Een cultuur van moord en doodslag

Het Palestijnse propaganda offensief tegen Israël’s Anti terreurhek in Den Haag wordt geleid door de Amerikaanse advocaten Michael Tarazi en Diana Butto. Zij worden betaald door de Negotiations Support Unit (NSU) de propaganda afdeling van de PLO, dat onder directe controle staat van de peetvader van de terreur, Arafat. De homepage van de PLO meldt openlijk dat de rol van de NSU is de internationale opinie te mobiliseren het Palestijnse standpunt te omhelzen. De NSU wiens activiteiten zich richten op het demoniseren van Israël, wordt financieel ondersteund met fondsen uit onder meer Engeland en Zweden, maar ook door andere Europese donoren. In Zweden is grote opschudding ontstaan over het clandestiene support van de NSU. In feite gaat het de tegenstanders van het anti terreurhek helemaal niet om deze afscheiding. Waar het werkelijk om draait is de gewenste vernietiging van de joodse staat en men vindt het prima dat zelfmoordenaars daar een onderdeel van uitmaken. Niet Israël zou hier terecht moeten staan maar de terreurbaas en zijn supporters.

De Israëlische regering reageerde geschokt op de beschuldiging van burgemeester Wim Deetman van Den Haag dat de Israëlische ambassade een kwalijke rol zou hebben gespeeld bij de voorbereiding van de betoging bij het Vredespaleis op 23 februari. Een woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse zaken zei het ernstig te vinden dat de burgemeester het tonen van de foto’s van de 927 terreurslachtoffers als een provocatie beschouwt. Deetman maakte met zijn opmerking duidelijk waar hij staat in het conflict tussen Israël en de Palestijnse Arabieren. Natuurlijk sprak hij met geen woord over het leed dat de zelfmoordenaars aanrichten onder de Israëlische bevolking. Deetman heeft op duidelijk te verstane wijze zijn minachting uitgesproken over de slachtoffers van Arafat’s moordmachines. Hij liet de schreeuwende sympathisanten van het Palestijnse Autoriteit volledig ongemoeid. De anti-Israël lobby in Nederland laat keer op keer zien dat er weinig verschil bestaat tussen de massale samenwerking van de Nederlandse bevolking en hun nazi-vrienden tijdens de oorlog en de steun die zij verlenen aan Arafat’s terroristenparadijs.

De Joden hebben alle regels van de geschiedenis getart door in leven te blijven terwijl men op hun vernietiging uit was. Zij hebben alle vijanden tot dusver overleefd, met inbegrip van de grote wereldrijken, zoals de Romeinen en de Grieken. En zo zal het ook in de toekomst zijn. Opnieuw heeft de wereld een stok gezocht en gevonden waarmee ze de Joden kunnen slaan. Men heeft een ‘volk’ gecreëerd dat men ‘Palestijnen’ noemt. Een ‘volk’ dat wordt aangevoerd door een massamoordenaar die beweert dat de Joden zijn land hebben gestolen. Het feit dat er ontelbare bewijzen zijn dat dit land al meer dan 3000 jaar onderdeel uitmaakt van de kinderen van Israël blijkt geen rol te spelen. De Europese Unie heeft maandag 1 maart opnieuw haar steun aan de terreurbaas bevestigd, en gezegd hem te blijven erkennen als de enige rechtmatige leider van het ‘Palestijnse volk’. In een interview uitgezonden op 6 februari op de PA-tv, verklaart Ahmed Nasser, Secretaris van de Palestijnse Wetgevende Raad, dat Israël niet kan bestaan ‘onder de menselijke wezens’ omdat het ‘gegrond is op roof, terreur, doodslag, marteling, en landroof. Zijn opmerkingen weerspiegelen de voortgaande campagne van de Palestijnse Autoriteit om met steun van de wereld, het bestaansrecht van Israël te bestrijden en te ontkennen. Iedereen moet echter begrijpen dat het Bijbelse land een gift van God is aan Zijn volk en dat men dit volk niet ongestraft kan blijven terroriseren.

Ook hun historici loochenen Israël’s geschiedenis en hun recht op bestaan, en de leraren op alle niveaus leren, dat Israël een buitenlands koloniaal plantaat is. Voor de Palestijnse televisie verklaren gehersenspoelde kinderen, dat Israël geen recht van bestaan heeft en dat hun doelen, waarvoor zij bereid zijn hun leven te offeren, de vernietiging van Israël en de verdrijving van alle Israëli’s is. De haat wordt hen met de paplepel ingegeven. De wereld is in de wagen van de Palestijnse leugens gesprongen om mee te helpen de leugen tot waarheid om te smelten. De verachtelijke Verenigde Naties maar haar anti-God leider Kofi Annan, hebben nog nooit een veroordeling uitgesproken over de Palestijnen die Israëlische kinderen en andere burgers vermoorden en die hun eigen kinderen gebruiken als menselijke schilden.

