Geen Gobal Warming maar Global Cooling

Het hele noordelijk halfrond beleeft tot dusver één van de koudste winters van de laatste tientallen jaren. Europa gaat al weken gebukt onder strenge kou en sneeuw. Volgens klimatologen beleeft Engeland nu al de koudste winter sinds 1962. Ook grote delen van het vaste land van Europa kampen met extreme kou en in Scandinavië zijn temperaturen gemeten van min 40 graden evenals in Moskou. De Oostzee en Botnische Golf zijn dichtgevroren.Ook de Verenigde Staten en China gaan gebukt onder hevige kou en sneeuw. Het hele Noordoosten van de VS was begin januari totaal ontregeld. Dat was al de tweede keer deze winter. Washington werd in december getrakteerd op sneeuwstormen, een record voor die maand en de hevigste in meer dan 70 jaar. Ook andere delen van de VS beleven extreem koude weersomstandigheden en een enorme sneeuwoverlast. Zelfs in de subtropische Amerikaanse staat Florida zijn temperaturen gemeten van rond het vriespunt. De beheerder van de site Sions Cry schreef: “kijk dat noemen wij nou Gods humor. God laat deze idiote wereld met hun “Global Warming” af en toe zien hoe dwaas ze zijn.

Met duizenden waren ze naar Kopenhagen gekomen: wereldleiders, genodigden, demonstranten en natuurlijk niet te vergeten Al Gore, de man die de wereld trakteerde met zijn onheilspellende video “An Inconvenient Truth” (Een Ongemakkelijke Waarheid) waarin hij de onzin verkondigt dat de wereld door het broeikaseffect regelrecht afstevent op een enorme catastrofe. De zeespiegel zou zelfs met 7 meter kunnen stijgen en zo miljoenen mensen op de vlucht jagen. Onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat Gore’s film maar liefst 35 fouten bevat. Gore’s argumenten stoelen niet op echte wetenschappelijke feiten, maar op de sentimenten van de massa. Er is volgens vele deskundigen sprake van een zeer verontrustende global warming gekte. Ze noemen Gore een “lompe onruststoker” die absoluut niet weet waar hij over praat.

De klimaatconferentie in Kopenhagen vond plaats onder auspiciën van het in Geneve zetelende Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties. Deze club is in 1988 opgericht en geeft regeringen ‘wetenschappelijk’ advies over de opwarming van de aarde. Zo’n 2500 wetenschappers uit meer dan 130 landen zijn eraan verbonden. Rapporten van dit panel worden al jaren door de hele wereld als leiddraad genomen bij het opstellen van nieuwe wetten en regels ten aanzien van het klimaatbeleid. In alle landen wordt nog steeds uitgegaan van het officiële VN-standpunt, namelijk dat de Aarde aan het opwarmen is, en de uitstoot van CO2 hier hoofdverantwoordelijk voor is. Het IPCC haalt de grootst mogelijke onzin uit de kast om de wereld er van te overtuigen dat er sprake is van Global Warming.

Volgens het IPCC zullen in het jaar 2035 alle gletsjers in de Himalaya verdwenen zijn. Wetenschappelijk onderzoek zou ondubbelzinnig aantonen dat de gletsjers van dit gebergte in een moordend tempo aan het smelten zijn. Maar ook hier zit het VN-Klimaatpanel volkomen naast de feitelijke situatie want in werkelijkheid krimpen deze ijsmassa’s namelijk helemaal niet meer. De klimaatwetenschappers van dit panel beroepen zich op een al even verkeerd persbericht van het Wereld natuur Fonds overgenomen van een Russische studie. Een glacioloog ontdekte dat de voorspelling het jaar 2350 betrof. Iemand verwisselde bij het typen de 0, de 3 en de 5. Op dit niveau werken sommige klimaatalarmisten. De ene na de andere mythe wordt ontmaskerd. De Indiase geoloog en glacioloog Kumar Raina stelde begin 2009 dat de informatie van het IPCC over het smelten van de gletsjers niet klopte, maar kreeg ogenblikkelijk een felle aanval van IPCC-topman Rajendra Pachauri te verduren. Raina deed een diepgaande studie naar de ontwikkeling van gletsjers in het Himalaya gebergte en ontdekte dat de afkalving reeds in 2007 tot stilstand is gekomen.

De leugen over het smelten van de gletsjers echode door de wandelgangen van de klimaattop in Kopenhagen. Allerlei belanghebbenden trokken de meest waanzinnige angstscenario's uit de kast die ze maar konden verzinnen. Andere gletsjers hebben zelfs nauwelijks enige afsmelting te zien gegeven en sommige groeiden zelfs flink. De laatste jaren neemt ook een aantal gletsjers in Alaska, Argentinië, Noorwegen en Nieuw Zeeland in omvang toe. Het is een fabel dat gletsjers overal ter wereld dramatisch aan het krimpen zijn. Keer op keer wordt het VN-Klimaatpanel ontmaskerd door het verstrekken van misleidende informatie. Merkwaardig toch dat een groot deel van de media de hypotheses van het IPCC die op misleidende beweringen gebaseerd zijn, als onbetwistbare feiten overnemen. Misleiding, leugen en bedrog zijn troef. Het IPCC en de wereldleiders willen maatregelen die jaarlijks tientallen miljarden gaan kosten en die niets opleveren, omdat het klimaatprobleem een verzonnen probleem is. Verzonnen om de burgers miljarden uit de zak te kloppen.

Er bestaan een groot aantal wetenschappelijke rapporten die de verhalen over de opwarming van de aarde gewoon zwendel noemen. Vrijwel de gehele onafhankelijke wetenschappelijke wereld probeert al jaren duidelijk te maken dat CO2 niets te maken heeft met Global Warming. De meet gegevens laten zien dat de temperatuurstijging tot stilstand is gekomen. Van een rol van de mens in dit geheel blijkt helemaal niets. De Amerikaanse meteoroloog prof. Richard Lindzen spreekt over ‘klimaathysterie’, waarvan politici handig gebruik maken, om allerlei nieuwe belastingen in te voeren. De Australische Dr David Evans zegt na uitvoerig onderzoek, niet meer in het sprookje te geloven dat CO2 verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Volgens hem tonen Weer –en klimaatsatellieten aan dat de gemiddelde temperatuur op aarde aan het dalen is en thans op het niveau zit van 1980. Uit commentaren van wetenschappers blijkt dat verdedigers van Global Warming dit volhouden omdat zij afhankelijk zijn geworden van overheidssubsidies en andere fondsen. Wetenschappers die niet langer verbonden zijn aan een organisatie en geen fondsen meer ontvangen, spreken zich nu vrij uit. Volgens de Indiase geoloog Dr. Arun Ahluwalia is het IPCC een gesloten club geworden waar niet naar anderen geluisterd wordt. Volgens atmosfeerwetenschapper James A.Peden is klimaatideologie die gebaseerd is op CO2 gevaarlijke onzin. Het huidige alarm rondom klimaatsverandering is een instrument van sociale controle, een voorwendsel voor nieuwe winstgevende handel en politieke strijd. Het is een ideologie geworden, en dat is zorgwekkend. Veel bedrijven weten inmiddels hoe geld te verdienen aan de klimaathype. Er gaan miljarden aan subsidie om in de windmolens en ethanolindustrie, terwijl het rendement in geen verhouding staat.

Feit is dat ruim 17.000 wetenschappers in Amerika en 4000 in Europa in verklaringen geprotesteerd hebben tegen de onjuiste voorstelling van zaken van het IPCC. Alleen al in de Verenigde Staten hebben 31.072 natuurkundigen en andere geleerden, inclusief 9000 klimatologen, een petitie ondertekend waarin zij de bewering afwijzen dat de mens verantwoordelijk zou zijn voor de opwarming van de aarde. Toch blijven de aanhangers van het IPCC beweren dat de opwarming van de aarde vast staat en dat de ‘meeste’ wetenschappers het daarover eens zijn. Een pertinente leugen! Ook de Nederlandse minister van milieu Jacqueline Cramer en de regering zingen mee in dit valse koor en geven er blijk van geen enkele notie te hebben van het altijd al fluctuerende klimaat in onze wereld. Cramer stelde zelfs 750.000 euro beschikbaar om een groep jongeren uit ontwikkelingslanden naar Kopenhagen te laten afreizen met het argument ze ‘een stem te geven in Kopenhagen, en zo hun vermogen te versterken om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling in hun landen.’ Cramer noemde de hackers die duizend e-mails van invloedrijke klimaathoaxers hebben bemachtigd, criminelen. De minister wenste niet verder in te gaan op de inhoud van de mails, waaruit blijkt dat er niet alleen van alles verzonnen maar ook is geknoeid met de cijfers. Daarnaast blijken de Global Warming ‘deskundigen’ ook wetenschappelijke bladen en redacteurs die het niet met hen eens waren, onder druk te hebben gezet en gechanteerd. In Engeland en de VS roepen serieuze politici inmiddels om diepgravende onderzoeken. Volgens de Nederlandse klimaatscepticus Hans Labohm zijn wij jaren voor de gek gehouden!

De Britse premier Gordon Brown noemde de top in Kopenhagen een regelrechte ‘chaos’. Onderhandelaars liepen versuft rond en anderen stonden tevergeefs uren in de sneeuw te wachten om een pasje te bemachtigen. Zelfs de Chinese minister van Milieuzaken werd vanwege de administratieve chaos aan de poort geweigerd. De landen lieten in het midden in hoeverre ze zich willen verplichten om hun CO2-uitstoot te verminderen. In het slotakkoord constateren de landen slechts dat de aarde volgens wetenschappers maximaal twee graden mag opwarmen. Daar hoeven ze helemaal niets voor te doen want een aanzienlijke groep wetenschappers stelt dat de gemiddelde temperatuur op aarde de komende 10 jaar met minstens 2.4 graden zal dalen. Men spreekt al van Global Cooling. Ook Barack Hoessein Obama was aanwezig. De grote ’verlosser’ liep zo maar onaangekondigd binnen bij een minioverleg van de Chinese leider Wen Jiabao, de Indiase premier Singh en president Lula da Silva van Brazilië en zei niet gediend te zijn van dit soort geheime besprekingen. Maar tijdens de speech van Wen Jiabao was hij zelf in een ‘achterkamertje’ met andere landen aan het overleggen.

Na afloop van de conferentie bleken de 193 aanwezige lidstaten het enkel eens geworden over een compromistekst zonder bindende afspraken. Volgens de Nederlandse premier Balkenende was er sprake van een ‘akkoord’ dat zelfs verder ging dan ooit tevoren. Maar het akkoord waar hij op doelde was niets anders dan een ‘illegaal achterkamertjesakkoord’. Europese ambtenaren spraken van knallende ruzies. Wat een circus, wat een chaos en wat een afgang voor al die figuren die hebben meegeholpen deze internationale klimaatzwendel op te zetten. Diverse landen waaronder Finland zijn inmiddels begonnen de klimaatgegevens van het IPCC kritisch onder de loep te nemen.

Wat ook opviel was dat er zoveel demonstranten op de conferentie in Kopenhagen waren afgekomen waarvan velen vonden dat er een resultaat bereikt moest worden om de vermeende temperatuursstijging tegen te gaan. De meeste demonstranten behoren tot groeperingen die voor hun demonstraties zwaar door de overheden gesubsidieerd worden en opkomen voor het milieu. Zij zijn geïndoctrineerd met de propaganda tegen de CO2 uitstoot en de vermeende opwarming van de aarde. Op zondag 13 december luidden honderden kerken hun klokken voor het milieu. Meer dan achthonderd Nederlandse kerken deden aan dit wereldwijde circus mee.

De volgende conferentie zal eind dit jaar plaatsvinden in Mexico-Stad. De zorg voor Moeder Aarde wordt een plicht waaraan alle andere “rechten” ondergeschikt gemaakt zullen worden en alle landen aan mee moeten doen. Alle menselijke belangen zullen ondergeschikt worden gemaakt aan het belang van de Aarde. De klimaat hysterie blijkt de landen van de wereld valselijk samen te binden in een gemeenschappelijke strijd. Dat deze honderden miljarden kostende strijd nergens toe leidt maakt daarbij niet uit; het doel is een algehele sociale en maatschappelijke wereldcontrole, en de angst voor de opwarming van de Aarde is daarbij uitgekozen als hét instrument. Maar Global Warming door toedoen van de mens bestaat niet, het is een hoax, een fabel.

Bronnen: news.yahoo.com, cbs2chicago.com, cabiblog.typepad.com, www.rightsidenews.com, www.washingtonexaminer.com en www.globalwarminghysteria.com.


Toegevoegd: 17 Januari 2009
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl


Print deze pagina
Terug