De leugens achter de boycot

Bijna de hele wereld loopt te hoop tegen IsraŽl. Vitens en de VN, Vitesse en de VS, de PGGM en de EU, allemaal doen ze mee aan de wereldwijde BDS-campagne. BDS is een afkorting van Boycot, niet-investeren en Sancties. De VN heeft dit jaar tot ĎInternationaal Jaar van Solidariteit met Palestijnení gebombardeerd. Vrienden van IsraŽl hebben een fulltime baan om al de leugens en valse beschuldigingen tegen IsraŽl te weerleggen. Waarom is er toch zoveel wrevel en zelfs felle haat tegen IsraŽl? Waarom vluchten de Joden uit Frankrijk? Terwijl IsraŽl zín best doet om aardig te zijn, zelfs tegenover de vijanden. Heeft Handelingen 1:6 er iets mee te maken?

Water
Vitens heeft de samenwerking met het IsraŽlische nationale waterbedrijf Mekorot opgezegd. Mekorot is zeer geavanceerd in het drinkbaar maken van zeewater. Waar Vitens over valt is dat Mekorot ook werkt voor en met Joodse mensen in, wat Vitens noemt, de Ďbezette gebiedení. Dit dwaze gebaar, waarmee Vitens de Palestijnen wil steunen, brengt Vitens meer schade dan Mekorot. Een dwaas gebaar, want de Palestijnse Autoriteit (PA) heeft zelf geen bezwaar om intensief met IsraŽl samen te werken. In december hebben dr. Shaddad van de Waterautoriteit van JordaniŽ en Hazem Nasser, zijn collega van de PA, een overeenkomst over een groot waterproject met IsraŽl gesloten. In Aqaba wordt een ontziltingsfabriek gebouwd waarvan de PA jaarlijks 20 miljoen kubieke meter drinkwater krijgt. Waar zeurt Vitens eigenlijk over? De Palestijnen krijgen elk jaar al 52 miljoen kubieke meter uit het Meer van Galilea in plaats van de 31 miljoen die bij de Oslo-Akkoorden in 1993/1995 is afgesproken. Dus de PA heeft niets te klagen wat water betreft. Waarom dan het waterbedrijf Vitens wel? Zou de Australische minister van Buitenlandse Zaken Juli Bishop (57), die dergelijke boycotacties antisemitisch vindt, gelijk hebben?

PGGM
De grote pensioenbeheerder PGGM in Zeist heeft na lang aandringen van een aantal linkse NGOís, zoals het Nederlands Palestina Comitť, Pax Christi, Novib , ICCO, enz. de samenwerking verbroken met vijf IsraŽlische banken die financiŽle relaties hebben met IsraŽlische nederzettingen. Die nederzettingen Ďin bezet gebiedí zouden Ďvolgens het internationale recht onwettig zijní. In een interview met het blad Times of Israel Daily vraagt mevrouw Juli Bishop zich af, wat wij ons ook vaak afvragen, welke internationale wetten dat dan wel zijn.

Duizend (1.000!) juristen uit 26 landen van de wereld hebben een brief gestuurd aan mevrouw Catherine Ashton van Buitenlandse Zaken van de EU. Een dame die bekend staat om haar venijnige vijandschap tegen IsraŽl. In die brief rekenen die rechtsgeleerden af met 1) de bewering dat de Joodse nederzettingen in Judea en Samaria niet wettig zijn, 2) met de uitdrukking Ď1967 grenzení voor de toekomstige ĎPalestijnse staatí en 3) met de term Ďbezette gebiedení.

Argumenten
We lopen deze drie vaak gebruikte en algemeen aanvaarde leugens in de internationale strijd tegen IsraŽl kort na.
3) ĎBezette gebiedení. Nadat de VN in november 1947 de staat IsraŽl erkend had en Ben Goerion in mei 1948 de onafhankelijke Joodse staat had afgeroepen, hebben een vijftal Arabische staten IsraŽl overvallen. Hun doel was hetzelfde als het doel van de huidige vredespartner van IsraŽl, de PA: Het vernietigen van de door de VN erkende Joodse staat. Toen brak de Onafhankelijkheidsoorlog uit. In 1949 kwam het tot een wapenstilstand waarbij JordaniŽ Judea en Samaria (wat men nu de ĎPalestijnse gebiedení noemt) annexeerde en dus bezette. Aan die bezetting kwam in 1967 een einde toen IsraŽl de Zesdaagse Oorlog won. Daarna beheerde IsraŽl die gebieden. De term Ďbezette gebiedení is hier niet van toepassing op IsraŽl, omdat de bezetting van JordaniŽ nooit erkend is geweest.

Tijdens het optreden van de vader van het moderne terrorisme, Yasser Arafat, kwam de Palestijnse Bevrijdingsbeweging, een samenraapsel van terroristische groepen tot stand. Zij verenigden zich tot de Palestijnse Autoriteit (PA). Tijdens het Oslo-proces (1993-1995) werd afgesproken dat over de grenzen van een eventuele Palestijns gebied onderhandeld zou worden. In deze tussentijdse overeenkomst (1995) tussen IsraŽl en de PA erkende de Palestijnen de IsraŽlische aanwezigheid in Judea en Samaria. Onderhandelingen moesten de permanente situatie vastleggen.

De uitdrukking Ď1967-lijnení (2) komt in de Oslo-Akkoorden niet voor. Het is eigenlijk een verzinsel dat door de veel herhaling tot waarheid is geworden. De bedoeling is om IsraŽl in de onderhandelingen van tevoren te binden aan bepaalde gevaarlijke grenzen. Het gaat volgens het internationale recht om Ďbetwiste gebiedení waarover onderhandeld moet worden.

Ten slotte de Ďillegale nederzettingení (1). Het overgrote deel van de wereld is van mening dat de nederzettingen Ďvolgens internationaal rechtí onwettig zijn. Maar de mening van de wereld maakt die nederzettingen niet onwettig. Welke internationale wetten zouden die nederzettingen onwettig maken? Stel die vraag maar niet aan hen die hard Ďinternationaal rechtí roepen. Het gaat waarschijnlijk om artikel 49 van de Vierde Conventie van Geneve waarin massale verplaatsingen van bevolkingsgroepen naar bezette gebieden verboden wordt. Dat is hier niet het geval. De nederzettingen Ďbezettení geen privťbezit van Arabische inwoners. Het betreft ongeveer 3% van het betwiste gebied.

De laatste twintig jaar zijn er geen nieuwe nederzettingen bij gekomen. De huizen die gebouwd worden komen binnen de bestaande nederzettingen. Het kabaal dat de PA, de VS, de VN enz. hierover maken heeft twee doelen: Ten eerste als materiaal om IsraŽl tot paria onder de volken te maken. Vervolgens voor het antisemitische streven van de PA om niet alleen de Ďbetwiste gebiedení, maar heel IsraŽl Ďjudenfreií opgeleverd te krijgen. Wie protesteert tegen dit duidelijke antisemitisme? Overigens, meer dan 70% van de IsraŽliís is tegen terugtrekken uit Ďde gebiedení.

De HEER regeert
Intussen gaat de HERE, de God van IsraŽl door met Zijn plan. Regelmatig landen vliegtuigen met leden van de stam Manasse op Ben Goerion. Joden verlaten massaal Frankrijk vanwege een explosie van antisemitische misdaden. Nederland heeft de kring van Gods zegen verlaten omdat niet alleen maatschappelijke organisaties, maar ook bedrijven en onze regering meezingen in de wereldse en helaas ook religieuze anti-IsraŽl koren. Het toenemende antisemitisme en de diplomatieke en economische oorlogsvoering tegen IsraŽl laten de beker van Gods toorn vollopen. Eind april verwacht Obama dat er een definitief akkoord komt tussen IsraŽl en de PA. Intussen speelt Iran zijn spelletje en is binnenkort toe aan de eerste atoomproef.

En de HERE God maar waarschuwen. Op 15 april 2014 is, op het Joodse Pesachfeest, de eerst bloedmaan van 2014/15. Tekens aan de hemel! Eind april eist Obama een vredesovereenkomst. Bidt voor wijsheid van de IsraŽlische regering. Wijsheid is te werken in het spoor van Gods plan. ĎHere herstelt U in deze tijd het koningschap voor IsraŽl?í (Handelingen 1:6) vroegen de apostelen. Wij leven in het begin van Gods antwoord Ďjaí op deze vraag. Want het profetische woord is zeer vast.

Toegevoegd: 22 februari 2014
Bron: Het zoeklicht nr.4, 90e jaargang.
Voor een abonnement op Het Zoeklicht, klik hier.

blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug