De vier machten van de eindtijd volgens Hal Lindsey

Al ruim 40 jaar is Hal Lindsey bezig om de bijbelse profetieŽn over de toekomst van de wereld te bestuderen en onder de aandacht van het publiek te brengen. In zijn wereldberoemde boeken als "De Planeet Die Aarde Heette...(1970)" en "Planeet Aarde 2000 AD" gaat Hal diep in op de ontwikkelingen in het wereldgebeuren en koppelt ze terug naar de bijbelse profetieŽn. Wat heeft Hal Lindsey te zeggen over de recente gebeurtenissen na 11 september? Hier volgt een vertaling van Lindsey's commentaar afkomstig van zijn website:


"...De bijbelse profeten voorspelden de gehele politieke opstelling van de eindtijd. Ze voorspelden dat alle landen zouden passen binnen vier politieke machtsgebieden. In het midden van deze machtsopstelling ligt de op miraculeuze wijze herboren staat IsraŽl - hersteld op eigen oude thuisgebied - in bezit van de eigen oude hoofdstad Jeruzalem.

Alle bijbelse profetieŽn over deze vier machten worden geologisch beschreven vanuit het perspectief van IsraŽl.

De katalysator die het laatste wereldwijde conflict ontsteekt is de macht die op twee manieren beschreven word. Soms als "het overblijfsel der omwonende volken" om IsraŽl (EzechiŽl 36:4). Een andere keer wordt deze macht "de koning van het Zuiden" genoemd (DaniŽl 11:40-45). Deze verzen beschrijven de landen in het Midden-Oosten die de herboren staat IsraŽl omringen. Er staat meer: "en tot geheel Edom, die met hartgrondige vreugde en diepe minachting mijn land voor zichzelf ten erfdeel hadden bestemd om het volkomen uit te plunderen" (EzechiŽl 36:5). Dit vers verwijst ook naar de landen om IsraŽl heen.

De macht zal ook PersiŽ en de afstammelingen van Cush, Put, omvatten (EzechiŽl 38:5). PerziŽ is het moderne Iran. De wereld is betrokken geraakt in het aloude conflict tussen Isašk en IsmaŽl ondanks pogingen om zich er afzijdig van te houden. Het conflict dat al 4000 jaar woed tussen deze twee halfbroers is volgens de bijbelse profeten bestemd om de laatste oorlog van de wereld te ontsteken.

Mohammed, een afstammeling van IsmaŽl, heeft meer dan een miljard mensen aan zijn zijde van dit eeuwenoude conflict gewonnen door middel van de Islamitische godsdienst. Vanaf de tijd dat hij de Moslim religie startte begon de omvang van het conflict te groeien. Toen zijn volgelingen toen ook nog Jeruzalem claimden als hun derde heilige stad was Jeruzalem's lot bezegeld om de ontsteker te worden in de oorlog van Armageddon, zoals de profeet Zacharias 2500 jaar geleden al voorspelde. Zacharia profeteerde "Jeruzalem zal een lastige steen worden voor alle natiŽn" en dat "alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen" (Zacharia 12:3) om oorlog te voeren.

Wij zijn momenteel ooggetuigen van de voorbereidende gebeurtenissen.

De andere drie machten die ook in deze laatste oorlog betrokken raken zijn duidelijk beschreven:

EzechiŽl voorspelt dat een land, uiterst noordelijk van IsraŽl, de grootste aartsvijand van IsraŽl zal worden. Het is een land met een reusachtig wapenarsenaal waarmee alle Moslimlanden worden bewapend. Rusland is het enige land in het uiterste noorden van IsraŽl. En de Russen zijn afstammelingen van de Magog-stam, net zoals EzechiŽl voorspelde. God zelf beveelt deze noordelijke macht om de verbonden Moslimstrijdkrachten aan te voeren en ze te leiden in een massale aanval tegen IsraŽl. Deze aanval is de eerste veldslag in de oorlog van Armageddon.

Het boek Openbaring voorspelt nog een macht die met 200 miljoen soldaten zal meedoen in deze oorlog. Dit machtsblok wordt genoemd "de koningen van het Oosten". Ze zullen zich begeven in het Midden-Oosten en aanvallen zodra de oorlog is begonnen. De bijbel zegt dat ze een derde van de wereldbevolking zullen uitroeien.

Het vierde machtsblok zijn de westerse strijdkrachten geleid door een herboren vorm van de Romeinse Rijk. DaniŽl en de apostel Johannes voorspelden beiden deze macht in detail. Het begint met een grote leider die opkomt in Rome en de sterkste tien landen uit de Europese Unie gebruikt om zijn machtsbasis te vormen.

Zoals ik al meer dan 40 jaar zeg, is er geen aanwijzing dat de Verenigde Staten deelnemen aan deze macht. Zoals te zien is in mijn video, "Where Is America In Prophecy", zal spoedig ťťn of andere ramp gebeuren in de VS waardoor de macht verschuift naar Europa. Bijbelse profetie, die er nooit naast zat, voorspelt dit herleefde Romeinse Rijk vanuit Europa duidelijk als de grote macht van het westen en daarna van de wereld.

Wat we nu zien gebeuren kan het begin zijn van het verval van de VS. Van een miljard Moslims over de hele wereld, haten zo'n 500 miljoen de VS. Osama bin Laden is voor de meeste de nieuwe Saladin.

Ik realiseer me dat ik veel Amerikanen kwaad maak met wat ik hier zeg. Jeremia maakte velen in IsraŽl kwaad met de boodschap die God hem opdroeg bekend te maken. Het is geen prettige boodschap. Maar de last van de Here drukt op me, en ik kan niet anders dan vertellen wat ik denk dat Hij me laat zien.

Voor ons die Jezus Christus kennen is het niet een tijd om bang te zijn. Onze hoop is niet op deze wereld, maar in het verschijnen van onze heer en redder, Jezus de Messias. Zijn voetstappen kunnen al gehoord worden terwijl hij de hemelpoort nadert. Blijf opkijken, verlossing is dichtbij. De profetische signalen liggen duidelijk voor ons. Spoedig zullen we Zijn stem horen als Hij ons bij Hem roept..."

Hal Lindsey


(vertaling: RPM, 14 oktober 2001)

Terug
Print deze pagina