Kantelende wereldvrede

De verschrikkingen van twee wereldoorlogen in de twintigste eeuw hebben niet bijgedragen aan een verbetering van ons zelfbeeld of ons wereldbeeld. De moord op zes miljoen Joden in Europa, het openen van fronten in de oorlog ten koste van honderdduizenden doden, het mocht allemaal niet baten. We staan opnieuw aan de grenzen van onze vrede. Kantelende wereldvrede maakt nauwelijks indruk op de massa. Ieder leeft... nog... voor zichzelf! Een reis langs oorlogen en geruchten van oorlogen.

Na de val van het communisme ging het verrassend goed tussen Oost en West. Er werden militaire activiteiten over en weer gedeeld. Er werden afspraken gemaakt over het wederzijds verminderen van nucleaire wapens en de Russen werden betrokken bij het economische overleg van de grote Westerse landen. Maar onder president Obama en zijn zwakke buitenlandse beleid vervreemdde Rusland onder Vladimir Poetin steeds verder van het Westen. Het Amerikaans/Europese buitenlandse beleid was er niet op gericht om dat tij te keren, integendeel!

Europa
De afspraak dat het Westen de westelijke grenzen van Rusland zou respecteren werd al snel ongedaan gemaakt door het vlotte toetreden van de Baltische Staten en Polen tot de NAVO. Verdere bewapening van RoemeniŽ en Bulgarije aan de zuidgrens van Rusland zette nog eens een streep onder de boodschap dat Rusland en president Poetin zich koest moeten houden op het internationale toneel. Op tal van fronten werden er speldenprikken uitgedeeld en wederzijdse provocaties op touw gezet. Het Westen claimde OekraÔne, terwijl het oostelijke deel van de bevolking de banden met Rusland juist wil onderhouden en versterken. De spanning steeg: Rusland annexeerde de Krim, om een militaire haven te hebben richting de Middellandse Zee en het Midden-Oosten. Inmiddels werden de afgelopen weken uitgebreide militairen oefeningen gehouden aan de westgrens van Rusland en werd afgesproken duizenden NAVO-militairen te stationeren in de Baltische Staten en Polen.

Om de spanning verder op te voeren had een Russische generaal al eerder verklaard dat Rusland in een dag de Baltische Staten van de wereldkaart kan wegvegen met een atoomaanval. Daar tegenover verklaarde een oud-NAVO-generaal uit Engeland, Alexander Richard Shirreff, dat de NAVO in 2017, dus volgend jaar al, met Rusland in oorlog zal geraken, omdat Rusland zal optrekken in de Baltische Staten en OekraÔne en daarmee een oorlog zal beginnen met de NAVO. Zo worden de geesten in Oost en West gereed gemaakt voor het gevaarlijkste avontuur ooit!

Grote oorlogen zijn vaak begonnen door irrationale beslissingen van grote politieke leiders. Maar de massa van het volk in Nederland en in Europa lijkt er koud noch warm van te worden. En dat is zorgelijk!

Verre Oosten
Naast de Koude Oorlogsretoriek in Europa en Amerika zijn er nog meer brandhaarden in de wereld die zorgen baren. Vooral de expansieve, zo niet agressieve, groei van China, compleet met directe bedreiging van andere landen in het Verre Oosten. Het 'gele gevaar' - maar dat is vandaag misschien wel een racistische typering - is niet meer weg te denken. De militaire opbouw van China in de Zuid-Chinese Zee is een schrikbeeld voor alle volken rondom, inclusief Japan. Zowel de zee zelf als de eilanden daarin worden stukje bij beetje door China bezet en geannexeerd. Er zijn tal van andere landen die op de Zuid-Chinese Zee aanspraak maken, namelijk MaleisiŽ, Taiwan, de Filippijnen, Vietnam, terwijl China de hele zee als eigendom beschouwt. Alleen al de visvangst is van groot belang voor al die landen. Zo'n tien procent van de wereldvisvangst komt uit deze zee. Daarnaast zijn er nog olie en gas te vinden onder de zeebodem. Er zijn al heel wat botsingen op zee geweest met boten van de zeer grote Chinese kustwacht.

Samengevat: de spanning stijgt, vooral nu ook Japan zich verder gaat bewapenen met het oog op de Chinese expansiedrift. Vietnam krijgt sinds kort wapens geleverd vanuit de Verenigde Staten.

Islamitische terreur
India en Pakistan hebben nu een wat rustige periode achter de rug, maar de spanningen over Kashmir zijn er nog volop. De grote islamitische bevolking van Kashmir wil aansluiting bij het islamitische Pakistan en niet bij het hindoeÔstische India. Er zijn al tal van islamitische cellen actief in Kashmir die zich bekwamen in de bekende islamitische terreur. India en Pakistan zijn beide landen met een atoombom. Een kernoorlog is daarom niet uit te sluiten.
Als het gaat om spanningen in de wereld en een directe bedreiging van de wereldvrede moeten we ook bij de islam zijn. Volgens de voormalige politica Ayaan Hirsi Ali, die door politieke intriges ons land moest uitvluchten naar de Verenigde Staten, is de politieke islam de grootste bedreiging voor de wereldvrede. De tactiek is de terreur, zoals die nu door moslims in Europa en de Verenigde Staten wordt bedreven. Officieel zijn ze niet aan te merken als georganiseerde misdadigers, behalve dan wanneer ze banden hebben met Islamitische Staat. Dat is een moordorganisatie bij uitstek. Tot in de Verenigde Staten hebben ze hun handlangers; maar ook overal in Europa!

Men kan aan de buitenkant niet zien of het om een extremistische moslim gaat. Wel horen we achteraf, na een grote moordpartij, dat de geheime diensten hem al langere tijd in het vizier hadden, dat hij al allerlei vergrijpen en gewelddaden op zijn naam had staan, maar nochtans kon hij een automatisch wapen kopen en zich voorbereiden op de meest verschrikkelijke slachtpartijen, zoals we die al verschillende malen hebben meegemaakt. Achteraf horen we dat hij niet opgepakt kon worden omdat hij nog niets strafbaars had gedaan. De conclusie van de meeste burgers is dan: moeten we ons eerst laten afslachten voor dat moslimterroristen kunnen worden aangepakt? Dat is toch een griezelige gedachte!

Met de groei van de islam in Europa en ook in Nederland vragen veel mensen zich af of die plotselinge radicalisering, zoals men dat dan noemt, ook in Nederland kan plaatsvinden. Stel: je hebt een aardige islamitische buurman of buurjongen en plotseling verandert hij in een brute moordenaar. Hoe kunnen we dat bespreekbaar maken in de moslimgemeenschap van Nederland. Dat zal dan niet moeten met mensen die ontkennen dat deze moordenaars, IS in Irak en SyriŽ voorop, echte moslims zijn. Dan komen we in het gesprek niet verder.

Profetische wereld
Bij de grote gevaren die ons wereldwijd bedreigen is het gesprek in kleine kring ook van belang. De wereldvrede wankelt en dreigt te kantelen. Leiderschap van formaat ontbreekt, zowel in Amerika als in Europa, maar iedere individuele christen en elke kerk of gemeente, kan veel doen in kleine kring. Ons zelfbeeld moet voluit op de Bijbel zijn toegesneden en ons wereldbeeld moet voluit profetisch zijn. Want Jezus komt spoedig!

Toegevoegd: 25 juli 2016
Bron: Het zoeklicht nr.14/15, 92e jaargang.
Voor een abonnement op Het Zoeklicht, klik hier.


blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug