Volgens Joodse profetie kan de Messias spoedig komen

Een middeleeuwse Joodse profetie over de komst van IsraŽls Messias lijkt overeen te komen met de huidige situatie in het Midden-Oosten, meldde Israel National News dit weekeinde.

Een stuk rabbijnse literatuur, bekend als de Yalkut Shimoni, heeft betrekking op veel toekomstscenario's, zowel voor het land IsraŽl als voor de wereld. In de paragraaf over het bijbelboek Jesaja en de profetieŽn die het bevat, citeert de Yalkut Shimonide woorden van een rabbi: "In het jaar waarin de Messias-Koning verschijnt, provoceren alle naties van de wereld elkaar. De koning van PerziŽ provoceert een Arabische koning en de Arabische koning wendt zich tot Aram voor advies."

Deze beschrijving afspiegeling het uitdagende nucleaire programma van Iran en de spanning die dit veroorzaakt in de Arabische staten, met name Saoedi-ArabiŽ. Maar wat gebeurt er nu? In de Yalkut Shimoni staat: "De koning van PerziŽ gaat terug en vernietigt de gehele wereld. En alle naties van de wereld zijn in paniek en nood en ze vallen op hun gezichten en zijn bevangen door pijnen als die van een barende vrouw ..."

Een recent rapport van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) heeft bevestigd dat Iran werkt aan kernwapens en dat het zulke wapens binnen een jaar operationeel kan hebben. Dat betekent dat diplomatieke inspanningen hebben gefaald, en tenzij er een gevaarlijke preventieve aanval door IsraŽl en/of Amerika komt, verkrijgt Iran nucleaire wapens.

Velen in het Westen doen nu hun best om de gevaren van een nucleair Iran te bagatelliseren. Zij stellen, dat net zoals de Sovjet-Unie zijn nucleaire wapens niet heeft gebruikt tegen het Westen, zo ook Iran terughoudendheid zal betrachten. Maar zulke commentaren houden geen rekening met de diepgewortelde religieuze ideologie van degenen die Iran besturen, die zichzelf zien als de instrumenten van Allah om een nieuwe gouden eeuw voor de Islam in te luiden.

Wat betekent dit alles voor IsraŽl, ervan uitgaande dat de Yalkut Shimoni is accuraat? De tekst luidt: '... En IsraŽl is in paniek en nood en vraagt 'waar zullen we heengaan? Waar gaan we heen?' En Hij zeide tot hen 'mijn zonen, vrees niet, alles wat ik heb gedaan, ik heb alleen maar voor jullie gedaan. Waarom ben je bang? Wees niet bang, uw tijd van verlossing is gekomen, en de uiteindelijke verlossing is niet zoals de eerste verlossing, omdat de eerste verlossing werd gevolgd door verdriet en dienstbaarheid onder andere koninkrijken, maar de uiteindelijke verlossing wordt niet gevolgd door verdriet en dienstbaarheid onder andere koninkrijken.'

IsraŽl toont inderdaad al tekenen van die paniek en nood. In de afgelopen maanden zijn er in IsraŽl felle publieke debatten geweest over het al dan niet aanvallen van de nucleaire faciliteiten van Iran, en krantenpagina's hebben gedetailleerd laten zien wat er met de Joodse staat kan gebeuren indien deze aanvalt en indien deze niet aanvalt. Intussen heeft het IsraŽlische Thuisfront Commando geoefend voor een massaal spervuur van niet-conventionele raketten op Tel Aviv.

Het is niet bekend wie precies de Yalkut Shimoni heeft samengesteld, maar het oudste bewaarde exemplaar dateert van rond 1310 AD. Veel rabbijnen die in de Yalkut Shimoni worden geciteerd leefden veel eerder, in de periode van de Talmoed, in de eerste en tweede eeuw na Christus.


Bron: israeltoday.nl.
Toegevoegd: 22 oktober 2014blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug