Geruchten van oorlogen (MatteŁs 24:6)

Yom Kippoer oorlog Momenteel is het de vierde keer dat IsraŽl omsingeld is door fel hatende en zwaar bewapende vijanden. Vijanden die vast van plan zijn de Joodse staat te vernietigen en genocide in de zin hebben.
 • 1948. De pas opgerichte staat IsraŽl werd overvallen door legers van vijf omringende Arabische landen. Dat was de Onafhankelijkheidsoorlog. IsraŽl won na een felle strijd.
 • 1967. Weer werden de spanningen opgevoerd en kon elk momen een aanval van Egypte, SyriŽ en nog wat landen verwacht worden. IsraŽl was die landen een paar dagen voor en veroverde Oost Jeruzalem (ook de Oude Stad) en de Westbank op JordaniŽ.
 • 1973. Onverwachts, op Yom Kippoer, vielen Egypte en SyriŽ via de nauwelijks bewaakte grenzen IsraŽl binnen. Een serie wonderen van God was nodig om IsraŽl te redden.
 • 2011. De spanning is bijna ondraaglijk geworden. Het is een psychologisch wonder dat IsraŽl er betrekkelijk rustig onder blijft. Maar de vijanden van IsraŽl houden niet op totdat... niet IsraŽl maar... zijzelf vernietigd worden. We noemen kort de dreigingen:

  1. In het Noorden staat Hezbollah (het Leger van Allah) klaar om bij het begin van vijandelijkheden duizenden raketten tegelijk op Tel Aviv af te vuren. De leider, Hasan Nasrallah, houdt voortdurend vergaderingen met zijn militaire (lees: terroristen) commandanten om de aanval te organiseren. Ze zijn druk doende wapens in LybiŽ te kopen. Hij schepte tegenover de pers op dat Hezbollah IsraŽl ook wel zonder SyriŽ en Iran aankan. Tienduizenden raketten staan klaar in Zuid Libanon om op IsraŽlische dorpen, steden, militaire installaties en vliegvelden te worden afgevuurd. IsraŽl weet dat hun raketafweersysteem, de Ijzeren Koepel, daartegen niet is opgewassen.
  2. In het Noord Oosten ligt Iran. Het Internationaal Atoomenergie Genootschap (IAEA) meldt dat Iran nu genoeg verrijkt uranium (U235) heeft om inderdaad een paar bommen te produceren. Men werkt nu hard aan ontstekingsmechanismen en aan draagraketten voor die gruwelijke moordwerktuigen. Volgens de IAEA is Iran al in de testfase van die raketten en de ontstekingsapparatuur. Zelfs de VS van Obama begint nu ongerust te worden. Het gonst van de geruchten. Sommige berichten suggereren dat de VS en Engeland zullen toeslaan. Andere Ďgeruchten van oorlogení heten dat de grootmachten het aan IsraŽl zullen overlaten om de atoominstallaties van Iran uit te schakelen. In 1981 heeft IsraŽl hetzelfde gedaan met de atoomfabrieken van Saddam Hoessein in Osirak, Iran. In 2007 is er een atoomfabriek, opgezet door Noord Korea, in SyriŽ, vernietigd. Zoín aanval van IsraŽl op Iran zal de ketting waaraan de Hezbollahhond nu nog vastzit, losmaken. Op zín minst zullen er regionale oorlogen op drie of vier fronten voor IsraŽl losbarsten. Een angstig dilemma voor IsraŽl. Moge de HERE, de God van IsraŽl wijsheid en moed geven aan Netanjahu en de rest van zijn regering.
  3. Dan is er Bashar Assad van SyriŽ. Momenteel wankelt hij aan de rand van de afgrond waarin Mubarak, Ghadaffi en Ben Ali al zijn gevallen. Binnenlandse problemen worden door gewetenloze politici vaak afgewenteld door een buitenlandse oorlog te beginnen. Bashar Assad heeft in een interview met de Britse pers hierop gezinspeeld. Hij zei dat hij, als hij met de rug tegen de muur komt te staan het ďhele Midden Oosten in brand zal zettenĒ. Ook hij heeft raketten die heel IsraŽl kunnen bereiken. Hij zal niet aarzelen zijn gifgasgranaten af te vuren. De val van Damascus (Jeremia 49:24-27 en Jesaja 17:1) kan dan plaatsvinden.
  4. In het Zuiden, in Gaza, is de Hamas, die in feite de oorlog al is begonnen. De regens raketten die dagelijks op IsraŽl worden afgeschoten zijn zijn al duidelijk een casus belli (reden tot oorlog). De terughoudendheid waarmee IsraŽl reageert is voorbeeldig voor de rest van de wereld. Niet alleen Hamas opereert vanuit Gaza. Een paar, zo mogelijk nog fanatiekere, Moslim terreurgroepen opereren ook vanuit Gaza.
  5. Uiteraard kunnen we Mahmoud Abbas niet vergeten. Hij prijst, eert en financiert de gewelddadige moordenaars. Zelf vecht hij op het diplomatieke front tegen IsraŽl. Een recente ďoverwinningĒ is het toelaten van de Palestijnse Aurtoriteit (PA) tot de Unesco. Dit is de afdeling van de VN voor Educatie (E), voor Wetenschap (S van Science) en voor Kultuur (C van Culture). De enige E, die de PA presteert is het ďKill the JewsĒ waarmee de kleinste kinderen in hun gebied geestelijk kapot gemaakt worden. De wetenschap, dus de S, draait bij de Palestijnen om de scheikunde voor de bommen en de natuurkunde voor raketten. De C van kultuur gaat om anti-IsraŽl propaganda. Gelukkig heeft ons land met nog 11 of 12 landen tegen gestemd. De VS heeft de bijdrage aan UNESCO stopgezet. Het grootste deel van de wereld echter stemde voor het toelaten van de PA en sloot zich dus aan bij de vijanden van IsraŽl. Zo loopt de emmer van de toorn van de Almachtige vol over de wereld. En Abbas gaat door.
  6. Dan is er nog de zware druk van de EU en de VS op IsraŽl. Druk om levensgevaarlijke concessies te doen aan de vijanden. Felle protesten als IsraŽl een paar huizen wil bouwen. Niet eens op Zogenaamd Palestijns grondgebied.
Wonderen

Het is een groot wonder dat IsraŽl het zo goed volhoudt en betrekkelijk rustig blijft. Een nog groter wonder is dat er weinig persoonlijke ongelukken gebeuren na al die raketbeschietingen uit Gaza. Maar de emotionele schade, de traumaís die de mensen oplopen van al de raketbeschietingen, kunnen gerust ernstig psychisch lijden worden genoemd. In Ashdod gebeurde onlangs een opmerkelijk wonder. Een schoolokaal dat al 40 jaar elke sabbat als synagoge werd gebruikt, stond de laatste sabbat in oktober leeg. Toen viel er op het pleintje bij de school, waar op dat tijdstip elke week veel mensen liepen, een raket! Zo werden er veel mensenlevens gespaard. Dan die raket die vlakbij een grote flat neerkwam. Als de raket een paar meter verder was ontploft zou de flat zwaar zijn beschadigd met veel gewonden en zelfs dodelijke slachtoffers hebben veroorzaakt. De hand van God is duidelijk op zijn volk. Het volk dat Hij Zelf ďgegrepen heeft van de einden van de aardeĒ en waartegen Hij zegt: ďVrees niet, want IK ben met u, en zie niet angstig rond, want IK ben uw GodĒ (Jesaja 41:9,10).

Toetssteen

IsraŽl is nog altijd, volgens de Bijbel, een knecht van de Here. Een van de taken van die knecht van God was en is het bewaren en uitdragen van de woorden van God. ďHun zijn de woorden van God toevertrouwdĒ zegt de apostel Paulus in Romeinen 3:2. Hij zegt dat in de tegenwoordige tijd, dus geldt dat ook nu. De hele Bijbel is via en door IsraŽl tot ons gekomen. Uit IsraŽl is de Messias gekomen en binnenkort (hopen we) ďzal de Verlosser uit Sion komenĒ zegt dezelfde Paulus in Romeinen 11:26. Maar IsraŽl is ook toetssteen voor de volken met betrekking tot Gods zegen of vloek. ďGezegend, die u zegenen, en die u vervloeken, vervloektĒ (Genesis 12:3 en Numeri 24:9). Deze geestelijke wetmatigheid is door de eeuwen heen geldig gebleken. Volken die goed waren voor het Joodse volk werden gezegend. Volken die de Joden verachtten en vervolgden kregen vloek, ellende en narigheid over zich heen. Als we dit toepassen op onze tijd ziet het er voor de wereld niet best uit. Want de tijd van Ďgeruchten van oorlogení, is ook een tijd van aardbevingen, pandemiŽn, hongersnoden, oorlogen enz. Dat lezen we ook in MatteŁs 24:6, 7 en MatteŁs 8. Dat zien we nu al gebeuren. Het zijn waarschuwingen van de HERE God, de Schepper van hemel en aarde. En wij... wij zetten zegen in tegen de vloek van de wereld. We bidden voor IsraŽl en dat onze regering moedige en bemoedigende gebaren maakt naar IsraŽl.Bron: janvanbarneveld.nl
Toegevoegd: 27 november 2011
blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug