IsraŽl bedreiging voor wereldvrede

Het maakt geen verschil welke Arabische of islamitische leider men hoort spreken, ze hebben allemaal ťťn gemeenschappelijk doel: de vernietiging van IsraŽl. Op 16 oktober zei de Maleisische Premier Mahatir Mahamad op een conferentie waarbij 57 leiders van Islamitische landen aanwezig waren " dat de 1.3 miljard moslims zich moeten verenigen om de staat IsraŽl te vernietigen." "Joden besturen de wereld middels afgevaardigden. Zij krijgen anderen zo ver om voor hen te vechten en te sterven" aldus Mahamad. De Italiaanse leider Silvio Berlusconi was van plan namens de Europese Unie een scherpe veroordeling te laten horen aan het adres van Mahamad maar zover kwam het niet omdat de verwaande Franse president Jacques Chirac, gesteund door de Griekse Minister President Costas Simitis dit plan torpedeerden. IsraŽlís minister van BZ Silvan Shalom uitte scherpe kritiek op Chirac. "Het is een schande dat Frankrijk zulke antisemitische uitlatingen accepteert en goedkeurt", aldus Shalom in een kabinetsvergadering. Volgens berichten in Maleisische kranten zou Mahamad zijn dank aan Chirac hebben uitgebracht voor diens,, begrip" voor zijn toespraak.

Een half oktober gehouden ĎGallup-pollí, in opdracht van de Europese Commissie, heeft een zeer schokkende uitkomst te zien gegeven. De enquÍte, gehouden onder 7515 Europeanen in 15 verschillende landen heeft duidelijk gemaakt dat 59 procent van de ondervraagden IsraŽl ziet als de grootste bedreiging van de wereldvrede. Deze uitslag is het resultaat van een jarenlange lastercampagne tegen IsraŽl en laat zien hoe diep het anti-zionisme geworteld is in de Europese samenleving. Deze enquÍte weerspiegelt precies de houding van de Europese Unie zoals die altijd is geweest. Net als in het verleden de Joden de schuld kregen van alle ellende in de wereld, moet nu ook de staat IsraŽl het ontgelden. Europa speelt een rol in de zogeheten "Routekaart" voor de vrede, maar zou ogenblikkelijk uit het "Kwartet van Vier" verwijderd moeten worden nu de bevolking zich zo duidelijk anti-IsraŽlisch opstelt. De Europese Unie heeft trouwens nooit een neutrale positie ingenomen als het om IsraŽl gaat.

In Nederland noemt zelfs 74 procent IsraŽl het gevaarlijkste land voor de wereldvrede. IsraŽl dat strijd voert tegen het Palestijnse terrorisme dat onschuldige IsraŽlische burgers laat opblazen door zelfmoordterroristen, wordt gevaarlijker geacht dan brute dictaturen als Noord-Korea en Iran. Hoe diep kan een volk zinken? Dit hoge percentage is ongetwijfeld voor een deel veroorzaakt door de anti-IsraŽl lobby en de negatieve berichtgeving over IsraŽl in de Nederlandse media. Ook de actualiteitenrubrieken maken zich maar al te vaak schuldig aan tendentieuze berichtgeving als het om IsraŽl gaat. Zo was er in het programma van Zembla "Zwijgen over IsraŽl" op 23 oktober, een stroom van IsraŽl-vijandige retoriek te horen. Oud-minister Hans van de Broek vertelde dat er volslagen ongelijke krachtsverhoudingen in het geding zijn. Hij is van mening dat de druk op IsraŽl voelbaar moet worden opgevoerd. "Wij hebben geen enkele stap van IsraŽl gezien die geloofwaardig perspectief biedt aan de Palestijnen." Van der Broek verklaarde ook al eens in HP/De Tijd van 21 september 2001, dat IsraŽl als hoofdschuldige in het conflict met de Palestijnen moet worden aangewezen. Ook toen zei hij dat IsraŽl harder moest worden aangepakt. In het actualiteitenprogramma Buitenhof noemde hij Sharon "de Nero van IsraŽl" en vergeleek hem, weliswaar impliciet, met Hitler. Zijn uitspraken zijn een schoolvoorbeeld van selectieve verontwaardiging. Ook Marcel van Dam haalde in hetzelfde programma weer uit naar IsraŽl en toonde daarmee nog eens zijn ranzige antizionistische gevoelens. In de Volkskrant van augustus 2001 vroeg deze figuur zich af waarom wij ( de Nederlanders) de IsraŽliís niet als misdadigers behandelen, omdat zij op grove wijze het internationale recht schenden.

Toegevoegd: 9 november 2003
Uit de nieuwsbrief van: Franklin Ter Horst Studies


Print deze pagina
Terug