De Here Jezus van Jood tot Arabier

Ieder jaar tijdens het kerstfeest komt het PA/PLO bewind weer op de proppen met de fabel dat de Here Jezus ďde eerste Palestijnse martelaarĒ was. De voormalige Palestijnse terreurbaas Jasser Arafat noemde al in 1983 tijdens een persconferentie in de Verenigde Naties ďJezus, de eerste Palestijnse fedayee die zijn zwaard voerdeĒ. Volgens Arafat zou de Here Jezus een vrijheidstrijder voor de islam zijn geweest. Hij noemde de bewering dat Jezus een Jood zou zijn geweest het toppunt van zionistische propaganda. Zoals inmiddels genoegzaam bekend, is de islam pas ontstaan in de 7e eeuw n. Chr., toen Mohammed via de aartsengel GabriŽl openbaringen van Allah zou hebben gekregen waarin hij werd opgeroepen het geloof van Adam en Abraham opnieuw te introduceren. Dat is 700 jaar na Jezusí tijd op aarde.

Dit jaar was het de beurt aan de auteur Samih Ghanadreh uit Nazareth om voor de Palestijnse televisie de onzin te verkondigen dat ďJezus een Palestijnse martelaar zou zijn geweestĒ. Nog verder ging de Palestijnse Mufti Muhammad Hussein: ďJesus werd in dit land geboren, zette er zijn eerste voetstappen en verkondigde daar zijn leer over de islamĒ. Hij noemde Jezusí moeder Maria een Palestijnse vrouw. Steeds opnieuw probeert men Jezus zijn Joodse identitiet af te nemen en Hem in de ďverzonnen Palestijnse geschiedenisĒ in te lassen om daarmee het erfrecht op het land op te kunnen eisen. Dat Jezus dus een vrijheidstrijder voor de islam zou zijn geweest is niets anders dan een idiote propagandistische fabel, die zoals blijkt, ook anderen als waarheid wordt aangenomen.

Zo schrijft Scott Roresman in het handboek ďDe wereldĒ dat het christendom is begonnen door een jonge Palestijn genaamd Jezus. Het boek ontkent Jezusí Joodse wortels en negeert daarmee volledig het historische feit dat er in Jezusí tijd nog geen Palestijnen bestonden. De geschiedenis is daar volkomen duidelijk over! Er bestaat geen enkel boek dat de geschiedenis behandelt van een Palestijns volk of een andere weergave van een bestaande Palestijnse cultuur. Ook de Bijbel vermeldt daar niets over. Noch verslagen van reizigers, of het nu christenen, moslims of Joden waren, vermeldden enige verdienste van blijvende aard met betrekking tot Arabische historische relatie tot het land IsraŽl.

Dr. Gary Tobin, president van het Jewish & Community Research Centrum, heeft een aantal zeer schokkende ontdekkingen gedaan in Amerikaanse schoolboeken. Tobin zegt valse informatie in handboeken en supplementaire materialen te hebben ontdekt, verspreid over scholen in alle delen van de Verenigde Staten. Ambtenaren die dergelijke zaken zouden moeten onderzoeken, blijken deze taken niet of onvoldoende uit te voeren. Tobin en zijn medeonderzoeker Dennis Ybarra, kwamen er achter dat Amerikaanse studenten op gebied van geschiedenis, aardrijkskunde en sociale studiehandboeken, geconfronteerd worden met geschiedenisvervalsing met betrekking tot het christendom en het JudaÔsme, ten voordele van de islam. Volgens een eerder verschenen rapport van de Amerikaanse Raad van Handboeken, blijken de geschiedenisboeken de islam te promoten op de Amerikaanse scholen. Men trof meer dan 500 onjuiste passages (regelrechte leugens) in de boeken aan. In het handboek ďDe Wereld BeschavingenĒ door Thomas Wadswoth, staat dat behalve de ĎpoŽzieí in het Oude Testament, de Joden zeer weinig of niets hebben bijgedragen aan de verschillende kunstvormen.

De Amerikaanse handboeken neigen naar kritiek op Joden en IsraŽl, en oneerbiedige berichtgeving over het christendom, terwijl de islam wordt verheerlijkt. Gary Tobin zegt dat het onderzoek heeft uitgewezen dat de handboeken routineus negatieve stereotypen van Joden, JudaÔsme en IsraŽl bevatten. Bijvoorbeeld dat IsraŽl: ďalle oorlogen in het Midden Oosten is begonnen en de Joden belast zijn met Godsmoord. Dat de Arabieren vrede willen maar de Joden niet en dat IsraŽl alle Palestijnse vluchtelingen uit het land heeft verdreven. En ook dat er nauwelijks sprake is van Palestijns terrorisme en dat IsraŽl hier dus ook geen slachtoffers van is. De Twee Intifadaís waren slechts opstanden van met stenen gooiende kinderenĒ. De beschuldiging dat de Joden belast zijn met Godsmoord hoort thuis in de diepgewortelde vervangingstheologie die er vanuit gaat dat de kerk in de plaats van IsraŽl is gekomen en alle rechten en voorrechten van het Joodse volk heeft overgenomen. Diverse kerken in de Verenigde Staten waaronder die van de Episcopalen en Presbyterianen, beschuldigen IsraŽl frequent ervan de oorzaak te zijn voor het conflict in het Midden-Oosten. Leiders van andere Noord-Amerikaanse kerken waaronder de Methodisten, the United Church of Christ, en de Lutheranen, houden er de eenzijdige mening op na dat IsraŽls politiek verantwoordelijk is voor alle misŤre.

Nee, dan de Amish die naar IsraŽl kwamen om hun verontschuldigingen aan te bieden voor de verfoeide vervangingstheologie.

Amish naar IsraŽl
Ook de Amish, de protestantse geloofsgemeenschap in de Amerikaanse staat Pennesylvania, kennen een lange geschiedenis van antisemitisme. Ze zijn van oudsher sterke voorstanders van de vervangingstheologie. Veel Amish geloofden ooit, dat de nazi-holocaust Gods straf was voor die afwijzing van Jezus, en eigenlijk juichten ze Hitler toe. Maar de Amish zijn tot bezinning gekomen en naar IsraŽl gevlogen om het Joodse volk om vergeving te vragen. Zoals bekend schuwen zij de technologische gemakken, maar in dit geval maakten ze toch dankbaar gebruik van deze middelen om de dwalingen uit het verleden recht te zetten tussen hun gemeenschap en IsraŽl. ďWe zijn hier om te zeggen dat het ons spijtĒ, zei groepsleider Ben Girod voor IsraŽlís Kanaal 2 Nieuws, toen de groep de Westelijke Muur in Jeruzalem bezocht. ďGod herinnerde me eraan dat Hij zo niet is. We willen jullie niet langer verwerpen of je niet als Gods volk beschouwen. Jullie waren Gods volk, lang voordat wij dat warenĒ. Groepslid Jonas voegde er aan toe: ďOnze mensen hadden een slechte houding ten opzichte van het Joodse volk en hebben tot op zekere hoogte het Joodse volk verworpen. Wij zijn gekomen om dit te herstellen en excuses aan te biedenĒ.

Een krachtige verklaring, afgedrukt op fraai perkament, werd namens de gehele Amish gemeenschap aangeboden aan Rabbi Shmuel Rabinovitch, die toezicht houdt op de Westelijke Muur. In de verklaring vragen de Amish IsraŽl om vergeving ďvoor onze collectieve zonde van hoogmoed en egoÔsme door het lot van het Joodse volk en de staat IsraŽl te negerenĒ. Het document besloot met de belofte van de Amish, om zich vanaf nu krachtig uit te spreken voor steun aan de Joden en de Joodse staat. Tijdens hun verblijf in Jeruzalem heeft de groep zich sterk ingespannen om contact te leggen met gewone IsraŽli's. Die hadden weinig aansporing nodig om hun nieuwsgierigheid te bevredigen naar deze vreemd uitziende buitenlanders, die met een boodschap van zoveel warmte en liefde waren gekomen.

In vele kerken woekert de misdadige beschuldiging van Godsmoord aan het adres van het Joodse volk, vandaag nog steeds voort en blijkt nu zelfs in Amerikaanse schoolboeken te zijn opgenomen.

De anti-IsraŽl propaganda wordt in Amerika ook door drie grote uitgevers verspreid. Tobin en zijn mede onderzoekers stelden vast dat het JudaÔsme en het christendom worden omschreven als een Ďkwestie van gelovení terwijl de islam wordt omschreven als onomstotelijk Ďfeití. De Koran noemt men een heilig boek dat openbaringen bevat die Mohammed van Allah ontvangen heeft. Het ontstaan van de islam en de plannen die deze religie heeft met de wereld, zou door de internationale gemeenschap verkeerd worden voorgesteld. De hele geschiedenis van IsraŽl wordt op deze manier in opdracht van de islam gecorrumpeerd.

Jezus was geen Palestijn maar een Jood. Zijn lijdensgeschiedenis en Zijn sterven zullen als een onsterfelijke legende boven alle tijden staan. Bij Hem is de dood de bekroning van het leven, en Zijn opstanding een bevestiging van Zijn terugkomst. Zoals Zijn eerste komst is voorzegd, zo zal ook Zijn tweede komst letterlijk in vervulling gaan. Jezus zelf gaf een groot aantal tekenen die zouden plaatsvinden voorafgaande aan Zijn terugkomst. De wereld zal vůůr Zijn terugkomst gebukt gaan onder een geestelijke, militaire en economische chaos die zijn weerga niet kent. De Here Jezus zegt daarvan dat de dagen verkort zullen worden omwille van de uitverkorenen. Als Hij komt, dan komt Hij als de Verlosser, de Bevrijder, de Messias, de koning van IsraŽl.

Terwijl het Nieuwe Testament ons de Here Jezus te midden van het Joodse volk en te midden van de rabbijnen laat zien, worden er door allerlei verwrongen antisemitische breinen verwoede pogingen gedaan de Here Jezus juist te isoleren van het Joodse volk. De met de islam corrumperende kerken moeten er niet aan denken dat Jezus een Jood is geweest. Maar toen de Here Jezus werd geboren, waren er geen christenen. Hij werd niet geboren als koning van de kerk. Er was toen geen kerk en de Here Jezus kwam niet in de kerk. Het heil is uit de Joden, zo maakt de Bijbel duidelijk. De Joden zijn het die de Here Jezus aan de wereld hebben gegeven. Ook de ontdekte boekrollen in Qumran aan de Dode Zee beschrijven de verbondenheid van Jezus met het Joodse volk. De bewering dat Jezus een Palestijn zou zijn is niets anders dan het bewust verdraaien van historische feiten en komt voort uit blinde haat tegen de volkomen legale bezitters van het Heilige Land.


Toegevoegd: 29 december 2010
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl


Print deze pagina
Terug