Signalen uit het Midden-Oosten

Europa 2015 We leven in een gevaarlijke tijd en in een gevaarlijk land. De tijd dat we als we even naar de bakker moesten de deuren niet op slot deden, ligt ver achter ons. In plaats van rust en vrede begint angst te heersen. Grote nationale en internationale dieven maar ook kleine diefjes loeren op ons spaargeld en op steeds grotere delen van ons inkomen. De leugen regeert vanuit media, politiek, commercie en zelfs vanuit de overheid.

Gelukkig is nog niet iedereen vergiftigd door de leugen. Wel gaan we hard naar een angstaanjagende tijd waarvan de profeten Micha en Jeremia zeggen: ďLaat iedereen voor zijn naaste op zijn hoede zijn en vertrouw op geen enkele broeder... iedereen bedriegt zijn naaste, zij spreken niet de waarheidĒ. En: ďGeloof een vriend niet... bewaak de deuren van uw mond voor haar die in uw schoot ligtĒ. Ik heb bij die passage uit de Bijbel in de marge geschreven:

ďWAT ERG!Ē

Zeker, er zijn en gebeuren ook nog goede dingen. Daar zijn we dankbaar voor. Maar hoe lang nog? Wat komt er uit het buitenland over ons heen? Wat is er aan de hand? De laatste vraag kunnen we over zo goed als heel de wereld stellen. Deze vragen zijn belangrijk want als we een goede kijk op de problemen en de gevaarlijke toestand hebben kunnen we misschien nog naar oplossingen en uitkomst zoeken. Wij beperken ons in dit artikel tot het Midden-Oosten. Daar ligt middenin een gebied vol angst, oorlog, vluchtelingen, vervolging, moord en wreedheden een eiland van vrede, veiligheid, vredelievend, godsdienstvrijheid, eten voor iedereen. Dat ďeilandĒ heet IsraŽl. Maar is, onbegrijpelijk, gehaat door velen in de wereld. En IsraŽl bidt: ďHERE, red mij van de leugenlippenĒ en ďIk ben een en al vrede maar als ik spreek zijn zij uit op strijdĒ(Psalm 120:2,7). Dit tekent het verraderlijke ďvredesprocesĒ, waar IsraŽl nu weer wordt ingeperst.

Joodse mensen hebben eeuwenlang geleerd om met gevaar te leven. Nu hebben zij, God-dank, een veilige plek om het gevaar voor te blijven. Premier Netanjahu zei het treffend: ďIsraŽl is een goede plek om te levenĒ. Meer dan 5.000 Joden uit de OekraÔne hebben dit begrepen en in 2014 voor de vluchtweg naar IsraŽl gekozen. Uit Frankrijk en de rest van Europa kwamen en komen er nog veel meer. De duistere geest van het antisemitisme is over veel landen van de EU gekomen. Heeft de laatste jaren, 70 jaar na de Holocaust steeds meer de gedachten van mensen vergiftigd. Weer voelen veel Joden zich in Europa niet meer veilig. Hierover hebben we al herhaaldelijk geschreven. We concentreren ons nu op het Midden-Oosten. Dat is een zeer explosief kruitvat met veel heel korte en snel brandende lontjes. Als u verder leest kunt u uit de volgende ďlontjesĒ uw keuze maken:

 1. Iran, dat hard werkt aan hun bom voor de islamitische messias, die de ShiÔeten de Mahdi noemen. Iran, waarvan een kenner zegt: ďOp geen enkele wijze, kan het feit dat Obama (en de G5+1) toestaan dat Iran door de voorgestelde overeenkomst op de drempel staat een atoommacht te worden, verzoend worden met een veilige toekomst voor IsraŽlĒ.
 2. Turkije, dat een gevaarlijk politiek machtsspel speelt op weg naar het herstel van het oude Turks-Ottomaanse wereldrijk. Wat zijn de ambities van Erdogan? En IsraŽl?
 3. Hezbollah, Hamas en de Palestijnse Autoriteit, die met woorden vol haat tegen IsraŽl een volgende aanval voorbereiden. Een van de lonten die het kruitvat Midden-Oosten kunnen aansteken. Hamas streeft nu naar een eigen sharia-staat in Gaza.
 4. ISIS, een barbaarse groep vernielers, verkrachters en moordenaars, die ook ons bedreigt. Plus een flink aantal kleinere extremistische, islamitische terreurorganisaties. Zij hebben heel wat lonten in hun wrede handen.
 5. De VS en de EU, die met hun gevaarlijke politieke spelletjes de situatie nog gevaarlijker maken.
 6. De derde aanval van de Islam op het Westen. Deze aanval is in volle gang.
 7. IsraŽl, dat in het nauw wordt gedreven en toch een veilig en goed land voor Gods volk blijft.

In korte hoofdstukken zullen we bovenstaande zeven onderwerpen toelichten. Zo kan u eventueel uw keuze maken wat u wilt lezen in dit lange artikel. In elk hoofdstuk zoeken we ook naar een (mogelijke) profetische dimensie. In een laatste hoofdstuk zoeken we naar wegen die misschien voor ons mogelijkheden bieden om te ďredden wat nog te redden valtĒ in ons eigen land.

1. IRAN

IRAN, is geen Arabisch land, maar stamt af van de oude Perzen, De Bijbelse profeten noemen Iran Elam. Iran is het centrum van ťťn van de twee hoofdstromingen van de Islam. De onenigheid die tot deze scheuring heeft geleid, ging over de opvolging van de profeet Mohammed, die in 632 stierf. De ene, grootste, groep, wilde Abu Bakr, vriend en adviseur van Mohammed als opvolger. Dat zijn de Soennieten geworden. De andere groep wilde beslist een familielid van Mohammed. Zij kozen voor Ali, neef en schoonzoon van Mohammed. Dat zijn de ShiÔeten. De vijandschap tussen deze twee islamitische groepen heeft in bijna 13 eeuwen geschiedenis van veel oorlog en bloedvergieten veel ellende veroorzaakt. Iran is het centrum voor de ShiÔeten en Saoedi-ArabiŽ voor de Soennieten. In de loop van de eeuwen zijn die twee groepen uit elkaar gegroeid. Beiden verwachten wel een islamitische messias. Maar hun eindtijdleer loopt uiteen. De ShiÔeten, Iran dus, zien Ďhuní Mahdi komen in een tijd van felle oorlog. Dan zal Jezus (Isa in de Koran) komen om hem te helpen. Ze zullen Jeruzalem veroveren en Isa zal ook helpen de Christenheid tot de Islam te bekeren. Dus Iran is uit op een vreselijke eindtijdoorlog en de verovering van IsraŽl en Jeruzalem. Maar eerst gaat de strijd om de hegemonie in heel het Midden-Oosten. Ze zijn al een eind op weg. Via hun Ďstoottroepení, Hezbollah die heerst Iran in Libanon. Via andere door Iran gefinancierde en bewapende terroristenbewegingen is Iran heer en meester in grote gebieden van Irak en SyriŽ. De Houthiís proberen Jemen voor Iran en het ShiÔetische geloof te veroveren. Via Hamas speelt Iran ook een grote rol in de directe strijd om IsraŽl. U ziet het al gebeuren: Iran omsingelt als het ware IsraŽl. De ayatollahís in Teheran zijn felle IsraŽl-haters.

De atoombom, waar Iran mee bezig is, is het machtmiddel waarmee Iran de hegemonie in het Midden-Oosten wil krijgen. Recent vrijgegeven informatie van de Amerikaanse inlichtingendienst vermeldt dat Iran 2 Ė 3 maanden nodig heeft om de bom klaar te maken. Het centrum van de eeuwenoude vijand de Soennieten, is Saoedi-ArabiŽ. Dat is een van de doelen van Iran. Volgens hun eindtijdleer wordt Jeruzalem de hoofdstad van de Mahdi, die over de wereld het islamitische kalifaat zal leiden. Dus IsraŽl staat bovenaan de agenda van Iran.

De bom voor de Mahdi noemt de profeet Jeremia de ďzenuw van hun krachtĒ. Het atoomprogramma van Iran een van de lonten die het kruitvat Midden-Oosten in een grote vuurzee zal veranderen. Gaat IsraŽl dat lont aansteken? Netanjahu zal niet aarzelen de atoomcentrales van Iran aan te vallen zodra het duidelijk is dat Iran bezig is hun atoombommen op hun langeafstandsraketten te monteren. Een nieuw aspect is Rusland dat zeer geavanceerde Russische S300 luchtafweerraketten aan Iran einde dit jaar zal leveren. IsraŽl is bang dat die raketten een eventuele maar wel te verwachten aanval van IsraŽl op de atoominstallaties van Iran heel lastig zal maken. Rusland en China helpen Iran met het opzetten van fabrieken voor kernenergie, zeg: Ďvoor atoombommení. Noord Korea zal voor de nodige technologie zorgen. De concept-overeenkomst van de G5+1 met Iran over het atoomprogramma heeft de proliferatie (verspreiding) van atoomwapens in het Midden-Oosten sterk versneld. Ook Saoedi-ArabiŽ en Turkije en diverse terroristenorganisaties proberen atoombommen te bemachtigen. Bijvoorbeeld die van Pakistan. Daardoor is er maar een klein lucifertje nodig om het atoomlont aan te steken. Zeer gevaarlijk niet alleen voor IsraŽl, maar ook voor heel de wereld.

Iran wordt geleid door de ayatollahís (geestelijke leiders), waarvan Ali Khamenei de leider is. Hassan Rouhani is de president van Iran. Zij worden gedreven door dezelfde fanatieke en niets ontziende ijver als de diverse islamitische terroristische groepen, als ISIS, al-Nusra, el-Queda en nog wat kleinere groepjes, die allemaal een ďeigen kalifaatĒ stichten.

De conceptovereenkomst met de G5+1 (VS, UK, Frankrijk, Rusland en China + Duitsland) is volgens premier Netanjahu een groen licht voor Iran om binnen zeer afzienbare tijd een atoommacht te worden. Het is bijna zeker dat zodra Iran bezig is de atoomkoppen aan hun langeafstandsraketten te bevestigen IsraŽl door premier Netanjahu zal ingrijpen. De vraag is welke vreselijke uitwerking dit op de wereld zal hebben.

Een profetie over Iran die heel goed kan passen op deze tijd vinden we in Jeremia 49:34-39 ďZo zegt de HERE der heerscharen: Ďzie IK breek de boog van Elam, de zenuw (andere vertaling: ďde steunpilaarĒ) van hun kracht en IK breng over Elam vier winden van de vier hoeken van de hemel en IK verstrooi hen naar al die windstrekenÖ.maar in het laatste van de dagen zal IK in het lot van Elam een keer brengenĒ.

Kort commentaar:

 • De oude Perzen waren beroemd (berucht) als bekwame boogschutters. Nu is de atoombom de Ďsteunpilaar van hun krachtíDie wordt door ingrijpen van de HERE God gebroken. Hoe? Weten we niet.
 • Vier winden van vier kanten die over hen komen, kan een totale oorlog over Iran betekenen, waardoor het volk in ballingschap wordt gevoerd.
 • In de eindtijd is er goede hoop voor Iran.
2. Turkije.

Turkije heeft een interessante geschiedenis als wereldmacht achter de rug. In hoofdstuk 6 meer hierover. Nu alleen het volgende. Turkije is zoín 400 jaar lang een grote wereldmacht geweest. Het Turks-Ottomaanse rijk regeerde over het hele Midden-Oosten tot het huidige Pakistan, over een groot deel van Oost-Europa, over Egypte en Soedan en heel Noord Afrika. Nadat Turkije in WO I met Duitsland had meegedaan en dus verloren, werd het Turks-Ottomaanse rijk ontmanteld en Engeland en Frankrijk kregen het mandaat over veroverde gebieden. In 1922/1924 werd Turkije een moderne, seculiere staat onder leiding van Kemal Mustafa AtatŁrk (betekent: vader van de Turken), die het Turkse kalifaat afschafte en een seculiere, moderne staat van Turkije maakte.

Het seculiere Turkije stond na WO II positief tegenover IsraŽl. Totdat de fundamentalistische Moslim Recep Tayyip Erdogan, leider van de AK Partij (Gerechtigheid en Ontwikkeling partij) zijn kans zag seculiere militaire leiders opzij (in de gevangenis) te schuiven en te gaan werken aan het herstel van het oude Turks-Ottomaanse rijk en aan het propageren van een orthodoxe versie van de Islam.

Zo begon Turkije onder Erdogan hun strijd om de hegemonie in het Midden-Oosten. Hij, Erdogan, houdt zich buiten de telkens oplaaiende, bloedige gevechten tussen Soennieten (Turkije zelf is Soennitisch) en ShiÔeten, en probeert een bemiddelende rol te spelen. Het is duidelijk dat Iran en IsraŽl de opstanding van het oude Turks-Ottomaanse kalifaat in de weg staan. Dus probeert Turkije goede relaties met Iran te ontwikkelen. Ook door logistieke en financiŽle steun te geven aan verschillende terroristenbewegingen, die, verwacht Erdogan, zich op den duur wel bij het Turkse kalifaat aan zullen sluiten. Immers alleen Turkije heeft de macht en de ervaring een groot kalifaat te besturen. Als zo Soennieten en ShiÔeten gaan samenwerken zal dat een unieke ontwikkeling zijn in de geschiedenis van de Islam. Het is ook nodig voor een mogelijk begin van een kalifaat in het Midden-Oosten. Want westerse, democratische staten, zullen in die regio niet zo gauw opstaan. Alleen IsraŽl is een democratische rechtsstaat in het chaotische en brandende Midden-Oosten.

Voordat we verder gaan met een interessante recente ontwikkeling even een notitie vanuit profetieŽn. U weet dat er een wereldrijk van de antichrist komt. De klassieke theorie is dat vlak voor de wederkomst van de Here Jezus het rijk van de antichrist (zie bijvoorbeeld Openbaring 13) zeven jaar een schrikbewind op aarde zal uitoefenen . Velen denken dat dit een hersteld Romeins rijk zou zijn. Bijvoorbeeld zou de Europese Unie de basis van dat rijk van de antichrist kunnen worden. Maar nu zijn er steeds meer onderzoekers van de profetieŽn die denken aan een hersteld Turks-Ottomaans rijk als begin van het rijk van de antichrist. In verband hiermee een kort commentaar uit Bijbelse profetieŽn.

Waarom altijd dat ďhersteldĒ? In Openbaring 13 lezen we over een gruwelijk beest uit de zee. Het stelt de vier beesten uit DaniŽl 7 in ťťn beest voor: Het rijk van de antichrist. Dat beest krijgt een dodelijke wond die wonderlijk geneest. De uitleggers die vasthouden aan het herstelde Romeinse rijk en zij die geloven in een hersteld Turks-Ottomaans rijk hebben allebei een punt. Beide rijken waren dood en leven nu weer op een of andere manier.

Kijken we nu naar EzechiŽl 38. De massale aanval van een machtige vorst, Gog genaamd, tegen IsraŽl. Veel volken doen mee aan die oorlog. U leest dat in de eerste verzen van EzechiŽl 38. De meeste van de genoemde volken stammen uit Turkije. Erdogan is druk bezig de volken uit de Kaukasus met moskeeŽn en onderwijs in de Islam tot trouwe volgelingen van Mohammed enÖ.van ďkalief ErdoganĒ te maken.

Walid Shoebat, een bekeerde Moslim en Palestijnse terrorist, is gefascineerd door het profetische woord. Hij ziet in Turkije niet alleen het rijk van de Gog uit EzechiŽl 38, maar ook de kern van het rijk van de antichrist. Dus een wereldwijd kalifaat. In hoofdstuk 6 misschien iets meer over de rol van de EU in dit Ďeindtijdspelí.

Een recente verrassende ontwikkeling is dat Turkije, na jaren van felle vijandschap en haat tegen IsraŽl, nu weer toenadering zoekt. Het is interessant dat deze toenadering komt vlak nadat begin april de inhoud van de raamovereenkomst van de G5+1 met Iran bekend werd. Turkije heeft via de partij van Erdogan, de AK partij (Gerechtigheid en Ontwikkeling partij) een aantal positieve signalen, tekens van toenadering, naar IsraŽl gestuurd. Opmerkingen van Turkse ministers spreken over ďeen nieuw startĒ, ďgoed voor de veiligheid van IsraŽlĒ, ďnormalisatie van de betrekkingenĒ en ďtwee broederstaten die niet gescheiden mogen wordenĒ. Erdogan kent de situatie in het Midden-Oosten veel beter dan de VS en zelfs dan de EU. Ook Turkije vreest de Ďbom van Iraní en zoekt hulp van IsraŽl om zich te verweren. (Ook Saoedi-ArabiŽ staat, na bijna 70 jaar vijandschap opeens heel positief tegenover IsraŽl). Stel dat Turkije in zijn vriendelijke glimlach naar IsraŽl Iran meeneemt om samen de vermeende atoombommen van IsraŽl te neutraliseren dan kan deze ontwikkeling wel tot de door IsraŽls profeten voorzegde ďvalse vredeĒ leiden. Alle profetie moet worden vervuld voordat de Heer terugkomt! Ook die van een valse vrede.

Er valt nog veel te zeggen over de aspiraties van Erdogan. Hij ziet zichzelf als leider van een islamitische politieke beweging. Dit is duidelijk hetzelfde waar Mohammed al voor stond. Ieder land en ieder volk moest zich bij de Islam (ďOnderwerpingĒ betekent dat woord) aansluiten. Hierover iets meer in hoofdstuk 6.

3. Hezbollah, Hamas en de Palestijnse Autoriteit

Hezbollah, Hamas en de Palestijnse Autoriteit, het onheilige driemanschap dat gesteund door de VN, de EU, de VS en bijna heel de wereld. Met als doel IsraŽl het even zuur te maken. Beter gezegd: de Joodse staat IsraŽl te vernietigen. Hezbollah (Leger van God) is een vooruitgeschoven post van Iran. Deze terroristenbeweging is door Iran vanuit Zuid Libanon naar SyriŽ gestuurd om Assad te verdediging tegen de ďgemengde terroristenbendesĒ die, samen met Assad, SyriŽ uitmoorden. Zodra Hezbollah klaar is met deze Ďtaakí, kunnen ze hun haat tegen het Joodse volk en hun meer dan 15.000 dodelijke raketten op IsraŽl loslaten. De militaire top van IsraŽl verwacht dan ook dat de volgende oorlog er een met Hezbollah zal zijn. Die oorlog zal veel onschuldige Libanese burgers het leven kosten en zoals gewoonlijk in deze door antisemitisme vergiftigde wereld, IsraŽl veel schade berokkenen. Dan Hamas. Deze fanatieke moslim terreurbeweging, is druk bezig zich weer te bewapenen. Kinderen en jongemannen worden gevuld met haat tegen Joden en de staat IsraŽl en opgeleid voor nieuwe oorlogen tegen IsraŽl. In plaats van iets te doen aan herstel, waar geld voor beschikbaar is, graaft Hamas, ijveriger dan mollen, tunnels. Egypte beweert sinds eind maart 69 tunnels te hebben vernietigd. IsraŽl heeft apparatuur ontwikkeld waarmee het graven van tunnels ontdekt kan worden. Recent is het nieuws dat Hamas een eigen regering wil vormen in Gaza. Leuk voor de bewoners, die in een fel sharia-staatje komen te wonen. Een vertegenwoordiger van Hamas heeft verzekerd dat als er een Hamas-staat komt, de oorlog met IsraŽl niet ophoudt. Heel IsraŽl is hun doel. En wij dat fanatieke soort antisemieten maar steunen! Waarschijnlijk zijn deze en dergelijke uitingen van antisemitisme druppels die de emmer van Gods toorn doen overlopen. Gods waarschuwende oordelen gaan al over West Europese landen. Dan is er de Palestijnse Autoriteit. De ďvredespartnerĒ voor IsraŽl volgens de EU en Obama en zijn regering. Het voert te ver om al de onzinnige politieke manoeuvres van Mahmoud Abbas tegen IsraŽl uitvoerig te vermelden. (bij de VN; het Internationale Strafhof, dreigen met intifadaís).Gevaarlijk is dat Abbas dreigt het veiligheidspact met IsraŽl te annuleren. Het IsraŽlische leger beschermt de Palestijnse Autoriteit en Abbas tegen de Hamas. Het is nu afwachten tot de dag waarop Hamas die Westbank (Judea en Samaria) overneemt en er een nieuwe oorlog uitbarst. Want die gebieden horen bij IsraŽl. Een profeet zegt: ďHet huis van Jakob zal zijn bezittingen weer in bezit nemenĒ (Obadja 1:17). Volgens oude besluiten van de Volkenbond en de VN , en volgens de Bijbel horen die gebieden bij IsraŽl. ďGij bergen van IsraŽl zullen uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen voor Mijn volk IsraŽl want nabij is zijn komst Ē (EzechiŽl 36:8). Momenteel heerst de Palestijnse Autoriteit over de Ďbergen van IsraŽlí ofwel Judea en samaria. Zo zal het gaan!

4. ISIS

ISIS is de meest opvallende, wrede en gevreesde islamitische terreurorganisatie. Al die terroristen beroepen zich op de Koran en hadiths om hun wreedheden te rechtvaardigen. Denk aan Taliban, al-Queda, Bokoo Haram, al-Nusra, al-Shabab en nog een handvol plaatselijke kalifaten. Twee uitspraken van Jezus die ons kunnen helpen bij het identificeren en beoordelen van dergelijke groepen. De eerste vinden we in MatteUs 7:16-19 en Lucas 6:43 en 44. Samengevat zegt de Heer in deze Bijbelgedeelten: ďAan de vruchten kent men de boomĒ. En in Johannes 10:10 omschrijft de Heer kort en duidelijk het werk van de duivel: ďDe dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te vernielenĒ.

Franklin Graham, de zoon van de bekende evangelist dr. Billy Graham, is momenteel de leider van de BGEA en van een grote hulporganisatie Samaritans Purse. Hij is van mening dat na de gruwelijke moord van ISIS op 30 Ethiopische Christenen ďde maat vol isĒ. Hij verwijt het Witte Huis (president Obama) het lauwe optreden tegen ISIS. ďStop alle immigratie uit Moslimlanden, discriminatie of niet. Dit is oorlog en wij moeten deze terroristen uitschakelen en dodenĒ. Op de vraag van de presentator van het nieuwsprogramma van ďThe Real StoryĒ hoe we kunnen weten of het om echte vluchtelingen of om terroristen gaat en of er op die manier niet gediscrimineerd wordt, reageerde Graham: ďDat weet je niet. Je moet gewoon zeggen dat ze niet kunnen komen. Dit is oorlog en in een oorlog moet je (soms) discrimineren om die oorlog te winnen. Anders krijgen we grote problemen in dit landĒ. Ook wij hebben grote problemen in ons land. Maar veel kunnen we niet doen omdat het Beest in Brussel ook hier steeds meer de baas speelt. ďVerlos ons van de EU!Ē

5. VS en de EU

De VS en de EU kwamen hierboven al even ter sprake. President Obama heeft het goed verbruid bij de Soennitische, meest Arabische landen. Zij hebben hun ogen niet in hun zak. Zij zien hoe Obama de vriendschap met hun meest trouwe en betrouwbare bondgenoot in het Midden-Oosten, IsraŽl, heeft verruild voor de fanatieke Ayatollahs van Iran. Hoe hij bewust en opzettelijk Netanjahu heeft vernederd. Hoe hij de VS vlak voor de verkiezingen in IsraŽl zijn promotieteam naar IsraŽl heeft gestuurd om de linkse partijen te helpen Netanjahu te verslaan. Ze zien dat allemaal en zeggen: ďAls de VS zín vrienden zo behandelt, wat kunnen wij dan nog van de VS verwachtenĒ. De VS kan het Midden-Oosten wel vergeten.

Een tiental jaren geleden, toen ik met Franklin Graham in het internationale hulpwerk samenwerkte, heb ik hem gezegd: ďAs soon as the US drops IsraŽl the Lord will drop the USĒ. We zien dit gaan gebeuren.

Nog onbetrouwbaarder voor IsraŽl is de EU, het Beest in Brussel. De EU sleept ons door de hatelijke en vijandige houding tegenover IsraŽl die van ďBrusselĒ uitgaat, naar een afgrond, waarin in de loop van de geschiedenis alle vijanden van IsraŽl uiteindelijk in terecht gekomen zijn. De VS en de EU zijn nu al bezig, voordat IsraŽl een nieuwe regering heeft, IsraŽl onder druk te zetten concessies aan de Palestijnse Autoriteit te doen om snel onderhandelingen te beginnen over de mislukte Tweestatenoplossing.

De EU dreigt met boycots van IsraŽl. De VS en de EU en individuele EU-landen steunen de Palestijnse Autoriteit met miljoenen dollars en euroís. Dan kunnen Abbas en de zijnen zich wijden aan hun onheilige taak: De vernietiging van IsraŽl. De oordelen hierover gaan nu al over de VS en de EU landen. Ook over ons land.

6. De derde aanval van de Islam op het westen.

Een Moslim wordt geacht in de voetstappen van de profeet van de Islam, van Mohammed te gaan. We kunnen in het kader van dit artikel slechts ťťn aspect te behandelen. De laatste tien jaren van zijn leven was Mohammed vooral een krijgsheer. Hij veroverde Mekka en daarna het Arabische schiereiland. Hij schreef brieven Heraclius de keizer over het Oost-Romeinse rijk in Constantinopel (nu Istanbul) en naar Choroes, de heerser over het Perzische rijk. Hij nodigde hen dringend uit om zich te bekeren tot Allah en zijn profeet, Mohammed. Beiden weigerden.

Ibn Ishaq was de eerste biograaf van Mohammed. Hij probeerde een samenhangend verhaal te maken van het leven van Mohammed. Ibn Ishaq meldt dat tijdens het leven van Mohammed 26 oorlogen en overvallen op karavanen hebben plaatsgevonden. Zelf heeft de profeet deelgenomen aan negen van die oorlogen. Mohammed wordt met recht een krijgsheer genoemd. Zijn opvolger Abu Bakr zette de ďheilige traditieĒ van verspreiden van de Islam door jihad, de heilige oorlog, voort. Zes jaar na de dood van Mohammed werd Jeruzalem veroverd. Het grote Perzische rijk werd onder de voet gelopen. In 640, acht jaar na de dood van de profeet, werd KaÔro al veroverd. Binnen een paar jaar werd de eerst zo bloeiende kerk van Noord Afrika opgerold.

Toen in 711 begon de eerste overval op het Westen plaats. De generaal Tarik ibn Zijad stak met 7.000 jihadisten de Straat van Gibraltar over. Binnen drie jaar werd een groot deel van Spanje en Portugal veroverd. Over de PyreneeŽn trokken de Moslims Frankrijk binnen en gingen door naar het Noorden. In 732 versloeg de Frankische vorst Karel Martel ergens tussen Poitiers en Tours de jihadisten. Het Arabische leger trok zich toen terug naar Spanje en Portugal.

Om een lang verhaal van overvallen en oorlogjes kort te maken gaan we nu snel naar de tweede overval. Inmiddels, we zijn nu halverwege de 15e eeuw, werd het Turkse kalifaat steeds sterker. In het jaar1453 werd Constantinopel (nu Istanbul) veroverd. Dat betekende het definitieve einde van het Oost-Romeinse rijk. Het West-Romeinse rijk was al in 476 ondergegaan. In 1492 gebeurden twee belangrijke zaken. De RK koning Ferdinand en zijn vrouw Isabella, fel RK, joegen van de ene dag op de andere alle Joden uit Spanje. De Turkse sultan Bayezad II hoorde dat en kondigde meteen een edict af dat Joden op de vlucht uit Spanje in zijn hele kalifaat (dus in Oost Europa, Turkije en alle gebieden van het grote Turks-Ottomaanse rijk) gastvrij moesten worden ontvangen. Met de Joden kwam er dus zegen volgens Genesis 12:3, waar staat: ďIK zal zegen wie u zegent en vervloekt wie u vervloektĒ. Onder deze sultan en zijn opvolger Selim I genoot het Turks-Ottomaanse rijk dus voorspoed op politiek, economisch, militair en cultureel terrein. Dus tijd voor de tweede overval op het westen. In 1521 veroverde sultan Suleiman Belgrado. De belegering van Wenen in 1529 mislukte vanwege zeer slecht winterweer. In de zomer van 1683 gaf sultan Mehmet II opdracht aan zijn grootvizier Kara Mustafa Wenen te veroveren. De toegangspoort tot Rome en het hele Westen. Op het nippertje werd Wenen gered door de Poolse koning Jan Sobieski, die met een betrekkelijk klein leger de Turken versloeg.

Nu snel naar de derde overval. Momenteel een bijzonder actuele zaak. Een stroom van politieke, economische vluchtelingen en gelukzoekers plus als vluchteling vermomde jihadisten steken in wrakke bootjes de Middellandse Zee over. Meest Moslims. Een zeer tragisch detail is dat velen onderweg verdrinken. Of worden, als ze christen zijn, overboord gegooid. Geen politicus durft de woorden van Franklin Graham (zie het slot van hoofdstuk 4 van dit artikel) in zijn mond te nemen laat staan in zijn programma te schrijven.

Begin zeventiger jaren kwamen de eerste gastarbeiders uit islamitische landen. Het voert te ver om uit te leggen hoe deze import van Moslims groeide tot de huidige situatie nu men sreekt van de islamisering van de samenleving. Tot no-go gebieden in grote steden. Tot een griezelige toename van het antisemitisme.

Joden trekken weg omdat ze zich hier niet veilig meer voelen. Kort gezegd: Joden weg, Moslims erin. Maar ook: Joden weg, zegen weg. De islamisering van onze samenleving gaat in een ongelooflijk tempo door. De blindheid van onze politieke leiders (op een enkele uitzondering na) lijkt ongeneeslijk. Ook veel kerkelijke leiders houden zich blind voor de realiteit en de ernst van de situatie. Men wordt pas wakker als op het strand bij Zandvoort 30 Nederlandse Christenen worden onthoofd.

7. IsraŽl

IsraŽl is in deze chaos een oord van rust, vrijheid en vrede. Die rust en vrede zijn in de eerste plaats een gave van de HERE, de schepper van hemel en aarde. HIJ is ook te God van IsraŽl die bezig is met Zijn verlossingsplan voor IsraŽl. Dat plan houdt een drievoudig herstel in: 1.Herstel van het verwoeste land. Dat herstel gaat nog steeds door. 2.Het herstel van het volk. De terugkeer van de stammen van IsraŽl uit de eeuwenlange ballingschap. We wachten nu op de terugkeer van de stam EfraÔm en stammen die daarbij horen. Lees, als u geÔnteresseerd bent, EzechiŽl 37:15-22. 3.Een geestelijk herstel van IsraŽl. Dit herstel gaat vooraf aan de wederkomst van de Messias, waarvan wij geloven dat het Jezus (Joodse naam Yeshua) is. Dan komt het echte messiaanse vrederijk dat echt 1000 jaar zal duren. Als u bovenstaande drie regels als vuistregel voor inzicht in het gebeuren niet alleen in het Midden-Oosten maar ook in de rest van de wereld, begrijpt u wat er allemaal gaande is. Het is de strijd om het komende Koninkrijk. Jeruzalem en IsraŽl spelen een hoofdrol in dat rijk en dus ook in de strijd om het Vrederijk van de Joodse Messias. Hij stierf als ďKoning van de JodenĒ en komt terug als Koning van IsraŽl. Het is nu voor de mensheid: Kalifaat of Koninkrijk. De God van IsraŽl of de godheid van de Islam. De Mahdi van de Moslims of Yeshua, het Hoofd van de christelijke Gemeente en de Koning van IsraŽl.

De HERE, de God van IsraŽl zorgt voor Zijn volk. Een klein voorbeeld nog. De laatste oorlog van IsraŽl, de Hamasoorlog, heeft veel geld gekost. De defensie drukt zwaar op de begroting van IsraŽl. De internationale boycot bezorgt IsraŽl ook problemen. Dus verwachtte men in IsraŽl grote tekorten. Maar het financiŽle jaarverslag gaf aan dat er geen tekort was over 2014. De inkomsten van het Tamar gasveld hebben de extra kosten precies goed gemaakt. Gods oordelen en vloek gaan over allen die IsraŽl beschadigen en vervloeken. Hierop komen we later nog wel terug.

EN WIJ?

Vroeger stonden we bekend als grote vrienden van IsraŽl. Tijdens de Yom Kippur oorlog lieten heel wat landen IsraŽl in de steek. Nederland niet. We werden ďbeloondĒ met een hartelijk spotprentje in de Jerusalem Post: Een vuilnisbelt die o.a. Europa voorstelde. Op die vuilnisbelt stond ťťn tulp te bloeien. Ik was dankbaar en trots. Daar is niets meer van over. Wij wauwelen de media na. We volgen politiek Brussel na en zeuren mee over de Tweestatenoplossing en over ďbezette gebiedenĒ. We zetten verdrietige gezichten als het gaat over de ďarme onderdrukte PalestijnenĒ die ďrecht hebbenĒ op een eigen staat. Een staat die ze zelf niet willen maar alleen gebruiken als springplank voor terroristische aanvallen op IsraŽl. We financieren de vijanden van IsraŽl. Dit moet verkeerd aflopen. De Bijbel waarschuwt ons en de hedendaagse geschiedenis bevestigt dit. Wat te doen?

 • Bidt Jeruzalem vrede toe (Psalm 122:6)
 • Steun IsraŽl door op te komen voor de waarheid, waardoor u zand gooit in de leugenmotor die op volle toeren draait
 • Steun IsraŽl door waar u kunt uw politieke vertegenwoordigers te informeren wat IsraŽl betref.
 • Steun IsraŽl ook als het even kan financiŽel.
 • Maak eens, als het kan, een IsraŽlreis. Heel boeiend.
 • Wees zelf ook goed geÔnformeerd. Hierover een klein verhaal. Ik heb veel seminars gegeven over IsraŽl en de profetieŽn. Iemand kocht op zoín seminaravond mijn boek ďOm Sions wil niet zwijgenĒ. Een vrij dikke pil die handelt over de moderne geschiedenis van IsraŽl, de aliya, de oorlogen, de ďPalestijnenĒ en nog veel meer. Ook veel Bijbelse informatie. Wel die mijnheer vroeg de volgende seminaravond even iets te mogen zeggen. Dat mocht. Hij zei: ďNu ik uw boek gelezen heb begrijp ik pas hoezeer we worden voorgelogen door de media.Ē Hij kocht nog een paar boeken om weg te geven. Waar gaat het mij om: Wees geÔnformeerd


Bron: janvanbarneveld.nl
Toegevoegd: 6 mei 2015


blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug