Spanningen en verwachting

Wie niet begrijpt wat de diepere achtergrond is van de huidige angstig spannende ontwikkelingen en rampen, heeft twee uitwegen. De eerste is de kop in het zand steken. Dat deden de mensen in de tijden van Noach en Lot. Zij sloten hun ogen en negeerden de waarschuwingen van God. Zij gingen Ďgewooní door met de zaken van elke dag (Lucas 17:26-37). Totdat plotseling het water van de zondvloed of het vuur uit de hemel (zoals over Sodom) over hen kwam. Ook in onze tijd, zal Ďdie dagí plotseling komen!

Een tweede uitweg is wegvluchten in allerlei psychische aandoeningen, zoals depressies, psychoses en drugs. Wij, die vanuit Gods Woord inzicht krijgen in onze tijd, ontkomen niet aan die enorme spanningen. Wij weten dat de God van IsraŽl, bezig is met het herstel van Zijn volk IsraŽl. Een herstel dat via het vreselijke eindtijdrijk van het Beest uitloopt op de komst van de Here Jezus en Zijn koninkrijk. We leven in een chaotische, gevaarlijke en snelle tijd die Jezus in Zijn rede over de Ďlaatste dingení noemt Ďhet begin van de weeŽní (MattheŁs 24:8). Die tijd is in een duizelingwekkende stroomversnelling gekomen. Door Gods profeten voorzegde gebeurtenissen staan op het punt uit te komen. Middenin al die spanningen verwachten wij Ďnieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woontí (2 Petrus 3:13).

Spanningen in het Midden-Oosten
De openlijke bedreiging van de president van Iran, Mahmoed Ahmadinejad tijdens een studentenconferentie onder het thema ĎWereld zonder Zionismeí, om IsraŽl van de kaart te vegen, is in feite een oorlogsverklaring aan IsraŽl. Vandaar dat verschillende westelijke landen, bang voor een militaire verdedigingsactie van IsraŽl, scherp hebben geprotesteerd. De atomaire oorlogsvoorbereidingen van Iran gaan gewoon door. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov, voerde in IsraŽl de spanning op door duidelijk te verklaren dat zijn land achter Iran staat.

Rusland staat ook achter SyriŽ. Dit land krijgt Russische wapens, die doorgestuurd worden naar de Hezbollah. President Assad staat onder zware internationale druk vanwege betrokkenheid bij de moord op de Libanese leider Hariri, vanwege het zich niet houden aan VN-resolutie 1559 over de terugtrekking uit Libanon en vanwege betrokkenheid bij het terrorisme in Irak. Die spanningen rond Iran en SyriŽ kunnen snel uitlopen op ťťn van de in de Bijbel voorzegde oorlogen. Gog-Rusland wordt met (in olie gedrenkte) haken naar het Midden Oosten getrokken (EzechiŽl 38:4). SyriŽ en Iran zullen de terroristen in Gaza steunen bij een volgende confrontatie met IsraŽl. Dan zal de oorlog die in Psalm 83 beschreven wordt helaas realiteit worden. De profeet voorzegt dat de HERE, de God van IsraŽl, zal ingrijpen. Wij zijn als Mozes, Ašron en Hur, die op een heuvel IsraŽl biddend hielpen in de strijd tegen en de overwinning op de Amalekieten (Exodus 17:8-16).

Spanningen in IsraŽl
Premier Sharon treft, in nauw overleg met de VS, voorbereidingen om na Gaza ook grote delen van de Westbank (Judea en Samaria) te ontruimen. De druk van seculiere leiders op orthodox gelovige Joden neemt toe. Die scheidsmuur wordt hoger en dieper. Ook het terrorisme gaat gewoon door. Eind oktober heeft Hassan Abu Zeit, een knul van 20 jaar, zichzelf en vijf anderen bij Hadera door een zelfmoordaanslag om het leven gebracht. Terroristen en wapens stromen via Egypte Gaza binnen. Gaza is ťťn chaos van ontvoeringen, schietpartijen, onderlinge afrekeningen en wetteloosheid. Niets is te erg voor die gewelddadige moslimterroristen. Zelfs babyís en verstandelijk gehandicapte jonglui worden aan hun moordlust en jodenhaat van Hamas en de Islamitische Jihad opgeofferd. De westelijke wereld kijkt toe. Doodsbang dat de terroristische moordmachine naar onze streken verlegd gaat worden. Het doel van Abbas, de andere Palestijnse terroristen en de omringende landen blijft duidelijk. ĎZij zeggen: komt, laten wij hen als volk verdelgení. En: ĎWij willen in bezit nemen de woonsteden van Godí (Psalm 83:5,13). Wij bidden met IsraŽl dat de HERE Ďhen verschrikt met Zijn wervelwind en hun aangezicht met schande overdektí. Waarom? ĎOpdat zij uw naam zoeken, o, HEREí. (Psalm 83:16,17).

Toegevoegd: 10 december 2005
Bron: Het zoeklicht nr.13, 81e jaargang.
Voor een abonnement op Het Zoeklicht, klik hier.Print deze pagina
Terug