Alle vredesvoorstellen van Israël zijn tot dusver met hoongelach van de hand gewezen. Om met de woorden van Arafat zelf te spreken: de Israëli’s hebben met het ondertekenen van de Oslo-akkoorden de Arabische moslimwereld de gelegenheid geboden de staat Israël in fases te vernietigen. Arafat heeft nooit de bedoeling gehad zich aan de afspraken te houden. Alle zeven akkoorden die de Palestijnse Autoriteit sinds 1993 heeft ondertekend zijn door Arafat in de ton verdwenen zonder dat het westen hier enig protest tegen heeft aangetekend. Arafat heeft terreur nodig om zijn voortbestaan te continueren. Voor de Oslo-akkoorden bezochten tienduizenden Israëli’s de zogenaamde ‘Palestijnse gebieden’, om daar hun auto’s te laten repareren en levensmiddelen te kopen. Honderdduizenden Palestijnse Arabieren werkten legaal in Israël. De komst van Arafat en zijn bende heeft alles om zeep geholpen. Velen wonen liever in Israël dan onder het bewind van Arafat. Duizenden christenen zijn weggevlucht vanwege de terreur van de islamitische bendes. Velen zijn vermoord, verkracht, stelselmatig vervolgt, gemolesteerd en geïntimideerd. Dat is het leven van Christenen in de gebieden die onder controle staan van de Palestijnse Autoriteit. Toen Israël deze gebieden bestuurde leefden de christen Arabieren in veiligheid. Israël heeft de godsdienstvrijheid gewaarborgd in deze gebieden maar sinds de PA daar de scepter zwaait vindt er een genadeloze jacht op hen plaats en blijven de schuldigen ongestraft en kijken zowel de kerken als de wereldleiders een andere kant op.

Het Israëlische leger dat opereert in het bijbelse Samaria heeft drie Palestijnse jongeren van 12-13-15 jaar afkomstig uit de terreurstad Jenin opgepakt. De jongens hadden een brief achter gelaten voor hun ouders, zeggende dat ze een zelfmoordaanslag zouden gaan plegen tegen ‘Sharon’s hek’ en dat ze niet verwachten nog terug te zullen keren. De jongens vertelden aan de politie dat ze hadden getracht Afula te bereiken waar ze van plan waren geweest om het vuur op burgers te openen en te sterven als martelaren. De ouders van één van de kinderen beklaagden zich erover dat hun kinderen worden gekidnapt door terreurbendes en daarna als zelfmoordenaars op pad worden gestuurd. Een vader vond dat de Palestijnse veiligheidsdiensten tegen deze misdadigers moeten optreden maar zijn verzoek zal niet gehonoreerd worden want deze ‘veiligheidsdiensten’ doen zelf volop mee aan de terreur tegen de eigen bevolking. Saeb Erekat, één van Arafat’s bekende marionetten, zei dat het absoluut onacceptabel is dat kinderen hun hoop op de toekomst wordt ontnomen door zelfmoordenaar te worden. ‘Wij willen dat zij dokters en ingenieurs worden’ sprak hij terwijl zijn baas een paar maanden geleden nog verkondigde 5000 zelfmoordenaars klaar te hebben staan voor een nieuwe golf van aanslagen op Israëlische doelen. De Al Aksa Martelaren Brigade, verantwoordelijk voor honderden aanslagen op Israëli’s, inclusief de laatste twee zelfmoordaanslagen in Jeruzalem, staat onder directe controle van Arafat zelf. Dit feit laat nog eens zien hoe diep de terreurbaas bij de aanslagen betrokken is en dat zijn herhaalde veroordeling van aanslagen niets anders is dan een schertsvertoning. De Palestijnse Autoriteit heeft een lange cultuur van moord en doodslag achter de rug en de best betaalde baan is die van terrorist. Een complete generatie jongeren is gehersenspoeld om als zelfmoordenaars op te treden. Voetbalteams zijn genoemd naar zelfmoordenaars en betaalpasjes tonen de portretten van hun favoriete massamoordenaars.

Inmiddels krijgt Arafat wel steeds meer oppositie te verduren en begint zijn dodelijke greep op de Palestijnse massa enigszins te wankelen. De Revolutionaire raad kwam voor het eerst sinds 3 jaar bijeen met de bedoeling de corrupte elite rond hem te vervangen. Nasser Yousef verzocht hem dringend veranderingen in het beleid aan te brengen. De terreurbaas werd daarop zo boos dat hij Youssef uitschold voor verrader en spion en of dat nog niet erg genoeg was smeet hij hem ook nog een microfoon naar zijn hoofd waarop hij woedend de zaal verliet. Arafat’s bewind lijkt te worden aangetast door het monster dat hijzelf heeft gecreëerd. Zeker nu er geruchten zijn dat Sharon Gaza wil ontruimen, zien zijn tegenstanders de kans schoon om de macht over te nemen. De kans is echter klein dat een machtswisseling een positief effect zal hebben op de relatie met Israël. 

Bronnen: www.europeaninstitute.info/Publications.htm Israel Today, 29-2-2004 en 2-3-2004. Jeruzalem Newswire, 29-2-2004.NAI Newsletter Jeruzalem 29-2-2004. Arutz-7 Editor, 26-2-2004.Israelinsider, 24-2-2004.Zions Cry News, 2-3-2004.


Toegevoegd: 6 maart 2004
Uit de nieuwsbrief van: Franklin Ter Horst Studies


Print deze pagina
Terug