Jehova's Getuigen verwachten wereldeinde in 2034

De Jehova's Getuigen voorspellen een nieuwe datum voor de "ondergang van de wereld": 2034. Uit het tijdschrift De Wachttoren valt op te maken dat de religieuze sekte in dat jaar het begin van de apocalyptische "Slag van Armageddon" verwacht, zo schrijft de theoloog Klaus-Dieter Pape in de nieuwsbrief van de Evangelischen Zentralstelle fr Weltanschauungsfragen te Berlijn.

Volgens de Jehova's Getuigen is Jezus Christus in 1914 op een hemelse troon gezet om over Zijn vijanden te heersen. Daarmee begon, geloven ze, de eindtijd. De Wachttoren legt de vinger bij het bijbelboek Genesis, waar God de mensheid een periode van 120 jaar geeft voordat de zondvloed over de wereld komt. Sinds 1914 zijn negentig jaar voorbijgegaan. Pape concludeert daaruit dat volgens het genootschap de wereld binnen dertig jaar vergaat.

Tot voor kort leerden de Jehovah's Getuigen dat sommige mensen die in 1914 geboren zijn de ondergang van de wereld nog zouden meemaken. "Die stelling is steeds moeilijker vol te houden, omdat de generatie van 1914 langzaam maar zeker uitsterft", aldus Pape. Voordeel van de nieuwe constructie is volgens hem dat de Getuigen kunnen vasthouden aan het jaar 1914. Was dat jaar uit de leer geschrapt, dan had dit tot een grote crisis in de organisatie geleid, vermoedt hij.

Nieuwsblad van het Noorden, 1975 De Jehova's Getuigen voorspelden eerder voor 1914, 1925 en 1975 het wereldeinde. De organisatie telt zo'n 6 miljoen leden.

Lucas 17: 21 Het koninkrijk Gods komt niet z, dat het te berekenen is.
I Thessalonicenzen 5: 1-2 Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: Immers, gij weet zelf heel goed, dat de dag des Heren z komt, als een dief in de nacht.


RPM
Toegevoegd: 27 februari 2004
Bron: Reformatorsch Dagblad


Print deze pagina
Terug