Aarde beeft in IsraŽl

Terwijl de ontwerpers van het duivelse ĎGeneve-planí in Washington waren voor besprekingen over dit plan, liet een aardbeving van 5.1 op de schaal van Richter op 11 februari, IsraŽl schudden op haar grondvesten. De beving werd gevoeld in Libanon, SyriŽ en JordaniŽ. Gebouwen in Tel Aviv en Jeruzalem trilden ca 20 seconden waaronder het gebouw van de Knesset. De leden van het IsraŽlische parlement renden naar buiten omdat ze dachten dat er zware explosie plaatsvond. Een waarschuwing van God? De beide afgodenheiligdommen van de islam op IsraŽls Tempelplein staan nog op hun plaats. De verwachting is dat bij een iets zwaardere beving het hele zaakje zal instorten. Zoals bekend is de Waqf ( de hoogste moslimraad) al geruime tijd bezig met alle resten van IsraŽlís Tweede Tempel te verwijderen en in het Kidrondal te dumpen. Hierdoor zijn de funderingen van de islamitische heiligdommen ondermijnd. Op 14 februari stortte een muur in vlak naast het vrouwengedeelte van de klaagmuur. De beving van 11 februari en de sneeuw op zondag waren hiervan de oorzaak. Een paar maanden geleden stortte ook al een deel van de westelijke muur ineen en de enorme bult aan de zuidelijke muur is nog steeds niet helemaal gerepareerd. Er is al vaker op gewezen dat de hele zaak op instorten staat.

IsraŽlische geleerden hebben gezegd dat de laatste beving een voorbode kan zijn van een zwaardere in de toekomst. De profeet Zacharia spreekt van een zware aardbeving in Jeruzalem die de Olijfberg in tweeŽn zal doen splijten.

Zacharia 14:3-4 Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vůůr Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts.

Toegevoegd: 24 februari 2004
Uit de nieuwsbrief van: Franklin Ter Horst Studies


Print deze pagina
Terug