Van verraad naar wereldbrand?

Benjamin Netanyahu tijdens een ceremonie Zondagavond ďVrede in onze tijdĒ riep de Engelse premier Neville Chamberlain op 30 september 1938 uit, terwijl hij blij zwaaide met de overeenkomst die met Hitler was gesloten. Ruim een jaar later brak WO II uit. De Nazi jacht op het Joodse volk was geopend en 6 miljoen Joodse mensen verlieten het leven. Een ramp over Europa die zoín 60 miljoen mensen het leven kostte.

Vandaag keren de machthebbers van de wereld, de G5+1, triomfantelijk terug uit Geneve. Een overgangsovereenkomst voor een half jaar met Iran over het zeer omstreden atoomprogramma was getekend.
Chamberlain dacht dat Hitler te vertrouwen was. De G5+1 denken dat de Hoogste Leider, ayatolla Ali Kahmeini en zijn knechtje Mohammed Rouhani te vertrouwen zijn.
Duitsland ging gewoon door met zijn rooftocht in Tsjecho-Slowakije. Iran en hun ayatollahís gaan gewoon door met het werk aan de atoombom.
Het Joodse volk was slachtoffer van de slapheid van de machthebbers 75 jaar geleden. IsraŽl wordt nu verraden door hun beste vriend, Obama van de VS.
In 1939 brak WO II uit.
En nu?
Nu is IsraŽl niet weerloos, zoals de Joden vlak voordat WO II begon. Maar Netanjahu staat wel met de rug tegen de muur. Want hij kan weinig doen. Als IsraŽl de atoominstallaties van Iran vernietigt, zoals IsraŽl met de kernwapenfabriek in Irak (1981) en met de in atoominstallatie in aanbouw in SyriŽ (2007) heeft gedaan, zullen onze leugenachtige politieke leiders onmiddellijk klaar staan IsraŽl de schuld te geven van onlusten en andere problemen die volgen, omdat IsraŽl het door hen gestarte Ďvredesprocesí verstoort.

De Iraanse Minister van Buitenlandse Zaken, Sharif, sprak van ďeen groot succesĒ. Immers Iran is weer in staat geweest de Westelijke wereld te misleiden. Daar zijn ze zo trots op. Bewijs van het gelijk van Netanjahu, die het een zeer, zeer slechte overeenkomst vond.
Want Iran hoeft geen enkele ultracentrifuge, nodig voor het verrijken van U238 naar U235, de brandstof voor een atoombom, af te breken. Het al verrijkte uranium hoeft niet te worden ingeleverd.
Hierbij wil ik nadrukkelijk opmerken dat de Joden in de jaren dertig van de vorige eeuw gewaarschuwd waren voor het antisemitisme en de gruwelijke bedoelingen van Hitler. Ook modern IsraŽl is gewaarschuwd door de felle antisemitische uitlatingen van de ayatollahís van Iran en de opmerkingen dat de Ďzionistische entiteití vernietigd moet worden. IsraŽl neemt dat zeer serieus.
Obama weet dat en heeft meteen Netanjahu gebeld om het Ďgerust te stellení.
Netanjahu weet inmiddels ook dat Obama niet te vertrouwen is.
Deze zal zijn boodschappenjongen, John Kerry, wel weer naar het Middenoosten, en allereerst naar IsraŽl sturen, met een mandvol leugens. Wee onze grote vriend, en dat meen ik, de VS.
Want ĎWie u vervloekt, zal IK vervloekení zegt de Almachtige over de houding van volken tegenover Zijn oogappel, over IsraŽl. De VS zal de rol als belangrijkste wereldmacht verliezen.
Net als Engeland, dat op het toppunt van zijn macht IsraŽl de Balfour-verklaring en daarmee een Nationaal Thuis, een staat gaf. In 1922 en de jaren daarna heeft Engeland het Joodse volk verraden en is als wereldmacht verdwenen uit de geschiedenisboeken. In 1956 ging die wereldmacht over naar de VS.
Want een van de voornaamste taken die de Schepper, de HEER van het heelal, aan wereldmachten heeft gegeven is het beschermen van zijn volk IsraŽl. Farao wilde dat volk vernietigen en werd zelf vernietigd. Babel sloeg als een wilde gek los op het Joodse volk en kreeg zelf keihard slaag van de Meden en Perzen.
Zo ging het en zo gaat het de hele wereldgeschiedenis door.

