Van de 14 september tot het Messiaanse Vrederijk

En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij den geitenbok nederliggen; en het kalf, en de jonge leeuw, en het mestvee te zamen, en een klein jongske zal ze drijven. De 14e september 2017 hebben Palestijnse terroristen twee IsraŽlische politieagenten op het Tempelplein in Jeruzalem doodgeschoten. De terroristen werden ook neergeschoten. Vermoedelijk zijn die wapens via een van de poorten rond het Tempelplein naar de al-Aksa moskee gesmokkeld. IsraŽl vond het nodig detectiepoortjes voor die poorten te plaatsen. Zoals u die tegenkomt bij de vliegvelden en ook in Mekka, rond de Kaíaba, het belangrijkste Islamitische heiligdom geplaatst zijn. Maar nu vond de Islamitische leiding het nodig weer eens een enorme rel (intiada) te organiseren. De Waqf, de Moslim beheersorganisatie over het Tempelplein was zo verontwaardigd dat ze hun werk over het Tempelplein boycotten en Ďin stakingí gingen. Dus ook de Moslim bewakers, die moesten opletten dat niemand, geen Jood en geen Christen, ging bidden of andere godsdienstige dingen deed. Onmiddellijk stroomden de Joodse (en ook Christelijke) bidders het Tempelplein op. Eindelijk, na zoín 2000 jaar, konden de vrome Joden bidden op de voor hen zo heilige plek. Ze zagen het als een stap naar de herbouw van de Tempel. De plek waar vroeger de Tempel van Salomo (die door de Babylonische vorst Nebukadnezer in 578 v.Chr. verwoest werd) daarna de tweede Tempel, (die onder leiding van Ezra en Nehemia herbouwd en door de Romeinen verwoest is in het jaar 70 v.Chr.) stonden. Zoín 19 eeuwen lang hebben vrome Joden gebeden voor herstel van die Tempel. Zij verwachten op die plaats de Messias want de profeet Maleachi (3:1) zegt: ďPlotseling zal tot Zijn Tempel komen de Here die gij zoekt, namelijk de Engel van het verbond die gij begeertĒ.

Volgens de Islam kan/mag dat niet want volgens een islamitische eindtijdleer in een hadith, zal het een Moslim messias zijn die regeert vanuit Jeruzalem. Bovendien is het Tempelplein tot de derde heilige plaats voor de Moslims. Als IsraŽl bijvoorbeeld de eerste steen voor de derde Tempel legt zal dat een wereldomvattende intifada veroorzaken een veel bloedvergieten veroorzaken. Intussen, na felle rellen en terroristische aanslagen heeft Netanjahu de detectiepoortjes laten weghalen. IsraŽlische politieke leiders zeggen dus: ďHet is nog niet de tijd om de Tempel te herbouwenĒ (zie HaggaÔ 1:2). Godsdienstige leiders zeggen op hun beurt: ďAls de HERE, onze God een opening geeft dan moeten wij bouwenĒ. Eenzelfde situatie deed zich voor in 1967 toen IsraŽl Oost-Jeruzalem en dus ook de Tempelberg op JordaniŽ heroverde. Opperrabbijn Goren blies op de sjofar bij de Muur. Hij drong bij de regering aan de islamitische heiligdommen op de Tempelberg, de Rotskoepel en de al-Aksa moskee op te blazen en direct te beginnen met de bouw van Tempel III. Mosje Dajan was tegen en IsraŽl gaf het beheer over het Tempelplein de Jordaans-islamitische Waqf als gebaar van goede wil tegenover de Islam. Hetzelfde gebeurde ook nu en de oude situatie is weer terug, Geen Joodse of christelijke gebeden op het Tempelplein. En geen godsdienstige ceremonies. Ik mocht zelfs mijn Bijbel niet meenemen toen wij, bij uitzondering toestemming kregen de Heilige Berg te bezoeken. Een stap terug dus en een terugdeinzen voor islamitische dreigementen en geweld. Van de Joodse IsraŽliís was 77% het niets eens met het besluit van premier Netanjahu.

Oorlogen
Jeruzalem is het hart van IsraŽl en het centrum voor de volken. Want de profeet EzechiŽl zegt: ďZo zegt de Here HERE: Dit is Jeruzalem. Midden onder de volken heb IK het gesteld, met landen eromheenĒ. Het hart van Jeruzalem is de Berg Sion, waar het Tempelplein ligt en waar Tempel III gebouwd gaat worden. Zoals gezegd, de Islam wil het Tempelplein voor hun Mahdi. De Paus wil een substantiŽle inbreng in Jeruzalem en ook de VN doet mee aan de diplomatieke strijd om de Heilige Stad. Er zijn in de loop van de geschiedenis veel oorlogen om Jeruzalem geweest. De vier of vijf oorlogen van de eindtijd zullen ook om Jeruzalem gaan. We zien nu al hoe het net om Jeruzalem gespannen wordt. Als president Trump de moed heeft om de ambassade van de VS van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen, om zijn verkiezingsbeloften waar te maken, om te doen waarvoor hij op tegen ieders verwachtingen in gekozen is, u zult zien wat een tumult dat over heel de wereld zal veroorzaken. Zouden de ongewoon zware en verwoestende orkanen die CaraÔbische eilanden en het Zuiden van de VS geteisterd hebben iets mee te maken hebben? In een volgend artikel meer hierover. Trump heeft nog een kans tot eind november om met de weigering van Trump zijn belofte waar te maken? Het gaat om een wet uit 1995, die de president opdraagt de ambassade naar de hoofdstad van IsraŽl te brengen, uit te voeren. Elk half jaar hebben de presidenten Bush, Clinton en Obama de uitvoering voor een half jaar uit te stellen. Dus 30 november krijgt Trump een herkansing!

Antichrist
De antichrist zal in de eindtijd naar Jeruzalem gaan om daar het heiligdom, de Tempel binnen te gaan om zich als een godheid, ja zelfs als god aan de wereld te vertonen. De apostel Paulus wist dit al. Aan de gemeente in Thessalonica legt hij uit wat er gebeuren gaat voordat Jezus terugkomt. Hij zegt dat voordat een vreselijke serie oorlogen en rampen over de wereld komt ďde mens der wetteloosheid zich zal openbaren, de Ďzoon van het verderf, de tegenstander, die zich verheft boven al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de Tempel van God zet om aan zich te laten zien dat hij een god isĒ. (2 Thess.2:3,4). Zoals u waarschijnlijk weet betekent satan tegenstander. Voortdurend blijkt dat de strijd in het Midden-Oosten gaat om Jeruzalem. Daar zullen de laatste oorlogen van de eindtijd ook om gaan. Het gaat om het Koninkrijk van God. De Islam verwacht en strijd de jihad om het koninkrijk van de Mahdi, waarbij iedereen leeft onder de sharia. De VN werkt aan het Ďkoninkrijk van de wereldí onder het gezag van de NWO, de Nieuwe Wereldorde, Het Vaticaan werkt daar ijverig aan mee.

De Koning komt!!

Bron: janvanbarneveld.nl
Toegevoegd: 22 oktober 2017


blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug