Het einde van IsraŽl of van de wereld

Laat ik beginnen met het signaleren van een paar zeer gevaarlijke en duistere ontwikkelingen:
  • Een recent onderzoek in Europese landen, waarin gevraagd werd: ďWie is de grootste bedreiging voor de wereldvrede?Ē kwamen niet Iran, niet het terrorisme of Osama Bin laden uit de bus, maar het naar vrede snakkende IsraŽl. Het antisemitisme neemt (ook) in West Europa onrustbarend toe. Dat moet verkeerd aflopen. Ook hier geldt: Moslims erin, Joden eruit. De situatie is wat dit betreft nog erger en dus gevaarlijker dan in 1938.
  • Op Facebook is weer een omvangrijke campagne gestart om een derde intifada (volksopstand tegen IsraŽl) te lanceren. Nu niet alleen van Palestijnen, maar van alle Moslims wereldwijd. Fel antisemitisme druipt bij deze actie Facebook uit.
  • IsraŽl staat volkomen alleen in de volkerengemeenschap. Probeer maar eens iets goeds te zeggen, laat een land het maar eens wagen om voor de waarheid, voor IsraŽl op te komen. Men krijgt van binnen en van buitenaf de wind van voren.
  • De door het Westen toegejuichte volksopstanden en de roep om vrijheid en democratie in veel moslimlanden krijgen in een snel tempo een fel anti-IsraŽl, vaak een antisemitische ondertoon, die nu al boventoon dreigt te worden. Deze tendens gaat gelijk op met de groeiende invloed van de Moslim Broederschap. Deze goed georganiseerde groep heeft tot doel een wereldwijd kalifaat te stichten. De eerste stap is de vernietiging van IsraŽl.
  • Volkskrant faciliteert nieuwe aanval op Jodendom. Ditmaal het plan de Joden hun besnijdenis (Brit Milah) te verbieden ...In ons land probeert mevrouw Marianne Thieme een politiek puntje te scoren door het kosher (en halal) slachten te verbieden. Hierbij gesteund door hypocriet gezever van een groot deel van onze politieke establishment. Waarbij men negeert dat ook dit een zeer negatief signaal is naar de Joden in ons land en naar IsraŽl en de Joden wereldwijd. Onze eeuwenoude traditie van godsdienstvrijheid en vriendelijke gastvrijheid naar minderheidsgroepen en hartelijke houding naar de Joden wordt grondig ondergraven.
    Weg met de Joden betekent geestelijk: Weg met Gods zegen.
    Het wordt snel erger. In de Volkskrant stond vrijdag een artikel waarin gepleit werd voor verbieden van (kinder)besnijdenis. Zo wordt artikel 6, godsdienstvrijheid, krachtig door onze linkse kerk ondergraven. Straks worden bijvoorbeeld de doop door onderdompeling (gevaar voor de trommelvliezen, of voor stikken; je weet nooit wat die godhaters verzinnen) of de diensten van pastor Jan Zijlstra verboden. Marianne Thieme zal de historische eer te beurt vallen Nederland een flinke duw naar de afgrond te hebben gegeven.
Dit zijn maar een paar voorbeelden van de oorzaken waarover oordelen en ten slotte een catastrofe over de wereld gaan komen. De situatie is in feite nog gevaarlijker dan geschetst.

De catastrofe
In augustus/september wil de Palestijnse Autoriteit eenzijdig een onafhankelijke staat met als hoofdstad Oost-Jeruzalem uitroepen. Tegen alle afspraken en overeenkomsten in. De Algemene Vergadering van de VN zal ongetwijfeld deze nieuwe Ďstaatí verwelkomen. Veel landen hebben die Ďstaatí al bij voorbaat erkend. IsraŽl blijft oproepen om eerst eens te onderhandelen over de grenzen, over Jeruzalem, over vluchtelingen enz. Want de Palestijnen hebben gemerkt dat een hardnekkig Ďneeí tegen onderhandelen resultaat oplevert. Want daardoor heeft de G4 (VN, VS, EU en Rusland) steeds meer druk op IsraŽl uitgeoefend om toe te geven steeds meer coincessies te doen. Wat gaat er gebeuren als er inderdaad in september een Palestijnse staat wordt uitgeroepen?

ďWe zijn er klaar voorĒ
Robert Serry, de coŲrdinator van de VN voor het vredesproces in het Midden Oosten, heeft onlangs een positief rapport uitgebracht over de levensvatbaarheid van zoín Palestijnse staat. Dit rapport is gunstig ontvangen in Europa, Brussel. De Palestijnse onderhandelaar Fayyad riep enthousiast: ďWe zijn er klaar voorĒ. Tegelijk hield hij zijn hand op en vroeg voorlopig om $ 5 miljard voor het opstarten van die staat. De EU en de VS en uw Ďonvrijwillige bijdragení aan de belasting zullen daar graag een bijdrage voor ophoesten. Ze hebben immers al decennia lang het Palestijnse terrorisme gefinancierd. Wat een oordeel komt hierover!

Maar zijn de Palestijnen er echt klaar voor? Doet de Hamas in Gaza mee? Als het antwoord Ďjaí is, betekent dat oorlog. Want de Hamas is helder: Zij willen de vernietiging van IsraŽl. Als het antwoord Ďneeí is dan moeten er twee Palestijnse staten komen. Wat een onzin. Is de Palestijnse Autoriteit er klaar voor? FinanciŽel wel, daar zorgen wij wel voor. Maar de kinderen in de door de Palestijnen bezette gebieden worden nog steeds opgevoed in de veronderstelling dat IsraŽl niet bestaat en dat de strijd om het hele land Palestina gaat.

Meer dan 30% van de Palestijnen steunen de gruwelijke moord op het gezin Fogel in Itamar. Kan er vrede komen met een volk waarvan 30% een moordaanslag toejuichen waarbij een baby de keel wordt doorgesneden en een jongen van 11 jaar door messteken in zijn hart wordt vermoord? Dit soort terrorisme zal, als die staat er eenmaal is en het IDF (IsraŽlische leger) weg is, gevoed door het decennialang gezaaide zaad van de haat, een vrije hand krijgen. IsraŽl zal dan af en toe moeten ingrijpen. In Gaza en in die nieuwe staat. Wat weer felle protesten van de wereld zal opleveren en door de aanhoudende leugenpropaganda zal het antisemitisme weer toenemen. Tot een en ander tot een wereldwijde explosie zal komen.

Casus belli
Dan komt er een directe Ďcasus bellií, een oorzaak tot oorlog voor de hele wereld. Eén van de eerste eisen die de nieuwe Palestijnse staat zal stellen is dat IsraŽl die staat Ďjudenfreií zal moeten opleveren. Mahmoud Abbas heeft dat herhaaldelijk benadrukt. Wat een ouderwets Nazi-antisemitisme! Dat betekent dat ongeveer 650.000 IsraŽliís uit die gebieden zullen moeten worden gedeporteerd. Zoiets zal geen enkele regering van IsraŽl accepteren. Niet alleen om (religieus) zionistische redenen, of om economische en financiŽle redenen, maar ook om gewoon menselijke redenen.

De nieuwe regering van die ĎPalestijnse staatí zal weigeren in te gaan op het verzoek van israŽl hier eerst over te onderhandelen om samen een oplossing te zoeken. Ze zullen weer een beroep doen op de internationale gemeenschap om te helpen dit Ďstruikelblok voor de vredeí op te ruimen. Met wat dreigementen en geweld zullen ze hun argumenten kracht bijzetten. Nu zullen de Palestijnen krachtig gesteund worden door omringende moslimlanden, die na de opstanden inmiddels een radicaal moslimbewind hebben gekregen. Daar zal dan de Moslim Broederschap een grote politieke en religieuze vinger in de maatschappelijke pap hebben. IsraŽl zal genoodzaakt zijn om af en toe hard op te treden tegen de raketbeschietingen, de (zelfmoord)aanslagen en pogingen tot ontvoering vanuit Gaza en de nieuwe terroristenstaat. Misschien zal het zelfs tot een oorlog komen tussen de Palestijnen met Hezbollah, SyriŽ, Egypte en wat meer van die landen. Een oorlog die in Psalm 83 wordt voorzegd.

Een scenario uit IsraŽl
Ook in IsraŽl wordt in bijbelse zin over de situatie die zal onstaan, nagedacht. Sommigen zien zelfs een invasie van de, zegt men dan ďchristelijke natiesĒ en moslimlanden komen. Immers de spanningen zullen zo hoog oplopen en de hele wereld zal IsraŽl zien als het grootste gevaar van de wereldvrede. Mogelijk dat Turkije hierbij een hoofdrol zal spelen. Immers Turkije is lid van de NATO en speelt als Ďtussenpersooní tussen het Westen en de Islamitische landen al een belangrijke rol. Dat kan makkelijk eindigen in een invasie. De rol van de NATO in de LybiŽ opstand is een duidelijk presedent en wellicht een oefening voor een invasie in IsraŽl. Dan zal de HERE, de God van IsraŽl ingrijpen. Dan zal op de bergen van IsraŽl, gebied waar men die Palestijnse staat wil vestigen, dat leger vernietigd worden. En grote oordelen zullen over al die anti-IsraŽl landen komen. Steden zullen instorten en enorme natuurrampen teisteren de aarde. Lees EzechiŽl 38 maar eens.

Wat een verantwoordlijkheid voor onze kerkelijke en politieke leiders die meedoen aan de uiterst gevaarlijke anti-Joodse en anti-IsraŽl ontwikkelingen die nu gaande is.

Ook in ons parlement.

Wat waakzaamheid wordt gevraagd en wat een gebedslast rust er nu op bijbelgetrouwe gelovigen.

Bron: janvanbarneveld.nl
Toegevoegd: 16 april 2011
blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug