Listige aanslagen

Al bijna 35 eeuwen wordt IsraŽl continu belaagd door listige aanslagen van wereldmachten. Dat zal pas afgelopen zijn als God Zelf met vuur uit de hemel een einde maakt aan de laatste aanslag (Openbaring 20:7-10). Farao begon. Hij probeerde IsraŽl door slavenarbeid kapot te maken. Daarna liet hij pasgeboren jongetjes verdrinken in de Nijl. Die Egyptenaren Ďhandelden listig tegen zijn knechtení (Psalm 105:25; Exodus 1:7-22). De laatste samenzwering van machthebbers en koningen van de aarde tegen IsraŽl en Jeruzalem vindt plaats vlak na het 1000-jarig Vrederijk (Psalm 2:2; Openbaring 20:7-10). Het loopt vreselijk af met de legers die Jeruzalem omsingelen. ĎGij zult hen verpletteren met een ijzeren knotsí (Psalm 2:9) en Ďde duivelÖ werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijní (Openbaring 20:10).

Tussen Farao en Gods Grote Witte Troon zijn die aanslagen doorgegaan. Tot vandaag. Vandaar dat IsraŽl klaagt: ĎDe hele dag verminken zij mijn woorden; al hun overleggingen zijn tegen mij ten kwadeí (Psalm 56:6). Deze maand komt een climax van aanslagen over IsraŽl. Volgende week vindt de Durban III conferentie plaats. Speciaal georganiseerd om IsraŽl als racistische staat te Ďvervloekení. Een gevaarlijke bezigheid, want God zegt: ĎÖDie u vervloeken, vervloekt!í Obama en de EU zetten IsraŽl telkens weer onder druk om levensgevaarlijke concessies te doen aan zijn aartsvijanden. De internationale media verminken het verweer van IsraŽl en onze pers wauwelt kritiekloos die leugenmedia na. Hierover komen zware oordelen. Dan is er de strijd binnen de VN om de erkenning van een Palestijnse staat in het hartland van IsraŽl. We zullen zien dat ĎHij, de HERE is onze God, zijn oordelen gaan over de hele aardeí (Psalm 105:7).

Voorbeelden
Haman, de Jodenhater, smeedde een samenzwering om de hele Joodse gemeenschap in het enorme Perzische rijk uit te roeien (Ester 3). Het liep slecht met hem en zijn medestanders af. Dit gebeurde toen de HERE bezig was met de terugkeer van de Joden uit de Babylonische ballingschap en de herbouw van de Tempel. Door de geschiedenis van IsraŽl loopt de rode draad van vijandige machthebbers waarover IsraŽl klaagt: ĎZij beraadslagen tegen mij, smeden plannen om mij het leven te benemení (Psalm 31:14). Nazi-Duitsland besloot tijdens de Wannsee conferentie (20 februari 1942) tot de ĎEndlŲsungí van het Joodse vraagstuk. In normale taal: Het uitmoorden van het Joodse volk. Juist in de periode waarin God bezig was met het herstel van IsraŽl.

Achter deze listige aanslagen zitten machtige geestelijke krachten. Paulus noemt die machten: Overheden, wereldbeheersers van deze duisternis. Duivelse machten die de doorbraak van Gods koninkrijk willen tegenhouden. Vandaar dat we in Openbaring lezen dat de satan zelf de wereld opzet tegen IsraŽl en Jeruzalem. Wij hebben de sterkste wapens tegen deze Ďboze geesten in de hemelse gewestení: Gebed en het zwaard van de Geest, het Woord van God. Met die wapens strijden we mee voor IsraŽl en dus voor het komende Koninkrijk.

Ze blijven komen
Sinds 1948 komen er steeds meer van die Ďlistige samenzweringení tegen IsraŽl. Voortdurend worden er plannen gesmeed om IsraŽl te vernietigen. Denk aan Onafhankelijkheidsoorlog (1948-1949) van IsraŽl. Ook toen gebeurde wat we lezen in Psalm 83:4 ĎZij smeden een listige aanslag tegen Uw volkÖí Letterlijk schreeuwden Arabische machthebbers de psalmregel: ĎKomt, laten wij hen als volk vernietigení (Psalm 83:5). Daarna kwamen er nog drie verloren oorlogen.
Toen probeerde men het anders: Er werden terroristische aanslagen gepland en uitgevoerd, waardoor veel IsraŽliís omkwamen. ĎWee mij, want ik bezwijk voor moordenaarsí (Jeremia 4:31) schreeuwde IsraŽl. Maar ook deze terreur mislukte. De Arabische Liga smeedde nieuwe plannen: Een economische boycot van IsraŽl. Ook dit mislukte.

Een volgend plan van IsraŽls vijanden had meer succes. De Palestijnen gingen het wapen van de leugen en de propaganda hanteren. De internationale gemeenschap werd en wordt tegen IsraŽl opgezet. Een beeld van arme, onderdrukte Palestijnen werd gecreŽerd. Gretig nam links het op voor de Palestijnen. Links en islam zijn vreemde bedgenoten, maar samen vormen ze momenteel de grootste vijand van IsraŽl. Ze blijven komen. Nauwelijks zijn de vredesvloten gestrand of men organiseerde een invasie van linkse anti-zionistische activisten, die via de Ben Gurion Luchthaven Palestijnen wilden steunen door provocaties en wilde kreten en acties. Ook deze lieden moesten met schaamrood op de kaken afdruipen. Maar schamen doen ze zich niet. Ze gingen naar huis om daar nieuwe listige aanslagen tegen IsraŽl te smeden.

Hoe komt het toch dat links, de WCC (Wereldraad van Kerken), de islamitische Palestijnen en vele anderen altijd maar met nieuwe anti-IsraŽl acties komen? Doorgaan met hun haat-en leugenpropaganda? Moeten die Palestijnen geen eigen staat opbouwen? Zij willen geen staat. Het gaat, zeggen ze zelf, om de vernietiging van IsraŽl. Zij worden onderhouden door de VS en de EU. Ook door ons land. Wie betaalt is verantwoordelijk. Politieke steun krijgen de vijanden van IsraŽl van de EU, de VN en de VS. Dus wij zijn medeverantwoordelijk voor al die aanslagen op IsraŽl. Ze blijven komen en de Heilige van IsraŽl blijft ingrijpen, zodat ze telkens beschaamd afdruipen.

September
Deze maand verwachten we een climax in deze strijd tegen IsraŽl. We noemden al de Durban III conferentie. Durban I (2001) was een antisemitische scheldpartij. Deze wordt niet beter. Normale landen komen daar niet eens. Maar de ouderwetse antisemitische leugens werken wel door in de harten van de mensen. Verder zal de VN spreken over het erkennen van een Palestijnse staat. De vijanden van IsraŽl nemen sleutelposities in. Libanon (lees Hezbollah) is voorzitter van de Veiligheidsraad en Qatar voorzitter van de Algemene Vergadering. Ten slotte verwacht men enorm veel geweld van Palestijnse kant. Men spreekt van Intifada III. Nu is men bezig met het smeden van grootse plannen tegen IsraŽl. Intussen komt de komeet (asteroÔde?) Elenin eind september dichterbij de aarde. Nog meer waarschuwende oordelen van de Heer?

Arabische lente
Op langere termijn zal de Arabische lente heel gevaarlijk voor IsraŽl zijn. Het is begonnen met een roep van jongeren in de landen rond IsraŽl om meer democratie, minder corruptie en eerlijke verdeling van de welvaart. Steeds meer blijkt dat de Moslim Broederschap de fakkel van de revoluties overneemt. Zo komt men in die landen van de regenbuien van corrupte dictators in de striemende hagelbuien van een sharia-staat. Denk in dit verband aan de Ďhardvochtige heerí die in Jesaja 19:4 over Egypte wordt voorzegd. Want de sharia is echt hardvochtig. Die ontwikkeling vond al plaats in 1979 in Iran. Men verjoeg de Sjah van PerziŽ, hoopte op democratie, maar kreeg Khomeini met zijn keiharde sharia-bewind, waaronder men nu nog zucht.

Een tweede mogelijkheid geeft goede hoop. Zeer teleurgesteld zocht de jeugd in Iran naar iets anders en velen van hen vonden Christus. Laten we bidden voor een dergelijke ontwikkeling in de andere moslimlanden.

De derde mogelijkheid is profetisch van aard. Als de Moslim Broederschap de macht krijgt, ligt het voor de hand dat het Turkse, in 1918 overleden kalifaat weer tot leven komt. Waarschijnlijk onder leiding van Turkije, het machtigste land van het Midden-Oosten. Dat kalifaat zal zeker toenadering zoeken naar de doodzieke en verarmde EU. Dan staat het beeld op lemen voeten uit DaniŽl 2 overeind, klaar voor de antichrist. Eindtijdgebeurtenissen werpen schaduwen vooruit.

De Koning komt
Profetische patronen worden steeds duidelijker zichtbaar. We zien hoe de hele wereld tegen IsraŽl Ďten strijde trektí. Ook zien we hoe de HERE telkens weer ingrijpt voor Zijn volk. Alles ter voorbereiding van de komst van de Koning. Bidt dat God de tijd van benauwdheid, die aan Zijn komst voorafgaat, verkort.

Toegevoegd: 18 september 2011
Bron: Het zoeklicht nr.19, 87e jaargang.
Voor een abonnement op Het Zoeklicht, klik hier.
blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug