IsraŽl in de uitverkoop

De hele wereldpolitiek draaide de afgelopen anderhalve maand om de 'Oorlog tegen het Terrorisme' van president Bush. Terwijl voorbij gegaan wordt aan het terrorisme tegen een volk dat eeuwenlang tot op de dag van heden als geen ander volk lijdt onder terrorisme. IsraŽl wordt zelfs gedwongen met de aartsterrorist Arafat te gaan praten. Professionele antisemieten proberen voortdurend IsraŽl de schuld in de schoenen te schuiven. 'Deskundigen' zijn al druk bezig om twee soorten terrorisme te gaan onderscheiden. De eerste soort is terrorisme dat tegen Israel en het Joodse volk is gericht. Men zal dan redeneren dat dit 'politiek geweld' is en hoort bij de 'bevrijdingsbeweging' van de Palestijnen. Het tweede soort is het terrorisme dat president Bush samen met de hele wereld (behalve IsraŽl dat het eerste slachtoffer is van dat terrorisme) wil uitbannen.

Na de ferme woorden van de V.S. zal president Bush wel wat resultaten moeten boeken. Daar heeft hij de Arabische landen en andere Moslimstaten en zelfs Arafat bij nodig. Om hen bij zijn coalitie tegen het terrorisme te houden zal president Bush een prijs moeten betalen. Ook de olie is duur. De prijs die gevraagd wordt is IsraŽl. Hoe erg het ook klinkt, maar we vrezen dat een oude geschiedenis zich gaat herhalen. Een machtig man in de tijd van Jezus zei: 'Gij weet niets en gij beseft niet dat het in uw belang is dat een mens sterft voor het volk en dat niet het hele volk verloren gaat' (Joh.11: 50). Dat zei hogepriester Kajafas over Jezus Christus.

Het ziet er naar uit dat president Bush een Kajabush wordt die zegt: 'Jullie moeten begrijpen dat het beter is dat we een land laten vallen dan dat de hele wereld aan terrorisme verloren gaat'. Op het moment dat de V.S. IsraŽl laat vallen zullen de rampen losbarsten en zal het uit zijn met de leidende positie van de V.S. in de wereld. De verklaring van president Bush over een Palestijnse staat is een eerste stap naar zijn 'Kajafas-verraad'. Ook deze ontwikkelingen duiden op het feit dat we in de overgangstijd naar de 'eindtijd' zitten en dat we nog maar weinig tijd hebben.


Leest u ook eens de volgende tekst, die werd verzonden naar de 'New York Times' naar aanleiding van de Amerikaanse politiek rond de aanslagen:

Mijne heren, Mag ik het even op een rij zetten? lk wil er zeker van zijn dat ik de dingen goed zie. Het is erg verwarrend.

ē Als IsraŽl leiders van terreur-groepen opspoort en uitschakelt, die het plan hebben gemaakt en uitvoering hebben gegeven aan het vermoorden van onschuldige burgers, dan is dat slecht.
ē Als de Verenigde Staten de oorlog verklaart aan terroristenleiders die plannen hebben gemaakt en uitvoering hebben gegeven aan aanvallen op New York en Washington, dan is dat goed.

ē Als IsraŽl een aantal vrijheden van Arabieren moet beperken om de eigen burgers te beschermen tegen moorddadige aanslagen dan is dat slecht.
ē Als Amerika maatregelen treft die de immigratie en ook andere vrijheden van mensen beperken, ten einde burgers te beschermen tegen moorddadige aanslagen, dan is dat goed.

ē Als Israel weigert met terroristen of hun organisaties en regeringen te onderhandelen totdat alle terreurdaden zijn gestopt dan is dat slecht.
ē Als de Verenigde Staten geen enkele daad van onderhandeling wil overwegen die niet leidt tot de uitlevering van bin Laden en zijn gangsterbenden, dan is dat goed.

ē Als IsraŽl in zijn internationale isolement soms moet samenwerken met minder fatsoenlijke regimes dan is dat slecht.
ē Als de Verenigde Staten samenwerkt met regeringen die terreurorganisaties onderdak biedt en actief steunt, zoals Iran, Pakistan en SyriŽ, ten gunste van de eigen veiligheid, dan is dat goed.

ē Als IsraŽl tracht deel uit te maken van de Internationale coalitie tegen terreur dan is dat, vanwege sommige moslimlanden, slecht.
ē Als de Verenigde Staten, ondanks alle afwijzing, op IsraŽl rekenen kan als het gaat om inlichten en informatie over terroristen, dan is dat goed.

ē Als IsraŽl protesteert tegen de vernietiging van waardevolle archeologische schatten en heiligdommen, zoals onder de tempelberg en in Nablus, dan is dat ergerlijk en kleinzielig en daarom slecht.
ē Als Amerika reageert met gerechtvaardigde woede over de vernietiging van Amerika's symbolen van kunnen en kracht is dat juist en goed.

ē Toen IsraŽls bevolking werd aangevallen door moorddadige Scudraketten van Irak, werd IsraŽl gewaarschuwd door Amerika om vooral niet terug te slaan, want dat zou slecht zijn.
ē Toen de burgers van de Verenigde Staten aangevallen werden door moorddadige 'raketten' door beroepsterroristen, zwoer men massale vergelding en dat was zeer goed.

Geef toe, het is verwarrend!

Rabbi Gerald I. Wolpe
Rabbi Emeritus,
Leland Dushkin(bron: Het Zoeklicht, 27 oktober 2001)

Terug
Print deze pagina