IsraŽl en het Libanese kruitvat

Terwijl de spanning tussen IsraŽl en Libanon blijft voortduren, lijkt er steeds meer duidelijkheid te komen over het incident dat vorige week bijna de Derde Libanonoorlog veroorzaakte. Een video die vorige week in Libanon werd gepubliceerd maakte duidelijk dat Unifil soldaten collaboreerden met de LAF (Lebanese Armed Forces). Dat gebeurde op het moment dat het IsraŽlische defensieleger (IDF) begon met het snoeien van bomen en bosjes nabij het veiligheidshek op IsraŽlisch grondgebied. Op de video is waar te nemen dat de VN-vredesmacht Unifil (United Nations Interim Force In Lebanon) wederom als vredesmacht nutteloos bleek in Zuid Libanon.

De beelden maken haarscherp duidelijk dat Unifil haar aandacht richtte op het voorkomen van de IDF-werkzaamheden op IsraŽlisch grondgebied. Dit gebeurde terwijl men naast Libanese soldaten stond die zich prepareerden op de aanval op IsraŽl. De passiviteit van Unifil werd verder bevestigd door een bericht in de Jakarta Globe. Daarin werd melding gemaakt van de vlucht van twee Indonesische Unifil soldaten toen de gevechten uitbraken.

Al langere tijd is duidelijk dat Unifil niet in staat is om te voorkomen dat Zuid Libanon opnieuw wordt voorbereid op oorlog met IsraŽl. In juli publiceerde de IDF tot dan toe geheim materiaal. Daaruit bleek dat vele dorpen in het zuiden van Libanon door Hezbollah worden gecontroleerd en worden gebruikt voor de opslag van raketten en andere wapens. Unifil komt uit veiligheidsoverwegingen niet in deze dorpen, en dus kon Hezbollah daar haar gang gaan de afgelopen vier jaar. Ook het voorkomen van wapensmokkel door Hezbollah - een onderdeel van het Unifil mandaat onder VN resolutie 1701 - is totaal mislukt. Hezbollah beschikt nu over circa 50.000 raketten in Libanon.

Een andere conclusie die kan worden getrokken, is dat de aanval op de IDF gepland was en alle sporen vertoonde van een Hezbollahactie. De scherpschutters van de LAF werden in stelling gebracht op bevel van de legerleiding, volgens de Hezbollah zender Al-Manar. Dit kon gebeuren omdat de IDF het onderhoudswerk drie uur uitstelde op verzoek van Unifil. Hezbollah stuurde daarop zelfs een TV ploeg naar het gebied om de aanslag vast te leggen.

Sinds enige tijd is duidelijk dat de LAF grotendeels geÔnfiltreerd is door Hezbollah en niets doet zonder de toestemming van Hezbollah. De unit die verantwoordelijk was voor de aanslag op de IDF commandanten bestaat grotendeels uit Sjiieten, die banden met Hezbollah hebben. De LAF wordt direct gesteund door de Amerikaanse regering en krijgt voor 100 miljoen dollar per jaar wapenhulp. Fotoís die genomen werden tijdens en na de LAF aanval, bewezen dat er Amerikaanse wapenen waren gebruikt.

In Washington hebben nu enige senatoren kritische vragen gesteld over de uiteindelijke bestemming van die wapenhulp. De collaboratie tussen de LAF en Hezbollah werd openlijk toegegeven door vooraanstaande Libanese leiders. Maar ook op de website van de LAF wordt gemeld dat een aanval op Hezbollah een aanval op de LAF is, en andersom ook.

De LAF wordt door Hezbollah gebruikt om tactische redenen. Na de oorlog met IsraŽl vier jaar geleden was er intern hevige kritiek op Hezbollah vanwege de verwoestingen in Libanon. Uiteindelijk droeg dit bij aan het teleurstellende resultaat voor Hezbollah bij de Libanese verkiezingen twee jaar geleden. Hassan Nasrallah heeft later toegegeven dat de provocatie van IsraŽl in juli 2006 een tactische blunder was. Hezbollah kon dus niet direct betrokken worden in acties tegen IsraŽl op dit moment.

Uit het gedrag van Hezbollah na de aanval vorige week wordt ook duidelijk waarom men koos voor deze indirecte provocatie van IsraŽl. De interne spanning in Libanon was hoog opgelopen door Nasrallahís bekendmaking dat Hezbollahleden zullen worden vervolgd voor de moord op oud premier Hariri. Het VN-tribunaal dat deze moord onderzoekt, heeft Hezbollah op de hoogte gesteld van haar voorlopige bevindingen. In de gecompliceerde Libanese verhoudingen, waar eerder met geweld is geprobeerd de invloed van Hezbollah terug te dringen, leek een nieuwe confrontatie met de dag waarschijnlijker. Echter zoals zo vaak gebeurt in het Midden Oosten, is het verleggen van de aandacht naar de Zionistische vijand in dit soort situaties een beproefd en succesvol recept. Het wekt dan ook geen verbazing dat Hezbollah nu zegt over ďbewijzen ď te beschikken die duidelijk zouden moeten maken dat IsraŽl achter de moord op Hariri zit.

De explosieve spanning in Libanon zelf mag dan wat zijn afgenomen, de spanning met IsraŽl lijkt met de dag toe te nemen. De afgelopen dagen werden er opnieuw incidenten gemeld tussen IsraŽl en Libanon. Op vrijdag 6 augustus leek het op een nieuwe confrontatie uit te draaien toen IsraŽlische versterkingen aan de grens werden beantwoord met uitdagende manoeuvres door de LAF.

Libanese nieuwssites rapporteerden ook schijnaanvallen door IsraŽlische vliegtuigen in Libanon. Het laatste incident betrof een Libanese vissersboot die door de IsraŽlische marine werd beschoten bij het binnenvaren van de IsraŽlische territoriale wateren.

IsraŽl lijkt nu te worstelen met een dilemma. Aan de ene kant is het in stand houden van de afschrikkingkracht van essentieel belang in de strijd met de Islamistische coalitie waarmee het in staat van oorlog verkeert. Aan de andere kant is het scenario van een hernieuwde oorlog met Hezbollah en haar bondgenoten een streep door de rekening van de IsraŽlische politiek ten opzichte van Iran. Die politiek is er op gericht dat er een internationale coalitie wordt gevormd, die Iran afhoudt van een kernwapen. Een oorlog met Hezbollah zal vrijwel zeker betekenen dat IsraŽl alleen tegenover Iran en SyriŽ komt te staan. In de huidige omstandigheden zou dat wereldwijd catastrofale consequenties voor IsraŽl kunnen hebben.

De ontwikkeling van de laatste jaren hebben echter laten zien dat in het Midden Oosten scenarioís makkelijker omvallen dan een boom die gerooid zou worden aan de grens met Libanon.

Bron: christenenvoorisrael.nl
Toegevoegd: 15 augustus 2010Print deze pagina
Terug