Allen tegen Eťn

Terreuroefening gehouden bij Jeruzalemse lightrail De spanning in IsraŽl is te snijden. Op grote schaal zijn er troepenverplaatsingen. Er is een mediastilte over de oorlogsvoorbereidingen. Tijdens een bezoek van de Minister van Defensie, Ehud Barak, aan een squadron F-15 gevechtsvliegtuigen, sprak hij over uitdagingen voor IsraŽl door de enorme veranderingen in de regio. Hij zei: ďDeze veranderingen maken het nodig dat we in actie komen en dat we er klaar voor zijnĒ. In Jeruzalem worden raketafweerinstallaties geÔnstalleerd. In de pers is er veel speculatie over wanneer en hoe de aanval op de atoominstallaties van Iran zal plaatsvinden.
Een massale luchtaanval? Kruisraketten vanaf de IsraŽlische duikboten die al om Iran rondvaren? Er is ook sprake van een elektronische oorlogsvoering. Een EMP (Elektro Magnetische Pulsen) bom zou alle elektronische apparatuur in Iran en zelfs in de omgeving kunnen platleggen en zo het openbare leven en miltaire manoeuvres kunnen ontwrichten. Maar IsraŽl staat er alleen voor.

De meestal zeer voorzichtige rapporten van het IAEA ( Internationaal Atoom Energie Agentschap) spreken voor IsraŽl duidelijke taal over mogelijke oorlogsdoelen van het uraniumverrijkingsprogramma van Iran.
Een taal die waarschijnlijk bevindigen van de IsraŽlische inlichtingendiensten bevestigen. Obama en de wereld zeggen ďwacht maar, we hebben de tijdĒ. Netanyahu zegt: ďWie hebben de tijd? Waar hebben we de tijd voor?Ē
IsraŽl heeft die tijd niet. Het Joodse volk heeft de laatste eeuwen geleerd dat zodra antisemieten aan de macht komen zij hun dreigingen ook waarmaken. Denk bijvoorbeeld aan Hitler en aan de Rooms Katholieke Inquisitie. De dreigingen van Ahmadinejad en zijn door religieus fanatisme gedreven ayatollahís zijn nog feller en nog hatelijker en nog boosaardiger dan die van de Naziís. Door IsraŽl zeer serieus genomen. We weten dat het in wezen om een ouderwetse godsdienstoorlog gaat. Dan gaat het er nog fanatieker, nog meedogenlozer en nog harder aan toe.

Gebed

In IsraŽl zijn velen overtuigd dat ďOnze hulp is in de Naam van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeftĒ (Psalm 124:8 en Psalm 121:2). Zij zien dat ze er alleen voor staan en dat ze niet ďhun ogen naar de bergen opheffenĒ (Psalm 121:1) moeten. Zeker niet naar de Ďberg Obamaí. Hij heeft alleen maar oog voor waar en hoe hij de Moslimbroederschap aan de macht kan helpen. In IsraŽl wordt gebeden. Een belangrijke opperrabbijn heeft ontmoetingen gehad met de IsraŽlische legerleiding. Dat schijnt alleen te gebeuren als er oorlogsdreiging is. Busladingen soldaten gaan naar de Muur, om daar te bidden. Ook wij bidden mee want wij zijn ook betrokken in die oorlog.

  • HERE, God van IsraŽl, bescherm Uw volk dat U zelf met Uw machtige hand uit alle hoeken van de aarde in Uw land, in IsraŽl bijeen hebt gebracht.
  • HERE, God van IsraŽl, geef wijsheid aan Netanyahu en zijn regering en de legerleiding om de goede beslissingen te nemen.
  • HERE, bescherm in Iran en Libanon onschuldige burgers en hun kinderen, die meestal tegen hun wil bij en vaak als menselijke schilden, bij de strijd betrokken worden.
Twee prijskaartjes

Een IsraŽlische politieke leider heeft uitgelegd dat er aan deze situatie twee prijskaartjes hangen. Als IsraŽl inderdaad de atoominstallatie in Iran aanvalt zal dat IsraŽl veel kosten. Want dan wordt de dolle hond, Hezbollah losgelaten en 30.000 Ė 40.000 rakketten zijn klaar om afgeschoten te worden op heel IsraŽl.
Ook Hamas, Fatah en terroristengroepen in de SinaÔ zullen de onheilige kans om eer te behalen bij hun godheid niet voorbij laten gaan.
Maar het tweede prijskaartje hangt aan de mogelijkheid dat IsraŽl nu niets doet. Dat zal nog vele malen duurder zijn.

Iran met een atoombom betekent het einde van IsraŽl. Want Iran zal niet aarzelen die bom boven of in IsraŽl te laten ontploffen. We weten dat uiteindelijk de HERE het zal verhinderen. HIJ is een wonderlijk werk van herstel voor land en volk van IsraŽl begonnen. Het verwoeste land is opgebloeid, IsraŽl kwam en komt nog steeds terug uit de ballingschap. God zal niet dulden dat welke macht ook Zijn werk zal afbreken of zelfs maar onderbreken.

Verlies-verlies

IsraŽl moet wel winnen, want de oorlog die IsraŽl verliest zal hun laatste oorlog zijn. Maar ook als IsraŽl wint, als een wonder gebeurt zoals bijvoorbeeld bij de Zesdaagse Oorlog in 1967, dan zal wereldwijd een antisemitlische en anti-zionistische hel losbreken.

IsraŽl zal worden beschuldigd van oorlogsmisdaden. Leugenachtige rapporten en verhalen worden dan gretig door de pers, ook in ons land, verspreid. Uitdrukking als ďbuitensporig geweldĒ en ďonschuldige burgersĒ worden weer uit de computerbestanden van anti-IsraŽl en antisemitische uitdrukkingen opgevist. IsraŽl krijgt dan de schuld van de recessie en de energiecrisis die na die oorlog in nieuwe hevigheid oplaaien.
Als IsraŽl wint gaat de antisemitische propagandamolen weer volop draaien. Allen tegen ťťn! Misschien kan het IsraŽlische gas uit de zee bij Haifa en de IsraŽlische olie, waar nu al vanuit westerse hoofdsteden begerig naar wordt gekeken, wat olie op die golven gooien?
De HEER weet het en kan alles ten goede keren.
Maar dat er benauwde tijden voor IsraŽl en nog angstiger tijden voor de wereld zijn aangebroken, is wel zeker.

Eindtijd

In deze spannende situatie komen er allerlei eschalologische (eindtijd) speculaties op. Sommigen spreken van de Gog uit Magog oorlog die in EzechiŽl 38 en EzechiŽl 39 wordt beschreven. Anderen kijken vol verwachting naar de voorzegde verwoesting van Damascus. Of voorspellen andere door de profeten voorzegde eindtijdoorlogen, bijvoorbeeld in Zacharia 12 en Psalm 83. Uiteraard wordt Harmageddon weer eens genoemd. Wij doen daar op dit moment niet aan mee.
Moeten we dan niet letten op het profetisch Woord?
Zeker wel, maar het is nu ongepast om van deze angstige situatie voor IsraŽl en ook voor de wereld, gebruik te maken om onze eindtijdscenarioís in te vullen. Als wij duidelijkheid hebben over de profetische betekenis van wat er nu gebeurt en wat er gaat gebeuren, hoort u dat wel van ons. Nu gaat het erom biddend en bemoedigend achter IsraŽl te staan.

We doen dan ook een oproep aan alle IsraŽl organisaties, met name aan Christenen voor IsraŽl, om voorbereidingen te treffen voor een grote IsraŽl demonstratie in Den Haag. Samen met bevriende Joodse organisaties.
Dat zal een enorme bemoediging betekenen voor IsraŽl. Dan ziet IsraŽl ook dat het niet helemaal is: ďAllen tegen ťťnĒ.
Misschien komt er dan ook nog een zegen voor ons land. Begin nu met contacten te leggen en met de voorbereidingen. Laat tijdens zoín demonstratie ook iemand een gebed uitspreken voor IsraŽl.
Dat werkt!

Bron: janvanbarneveld.nl
Toegevoegd: 16 september 2012

blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug