Libanon

In de zomer van 2006 kwam het tot een zeer gewelddadig treffen tussen IsraŽl en de door SyriŽ en Iran gesteunde Libanese terreurbeweging Hezbollah. De al jaren gespannen situatie aan IsraŽls noordgrens escaleerde toen de terreurbeweging op 12 juli 2006, acht IsraŽlische militairen vermoorde en twee anderen ontvoerde. De IsraŽlische regering besloot daarop hard te reageren met aanvallen op stellingen van Hezbollah in het zuiden van Libanon. De reactie van de terreurbeweging was een regen van raketten op het noorden van IsraŽl. Als antwoord bombardeerde IsraŽl posities van Hezbollah in onder meer Beiroet. In deze oorlog zijn 732 leden van Hezbollah bij gevechtshandelingen met het IsraŽlische leger gedood en 1500 gewond. Aan de kant van IsraŽl vielen 157 doden, 118 soldaten en 39 burgers. Een commandant van Hezbollah verklaarde op de IsraŽlische tv zender Channel 10 News, dat wanneer de oorlog nog tien dagen langer had geduurd, Hezbollah totaal verslagen zou zijn. Hij vertelde dat Hezbollah grote verliezen had geleden en dat praktisch de hele infrastructuur van de terreurgroep was vernietigd. Toen het er naar uitzag dat de Shiíitische terreurbeweging op een totale nederlaag zou worden getrakteerd, kwam de VN tussenbeide met resolutie 1701 waarin tot een onmiddellijk staakt-het-vuren werd opgeroepen.

Het staakt-het-vuren was een enorme frustratie voor de commandanten van het IsraŽlische leger, omdat het doel Ė de totale vernietiging van Hezbollah - binnen handbereik was. Zij stelden dat Hezbollah zich met hulp van SyriŽ en Iran binnen de kortste keren zou herbewapenen. En precies zo is het gegaan.

Terwijl Hezbollah zich met goedkeuring van de wereldgemeenschap herbewapende, werd IsraŽl door de wereldleiders, inclusief de toenmalige Bush-administratie, aan banden gelegd. Volgens IsraŽl heeft de terreurbeweging thans 20.000 manschappen ter beschikking waarvan 5000 gestationeerd in het zuiden van Libanon. Een derde hiervan heeft een gevechtstraining in Iran achter de rug. De opbouw van Hezbollah heeft ertoe geleid dat Libanon tot een vazalstaat van Iran en SyriŽ is omgevormd. Dit past in de Iraanse strategie om via marionettenregeringen en organisaties te proberen IsraŽl van de wereldkaart te verwijderen. Dat gebeurt allemaal onder de neus van de 12.000 Unifillers en niet te vergeten, de wereldleiders.

IsraŽl houdt de huidige ontwikkelingen bij haar noordelijke grens met Libanon nauwlettend in de gaten. In juli 2010 publiceerde het IDF tot dan toe geheim materiaal. Daaruit bleek dat overal in het zuiden van Libanon, in steden en dorpen, in valleien, bossen of in de nabijheid van rivieren, de terreurbeweging onder de ogen van Unifil, wapenopslagplaatsen, bunkers en commandoposten heeft gebouwd ter voorbereiding op een toekomstige oorlog. De IsraŽlische geheime diensten hebben een gedetailleerde kaart gepubliceerd met daarop meer dan 1000 markeringen van bunkers, waarnemingsposten en 300 illegale wapenarsenalen verdeelt over ca. 160 dorpen en stadjes. Bij de meeste markeringen (in totaal 550) gaat het om bunkers, die deels diep onder de grond zijn aangelegd. Sommige moeten niet alleen bescherming tegen eventuele luchtaanvallen bieden, maar dienen tegelijk ook als goed beschermde wapendepots. Verder staan er op de kaart ongeveer 300 zogenaamde waarnemingsposten. Vooral deze posten die vlakbij de grens met IsraŽl zijn aangelegd dienen ook als afluisterposten. Behalve deze kaart heeft het IsraŽlische leger ook een luchtopname vrijgegeven waarop het Libanese dorp Al Khayim te zien is met diverse wapenopslagplaatsen die vlakbij openbare instellingen zijn aangelegd, zoals scholen en medische hulpcentra. Maar ook andere wapenarsenalen bevinden zich vlak in de buurt van dorpen en dus van particuliere woonhuizen.

De bevolking van de door Hezbollah bezette dorpen zullen net als in de oorlog van 2006 door de terreurbeweging als menselijk schild worden gebruikt. Unifil komt uit veiligheidsoverwegingen niet in deze dorpen, en dus kan Hezbollah daar zonder probleem haar gang gaan.

Tijdens een lezing in Washington wees de IsraŽlische minister van Defensie, Ehud Barak op het feit dat Hezbollah thans 45.000 raketten bezit, waaronder sinds kort ook moderne raketten die iedere grote stad in IsraŽl kunnen raken. ďAls IsraŽl door Hezbollah aangevallen wordt, dan zijn wij genoodzaakt vernietigend toe te slaan en niet alleen jacht maken op terroristen, maar zal ook de Libanese regering en haar infrastructuur niet ontzien wordenĒ, aldus Barak. Vanuit Libanon zijn op 29 november 2011 drie raketten afgevuurd op het noorden van IsraŽl. Dat heeft het IsraŽlische leger bekendgemaakt. Niemand raakte gewond en er was sprake van lichte schade. Er komt een moment dat IsraŽl de wereld goed duidelijk zal maken dat ze bij een volgende confrontatie ongemeen hard zullen toeslaan. Ook heeft Hezbollah de beschikking over chemische wapens, waar de laatste jaren regelmatig ongelukken mee zijn gebeurd. Het is de laatste paar jaar herhaaldelijk voorgekomen dat wapenopslagplaatsen van de terreurbeweging op een mysterieuze wijze explodeerden.

Hassan Nasrallah Volgens de Koeweitse krant As-Seyassah heeft Hassan Nasrallah alle onderdelen van de terreurgroep in hoogste staat van paraatheid gebracht en alle verloven ingetrokken i.v.m. een op handen zijnde oorlog tegen IsraŽl. De krant meldt dat Nasrallah zou hebben gezegd dat een oorlog tegen SyriŽ of Iran, de hele regio in brand zal zetten. Hij waarschuwde IsraŽl rekening te houden met een regen van raketten, niet alleen op het noorden van IsraŽl, maar ook op Tel Aviv. Volgens Nasrallah zijn zijn troepen erop getraind duizenden raketten af te vuren op militaire doelen zoals vliegvelden, militaire kampen, en maritieme aangelegenheden, gevolgd door het afvuren van raketten vanuit locaties die voor IsraŽl als een verrassing zullen komen. Intussen heeft het IsraŽlische Thuisfront Commando geoefend voor een massaal spervuur van niet-conventionele raketten op Tel Aviv. Nasrallahís uitspraken over de raketaanvallen op Tel Aviv en een invasie in Galilea, hebben onder de burgerbevolking in Libanon tot grote zorg geleid omdat zij bij een volgende oorlog grote kans lopen slachtoffer te zullen worden. Zij verwachten harde reacties van het IsraŽlische leger.

De Libanese krant Al Joumhouria meldde op 27 oktober 2011 dat Nasrallah een serie besprekingen heeft gevoerd met de hoogste commandanten van de verschillende onderdelen van Hezbollah als voorbereiding voor een oorlog tegen IsraŽl. Ook maakte deze krant melding van een aanvalsplan waarbij grondtroepen Galilea zullen binnentrekken om dit gebied te bezetten. Het plan zou zijn ontwikkeld in samenwerking met strategische experts uit Iran en zal worden uitgevoerd door vijfduizend Ďstrijdersí die recentelijk in Iran zijn opgeleid om plaatsen als Nahariya, Shlomi en CarmiŽl te bestormen en te bezetten. Ook zouden er 150 terroristen klaarstaan die Nahariya met speedboten vanuit zee moeten aanvallen. Hun taak is zoveel mogelijk mensen in gijzeling te nemen om zodoende IsraŽl te beletten Hezbollahstellingen in Libanon te bombarderen. Het plan Galilea te veroveren is voor het eerst door Nasrallah aangehaald op 16 februari 2011, als onderdeel van de herdenking van de moord op Hezbollah commandant Imad Mughniyeh.

Iraanse troepen hebben in het oostelijk deel van de Bekaa Vallei in Libanon mijnenvelden aangelegd omdat men dit gebied ziet als mogelijke droppingplaats voor IsraŽlische troepen, waarbij tevens het gebied is beveiligd met ďslimmeĒ Iraanse antitank raketten die in staat zijn de IsraŽlische Merkava tanks uit te schakelen. Deze raketten hebben ook in de oorlog van 2006 veel schade aangericht.

Ook heeft Nasrallah zijn commandanten bijgepraat over Hezbollahís interne aangelegenheden, de huidige status van Libanon en allerlei regionale ontwikkelingen. Nasrallah benadrukte alles in het werk te stellen de veiligheid binnen de organisatie te waarborgen zodat zowel de Verenigde Staten als IsraŽl geen kans krijgen in Hezbollah te infiltreren. De mogelijkheid van infiltratie van buitenaf veroorzaakt diepe verontrusting bij Nasrallah en de andere leiders. Meer dan 100 mensen in Libanon zijn sinds april 2009 opgepakt op beschuldiging voor IsraŽl te spioneren.

Op 27 oktober 2011 meldde de krant Al Akhbar, nauw verbonden aan Hezbollah, dat Nasrallah in Damascus is geweest om met de Syrische dictator Bashar al Assad zijn aanvalsplan te bespreken en zijn ondersteuning te vragen. Volgens de krant zou de Syrische leider daar positief op gereageerd hebben, mede vanwege het feit dat hij hiermee de aandacht zou kunnen afleiden van de problemen in eigen land. Een dag na het artikel in Al Akhbar, kwam de krant met een correctie dat het gesprek tussen Nasrallah en Assad nooit heeft plaatsgevonden en bood excuses aan voor de foutieve informatie. Men vermoedt dat dit in opdracht van Hezbollah is gebeurd want de terreurbeweging krijgt namelijk veel kritiek te verduren vanwege haar support voor dictator Bashar al Assad. De terreurbeweging begint daardoor sympathie te verliezen in de straten van Libanon en andere de Arabische landen. Zo gingen op zondag 27 november 2011 tienduizenden Libanese burgers de straat op om te demonstreren tegen Hezbollah en de Syrische leider Bashar al Assad. De demonstratie was georganiseerd door de Future Movement, een oppositiepartij. Het huidige regering van Libanon wordt gedomineerd door Hezbollah en haar bondgenoten. De demonstranten droegen banieren met daarop teksten als: ďBashar al-Assad, Gadhaffi wacht op jouĒ en ďBashar al-Assad, Hassan Nasrallah, jullie spel is overĒ.

IsraŽl zal in een komende oorlog niet alleen met Hezbollah te maken krijgen, maar ook onder meer met SyriŽ, Iran, Hamas en de Islamitische Jihad in Gaza. Deze terreurbeweging heeft op 3 november 2011 te kennen gegeven 8000 Ďstrijdersí klaar te hebben in Gaza om Hezbollah bij te staan. Een van de grootste zorgen in militaire en veiligheidskringen in IsraŽl is, dat de terroristen de beschikking hebben gekregen over een ďvuile bomĒ die Gaza is binnengesmokkeld in een vrachtwagen of per schip. Zoín bom kan de levens van duizenden IsraŽlische burgers in gevaar brengen. Brigadier-generaal Ali Hajizadeh, commandant van de Iraanse Revolutionaire Garde zei dat wanneer IsraŽl mocht besluiten Iran aan te vallen, Teheran de ďvijand van de islam en moslims in de prullenbak van de geschiedenisĒ zal doen belanden. Hij zei zelfs te hopen dat IsraŽl deze stap zal ondernemen zodat Teheran IsraŽl de eindafrekening kan presenteren.

De profeet EzechiŽl omschrijft Tyrus en Sidon, het huidige Libanon als beeld van de duivel (EzechiŽl 28 en 29). Toepasselijker kan het land vandaag niet genoemd worden, nu de terreurbeweging Hezbollah daar in feite de lakens uitdeelt en met maar een bedoeling is opgericht, de staat IsraŽl te willen vernietigen. God Zelf zal ten strijde trekken tegen de vijandelijke volken en Hij zal hierbij gebruik maken van IsraŽl en IsraŽl zal alle landen verslaan die thans het grondgebied bezitten (bezet houden) dat onder ede door God voor eeuwig aan de IsraŽlieten is toegezegd. IsraŽl zal in de eindtijd een krijgshaftig volk zijn. Een volk als uit de tijd van de verovering van Kanašn, als uit de tijd van koning David. Een klein volk, dat machtige tegenstanders zal verslaan.


Toegevoegd: 11 december 2011
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl
blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug