Gaat IsraŽl Arafat Ďverwijderen?í

IsraŽlís minister van Defensie Shaul Mofaz zei dinsdag 9 september op de legerradio dat IsraŽl zich serieus moet bezighouden met het lot van Arafat. Hij voegde daaraan toe dat IsraŽl een historische fout gemaakt heeft, toen het hem twee jaar geleden niet heeft uitgewezen. Volgens Mofaz heeft Arafat nimmer een serieuze overeenkomst met IsraŽl gewild. "Het enige dat hij wil is een voortzetting van de gewapende strijd en verdere verspilling van bloed van onschuldige IsraŽlische burgers,"aldus Mofaz. Het IsraŽlische veiligheidskabinet heeft besloten dat Arafat "een absolute obstakel voor vrede en verzoening tussen IsraŽl en de Palestijnen is. Tijdens het debat op het Ministerie van Defensie in Tel Aviv noemde Sharon Arafat een "moordenaar". Arafatís leiderschap was er een van terrorisme dat zowel het ĎPalestijnse volkí als dat van IsraŽl alleen maar ellende heeft gebracht. Hij is verantwoordelijk voor de moord op honderden onschuldige IsraŽlische burgers en het doden van meer dan 100 Amerikaanse burgers. Hij rekent het grootste boeventuig van deze aarde tot zijn vriendenkring en heeft dood en verderf gezaaid in onder meer JordaniŽ en Libanon. Hij heeft geprobeerd Koning Hoessein van zijn troon te stoten en de macht over te nemen in JordaniŽ.

Na zijn Ďverwijderingí uit JordaniŽ heeft hij Libanon in een woestenij veranderd en duizenden Libanese christenen afgeslacht. Hij was de boezemvriend van de "Slager van Bagdad" Saddam Hoessein .Hij was bevriend met Ayatollah Khomeini van Iran die tijdens de oorlog tussen Iran en Irak duizenden kinderen de mijnenvelden is stuurde om de weg vrij te maken voor de Iraanse soldaten.Hij is supporter van het bewind in Soedan dat al meer dan twee miljoen van haar burgers heeft uitgemoord. Hij werkt samen met zo ongeveer alle terreurbewegingen in de wereld. Palestijnen die hem het leven lastig maken worden uit de weg geruimd.De door IsraŽl buitgemaakte documenten tijdens de actie "Defensive Shield" vorig voorjaar hebben bewezen dat Arafat rechtstreeks betrokken is bij het financieren en bewapenen van terreurorganisaties. De verzamelde bewijslast is door IsraŽl gepubliceerd in de zogenaamde ĎArafat Filesí. Maar desondanks schreeuwt de wereld "Lang leve Arafat" twee jaar na 11 september 2001, toen Arafat zijn genoegdoening over de terreuraanslagen in Amerika tot uitdrukking bracht en de Palestijnen van vreugde dansten in de straten.

Het merkwaardige is dat nu IsraŽl heeft laten Ďlekkení dat men deze grootste boef van alle terroristen wil Ďverwijderení zo ongeveer de hele wereld zich aan de zijde van terreurbaas schaart. Wat de precieze betekenis van het Ďverwijdereníis, is nog onduidelijk: het kan neerkomen op verbanning, liquidatie of verdere isolatie van de terreurbaas. De VN-veiligheidsraad, ťťn van de grootse vijanden van Godís volk en het land IsraŽl, heeft deze week een poging gedaan een door SyriŽ ingediende resolutie aangenomen te krijgen waarin IsraŽl veroordeeld wordt voor haar plan Arafat te verwijderen. SyriŽ kreeg elf landen achter zich. Drie landen onthielden zich van stemming: Duitsland, Groot-BrittanniŽ en Bulgarije. De Verenigde Staten maakten gebruik van het vetorecht en torpedeerden de resolutie. De Amerikaanse VN afgezant John Negroponte noemde de resolutie onevenwichtig en zei niet bereid te zijn de resolutie in zín huidige vorm te ondersteunen. De anti-IsraŽl kliek in de VN wist zich tevens verzekerd van steun van VN-vertegenwoordiger van het Midden-Oosten Terje Roed Larsen onder wiens ogen de Palestijnse terreurbendes ongestoord bommenfabrieken konden bouwen en zelfmoordenaars hun acties tegen IsraŽl konden voorbereiden. Hij hield de VN voor er rekening mee te houden dat Arafat de democratisch gekozen Palestijnse leider is en het voorbeeld is van Palestijnse identiteit en nationale inspiraties. Als er al sprake is van een Palestijnse identiteit en de nationale inspiraties dan kenmerkt zich dat door lafhartige terreur.

Vandaag stemt de wereld opnieuw vůůr de terreurbaas die duizenden kinderen als levende schilden rond zijn residentie in Ram-allah heeft laten opstellen. Mocht IsraŽl besluiten Arafat te verbannen dan zullen zijn oude vrienden in Europa waaronder de Franse president Chirac, met groot genoegen de rode loper voor hem zullen uitleggen. Hij zal overal met open armen worden ontvangen want de wereld houdt van de terreurbaas. Een speciale elite eenheid van het IsraŽlische leger staat al twee jaar klaar om Arafat te verwijderen zodra daartoe de opdracht wordt gegeven. IsraŽl radio zegt dat de eenheid al klaar stond tijdens de "Operation Defensive Shield" in het voorjaar van 2002. Een strijdlustige Arafat zei dat hij niet zal accepteren dat hij zal worden verbannen " ze zullen mij moeten doden" en zwaaiende met zijn revolver, zei hij "ik zal vechten tot de laatste kogel." De Amerikaanse regering heeft in tegenstelling tot eerdere uitspraken van Colin Powell dat IsraŽl Arafat moet laten zitten waar hij zit, nu bekend gemaakt dat ze voor een uitwijzing zijn mits dit niet met geweld gepaard gaat. Ook enige Europese landen zijn inmiddels voor uitwijzing van Arafat, alleen is niet bekend om welke landen het gaat. Voorstanders van verwijdering van Arafat zeggen dat daarmee het vredesproces echt gediend is omdat hij jarenlang dit proces heeft getraineerd.

Met leugens, bedrog, en het kweken van haat wint de terreurbaas en zijn bende het gevecht om de publieke opinie. Ze beschuldigen IsraŽl van bezetting, kolonialisme, imperialisme, nazisme en de internationale media en allerlei meelopers doen enthousiast mee aan deze vuilspuiterij.

Bronnen: ICEJ News, 16-9-2003. NAI Newsletter Jeruzalem, 14-9-2003. Arutz-7 Editor, 14-9-2003. International Christian Zionist Center Jeruzalem, 31-8-2003. Jan Willem van der Hoeven.The Golden Report, Arafat must go, 9-9-2003.

Toegevoegd: 20 september 2003
Uit de nieuwsbrief van: Franklin Ter Horst Studies


Print deze pagina
Terug