Laatste Waarschuwingen

... Toen kwam er een golfje lucht-terroristen... Op de foto IsraŽlische jeugd met de IsraŽlische vlag zegt de demonstranten te vertrekken en de geschiedenis te bestuderen. Het is angstig spannend in de wereld. Ook voor ons land. De aanvallen op IsraŽl komen als de golven van een stormvloed over IsraŽl heen. De ďvredesvlootĒ met fel hatende anti-IsraŽl activisten is gelukkig roemloos gestrand. Toen kwam er een golfje lucht-terroristen, die via de Ben Gurion luchthaven pro-Palestijnse rellen in IsraŽl wilden veroorzaken. Ook zij moesten met schaamrood op hun kaken afdruipen. Naar huis om daar nieuwe manieren te verzinnen om hun irrationele, boosaardige haat tegen IsraŽl in nieuwe acties en leugens te kunnen omzetten.

Hoe deze lieden aan het geld voor hun acties komen is mij een raadsel. Het is geen raadsel maar een tragisch feit dat er toorn van de Eeuwige, de God van IsraŽl, op hen en hun financiers zal neerdalen.

We beleven nu een versnelling en een toename van wereldwijde anti-IsraŽl acties. Vanaf de stichting van de staat IsraŽl is dat proces aan de gang. Oorlogen, intifadaís, leugen- en haatcampagnes, economische boycot, terreur die zo vol van haat was en is dat eigen vrouwen en kinderen eraan opgeofferd werden, een hele palestijnse generatie die opgevoed wordt in een sfeer van haat en nog veel meer van die duivelse boosheden. Deze zaken naderen nu een climax. De wereld doet hard mee. Allereerst doordat de VS en de EU Hamas en de Palestijnse Autoriteit, en dus hun oorlog tegen IsraŽl voor het grootste deel financieren. Wie betaalt is (mede)verantwoordelijk en zal ook de rekening van Gods oordelen moeten meebetalen. ďDe oordelen van God gaan over de hele aardeĒ - Psalm 105:7.

De versnelling van anti-IsraŽl acties gaat door. Durban III komt eraan. De verenigde naties van de wereld maken zich weer op om nieuwe leugens over IsraŽl de wereld in te jagen en zo de oordelen van God over zich te halen. De Algemene Vergadering van de VN zal, als het tot een stemming komt, met een overweldigende meerderheid voor de ĎPalestijnse staatí stemmen. Deze ĎFilistijnen in Gods landí worden dan nog veel meer dan een druppel in de emmer vol van Gods toorn die momenteel al bijna overloopt.

Kerken doen met een uitgestreken gezicht mee aan het besmeuren van Gods volk. De Wereldraad van Kerken noemt de staat IsraŽl een zonde. Ik vrees dat de Almachtige, de God van IsraŽl, nu hun eigen zonden op hun eigen hoofd zal laten neerkomen. Onherroepelijk zal de WCC met de kerken die daarbij horen eindigen in de komende wereldkerk van de antichrist.

De Bijbel zegt van al die anti-zionisten: ďBeschaamd zullen worden en terugdeinzen allen die Sion haten (=anti-zionisten); zij zullen zijn als gras op de daken, dat verdort voordat men het uittrektĒ - Psalm 129:5,6. Al die kerken en groepen die op IsraŽl rammen en de leugens van de Palestijnen en de meestal links georiŽnteerde media van de wereld kritiekloos nawauwelen lopen leeg, zijn al verdord.

Het uittrekken komt binnenkort.

Momenteel zien we waarschuwende oordelen van de HERE God toenemen in aantal en in hevigheid. De financiŽle crisis treft de afgod van het Westen, de Mammon. De verwarring en opstanden in de landen rond IsraŽl treft de afgod van de Islam, Allah. Dit zijn laatste waarschuwingen van God. In het rijk van de geestelijke wereldmachten, de demonische machten achter bijvoorbeeld het Westen en de islamitische landen (immers Psalm 96:5 zegt ďalle goden van de volken zijn afgoden, maar de HERE heeft de hemel gemaaktĒ), in dat geestelijk rijk is het erg onrustig.

Want de Ďwereldbeheersers van deze duisternisĒ (Zie EfeziŽrs 6:12) weten dat de God van IsraŽl haast heeft met de afwikkeling van zijn grootse herstelplan voor zijn volk IsraŽl. Deze haast van de Almachtige (ďIK, de HERE, zal het te zijner tijd met haast volvoerenĒ zegt de profeet Jesaja in dit verband) zullen we zien in de snelle terugkeer van Manasse uit NO India en van Dan uit EthiopiŽ. We zien hoe God zijn volk helpt door zoveel gas en olie te geven zodat ze binnenkort onafhankelijk van het buitenland worden voor hun energievoorziening. We zullen het zien aan een stuk geestelijk herstel van IsraŽl en aan de bevrijding van Judea en Samaria.

Ik hoop de herbouw van de Tempel in Jeruzalem nog te mogen meemaken ... het gaat allemaal razend snel.

Het is een groot wonder dat ons landje tot nu toe gespaard is voor Gods waarschuwende oordelen die over de hele wereld gaan. We verdienen het niet. We worden nu elke dag weer gewaarschuwd.

Wat kunnen we doen?
 • Bidt dat onze regering een hartelijk en positief signaal naar IsraŽl doet uitgaan. Stuur de PVV, de VVD en het CDA een mailtje met het verzoek duidelijk te maken dat Nederland achter IsraŽl staat.
 • Bidstonden en persoonlijk gebed staan (naast de gebruikelijke voorbedes) in het teken van ďBidt Jeruzalem vrede toeĒ, dus gebed voor IsraŽl. Maar er moet ook een stuk diepe verootmoediging voor de HERE komen, want we verdienen het niet.
 • Gemeentes en kerken zullen zich steeds meer moeten concentreren op Gods belangrijke prioriteiten voor deze bijna-eindtijd:
  • Verkondiging van het Evangelie, zodat de mensen weten dat er in die tijd van grote nood en angst redding is voor Ďal wie de Naam van de Here aanroeptí (Handelingen 2:21, JoŽl 2:32 en Romeinen 10:13). Want geroepen, geschreeuwd zal er worden, maar men moet weten tot Wie! Want ĎVrees en angst over de dingen die komen zullení (Lucas 21:26) zal over de wereld komen.
  • De prediking van Johannes de Doper is nu, vlak voor de terugkeer van de Heer, weer heel actueel. ďBereidt de weg van de HereĒ (Lucas 3:4). Want Ēhet Koninkrijk van God is dichtbij gekomenĒ (MatteŁs 3:2, MatteŁs 4:17, Marcus 1:15 en Lucas 4:43). Bereidt de weg van de Heer in uw eigen leven, voor uw gemeente en voor IsraŽl.
  • Steun aan en voorbede voor IsraŽl brengen dat Koninkrijk dichterbij en nog een zegen voor ons.
  • Geen prioriteit heeft het maken van allerlei scenarioís over wie de antichrist is die snel gaat komen, over eventuele oorlogen die losbreken, over de aard van het rijk van de antichrist. We moeten wel het profetische woord kennen, maar de urgentie wordt nu bepaald door de laatste waarschuwingen van de Heer.
Beste bezoekers van onze site, de tijd is kort. God is bereid uitstel te geven. Dat doet Hij al zoveel jaren. Denk aan Nineveh uit de tijd van Jona, de profeet. Maar dit zijn de laatste waarschuwingen. Er is nog ruimte tussen het uitvoeren van Gods besluit over eindtijdoordelen en de uitvoering van dat besluit.

Bron: janvanbarneveld.nl
Toegevoegd: 9 augustus 2011
blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug