Palestijnen begroeten Ďvredesprocesí met golf van terreur

De conferenties van George Bush in het Egyptische Sharm el Sheik en Akaba in JordaniŽ zijn op een grote rampzalige mislukking uitgelopen. Hij heeft helemaal niets gekregen van de Arabieren. Zij hebben geweigerd IsraŽls recht op bestaan als Joodse staat te erkennen. De grote financier van het wereldwijde terrorisme Saoedi-ArabiŽ dreigde zelfs met een boycot als IsraŽl op de conferentie in Egypte zou worden uitgenodigd. Het enige wat Bush los kreeg waren concessies van IsraŽl waaronder IsraŽlís bereidheid om delen van het Bijbelse land op te geven. De Palestijnse premier Abbas beloofde plechtig de terreur tegen IsraŽl onmiddellijk een halt toe te roepen. Hij zei een poging te zullen doen een staakt-het-vuren met Hamas overeen te komen maar daar kwam zoals verwacht helemaal niets van terecht. Zijn bezoek aan Hamas is niets anders geweest dan een schertsvertoning om de wereld te misleiden.

Dezelfde tactiek waar ook zijn terreurvriendje Arafat jarenlang succesvol mee is geweest. Iedereen wiens geest niet is versluierd voor de waarheid weet dat Abbas voor alles eerst moet overleggen met Arafat. Abbas zei onlangs zelf dat Arafat onveranderd de leider van de Palestijnse Autoriteit is. "Hij is de man die ons van raad kan zijn vanwege zijn enorme ervaring in de omgang met Amerikanen en IsraŽliís. Wij doen niets zonder zijn Ďwijze raadí en goedkeuring" aldus Abbas. Zij die geloven dat er met het aantreden van Abbas een vorm van democratie is ontstaan, verkeert in een zeer diepe slaap. Arafat maakt zoals verwacht onveranderd de dienst uit. Abbas moet de ophitsing tegen IsraŽl beŽindigen, het geweld stoppen en de terroristen ontwapenen. Maar Abbas doet helemaal niets zonder de goedkeuring van zijn baas.

Sinds meneer Bush bezig is IsraŽl de "Road-map" door de strot te duwen zijn er al tientallen doden en honderden gewonden gevallen. Desondanks roept Bush dat het Ďvredesprocesí door moet gaan. Welk vredesproces? Er is nooit sprake geweest van een vredesproces om de doodeenvoudige reden dat de Palestijnen helemaal geen vrede willen. Hamasleider Rantizi verwoordde deze week nog eens wat Arafat en zijn trawanten al jaren roepen: "We gaan door met de strijd totdat heel "Palestina" is bevrijd en alle joden uit onze regio zijn verdwenen." Hamas woordvoerder Mahmoud A-Zahar zei twee weken geleden dat er geen buitenlandse staat ( IsraŽl) geaccepteerd zal worden in het Midden Oosten. De onder controle van de Palestijnse Autoriteit staande Palestijnse radio zond een paar dagen na Akaba de volgende boodschap uit: "We moeten de strijd om de bevrijding van ons Palestijnse land continueren en bevrijden van de IsraŽlische veroveraars." Dit bericht wordt continu herhaald. In een toespraak voor de Palestijnse televisie haalde terreurbaas Arafat nog eens uit naar wat hij noemde Ďde zionistische koloniale samenzwering tegen de Palestijnení, die Ďop die vervloekte dagí( 14 mei 1948) resulteerde in de stichting van de staat IsraŽl.

Veel is al gezegd en geschreven over de Road-map. Sinds de bijeenkomst in Akaba zijn er tientallen aanslagen op IsraŽlische doelen geweest. IsraŽl is door de jaren geconfronteerd met een groot aantal van dit soort plannen w.o. het Rogers Plan, het Vance Plan, het Reagen Plan, het Clinton Plan, het Mitchell Plan, het Tenet Plan, het Saoedi Plan en vandaag het Bush Plan. Allemaal plannen waarin van IsraŽl wordt geŽist dat het delen van haar thuisland opgeeft ten gunste van een Palestijnse boevenstaat. Allemaal plannen die alleen maar hebben geleidt tot meer geweld van Palestijnse kant omdat ze de wereld aan hun zijde weten. Deze gewelddadige moordenaarscultuur zijn bittere vijanden van het joodse volk en zullen nooit instemmen met een vredesregeling. Als antwoord op de Amerikaanse eisen heeft IsraŽl vertrouwenwekkende maatregelen genomen. Het heeft vele tientallen Palestijnse gevangenen vrijgelaten w.o. de terrorist Ahmed Jbarra, die in 1975, 14 IsraŽliís vermoorde. Zowel de Palestijnse premier Abbas als terreurbaas Arafat ontvingen Jbarra direct na zijn vrijlating zoals ook in het verleden massamoordenaars door de Palestijnse Autoriteit werden ontvangen en dikwijls onderscheiden voor hun Ďheldendaadí.

Ook heeft IsraŽl onder druk van buitenaf, deels de afsluiting van de Palestijnse gebieden ongedaan gemaakt. Een dodelijke vergissing zoals bleek. Onder de duizenden Palestijnse arbeiders die op zondagochtend 8 juni weer in IsraŽl aan het werk konden en de grenspost Eretz tussen Gaza en IsraŽl passeerden, bevonden zich ook drie als IsraŽlische militairen verklede Palestijnse terroristen. Bij de grensovergang openden zij het vuur op de IsraŽlische controlepost waarbij 4 IsraŽlische militairen werden vermoord. Drie Palestijnse terreurgroepen eisten gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor deze aanslag op. Volgens Hamas was dit een boodschap dat alle Palestijnse groeperingen het erover eens zijn dat de heilige oorlog net zolang zal doorgaan totdat de Ďbezettingí van hun land en hun heilige plaatsen tot het verleden behoren. In de buurt van Hadassah Ein Karem ziekenhuis in Jeruzalem werden de lichamen gevonden van David Shambik ( 26) en Moran Menachem ( 17) beide waren door messteken om het leven gebracht. Bij het graf van de aartsvaders in Hebron werd een IDF soldaat gedood toen twee Palestijnse terroristen het vuur op hem openden. Hij was de zevende IsraŽlische dode sinds de bijeenkomst in Akaba. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell reageerde dat de Ďvredesbesprekingení zullen doorgaan.

IsraŽlís antwoord was een aanslag op Hamas leider Abdel Aziz Rantisi, het nummer twee van de organisatie, na de geestelijk leider sjeik Ahmed Jassin. Hamas wil een islamitische Palestijnse staat in IsraŽlís thuisland. Rantisi raakte bij de aanslag slechts licht gewond. Hij is al jaren een dodelijke vijand van IsraŽl. Hij is de drijvende kracht achter de aanslagen van zelfmoordenaars en zei in 2000 dat hij er Ďduizendení klaar had staan. Net als Arafat roept hij regelmatig kinderen op om zelfmoordenaar te worden. Niet zijn eigen 6 kinderen en 10 kleinkinderen natuurlijk. Volgens de internationale media heeft IsraŽl het Ďvredesprocesí met deze aanslag om zeep geholpen. George Bush reageerde verbolgen op de IsraŽlische poging Rantisi te liquideren. Hij zei dat de actie de pogingen van Mahmoed Abbas ondermijnt om het terrorisme aan te pakken. Onzin, meneer Bush, grote onzin! Rantisi noemde vanuit zijn ziekenhuisbed George Bush trouwens de grootste terrorist van allen. Veel Amerikaanse christenen zeggen diep geschokt te zijn over wat hun president het volk van IsraŽl aandoet. In het zuidoosten en het midden van de Verenigde Staten staan inmiddels 25 grote Billboards langs de snelwegen met het opschrift dat God het Heilige land voor eeuwig aan Jakobís nakomelingen gegeven heeft. Vier Amerikaanse organisaties zijn hier verantwoordelijk voor. Zij proberen hiermee de Ďchristení Bush tot inkeer te brengen en zijn onbesuisde plannen om Gods land te verdelen een halt toe te roepen.

Volgens premier Sharon heeft IsraŽl het volste recht om op te treden tegen de Palestijnse terreurbendes die op de meest weerzinwekkende wijze IsraŽlische burgers vermoorden. Sinds 1993 heeft Hamas 114 zelfmoordenaars naar IsraŽl getuurd, 72 van hen in de laatste 33 maanden. Daarbij werden 243 IsraŽliís vermoord en raakten er meer dan 1500 gewond. Deze getallen zijn inclusief de aanslag van afgelopen woensdag waarbij de als orthodoxe jood verklede 18 jarige Abdul Muti Shabane uit Hebron zich opblies in een bus in Jeruzalem. Arafat veroordeelde- zoals hij dat al jaren doet- deze aanslag. Maar nog vorige week riep hij voor de zoveelste keer Palestijnse kinderen op om zelfmoordenaar te worden.

Is het niet uiterst merkwaardig dat praktisch de hele wereld IsraŽl dwingt om toe te geven aan een Palestijnse staat in haar eigen thuisland? Heeft ooit in de geschiedenis een staat delen van hun rechtmatig bezit weggeven aan schaamteloze terroristen die nog steeds weigeren IsraŽlís recht op bestaan te erkennen? Hoe kan Amerika voorstander zijn van een staat wiens mensen hun leven hebben gewijd aan het vermoorden van onschuldige IsraŽlische burgers? Al 55 jaar voeren de Arabieren een meedogenloze, brute en genadeloze terreur en haat tegen het joodse volk. Opeens lijkt Bush plotseling weer veel op zijn voorganger Clinton die ook voorgaf een vriend van IsraŽl te zijn maar ondertussen Arafat ruimschoots de gelegenheid bood om zijn terreurdaden voort te zetten. Dit handelen zou Bush wel eens heel erg kunnen gaan opbreken.

Alleen God weet hoe de dingen zich de komende tijd zullen ontwikkelen. Het joodse volk heeft een eeuwig verbonden relatie met haar God en daar kan de wereld niets aan veranderen. Ieder plan van de Wereldleiders dat indruist tegen Gods bedoelingen zal onder een oordeel opleveren. Terwijl de Amerikanen de wereld verlosten van het monster Saddam Hoessein, die o.m. levende mensen voedde aan wilde honden, eist datzelfde Amerika van IsraŽl dat het land afstaat aan hetzelfde soort barbaren. Volgens de Wereldleiders zijn het de joden die een obstakel naar vrede vormen. De Bijbel zegt nadrukkelijk dat de Schepper van hemel en aarde het Heilige Land heeft uitgekozen als de plaats die Hij Zijn thuis noemt, waar Hij voor altijd wil wonen met Zijn volk. Wee diegenen, die daar verandering in aan willen brengen. Over het bijbelse land valt niet te onderhandelen.

Het Heilige land behoort aan de kinderen van IsraŽl . Niemand heeft het recht om daar anders over te beslissen. Zelfs IsraŽlische leiders hebben dit recht niet. IsraŽlís grenzen zijn in Gods Woord vastgelegd. Premier Sjaron heeft de Palestijnse terreurbewegingen inmiddels de oorlog verklaard. Hamas op haar beurt dreigt met mega-aanslagen en adviseert buitenlanders IsraŽl onmiddellijk te verlaten.

Jesaja 56:9-10-11 Alle gedierte des velds, komt om te eten, alle gedierte in het woud! De wachters zijn blind, zij allen hebben geen kennis, zij zijn allen stomme honden, die niet kunnen blaffen; dromend liggen zij neer, zij hebben de sluimering lief. En deze honden zijn vraatzuchtig, zij kennen geen verzadiging; zij zijn herders die niet weten acht te geven, zij wenden zich allen naar hun eigen weg, ieder naar zijn gewin, niemand uitgezonderd.

Bronnen: Honest Reporting, 1-6-2003 11-6-2003. Arutz-7 Editor, 8-6-2003- 10-6-2003- 11-6-2003. CBN News: Robertson: Road Map ĎBeginning of End for IsraŽl', 29-5-2003. Nai Newsletter Jeruzalem, 9-6-2003.

Toegevoegd: 13 juni 2003
Uit de nieuwsbrief van: Franklin Ter Horst Studies


Print deze pagina
Terug