De overeenkomst tussen de G5+1 en Iran brengt niet alleen IsraŽl in groot gevaar. Ook de Soennitische Moslims, zoals Saaudi-ArabiŽ en een paar Golfstaten zijn zo geschrokken dat ze onderhandelen over een verbond met IsraŽl. Het spreekwoord Ďde vijand van mijn vijand is mijn vriendí is ook hier van toepassing. Maar het voorbeeld van Turkije, jarenlang de enige vriend van IsraŽl in het Middenoosten, is ook hier van toepassing. Want Turkije is, toen het een sharia-achtige Moslimstaat werd, een felle vijand geworden. Zodra de toestand weer wat Ďnormaalí is geworden zal de aan de Islam inherente Jodenhaat, weer opspelen.
IsraŽl komt helemaal alleen te staan. De heiden-profeet Bileam zei het al zoín 33 eeuwen geleden toen hij vanaf een berg op het volk IsraŽl neerkeek: ďZie een volk dat alleen woont en onder de naties zich niet rekentĒ (Numeri 23:9).

De geestelijke strijd die achter al deze ontwikkelingen speelt, wordt in de meeste commentaren vergeten. Allereerst is daar de eeuwenoude vete en bloedige strijd tussen de twee voornaamste groepen binnen de Islam. De soennieten, de grootste groep, vertegenwoordigd door Saudi-ArabiŽ, strijdt al eeuwen met de anderen, de shiÔeten, waar Iran de belangrijkste vertegenwoordiger van is.
De Syrische president Bashar Assad hoort bij de ShiÔeten. Dan speelt de eindtijdvisie, de eschatologie van de Islam een grote rol. Turkije, met name premier Recep Tayyip Erdogan, werkt hard aan de herleving van het oude Ottomaans-Turkse wereldrijk, dat vier eeuwen heerste over het Middenoosten, Noord Afrika en Oost Europa. Iran streeft met groot, religieus fanatisme naar het rijk van de Mahdi, de islamitische messias, die over een sharia-wereld zal regeren. Maar ook de Soennieten hebben hun eigen messias.
Je kunt bijna zeggen dat het een Ďtheologisch conflictí of beter gezegd een Ďgodsdienstoorlogí is. Ook dit is een recept voor een wereldbrand. Want godsdienstoorlogen zijn vaak het meest fanatiek, het moeilijkst uit te beheersen en zeer wreed.

Er is nog meer gevaar.
Iran staat bekend en is een terreurstaat. Hun steun aan moorzuchtige jihadistische groepen is bekend. Ook Hezbollah en Hamas werden en worden krachtig door Iran gesteund. Vandaar dat ze de zeven of acht miljard dollar die nu vrijkomt, goed kunnen gebruiken. Maar niet te overzien is de ramp als de atoomwapens in handen van de terroristen vallen. Die zullen gretig gebruik maken van deze mogelijkheid. En van de chemische wapens die Assad waarschijnlijk wel zal achterhouden.
Nog meer gevaar: Wat gaan bijvoorbeeld Egypte, Turkije en Saudi-ArabiŽ nu doen? Noord-Korea staat klaar hen te helpen met het ontwikkelen van hun eigen atoomwapens. Profeten spreken van ďbloed, vuur en rookzuilenĒ.
In Klaagliederen 1:2 klaagt IsraŽl: ĎAll her friends have betrayd herí (Al haar vrienden hebben haar verraden). En de profeet Jesaja profeteert herhaaldelijk in een eindtijdsetting over Ďverraders die verraderlijk handelení. We gaan een zeer chaotische en gevaarlijk tijd tegemoet. Een tijd zonder wereldpolitiemacht, zonder moraal en ethiek. Alleen de antichrist zal een schijnvrede kunnen brengen.
Tenslotte is een van de meest kenmerkende eigenschappen van de antichrist dat hij verbonden verbreekt en zeer verraderlijk handelt.

Een belangrijke sleutel is in de handen van Netanjahu, de premier van IsraŽl. Alle ingrediŽnten voor een wereldbrand liggen klaar in het Middenoosten, in de landen rond IsraŽl.
Als hij niets doet, loopt hij het gevaar van een atoombom op IsraŽl. Als hij probeert om de kerncentrales van Iran te vernietigen, krijgt IsraŽl de hele wereld op de nek. Inclusief de raketten van Hezbollah.
Maar er is hoop voor IsraŽl. De HEERE, hun God zal het werk van Zijn handen, zal IsraŽl niet laten vallen. Verwoesters en verraders zullen verwoest en verraden worden (Jesaja 33:1).
Jesaja profeteert verder: ďDe HEERE is hoogverheven, want HIJ woont in de hoogte. Hij heeft Sion met recht en gerechtigheid vervuld. HIJ zal zijn de vastheid van uw tijden, een rijkdom aan wijsheid, wijsheid en kennisĒ. De HEERE, de God van IsraŽl zal optreden voor zijn volk. Dat is ons gebed.Bron: janvanbarneveld.nl
Toegevoegd: 28 november 2013

blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug