Men kan niet ongestraft tegen IsraŽl strijden

Obamaís grenzen voor IsraŽl en die van een toekomstige Palestijnse staat als het aan hem ligt. Er kwam geen enkele reactie van de kant van Barack ĎKingí Hoessein Obama naar aanleiding van de Palestijnse terreuraanslagen op 18 augustus 2011 in de buurt van Eilat waarbij 8 doden vielen waaronder twee kinderen en meer dan 25 gewonden. Ook de raketaanvallen op IsraŽlische doelen door de verschillende Palestijnse terreurbewegingen in Gaza, vind hij niet het noemen waard. Wel trok: ĎAbu Hussainí (het Arabische koosnaampje voor Obama) onmiddellijk van leer toen IsraŽl aankondigde een serie huizen te willen bouwen in de plaats AriŽl in Samaria en Har Homa, een buitenwijk van Jeruzalem. Hij zei diep bezorgt te zijn over IsraŽls aanhoudende bouwplannen in Ďde Palestijnse gebiedení noemde de bouw ďzeer verontrustend en contraproductiefĒ. Ook noemde hij dit soort acties een bedreiging voor de vrede. De pro-Palestijnse en pro-islamitische politiek van Obama is hiermee overduidelijk. De door IsraŽl aangekondigde bouwplannen zijn al tweemaal uitgesteld vanwege kritiek door Obama en niet te vergeten, het autoritaire bewind in Brussel en de Verenigde Naties.

Ook vind hij dat IsraŽl zich bij Turkije moet verontschuldigen voor het enteren in mei 2010 van het Turkse terreurschip de Mavi Marmara. De IsraŽlische krant Yediot Achronot, meldde op 17 augustus 2011 dat Obama IsraŽl onder druk zet om ofwel Turkije excuses aan te bieden wegens dit voorval of een gespannen relatie met Washington te riskeren. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton, benadrukte dat de kloof tussen IsraŽl en Turkije schadelijk is voor de Amerikaanse belangen in de regio. De Turkse leider Erdogan noemde het enteren van de Mavi Marmara een daad van piraterij terwijl het in werkelijkheid ging om een pure provocatie van de kant van de Turken. En hoewel Washington en andere Westerse machten het met IsraŽl eens zijn dat de blokkade van Gaza wettig en legitiem is, heeft Obama besloten dat het politiek meer opportuun is om IsraŽl gewoon maar te laten voldoen aan de onredelijke eisen van Erdogan. De meeste IsraŽlische leiders blijven van mening dat de onderschepping van de vloot legaal was en dat de doden, hoewel te betreuren, niet aan IsraŽl te wijten zijn. IsraŽl is van mening dat toegeven aan Erdogan's eisen al degenen in de kaart speelt die beweren dat IsraŽl een wrede en onmenselijke blokkade tegen Gaza uitvoert. IsraŽls premier Benjamin Netanjahoe zei vastbesloten te zijn zich in geen geval te verontschuldigen voor de moordzuchtige daden van destructieve Turkse moslims en de meelopende linkse kliek in het Westen.

Opmerkelijk is de uitspraak van Obama de erkenning van een Palestijnse Staat met een veto te zullen treffen. Of hij dat ook werkelijk zal doen is maar zeer de vraag want de leider van de Amerikanen is namelijk een volslagen onbetrouwbaar figuur gebleken. IsraŽl weet dat hij Jeruzalem wil verdelen en de Bijbelse gebieden Samaria en Judea en zelfs de Tempelberg aan het terreurbewind in Ram-allah over wil dragen. Tijdens het bezoek van IsraŽls premier Benjamin Netanyahu aan Washington op 24 maart 2010 was Obama zelfs zo brutaal schriftelijke toezeggingen te eisen betreffende het stopzetten van alle bouwactiviteiten om het PA bewind tegemoet te komen in hun eisen. ďVolgend jaar (2011) mogen jullie weer bouwen en alleen maar met onze toestemming en alleen in het westelijk deel van JeruzalemĒ, aldus Obama.

Volgens Hillary Clinton betekent een veto van Amerika absoluut geen Amerikaanse instemming met het recht van de Joden om in hun Bijbelse hartland te wonen. Hillary Clinton: ďNu moet IsraŽl niet denken dat wij het plotseling eens zijn met hun beleid inzake de door hen bezette Palestijnse gebieden, want dat zijn wij niet!ĒOp 20 februari 2011 noemde zij in een uitgezonden interview, de Joodse aanwezigheid in Judea en Samaria voor de Amerikanen "onwettig" en een obstakel voor vrede.

Ook roept Obama IsraŽl met regelmaat op terug te keren naar de grenzen van 1967. Maar deze grenzen bestaan niet aldus Alan Baker, de voormalige ambassadeur van Canada  in een onderzoeksrapport voor het Jerusalem Center for Public Affairs. Er is enkel sprake van tijdelijke ďArmistice LinesĒ (Wapenstilstandlijnen) die in 1949 met een groene stift op een kaart werden getekend zonder juridische of historisch basis. Toch zijn de wereldleiders, de moslimwereld en de Verenigde Naties, de fictieve term ďgrenzen van 1967″ zo dikwijls blijven herhalen dat deze door alles en iedereen zijn overgenomen. Hoewel de ďgrenzen van 1967″ scheidingslijnen aangeven, hebben ze geen enkele historische basis, noch in de rechten en noch in de feiten,Ē lichtte Baker toe. ďDe akkoorden van de bestandslijn van 1949 verklaren uitdrukkelijk dat dergelijke lijnen geen enkele politieke of juridische betekenis hebben en geen afbreuk doen aan toekomstige onderhandelingen over grenzen,Ē aldus Baker.

De populariteit van Obama in eigen land is naar een ongekend dieptepunt gedaald en dat is geen wonder want meneer is druk bezig het laatste restje vrijheid van de Amerikaanse burgers aan banden te leggen en de Grondwet buitenspel te zetten. Ook heult hij openlijk met de Moslim Broederschap. Hij heeft maar liefst drie leden van deze broederschap benoemd op functies in het Witte Huis. Eťn van hen is de uit India afkomstige Rashad Hassan. Een ander is Dalla Mogahed, die afkomstig is van de Moslimbroederschap in Egypte. Magahed schrijft Obamaís speeches.

Het rare van Obama is dat niemand hem schijnt te kennen. Niemand kan iets vertellen over een bepaalde fase in zijn leven. Dit zou een zaak van grote zorg moeten zijn, en niet alleen voor al diegenen met op hem hebben gestemd. Men heeft een schaduwman gekozen waar men helemaal niets van weet.Alles lijkt vals aan deze figuur. Zo zou hij gestudeerd hebben aan de Universiteit van Columbia. Maar volgens George Stephanopoulos van ABC News kan niemand zich herinneren Obama ooit op deze universiteit ontmoet te hebben. De Columbia Universiteit weigert stelselmatig informatie over Obama vrij te geven. Waarom is dat? Fox News sprak met 400 studenten uit de periode waarvan Obama claimt daar te hebben gestudeerd maar niemand herinnert zich hem. Een student met de naam Wayne Allyn Root, die bij hem in de klas gezeten zou moeten hebben, zei in 2008, Obama: ik ken niemand met de naam Obama en niemand kent hem, iedereen kent mij nog, maar Obama is volkomen blanco. Niets, helemaal niets is er over hem bekend. De jongen die de klasrapporten schreef die iedereen kende, kon zich niemand herinneren met de naam Obama. Er zijn geen fotoís van hem in de jaarboeken. Alles lijkt een ellenlange leugen aan deze man.

Hoe meer ďThe KingĒ van IsraŽl eist hun aloude thuisland te ontruimen om plaats te maken voor een Palestijnse terreurstaat, hoe vaker en hoe zwaarder Amerika door rampen en mogelijke terreuraanslagen getroffen zal worden. Het Midden Westen van de Verenigde Staten heeft dit voorjaar een serie supertornadoís te verduren gekregen zoals zelden te zien zijn geweest, steeds nadat Obama van IsraŽl eiste terug te keren naar de grenzen van 1967. Volgens de Amerikaanse meteorologische dienst trokken er in een periode van slechts zeven dagen maar liefst 375 verwoestende tornadoís, 535 zware stormen en 1350 hagelstormen over de zuidelijke Staten van de VS . Dit noodweer kostten meer dan 44 mensen in de staten Kansas, Georgia, Missouri, Oklahoma, Illinois, Arkansas en Tennessee het leven. De schade was enorm en veel Amerikanen zagen hun huizen in luttele seconden in een puinhoop veranderen zoals in de plaats Joplin. Daarnaast waren er enorme overstromingen van de Mississippi en de Missouri. De staat Arizona werd getroffen door wekenlange branden en de staat Texas kreeg te maken met een enorme droogte. Op 23 augustus 2011 vond een aardbeving plaats in de staat Virginia met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter. Volgens de Amerikaanse Geologische Dienst werd de aardbeving gevoeld in Washington en New York en in het Canadese Toronto, honderden kilometers naar het noordoosten. In New York werden wolkenkrabbers geŽvacueerd omdat ze op hun grondvesten stonden te schudden. ďDit is een van de grootste aardbevingen aan de oostkust in lange tijd, minstens enkele decenniaĒ, zei een woordvoerster van de Amerikaanse Geologische Dienst. Aardbevingen komen vaak voor in het westen van de Verenigde Staten, maar zijn aan de oostkust vrij zeldzaam. De beving vond plaats vrijwel onmiddellijk nadat Obama weer commentaar leverde op IsraŽls aankondiging een serie nieuwe huizen te willen bouwen in AriŽl en Har Homa.

Men schat dat de orkaan Irene voor vele miljarden schade heeft veroorzaakt. Er is duidelijk een patroon te zien in al deze rampen. Toen George W. Bush IsraŽl dwong uit Gaza te vertrekken, kwam Katrina. Volgens Rabbi Avraham Shuel Lewin, uitvoerend directeur van het Rabbijnse Vredes Congres is er veel gespeculeerd over het verband tussen deze orkaan en de ontmanteling van de Joodse gemeenschappen en bestaat er wel degelijk een verband. Van IsraŽlische rabbijnen tot Amerikaanse senatoren erkennen dat deze rampen steeds plaatsvinden nadat IsraŽl onder druk wordt gezet.

Dat is ook de mening van William (Bill) Koenig van World Watch Daily International News en co-auteur van het boek getiteld 'Israel, the Blessing or the Curse'. Volgens Koenig hebben genoemde weersomstandigheden voor een belangrijk deel te maken met de Amerikaanse druk op IsraŽl om een Palestijnse staat te accepteren in delen van IsraŽlís aloude thuisland Samaria en Judea. Koenig heeft vastgesteld dat zes van zeven zwaarste tornadoís uit de Amerikaanse geschiedenis, hebben plaatsgevonden nadat IsraŽl door Washington onder druk is gezet landconcessies te doen. Aardbevingen, orkanen, tornadoís en zelfs terreuraanslagen troffen de VS vaak binnen 24 uur nadat Amerikaanse diplomaten van IsraŽl eisten de bouwactiviteiten in het aloude Bijbelse land te staken en deze gebieden te ontruimen als gebaar van goede wil naar wat de wereldleiders IsraŽls Ďvredespartnerí noemen. Volgens Koenig heeft de geschiedenis geleerd dat Amerikaanse druk op IsraŽl nooit zonder gevolgen blijft. De orkaan Andrew deed zijn verwoestende werk toen Amerika een lening van 10 miljard dollar aan IsraŽl blokkeerde omdat het naar de zin van de voormalige president George Bush sr, niet snel genoeg akkoord ging met vredesonderhandelingen met de bandiet Arafat.

Op 3 mei, 1999 raasde een zwerm tornadoís over Kansas met windsnelheden die nog nooit eerder waren waargenomen. Dat was op de dag dat Arafat de Palestijnse staat uitriep met Jeruzalem als hoofdstad. Dit gebeurde naar aanleiding van een brief die hij had ontvangen van de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton waarin hij Arafat aanmoedigde zijn inspiraties voor een eigen staat niet op te geven. Clinton schreef dat de Palestijnen recht hebben hun toekomst te bepalen in hun eigen land en dat zij het verdienen om 'vrij te leven, vandaag, morgen en voor eeuwig.'

Op zondag 28 april 2002 riep de Amerikaanse president George Bush IsraŽl op de Ďbezettingí van Arafatís kantoor in Ram-allah op te heffen. Op dezelfde dag teisterden een serie tornadoís het zuid-oosten van de staat Missouri, Illinois en het westen van Kentucky. Op 30 april trof een tornado de staat Maryland. Deze tornado was een 'F5-tornado' op de Fujita Tornado Damage Scale, en werd een 'verschrikkelijk monster 'genoemd. Het was de krachtigste tornado die ooit Maryland heeft getroffen.

Op zondag 10 november 2002 was David Satterfield, assistent secretaris van staat, op weg naar het Midden Oosten om druk op IsraŽl uit te oefenen m.b.t de Roadmap. In het weekeind van 10-11 November 2002 trokken er maar liefst 88 tornadoís over 13 staten van de VS. Daarbij vonden 35 mensen de dood en raakten er 200 gewond. Alleen al in de staat Tennessee werden 100 huizen totaal verwoest en 1000 beschadigd. En zo zijn er tientallen andere voorbeelden. Koenig is ervan overtuigd dat wanneer Amerika doorgaat met het uitoefenen van druk op IsraŽl, de VS nog een aantal dramatische catastrofes te wachten staat. Zodra mensen zich met IsraŽl gaan bemoeien en menen het recht te hebben om Gods land zomaar te verdelen en niet omzien naar de waarschuwingen van de God van de Bijbel, dan wacht hen vroeg of laat een oordeel.

Ieder land en ieder individu dat de oprichting van een Palestijnse staat zal steunen in het door God aan de kinderen van IsraŽl beloofde land, zal hiervan de gevolgen ondervinden. Men kan niet ongestraft tegen IsraŽl strijden! Daar hangt een prijskaartje aan! Ook Europa zal dat op termijn gaan ervaren. Hoe meer de wereldleiders zich van IsraŽl afkeren, des te meer het bergafwaarts gaat- van de ene crisis naar de andere en van de ene natuurramp naar de andere. Ook gewelddadige terreuraanslagen zullen niet uitblijven. Velen willen de God van de Bijbel niet als de God van het oordeel erkennen. Maar de Bijbelse God bepaald welke gebieden op aarde door rampen getroffen zullen worden. Dat de God van IsraŽl zich zal houden aan Zijn verbond dat Hij sloot met Zijn uitverkoren volk, is 100% zeker. Het huidige IsraŽl is de vervulling van de Bijbelse profetieŽn, in overeenstemming met Gods plan. God heeft hen geroepen en hen uitverkoren om zichzelf aan alle naties te openbaren. Hij heeft Zijn naam en Zijn identiteit op hen gelegd, hen gezegend met een bestaan als natie. Liefde voor IsraŽl en voor het Joodse volk betekent liefde en gehoorzaamheid aan God. Er komt een moment dat een neutrale opstelling niet meer mogelijk is.


Toegevoegd: 3 september 2011
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl
blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug