Geruchten van oorlogen

Een van de tekenen van de komende eindtijd en van de weeŽn van de Messias zijn Ďgeruchten van oorlogení (MatteŁs 24:6-8). De hele IsraŽlische samenleving gonst en trilt van die Ďgeruchten van oorlogí en voorbereidingen op oorlog. Vanaf de stichting van de moderne staat IsraŽl is het oorlog geweest met islamitische buren. Vier militaire oorlogen, intifadaís, militaire expedities tegen Hezbollah en Hamas, economische oorlog, mediaoorlog en geestelijke strijd.

Nederlagen en weinig resultaat van al die oorlogen van moslimlanden en terroristische groepen tegen IsraŽl zijn een schande voor de islam geworden. Schande die, volgens de islam, moet worden gewist. Hoe? Door het wegvegen van IsraŽl ten koste van alles. Een kwestie van eerwraak, waardoor elke oorlog met IsraŽl voor moslims een diep religieus karakter krijgt. Eenvoudig samengevat: Het gaat om de strijd van de godheid van de islam tegen de Eeuwige, de God van IsraŽl. Momenteel is IsraŽl het land waarop de meeste raketten gericht zijn. De mortieren van Hamas in het zuiden en de 40.000 raketten van Hezbollah in het noorden. De langeafstandsraketten van SyriŽ en Iran kunnen, geleid door nauwkeurige Russische radarinstallaties, ABC-wapens (A=atoom, B=biologisch en C=chemisch) vervoeren. Wapens voor massavernietiging worden ze genoemd. Vanuit menselijk en politiek gezichtspunt zijn het de IsraŽlische atoombommen (die ze wel of niet hebbenÖ) die een vernietigingsoorlog tegenhouden. Vandaar dat we herhaaldelijk in de krant lezen dat er pogingen gedaan worden om van het Midden-Oosten een atoomvrije regio te maken. Bedoeld wordt IsraŽl militair zo te verzwakken dat een volgende oorlog voor IsraŽl de laatste zal zijn.

Een interessante ontwikkeling is momenteel dat de vrees voor de atoombom van Ahmadinejad bij bijvoorbeeld Saoedi-ArabiŽ en Egypte groter is dan de haat tegen IsraŽl. Egypte laat IsraŽlische oorlogsschepen door en Saoedi-ArabiŽ is bereid IsraŽlische gevechtsvliegtuigen van zijn grondgebied te laten opstijgen voor een eventuele actie tegen Iran. Zo brengt God weer de vijanden van IsraŽl in verwarring. Op Zijn heilige, superieure wijze houdt de HERE de situatie in Zijn hand. Maar deze verwarring zal niet zo lang duren. De geruchten van oorlog dreigen uit te lopen op oorlog.

Verdediging
Op veel fronten is IsraŽl met de verdediging bezig. In het land worden regelmatig grote oefeningen gehouden om de burgerbevolking paraat te houden in geval van oorlog. Preventieve aanvallen worden voorbereid. Dat is in het verleden met succes gebeurd. Bijvoorbeeld de vernietiging van de atoomcentrale van Saddam Hoessein in Osirak in 1981. En het bombardement van de geheime atoomcentrale van SyriŽ in 2007. En het onderscheppen van schepen met wapens voor Hezbollah en Hamas. De ĎIJzeren Koepelí is een verdedigingssysteem tegen inkomende raketten en zal in oktober rond Sderot worden geÔnstalleerd. Tegen middenlangeafstandsraketten (Hezbollah) is/wordt een systeem ontwikkeld, dat ĎDavids Slingerí heet. Nieuwe wapens zijn bijvoorbeeld onbemande vliegtuigen, die ook gretig aftrek vinden bij andere landen! Vliegtuigen en raketten kunnen Ďonzichtbaarí voor de vijandelijke radar gemaakt worden door een speciale verf. Die verf verbergt ook soldaten voor infrarode nachtkijkers. Vechtrobots als soldaat staan klaar.

Een commentaar in een IsraŽlisch dagblad wees erop dat al die helaas noodzakelijke voorbereidingen een belangrijke Factor missen. De schrijver vroeg: ďWaar is God bij al onze activiteiten en voorbereidingen op diplomatiek en oorlogstechnisch gebied?Ē Gelukkig wordt er in en buiten IsraŽl veel gebeden! Nu Turkije naar het kamp van de vijanden van IsraŽl is overgelopen, is de kans op oorlog nog groter geworden. Turkije heeft een van de sterkste legers van de regio. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken heeft onlangs in Damascus besprekingen gevoerd met de leider van Hamas. Wat gaat Ahmadinejad doen nu zijn bewind in Iran wankelt? Rare sprongen maken via Hezbollah en Hamas? Geruchten van oorlogen!

Gog uit Magog
In IsraŽl wordt vanuit de Bijbel nagedacht over deze tijd. Rabbijnen spreken over Ďde weeŽn van de Messiasí. De Here Jezus zegt dat de Ďgeruchten van oorlogení horen bij het Ďbegin van de weeŽní (MatteŁs 24:8). In het vorige nummer van ons blad noemde ik de Rabbinale Raad van Judea en Samaria. Zij zien in de gebeurtenissen rond en na de Ďvredesvlootí en het incident op de Mavi Marmara een voorspel van de Ďoorlog van Gog uit Magogí.

Nu eerst tien opmerkingen over deze Gog-oorlog. Daarna, voorzichtig en met grote aarzeling, over de situatie die zou kunnen ontstaan als de Ďgeruchten van oorlogí hard worden. Ten slotte een korte opmerking over ons aandeel in de strijd. De Gog-oorlog uit EzechiŽl 38 en 39:
  1. Gog wordt Ďgehaaldí en heeft een groot en goed bewapend leger (38:3,4). Turkije??
  2. Gog uit Magog is de leider van veel volken. Veel van genoemde volken zijn terug te vinden in het huidige Turkije. Iran, LibiŽ en Soedan doen ook mee (38:5,6,7).
  3. Het is een eindtijdgebeurtenis (38:8 en 16)
  4. IsraŽl maakt dan een periode van vrede en veiligheid mee (38:8,11,14,21 en 39:2,4).
  5. Gogs legers zijn op Ďde bergen van IsraŽlí, waar EfraÔm en Manasse woonden en zullen wonen (38:8,11,14,21; 39:2,4).
  6. Er is een economische bloeitijd van IsraŽl. Want Gog komt om buit te halen (38:12).
  7. Het is een overval, een aanslag (38:10,11) die als een wolk, een shoah (vernietigend) naar de íbergen van IsraŽlí trekt (38:9). Dat IsraŽl overvallen wordt terwijl ze Ďveilig wonení wijst op een verbond dat verbroken wordt. Die Ďwolkí kan op een vloot vliegtuigen wijzen.
  8. Tarsis doet niets. Alleen maar een zwak protest. Een soort slappe VN-resolutie? (38:13). Tarsis staat voor de westelijke wereld.
  9. Deze overval van Gog is door profeten voorzegd. Misschien JoŽl 2:20 en Jeremia 4 en 6?
  10. God grijpt op een machtige wijze in en verlost Zijn volk. Dat ingrijpen zal over de hele aarde gevoeld worden.
In verband met de vrede en voorspoed van IsraŽl denken sommigen aan ťťn Gog-oorlog, vlak na het 1000-jarig rijk. In die tijd zal immers Ďhet vermogen van de volken tot u komení (Jesaja 60:5,11 en 61:6). Deze oorlog staat in Openbaring 20:7-10. Velen denken aan twee Gog-oorlogen. Over het tijdstip van de tweede Gog-oorlog is veel verschil van mening. Vlak voor het optreden van de antichrist? Halverwege de laatste jaarweek? Sommigen zien in Gog de antichrist!

Voorzichtig scenario
Het is opvallend hoe nauwkeurig de Psalmen 60:8-10, 80:2-4 en 83 de huidige situatie rond IsraŽl beschrijven. De vijanden van IsraŽl en hun doel: ĎKomt, laten wij hen als volk verdelgení (83:5). Wie? Hagrieten (Arabische volken), Filistea (Hamas in Gaza), Tyrus (Hezbollah in Zuid-Libanon). ĎZij willen in bezit nemen de woonsteden van Godí (83:13). Het gaat om Sichem (Nablus), Juda, EfraÔm en Manasse (60:8-10 en 80:2-4), gebieden waar men een Palestijnse staat wil vestigen.

Stel dat Hezbollah begint te schieten of Abbas weer een intifada begint, of Iran en SyriŽ aanvallen. IsraŽl zal met Gods hulp weer een oorlog moeten winnen. Daarna kan er een (korte) periode van vrede komen. Bijvoorbeeld een vredesverdrag door de VS, EU en VN opgelegd. Nu al is de IsraŽlische economie heel sterk. Als door zoín vredesverdrag IsraŽl minder aandacht aan de veiligheid hoeft te besteden, zal het land in korte tijd tot grote welvaart komen. Dan, onverwachts, als een Ďopkomend onweerí (EzechiŽl 38:9) zal Gog met zijn enorme legermacht IsraŽl overvallen.
Ach, het is maar een scenario. In elk geval, het is momenteel Ďeen tijd van benauwdheid voor Jakob. Maar daaruit zal hij gered wordení (Jeremia 30:7). ĎEen tijd van grote benauwdheidí (DaniŽl 12:1). De weeŽn van de komende Messias. Maar die tijd kan verkort worden (MatteŁs 24:22). Ook is de HERE een Helper, groot van kracht! Daar bidden we voor. We bemoedigen IsraŽl door onze vriendschap en steun en bidden ook om de spoedige komst van de Messias. Hij alleen kan en zal vrede brengen.Toegevoegd: 21 augustus 2010
Bron: Het zoeklicht nr.17, 86e jaargang.
Voor een abonnement op Het Zoeklicht, klik hier.Print deze pagina
Terug