Nederland, ga achter IsraŽl staan!

Ik schaam me er ten opzichte van IsraŽl steeds meer voor Nederlander te zijn. Het ene incident volgt op het andere. Dat begon al voor het recente bezoek van premier Mark Rutte, de ministers Timmermans en Ploumen en een handelsdelegatie aan IsraŽl, afgelopen maand december. Het is mijn gebed, mijn belijdenis: ĎHere, vergeef ons onze kritische houding jegens Uw volk.í

Eerst de feiten
1. Premier Mark Rutte wilde een door Nederland geschonken containerscanner bij de grensovergang Keren Shalom van Gaza naar IsraŽl, feestelijk in gebruik stellen. Maar dit plan ging niet door omdat IsraŽl niet akkoord ging met het voorstel om die scanner te gebruiken voor de uitvoer van producten uit Gaza naar de Palestijnse gebieden elders. Dan zou het immers heel simpel worden om wapens naar de Westbank te brengen.
2. Een tweede incident was de afzegging door minister Timmermans van zijn bezoek aan Hebron, waar hij de voormalige Arabische markt wilde bezoeken. Deze markt ligt in het gebied waar 800 Joden wonen te midden van de Palestijnen. De minister weigerde toen duidelijk werd dat hij bescherming zou krijgen van de IDF, het IsraŽlische leger.
3. Het derde incident betrof het schrappen van een bezoek van minister Ploumen aan het IsraŽlische waterbedrijf Mekorot, omdat dit bedrijf ook actief is in de betwiste gebieden Judea en Samaria.
4. Daar kwam nog het verbreken bij door het Nederlandse drinkwaterbedrijf Vitens van een contract met het genoemde IsraŽlische waterbedrijf. Kort daarvoor was dat contract afgesloten. ĎWij willen graag neutraal blijven,í aldus een woordvoerder van Vitens. Vitens is overigens wel actief is in het Gaza-gebied. Dat kan kennelijk welÖ
5. Eind vorig jaar trok het Nederlandse ingenieursbedrijf Royal Haskoning zich ook al terug van een waterzuiveringsproject in die gebieden. Het was nota bene een project waar ook de Palestijnen van zouden profiteren.
6. Hier kan inmiddels ook het Pensioenfonds PGGM aan worden toegevoegd. Het bedrijf had beleggingen in IsraŽlische banken. Maar omdat die banken ook investeren in Judea en Samaria, gaat PGGM deze beleggingen afbouwen.
7. In Hengelo werden na het vieren van de jaarwisseling drie Joodse jongemannen in eetgelegenheid Shalom door 15-20 mannen van islamitische afkomst in elkaar geslagen en ternauwernood gered door mensen uit naburige horecabedrijven. Waarbij opvallend genoeg de politie zonder navraag de kant van de agressors koos en zelfs niet wilde luisteren naar de Joodse jongemannen. Opvallend ook dat de media hier nauwelijks aandacht aan geven. Die hadden het te druk met een door vuurwerk aangeschoten kat. Een bericht dat later ook nog onjuist bleek te zijn.

Timmermans visie
Volgens de Jerusalem Post zouden Ďvage verklaringení van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bijdragen aan een Ďboycotsfeerí. Volgens IsraŽl zaait het ministerie angst onder Nederlandse bedrijven door hen te waarschuwen voor juridische problemen die kunnen ontstaan als ze zaken doen met bedrijven die actief zijn in de betwiste gebieden.
Op kritische vragen vanuit de Tweede Kamer ontkent Timmermans met klem dat hij bedrijven onder druk zet. Hij hanteert de groene lijn als grens van IsraŽl, de wapenstilstandslijn van 1949. Alle Joodse steden en dorpen en huizen die daarbuiten liggen, zijn in de ogen van Timmermans illegaal. In zijn visie geldt dat dan voor heel Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem.
Het lijkt erop dat de visie van Timmermans de visie van het hele kabinet is geworden, inclusief de boycot van producten en diensten uit die gebieden. Nederland lijkt in Europa voorop te lopen als het gaat om deze boycot en de boycot van IsraŽlische bedrijven die zaken doen in Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem.
Het is de hoogste tijd dat de Tweede Kamer op de rem gaat staan! Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij juist die partijen die het huidige kabinet in het zadel houden, waarbij ik expliciet denk aan de ChristenUnie en de SGP.

Gods oogappel
Ik zie uit naar de dag dat Nederland weer achter IsraŽl zal gaan staan. Het huidige beleid kan nooit tot zegen van ons land en volk zijn. Wie IsraŽl zegent, zal gezegend worden. IsraŽl is Gods oogappel. Ik bid dat God in gaat grijpen. Hoe? Dat weet ik niet. Dat vul ik ook niet in. Dat is in handen van Hem, Die alle macht heeft in hemel en op aarde.
Tegelijk moet deze ontwikkeling ons niet verbazen. De Bijbel geeft duidelijk aan dat IsraŽl steeds meer alleen zal komen te staan in de eindtijd. Ik bid dat IsraŽl het gaat leren niet langer vertrouwen te stellen op het leger, ook niet op Amerika, maar dat ze hun vertrouwen leren stellen op de God van IsraŽl en dat hun ogen open gaan voor de Messias, Jeshua, Jezus Christus.

Toegevoegd: 9 februari 2014
Bron: Het zoeklicht nr.03, 90e jaargang.
Voor een abonnement op Het Zoeklicht, klik hier.


blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug