IsraŽl en Twee Universele Wetmatigheden

Netanyahu met zijn zonen Avner en Yair bij de Kotel Ik moet dit artikel beginnen met een kleine waarschuwing. Als u misschien wat problemen met de Bijbel (Tenach + Nieuwe Testament) hebt zullen sommige passages u misschien een beetje irriteren. Aan de andere kant mist u dan een kans om te ontdekken hoe actueel de Joodse en Christelijke geschriften zijn. U zult twee heel actuele universele wetmatigheden ontdekken.

Wat de Joodse Bijbel, de Tenach, betreft nog even een bericht over de IsraŽlische premier. Netanjahu leest trouw samen met zijn zoon Avner het voorgeschreven gedeelte uit de Tenach dat in elke synagoge overal ter wereld gelezen wordt. Hij, Netanjahu merkte onlangs in verband hiermee op: ďMomenteel sluiten we het boek Deuteronomium af. Hierna komt het boek Jozua. Altijd wordt het heden en het eeuwige leven van de mensheid in het algemeen en van ons volk in het bijzonder in de tekst aangeduidĒ. Ö.Altijd slaat dus op hedendaagse gebeurtenissen. Een oude rabbijn zei het zo: ďVerleden, heden en toekomst zijn in de heilige SchriftenĒ. Hiervan zult u een en ander in dit artikel tegenkomen.

Eeuwenoude profetieŽn worden werkelijkheid
De laatste week van september staan er een aantal opzienbarende gebeurtenissen op de wereldagenda. De 30e september worden 193+2 vlaggen bij het gebouw van de VN gehesen. Die +2 slaat op twee speciale vlaggen. Bovenaan de vlag van het Vaticaan ter ere van het bezoek van paus Franciscus. Daaronder de Palestijnse vlag. Onder veel applaus en nog meer festiviteiten in de ďWestbankĒ werd ďPalestinaĒ welkom geheten in de familie van de volken. Als alles tenminste volgens plan gaat. De zegen van de Paus heeft de Palestijnse Autoriteit in elk geval al.

Het IsraŽlische leger zal zich uit ďde gebiedenĒ moeten terugtrekken. Ruim baan maken voor Hamas, jihadisten, zelfs voor ISIS, en een bont en bloedig gezelschap terroristen. Een gegarandeerd recept voor oorlog is die ďPalestijnse staatĒ. Er is nog een groter probleem, noem het gerust, gevaar.

Een klein stuk geschiedenis
Ongeveer 4000 jaar geleden heeft de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde, dit gebied aan aartsvader Abraham en zijn nageslacht als een ďaltijddurend bezitĒ beloofd. Onder ede zelfs. Via zijn zonen Izak en Jakob loopt deze erfenis, het land, door naar het huidige IsraŽl. Abraham had nog meer zonen. Bijvoorbeeld zijn oudste zoon IsmaŽl. De Arabieren stammen van hem af. Dus ook zij, die zich Palestijnen noemen. De Arabieren hebben een veel groter stuk land plus een enorme hoeveelheid olie en andere rijkdommen gekregen. Maar zij hebben, voor het overgrote deel een andere geloof en een andere godheid aangenomen dan de God van Abraham, Izak en Jakob (zo wordt de Schepper in heel de Bijbel genoemd). Dat andere geloof is de Islam. Met een ander heilig boek, de Koran.

In onze tijd gebeuren er een groot aantal wonderlijke zaken. In de jaren 70 en 135 na Chr. is het volk IsraŽl door de Romeinen nogal hardhandig uit het land verjaagd en verstrooid onder bijna alle volken van de wereld. Dit was al eeuwen eerder in de Tenach door Mozes en veel profeten voorzegd: ďDe HERE zal u onder de naties verstrooienĒ (Deuteronomium 4:27) en nog veel andere profetieŽn. Het land IsraŽl werd verwaarloosd en totaal verwoest. ď... Het akkerland van mijn volk, waar dorens en distels opschietenĒ klaagt de profeet Jesaja (32:13). Eeuwenlang lag het land er verwaarloosd bij. Rond het jaar 1900 begonnen de Joden terug te komen. Het land bloeide op. In 1947 erkende de VN die vernieuwde Joodse staat, die zich IsraŽl noemde. Het is niet alleen wonderlijk maar ook interessant te zien hoe in de loop van de jaren een groot aantal profetieŽn uit de Tenach letterlijk werden vervuld. In mijn boeken ďIsraŽl, onze oudere broederĒ, ďOm Sions wil niet zwijgenĒ en ďMet IsraŽl op weg naar de eindtijdĒ worden veel van die profetieŽn niet alleen genoemd maar ook behandeld. Nu slechts vier:

 • ďDaarna zal IK (de HERE God)terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwenĒ. De staat IsraŽl is een begin van het herstel van die ďvervallen hutĒ van koning David. Dit leest u in Amos 9:11 en in het zogenaamde Nieuwe Testament in Handelingen 15:16.
 • De terugkeer van het Joodse volk is rond 1890 begonnen en nu nog in volle gang. De massale terugkeer van Russische Joden is uitvoerig voorzegd in Jeremia 16:16 en Jesaja 43:5. ďIK doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. IK zeg tot het noorden: GEEF, en tot het zuiden: Houd niet terugĒ. Zo zijn ze gekomen uit alle streken van de wereld. Momenteel komt de stam Manasse terug uit Noordoost India. Heel recent is de terugkeer van Joden uit de Chinese miljoenenstad Kaifeng. Vooral uit de OekraÔne en Frankrijk vertrekken veel Joden naar IsraŽl. Voornamelijk vanwege het gevaar van antisemitisme
 • Ook over het opbloeien van het land staat veel Bijbelse profeten. Het is allemaal voorzegd! Een tekst maar: ďVoor een doornstruik zal een cypres opschieten, voor een distel zal een mirt opschieten, en het zal de HERE zijn tot een naam, tot een eeuwig teken dat NIET UITGEROEID ZAL WORDENĒ (Jesaja 55:13). Zeer veel bomen zijn en worden geplant. Dorens en distels zijn teken van verwaarlozing en vloek. Bomen zijn tekens van zegen. Men is momenteel bezig grote delen van de Negev woestijn Ďgroení te maken. Dat was een droom van Ben Goerion.
 • Na een herstel van land en volk zal er ook een machtig geestelijk herstel komen. Zo zal IsraŽl klaar komen voor de grote taken die de Almachtige voor Zijn volk heeft. Dit geestelijk herstel zal tot grote zegen van de mensheid zijn. Als Jakobus, de leider van de Eerste Gemeente in Jeruzalem, over dit herstel van IsraŽl spreekt (Handelingen 15:16 en 17) geeft hij een reden voor dit herstel: ďOpdat het overige deel van de mensen de HERE gaan zoekenĒ (15:17)
Twee verrassende, actuele wetmatigheden
Terug naar de gebeurtenissen in onze tijd. We leggen een paar van die actuele ontwikkelingen en gebeurtenissen naast twee wetmatigheden uit de Bijbel die u zelf eenvoudig kunt controleren.

 1. Wetmatigheid 1: ďGezegend die u zegenen; en die u vervloeken, vervloekt!Ē (Numeri 23:9 en Genesis 12:3). IsraŽl is zo gemaakt tot een toetssteen voor Gods zegen of vloek voor de volken. Er zijn zeer veel voorbeelden van deze wetmatigheid.
  Let op de narigheid die over de fel hatende vijanden die rond IsraŽl liggen, komen. Let op Engeland. Eeuwenlang, vanaf 1290, was het Joden verboden in Engeland te wonen. Onder Oliver Cromwell mochten de Joden weer in Engeland wonen en werden goed behandeld. Engeland bloeide op en werd een groot wereldrijk. Vooral na WO II liet Engeland IsraŽl vallen en tegelijk viel Engeland. De wereldmacht ging van Engeland naar de VS.
  Wat zien we nu gebeuren?
  De VS stelt zich steeds moeilijker en gevaarlijker op tegenover IsraŽl. De Amerikaanse suprematie daalt snel naar een dieptepunt. Zo zijn er nog veel voorbeelden die u in mijn genoemde boeken vindt. Zelfs Turkije staat erbij.
  Toen in 1492 de Joden uit Spanje gejaagd werden, vonden velen van hen in Turkije en gastvrij onthaal. De sultan vaardigde zelfs een bevel uit dat iedereen die de Joden een strobreed in de weg legde gestraft zou worden. U zult zich niet verbazen dat toen de grondslag werd gelegd voor het Turks-Ottomaanse wereldrijk. Toen eind van de 19e eeuw de Turken weigerden de jonge zionistische beweging de steunen in hun tocht naar Sion, begon het verval van dit wereldrijk. Vlak na WO I was het afgelopen. Nu bouwt Erdogan van Turkije aan een vernieuwd Turks-Ottomaans rijk.
 2. Wetmatigheid 2: De apostel Paulus lanceert de volgende stelling: ďEerst de Jood en ook de GriekĒ (Romeinen 1:16 en 2:9-11). Dit houdt o.a. in dat oordelen of rampen die IsraŽl overkomen, ook over de volken, die dezelfde boosheden uithalen, zullen komen. Ook voor zegeningen gaat deze stelling op. Een enkel frappant voorbeeld uit onze tijd volgt.
Wetmatigheid 2; voorbeelden
We noemen maar een paar kleine voorbeelden en ťťn groot voorbeeld.

 • IsraŽl bouwde een veiligheidshek om de Moslim zelfmoordterroristen tegen te houden. Onder protesten uit met name Europa. ďApartheidshekĒ werd dat hek smalend genoemd. Nu zijn wij in Europa bezig afrasteringen langs de grenzen te leggen om de stroom van asielzoeker me mogelijke jihadisten van ISIS tegen te houden. Bijvoorbeeld Bulgarije heeft al een 80km lang veiligheidshek langs de grens met Turkije aangelegd.
 • Al jaren is men bezig IsraŽl miljoenen Moslim Palestijnen uit Ďkampení in Libanon en JordaniŽ op te dringen. Waardoor door de Joodse staat IsraŽl bedolven zou worden onder Moslim Palestijnen. De demografische oorlog van ďPalestijnenĒ en Arabische landen tegen IsraŽl is al lang aan de gang. Nu komt er een tsunami aan van voor een overgroot deel Moslim vluchtelingen (migranten, asielzoekers jihadisten enz.) over ons.
 • Wij steunen Hamas en terroristen van de Palestijnse Autoriteit financieel en dus worden we financieel/economisch getroffen.
IsraŽl, Joden en vluchtelingen
Wat is de diepere oorzaak van de tsunami van meest jonge Moslim migranten die momenteel over ons komt? Voorop moet en wil ik stellen dat er onder de asielzoekers velen zullen zijn die toekomst voor hun kinderen en veiligheid zoeken. Laten we nu ongeveer 80 jaar teruggaan in de geschiedenis. We moeten toch ergens beginnen. Dus een paar jaar voordat WO II losbarstte. De antisemitische activiteiten van Hitlers Nazi Duitsland waren al volop aan de gang. De meeste landen hadden weinig zin de vluchtende Joden op te vangen. Er was in die landen ook veel antisemitisme. Er werd een internationale conferentie belegd over het probleem van de uit Duitsland vluchtende Joden. In Evian-les-Bains, Frankrijk, kwamen in juli 1938 32 landen bijeen om te overleggen wat te doen voor/met/aan al die Joden die probeerden aan de Naziís te ontkomen. Alleen het verre, arme Columbia was bereid om, tegen betaling, Joden op te nemen. Hitler kreeg van zijn Nazi waarnemers in Evian een duidelijk signaal dat hij zijn gang kon kan met ďzijn JodenĒ. Wat hij dan ook gruwelijk gedaan heeft.

Ook Nederland heeft in die tijd de oostgrens voor de Duitse Joden gesloten.

Niet alleen Duitsland was schuldig!

De Holocaust is de naam die de moord op 6 miljoen Joden gekregen heeft. In 1945, na WOII, ging er een schreeuw van afgrijzen over Europa. ďNooit weerĒ klonk het in alle talen. De jonge staat IsraŽl kreeg veel sympathie van verschillende landen (behalve Engeland) in Europa. Wiedergutmachung van Duitsland, hulp en steun van andere landen. Dat duurde tot 1973. Tot die tijd stond ons land bekend als groot vriend van IsraŽl. Toen begon het pro-IsraŽl tij te keren. De Arabische olie had een sterkere aantrekkingskracht dan begrippen als moraal, waarheid en ethiek. De Arabische Liga kreeg steeds meer invloed. De ďPalestijnenĒ werden voorhoede in de strijd tegen IsraŽl, stok om IsraŽl te slaan en ďlijdend voorwerpĒ om IsraŽl zwart te maken. De leugenpropaganda werd gretig geslikt in Europa en nu is IsraŽl een paria onder de naties geworden. Zoals vroeger Joden in gettoís tot pariaís onder de mensen gemaakt werden. Het antisemitisme is momenteel in Europa even erg, of zelfs erger dan vůůr WO II. Het ďnooit weerĒ is ďalweerĒ geworden.

Wat gebeurt er nu?

IsraŽl is al sinds het bestaan aangevallen en overvallen door Moslim landen. Hamas, Iran, ISIS en andere Moslim extremisten bedreigen momenteel IsraŽl. Voor Joden is Europa niet veilig meer. Vooral nu een hele invasie van meest jonge Moslims over Europa spoelt.

Eerst IsraŽl, de Jood, maar nu ook de Griek, ook wij. En: ďIK zal zegenen wie u zegent en vervloekt wie u vervloekenĒ zegt de HERE, de Almachtige, de God van IsraŽl. De Moslim extremisten zullen zich eerst tegen de Joden keren en daarna, misschien zelfs tegelijkertijd tegen ons. Misschien zou het goed zijn als onze autoriteiten van IsraŽl zouden leren hoe met de ongeveer 20% Moslims in IsraŽl in betrekkelijke vrede te leven. Maar, wat ons betreft wel vanuit een onverdeelde, hartelijke solidariteit met en steun aan IsraŽl. Dan is er hoop. Anders zal deze tsunami ons overspoelen en Europa zal islamitisch worden, zegt bisschop Henry Hoser van Polen.

Bron: janvanbarneveld.nl
Toegevoegd: 26 september 2015

blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug