De triomf van de leugen

Nederland 2014 - ISIS aanhangers in de straten van Delft ďHere, red mij van de leugenlippen van de bedrieglijke tongĒ Psalm 120:2

Voordat het bestand vrijdag 08 augustus 2014 om 7:00 uur afliep begon de rakettenregen van Hamas weer.

Onbegrijpelijk!

Hamas weet heel goed dat ze een oorlog met IsraŽl niet kunnen winnen. Bovendien heeft deze terreurbeweging een oorlog achter de rakettenoorlog al gewonnen.

De mediaoorlog.

Natuurlijk, Hamas wil Joden vermoorden. Dat is hun vak. Dat gebiedt hun religie, hun ideologie, hun snelste weg naar de islamitische hemel. In deze derde hamasoorlog ging en gaat het nog steeds om de media. Om de harten van de gewone mensen. Niet alleen in de westelijke wereld, maar over heel de wereld. Haat zaaien tegen de staat IsraŽl en in het directe verlengde hiervan tegen het Joodse volk, de Joodse mensen.

Waarom?

Volgens de Bijbelse profetieŽn is het een voorbereiding voor de jihad tegen Jeruzalem. De profeet zegt: ďRoept dit uit onder de heidenvolken (goyim). Heiligt de oorlog (jihad)Ē (JoŽl 3:9).
De staat IsraŽl van de kaart vegen en het Joodse volk vernietigen. Daar gaat het de opvolgers van de Duitse Naziís om.

ďHet is onze islamitische plicht de Joden uit te roeienĒ preekte een imam twee weken geleden, op 25 juli 2014 voor de tv in Gaza.

Voor deze ďislamitische plichtĒ hebben ze alles over. Ook hun vrouwen, kinderen en soms hun eigen leven offeren ze ervoor op. Tot eer van de godheid van de Islam. Immers als er een terreuraanslag geslaagd is (moge God het verhoeden) juichen Moslims verheugd: Allahoe Akbar (Allah is de grootste).

Knechtjes van Hamas
Media en westelijke politieke leiders zijn in deze mediaoorlog vaak naÔeve maar gretige knechtjes van de Hamas, dus van de leugen.
Valse, gefabriceerde fotoís worden zonder grondige controle verspreid. Eenzijdige berichten waar de leugen vanaf druipt zijn gewoon doorgegeven. Oorlogsmisdaden van Hamas genegeerd.
De verhouding 1 op 25 van de aantal dodelijke slachtoffers is een gretig gegeven om IsraŽl oppervlakkig van ďbuitensporig geweldĒ te beschuldigen.

Politici, internationale organisaties en media jammeren met een uitgestreken mededogen met de Palestijnse slachtoffers (ťťn onschuldige dode is er wel ťťn teveel) over de Palestijnse slachtoffers.

Is die verhouding 1:25 een echt bewijs? Speelt het feit dat Hamas vrouwen en kinderen als menselijk schild gebruikt geen rol? En het feit dat IsraŽl er alles aan doet om de bevolking te beschermen? Kernachtig is het gezegde: ďWij (IsraŽliís) gebruiken onze wapens om onze vrouwen en kinderen te beschermen; Hamas gebruikt vrouwen en kinderen om hun wapens te beschermenĒ.

Laten we nog wat cijfers bekijken. Hamas beweert dat 80% van de doden burgers, dus geen terroristische strijders waren. De IsraŽlische Inlichtingendienst heeft met behulp van de sociale media nagegaan dat zeker 47% van de doden tot de terroristen hoorden. Maar die grote aantallen (te betreuren) slachtoffers worden wel in een contekst tegen IsraŽl gebracht. Omdat ook niet vermeld wordt dat IsraŽl wel zorgde voor veiligheid van de bevolking door bunkers en hun efficiŽnte raketafweersysteem. In dit verband is een commentaar van een columnist uit Saoedi ArabiŽ interessant. In het blad Arab News vraagt Al-Mulhim zich af waarom Hamas nooit schuilkelders voor hun bevolking heeft gebouwd. Gezien de vele tunnels hadden ze cement genoeg. ďAls ze dat wel hadden gedaan zouden er veel minder burgerslachtoffers zijn gevallenĒ.
Op deze wijze, door die burgerslachtoffers, wordt de haat tegen de staat IsraŽl en in het verlengde daarvan tegen het Joodse volk, tegen de Joden aangewakkerd. Antisemitisme dus. En dat was de bedoeling van Hamas en daar werken de media en politieke leiders, misschien onbewust of uit naÔveteit aan mee.

Paria
IsraŽl wordt gretig van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid beschuldigd. Wat denkt u van de volgende cijfers van het IDF (IsraŽlische leger):

1. Van de 3356 raketten op IsraŽl afgevuurd door Hamas en verwante terreurorganisaties werden er 597 (18%) vanuit ziekenhuizen, scholen en moskeeŽn afgevuurd.

2. De meeste raketten waren op burgerdoeleinden gericht of hadden het directe doel zoveel mogelijk burgers te doden. Ook dat is een oorlogsmisdaad. Wapens worden opgeslagen in huizen, ziekenhuizen en moskeeŽn. Ook al een oorlogsmisdaad.

In dit licht is het vreemd, zelfs onbegrijpelijk dat politieke leiders, zoals Timmermans en collega-politici uit de VS, Frankrijk en Engeland samen met het Internationale Rode Kruis, de VN en diverse mensenrechtenorganisaties ťťn koor vormen dat IsraŽl beschuldigt van oorlogsmisdaden en tot paria onder de volkenfamilie maakt.

Termen als ďonaanvaardbaarĒ, ďverkeerd en niet te rechtvaardigenĒ, ďdwaas en buiten proportiesĒ en ďniet te verdedigenĒ vliegen via de media over IsraŽl heen en naar de gewone burgers.

Zo worden onterecht anti-IsraŽl gevoelens opgewekt.

Toch hadden de leiders en mediamensen beter kunnen weten.

Dagelijks gaf het IDF feitelijke en controleerbare communiquťís uit. IsraŽl is een democratische staat waarin een duidelijk element van zelfcontrole werkzaam is. Als de ďrechtse regeringĒof het IDF iets fout doet of verkeerde informatie geeft, pakt links dat meteen op.

Ook kwalijk is dat in feite IsraŽl verweten wordt dat het zoín goed afweersysteem heeft. En een sterk leger dat ook ethisch-moreel basis heeft. De vele sms berichten, pamfletten en lege waarschuwingsbommen waarmee het IDF de bevolking van Gaza heeft gewaarschuwd, krijgen onvoldoende aandacht. Plus het feit dat in sommige gevallen de Palestijnen verhinderd werden om uit hun huizen te vluchten voordat IsraŽlische bommen zouden komen. Dat ministers en regeringsleiders niet de moeiten nemen zich op de hoogte te stellen van de feiten, maar politieke overwegingen hun mening laten bepalen zijn we helaas gewend. Dat leiders uit de mediawereld en sommige journalisten en opinievormers er welbewust aan meewerken IsraŽl af te schilderen als een brute agressor die er op uit is om onschuldige Palestijnen af te slachten is gevaarlijk.

IsraŽl zucht ďHERE, redt ons van de leugenlippenĒ. Gevaarlijk, niet alleen voor IsraŽl. Gevaarlijk voor de wereldvrede. Want zo wordt sluimerend antisemitisme gewekt. En antisemitisme loopt altijd uit op levensgevaar voor Joodse mensen. En op de toorn, zeg maar boosheid, van de Almachtige, de God van IsraŽl.

Tijdens de Gaza-demonstraties in juni zagen we hoe politieke demonstraties tegen de vermeende oorlogsmisdaden van IsraŽl al snel ontaardden in ouderwets antisemitisme. Vooral in Frankrijk, maar ook in Duitsland liep het uit op vernielen van Joodse winkels en restaurants. ScŤnes die sterk aan de Kristalnacht in 1938 in Duitsland deden denken. Na Kristalnacht volgde de Holocaust en Wereldoorlog II. Een Holocaust zal de HERE, de God van IsraŽl, verhinderen. Maar oorlogen?

Wat ook geeft te denken, nee huiveren, is dat steeds meer Joodse Nederlanders zich in ons land niet veilig meer voelen.

Schande over ons land.

Geestelijk
Wilders verwijt onze regering dat ze blind zijn voor de olifant in de kamer. Hij benadrukt dat het niet gaat om een regionaal conflict in het Middenoosten. Het is een ideologisch-religieus conflict. De Islam wil de wereld regeren. Zonder democratie, rechten voor minderheden, vrouwen of afwijkingen van wat men ziet als de ware sharia-Islam. Wat dat inhoudt zien we momenteel in Irak en andere islamitische landen. IsraŽl is een laatste bolwerk voor vrijheid, democratie en Bijbelse ethische waarden. Wil er nog hoop zijn voor de westelijke wereld zullen we onverdeeld achter IsraŽl moeten staan. Er zelf ook opkomen voor de Joods-christelijke erfenis van ons land.

Intussen, we zeiden het al, zucht IsraŽl vanwege de leugenlippen die IsraŽl bevuilen. Wat zegt die Psalm dat er met die leugenlippen gebeuren zal? ďWat zal HIJ u geven en wat zal HIJ u toevoegen, gij bedrieglijke tong? Gescherpte pijlen van een held en gloeiende kolen van bremĒ (Psalm 120:3,4). Die pijlen wijzen op oorlogsgeweld. Die gloeiende kolen wijzen op opstanden, rellen, brand en chaos. We zien dit bij de bedrieglijke tongen vanuit Islam-landen in het Middenoosten gebeuren.

Er is nog een geestelijk element. Wat zit achter dit besmeuren van IsraŽl en het Joodse volk? Het gaat uiteindelijk om de doorbraak van het messiaanse koninkrijk van God. Want de apostel Paulus citeert de profeet Jesaja als hij zegt: ďDe Verlosser zal uit Sion komenĒ (Romeinen 11:26 en Jesaja 59:20).

De mensen worden besmet met het virus van het antisemitisme als laatste poging van boze, geestelijke machten om het Rijk van vrede en gerechtigheid, waarin IsraŽl een hoofdrol zal spelen, te verhinderen. De Eeuwige, de God van IsraŽl zal dit verhinderen. En niets en niemand zal Hem tegenhouden zijn plannen te volvoeren. Ook niet de godheid van Islam, die zijn laatste wapen, de leugen, in de strijd om het Koninkrijk heeft geworpen. En ... am YisraŽl chai ...
Het volk IsraŽl leeft.Bron: janvanbarneveld.nl
Toegevoegd: 10 augustus 2014


blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug