De RAND van de AFGROND

EVENTUELE TEKST We moeten gewoon realistisch zijn. Bijna de hele wereld is tegen IsraŽl. Bijna iedereen is betrokken bij acties tegen IsraŽl. Anti-IsraŽl organisaties en actiegroepen in het Midden Oosten en zelfs over heel de wereld bereiden acties en demonstraties tegen IsraŽl voor. In maart 2012 plant men een massale mars van honderdduizenden die de grenzen van IsraŽl gaan bestormen om de Palestijnen gaan Ďbevrijdení. Iran schijnt al atoombommen te hebben. Gekocht vanuit de oude Russische voorraad. Hun eigen bommen zijn volgens deskundigen (o.a. het IAEA) april 2012 klaar. Luid en duidelijk roept dit land dat ze klaar zijn voor de Ďlaatste confrontatieí.

De Palestijnse Autoriteit (PA) van Mahmoud Abbas en Hamas uit Gaza maken plannen om nu eindelijk samen op te trekken. De raketten uit Gaza blijven komen. Tegelijk komen er wonderen van de Eeuwige: Een synagoge in Ashdod waar op een Sabbat Ďtoevalligí geen dienst was, werd door een raket getroffen. Een kleuterschool in Ashkelon waar Ďtoevalligí geen kleuters waren, werd vernietigd door zoín raket.

De politiek van de Palestijnse Autoriteit (PA) en Hamas is nog steeds heel IsraŽl in handen te krijgen. Hamas door geweld en Abbas door de wereld (VN, UNESCO, EU en de VS) en de publieke opinie in zijn strijd tegen IsraŽl mee te krijgen. Het angstige is dat het hem te goed lukt.

Lance Lambert gaf op 18 april 2010 een profetie door waarin de HERE, de God van IsraŽl zegt dat Hij om deze zaken ďeen ernstig geschil met de volkenĒ heeft. Hierover komen oordelen over de wereld. Want metterdaad staan de volken op tegen Gods herstelplan voor zijn eigen land en volk. Het antisemitisme en antizionisme zijn de laatste druppels die de Ďmaat van de ongerechtigheidí van de volken bij de Allerhoogste doet vollopen. We staan aan de rand van een afgrond. Is er dan niets positiefs te melden?

Kerken, christenzionisten en IsraŽl

En de christenen dan? Hebben die na 17 of 18 eeuwen physieke en schriftelijke (vervangingsleer!) vervolgingen van het Joodse volk hun lessen dan niet geleerd?

De Wereldraad van Kerken (WCC) uit zín afkeer van IsraŽl door boosheid tegenover de vrienden van IsraŽl, de christenzionisten. De WCC en geestelijke leiders van traditionele kerken maken de christenzionisten uit voor een ďgevaarlijke, fundamentalistische ketterijĒ. Vanwege hun steun aan IsraŽl vormen zij, volgens de WCC en hun geestelijke makkers ďhet voornaamste struikelblok voor de vrede in het Midden OostenĒ.

Al een kleine 40 jaar loopt de WCC voorop in een kruistocht tegen Christenen die op bijbelse gronden achter IsraŽl staan. Helaas krijgt de WCC de laatste jaren ook meer steun uit evangelical kringen, waar de vervangingstheologie weer de kop opsteekt.

Toch hebben christenzionisten een sterk en gezond bijbels fundament voor hun steun aan IsraŽl. Dit fundament is gebaseerd op Gods trouw aan zijn verbonden en aan zijn hele Woord. Trouw aan zijn uitverkiezing van IsraŽl, trouw aan zijn onder ede bevestigde landbelofte aan Abraham en zijn nageslacht in hun geslachten.

Men roept: "Die Joden hebben door hun ontrouw Gods beloften verzaakt". Alsof wij altijd zo trouw zijn!

Een beter argument geeft Paulus: ďAls sommigen ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw Gods trouw teniet doen?Ē (Romeinen 3:3). Immers ďdes HEREN trouw is tot in eeuwigheidĒ (Psalm 117). Juist aan Zijn beloften en verbonden voor IsraŽl. Helaas zien we dat het oordeel over het huis van God, over deze kerken al begonnen is. Ook hier gaapt de afgrond. Het is nog steeds opwekking of oordeel.

Wat nu?

De huidige situatie kan niet anders dan uitlopen op grote confrontaties. Waarschuwingen van de HERE, de God van IsraŽl, jagen nu al over de vijanden rond IsraŽl. ďDe oordelen van God gaan over de hele aardeĒ (Psalm 105:7).

Die oordelen komen ook over ons, in Europa en de VS. Want ďwie u aanraakt, raakt zijn oogappel aanĒ (Zacharia 3:8). De HERE bewaarde zijn volk in de woestijn ďals zijn oogappelĒ (Deuteronomium 32:10). Dat zal Hij ook nu doen.

En wij?

Wij steunen IsraŽl in onze gebeden. Wij bemoedigen IsraŽl hoe en waar we ook maar kunnen. En... we letten waakzaam op de tekenen van de tijd. Middenin de oordeelsprofetieŽn in de eindtijd (Lucas 21) zegt de Heer: ďWanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt eraanĒ. En ďWaakt altijd en bidt dat u in staat mag zijn om te ontkomen aan alles wat gaat gebeuren, en gesteld te worden voor het Aangezicht van de Zoon des mensenĒ (Lucas 21:28 en Lucas 36).

Ook de bekende David Wilkerson heeft in 2009 over deze zaken geprofeteerd. Hij adviseert om altijd wat kasgeld achter de hand te hebben en houdbaar voedsel voor een een paar weken of een maand. We raken niet in paniek want we weten dat God tot zijn doel komt met IsraŽl en ook met ons. We zien op naar de Verlosser van IsraŽl en onze Verlosser en bidden: ďO, God herstel ons (daar is de HERE mee bezig), doe uw aanschijn lichten opdat wij verlost wordenĒ (Psalm 80:4.8.20).

Het herstel van IsraŽl gaat vooraf aan de verlossing van de wereld! Moge de Verlosser spoedig komen.Bron: janvanbarneveld.nl
Toegevoegd: 20 november 2011
blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug