelijke basis voor de huidige staat Israël. Toen Engeland aan het einde van de jaren 20 van de vorige eeuw de Joden liet vallen, viel het Britse wereldrijk en in 1956 was het “over to you” naar de VS. Lang trad de VS namens de God van Israël op als beschermheer tegen de Arabische agressie voor Israël. Dat is nu afgelopen en dus ook met de wereldmacht van de VS. U zult het de komende maanden zien gebeuren.

De wereldmachten en Israël
Israël is nu eenmaal voor God de toetssteen voor Gods zegen of vloek voor de volken. Dat was al in de oudheid het geval. God sprak tegen Cyrus (Kores), de Perzische vorst die de Joden toestemming gaf om terug te gaan naar het Beloofde Land en de Tempel te herbouwen: “Zo zegt de HERE... die tot Kores zegt: Mijn herder, hij zal mijn welbehagen volvoeren door tot Jeruzalem te zeggen: Het worde herbouwd en de tempel worde gegrondvest... Ter wille van mijn knecht Jakob en van Israël, mijn uitverkorere, riep IK u bij naam en gaf u een erenaam, hoewel gij MIJ niet kende” (Jesaja 44:28 en Jesaja 45:4).

Op dezelfde wijze en met hetzelfde doel had de HERE in onze tijd Engeland en daarna de VS geroepen.

Wie zal de VS nu opvolgen?

De EU? Een islamitische kalifaat? Het rijk van de antichrist? Staat de wereld nu een periode van grote chaos te wachten? Het verwachte instorten van de US$?

We staan in elk geval op een historisch en profetisch keerpunt in de wereldgeschiedenis. Tegen Israël zegt de HERE:

“Maar gij, Israël, mijn knecht, Jakob, die IK verkoren heb, nakroost van mijn vriend Abraham, gij die IK gegrepen heb van de uiteinden van de aarde en geroepen uit haar uithoeken, tot wie IK zei: Gij zijt mijn knecht, IK heb u verkoren en niet versmaad, vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want IK ben uw God... Zie allen die tegen u in woede ontstoken zijn staan beschaamd en worden te schande, worden als niets en komen om; gij zult hen zoeken, maar niet vinden, de mannen die u bestoken, zij worden als niets, ja vernietigd, de mannen die tegen u oorlog voeren” (Jesaja 41:4-12).
Let op de volgende punten:
  1. Het gaat om dit Israël, want de Joden zijn teruggekomen “uit de uiteinden van de aarde en uit haar uithoeken”.
  2. Obama is in woede ontstoken, evenals andere wereldleiders en Abbas.
  3. Bijna de hele wereld is antisemitisch aan het worden, behalve de Almachtige, die zegt: “IK heb u niet versmaad”.
  4. Het loopt slecht af met al die vijanden van Israël.
Hoop
Er is altijd hoop. De realisatie van die hoop hangt van de gebeden van de kinderen van God af. In de VS zijn nog miljoenen bijbelgestrouwe Christenen die van harte achter Israël staan. Als zij nu even de schrik over het zorgplan van Obama terzijde leggen en zich realiseren dat de “schrik van de HERE en zijn oordeel” moet worden afgewend, samen in gebed gaan en met een miljoen pro-Israël demonstranten optrekken naar Washington is er nog hoop.

En wij?
Wij blijven bidden om kracht en wijsheid voor de regering van Israël en om ‘de Vrede van Jeruzalem’. Alles gaat nu zeer snel lopen. Terugkeer van andere stammen van Israël, herbouw van de Tempel, oorlogsdreiging en machtig ingrijpen van de HERE de God van Israël. En samen met velen in Israël bidden we om de spoedige komst van de Messias.

Bron: www.janvanbarneveld.nl
Toegevoegd: 26 juli 2009Print deze pagina
Terug