Het vredesfeest van Genťve

Na 2.5 jaar onderhandelen werd in Zwitserland, in aanwezigheid van ruim 700 genodigden, waaronder een bont gezelschap van vredesactivisten, schrijvers, kunstenaars en politici, Jimmy Carter, NWO-apostel Gorbatsjov en tal van andere internationale hotemetoten, een alternatief vredesplan gepresenteerd voor het Midden-Oosten. Het resultaat van een geheim overleg. Het zogeheten Genťve-akkoord is opgesteld door de in IsraŽl weggestemde ex-minister Yossi Beilin en Yasser Abed Rabbo, voormalig minister van Cultuur en Informatie bij de PA.

Rabbo is al jaren een zetbaas van Arafat en liegt en bedriegt op diens bevel. Beilin, die zichzelf atheÔst noemt, heeft de gave om zich in de spotlight te plaatsen. Beilin, die een plaats op de lijst van de Arbeiderspartij geweigerd had en zich vervolgens kandidaat stelde voor de extreem linkse Meretz-partij, werd niet eens in de Knesset gekozen. Door mee te werken aan het Genťve-akkoord heeft hij niet alleen het oordeel van de kiezers genegeerd maar tevens daarmee blijk gegeven van geringschatting voor de IsraŽlische democratie. "Het IsraŽlisch-Palestijnse conflict heeft een veel te grote tol geŽist", stond in een verklaring die bij de presentatie van het akkoord werd afgeleverd en die is ondertekend door 58 voormalige wereldleiders, die als loopjongens zijn ingezet door de "Elite" de leiders achter de Nieuwe Wereld Orde. Zij zijn het die de opdracht hebben gegeven dit duivelse plan te ontwikkelen dat voorziet in verdere ondermijning van de joodse staat en uiteindelijk tot vernietiging. Verschillende sprekers prezen het Palestijnse geweld en de martelaren en schilderden Sharon af als een fascist.

Uit alles blijkt dat Beilin en Rabbo, slechts werktuigen zijn geweest in de handen van de Illuminatiecriminelen. Alle details, de lange voorbereidingstijd, de hele entourage in Genťve, de genodigde gasten, dat komt beslist niet uit de koker van alleen een paar individuen als Beilin en Rabbo. Het "Genťve-akkoord" zal alleen maar meer chaos veroorzaken en een toename van geweld door IsraŽlís vijanden. Het plan ademt een anti-IsraŽl sfeer uit. De voormalige pindaboer en USA-president Jimmy Carter, de zogenaamde Ďvredesapostelí van de Illuminatie, nam tijdens de ondertekeningsplechtigheid, stelling tegen IsraŽl zonder ook maar een woord te besteden aan de Palestijnse terroristen die vanaf september 2000 t/m 29-11-2003, 19636 aanslagen hebben gepleegd waarbij 898 IsraŽliís het leven hebben verloren en 6003 mensen min of meer ernstig gewond zijn geraakt. Carter was ook de man die in 1996 de Palestijnse schertsverkiezingen heeft begeleid. De hele voorbereiding en bijeenkomst in Genťve zijn door de Europese Unie en Zwitserland betaald. Zwitserland heeft zelfs alle 400 journalisten die de anti-IsraŽl vertoning in Genťve wilden bijwoonden, van gratis vliegtickets voorzien alsmede de verblijfkosten voor hun rekening genomen.

Het Genťve-akkoord omhelst de praktisch totale overdracht van de Bijbelse gebieden Samaria en Judea aan de Palestijnen en volledige terugtrekking uit Gaza. Alle joodse dorpen in deze gebieden dienen te worden ontmanteld, op enkele rondom Jeruzalem na. Jeruzalem wordt in het voorstel een gedeelde stad. De Palestijnen krijgen zeggenschap over het oostelijk deel van Jeruzalem, waarin zich alle belangrijke joodse en islamitische heiligdommen bevinden en de Tempelberg. Dat deel van de stad wordt de hoofdstad van de Palestijnse staat. IsraŽl houdt wel de zeggenschap over de Klaagmuur. De Palestijnen zeggen in ruil daarvoor af te zien van het recht op terugkeer van de vluchtelingen van diverse oorlogen uit het verleden.

Wel komen zij in aanmerking voor schadeloosstelling door IsraŽl. Dat maakt de kans groot dat armlastige Arabieren uit de omringende landen zich komen melden als Palestijns vluchteling net als na de oorlog van 1948. Toen de rampenhulporganisatie van de VN begon met het uitdelen van voedsel, onderdak, kleding en medische hulp aan de vluchtelingen, kwamen massaís behoeftige Arabieren uit de omringende Arabische landen naar de kampen. De organisatie had geen enkele mogelijkheid tot identificatie; de nieuwskomers tekenden eenvoudigweg het register als vluchteling en ontvingen gratis hulp. In het Genťve-akkoord krijgen de vluchtelingen het recht zich in de gebieden te vestigen die door IsraŽl moeten worden ontruimd. Als voorschot hierop zei Arafatís adviseur Hani al-Hassan tijdens een toespraak voor duizenden Palestijnse Ďvluchtelingení in Libanon, "In 2007 zullen jullie de heuvels van Palestina vullen". Hij verwees daarbij naar het Genťve-akkoord. Volgens de Palestijnse leiders in Libanon zullen miljoenen Palestijnse vluchtelingen ook IsraŽl mogen overspoelen. Inmiddels is bekend geworden dat de Arabische versie van het plan, anders is dan de Engelstalige. Een aantal paragraven blijkt duidelijk van inhoud te verschillen. De Arabische versie is verspreid met geld van de Europese Unie.

Het plan is ook op grote schaal verspreid in IsraŽl en de Palestijnse gebieden. De posterijen hebben het er druk mee gehad. Een behoorlijk gedeelte is echter teruggestuurd of verbrand. Het plan is slechts bedoeld om tweespalt te zaaien onder de bevolking van IsraŽl. Niet iedereen was even blij met het boekje. Eťn van de Palestijnse architecten van het Ďrebelseí plan Hatem Abdel Khader, verklaarde dat het plan verdeeldheid zal scheppen onder de IsraŽlische bevolking, de positie van Sharon aan het wankelen zal brengen, en dat het plan de zaak van de Palestijnen ten goede zal komen. Officieel heeft het Genťve-akkoord geen enkele diplomatieke status. Het is slechts een initiatief van twee individuen en zeker geen beleid van de IsraŽlische regering. Het volk van IsraŽl heeft de verantwoordelijkheid voor de onderhandelingen met de Palestijnen aan diegenen toevertrouwd, die zij gekozen hebben, niet aan figuren die het afgewezen heeft. IsraŽl heeft de hele gebeurtenis in felle bewoordingen afgekeurd en premier Sharon heeft het plan reeds begin oktober verworpen en lijkt zich niets aan van de internationale druk aan te trekken.

Vanzelfsprekend wordt het plan ook gesteund door Europa en de Verenigde Naties. Volgens Kofi Annan moet het plan "inspireren in de brandende vastberadenheid dat een oplossing bereikt kan worden." Hij negeert zonder blikken of blozen dat de opstellers van het akkoord het niet voor het zeggen hebben maar dat uitsluitend de democratisch gekozen IsraŽlische regering het recht heeft om te onderhandelen en een formule voor een vredesakkoord op te stellen. Annan vertolkt met zijn uitspraak het officiŽle beleid van de VN. Voor de VN is democratie niets anders dan een jargonwoord. Het houdt in VN-verband niet in de wettig gekozen vertegenwoordiging, maar representatieve vertegenwoordiging, nl. van belangengroepen. De VN hanteert hierbij de tactiek door honderden auteurs allemaal over hetzelfde onderwerp te laten publiceren, naar elkaar verwijzend. En VN-ambtenaren verwijzen daar weer naar, suggererend dat er mondiaal gelijk over iets gedacht wordt. Door deze tactiek suggereren ze bij het bredere publiek dat nu "iedereen er zo over denkt". Om het geheel extra gewicht mee te geven worden allerlei ex-wereldleiders verzocht om deze valse "consensus" te onderstrepen. Hierbij krijgen processen waarbij beslissingen genomen moeten worden de vertegenwoordigers van de zg. Grassroots organisaties, de "civil society" het bij voorkeur meer voor het zeggen dan officiŽle regeringsvertegenwoordigers. Een schoolvoorbeeld is het Genťve-akkoord en de kliek die het plan ondersteunen.

Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell draagt het Genťve-akkoord bij aan het vredesproces en heeft daarom beide hoofdrolspelers te woord gestaan, tot grote woede van velen in IsraŽl. Ook de Britse premier Tony Blair, Bill Clinton en Wim Kok steunen het Ďvredesplaní en behoorden tot de ondertekenaars van een in de internationale pers gepubliceerde steunbetuiging. Clinton zei de kans van slagen van het plan groot te achten en zei bereid te zijn zich hiervoor te willen inzetten. Natuurlijk: Clinton is immers net als Carter slaaf van de Illuminatie, de leiders achter de Nieuwe Wereld Orde! Hij was ťťn van de Ďarchitectení van de Oslo-akkoorden waarvoor de bevolking van IsraŽl een verschrikkelijke prijs heeft betaald. Dit akkoord heeft IsraŽl iedere veiligheid ontnomen. Juist onder Clintonís regeerperiode hebben Arafat en zijn trawanten alle vrijheid gekregen de Oslo-akkoorden met voeten te treden. Clinton was volledig op de hoogte van Arafatís betrokkenheid bij terroristische aanslagen. De Wereldleiders zijn vastbesloten een nieuw systeem voor zogenaamde vrede en veiligheid te bouwen. Zij zeggen de mondiale moraal te willen herstellen maar zeggen er niet bij dat om dit te bereiken een groot deel van de 6 miljard wereldburgers moeten verdwijnen. "Wij hebben de visie nodig dat we een mondiale buurtgemeenschap zijn... we hebben een nieuwe wereld orde nodig." Ze draaien er niet omheen dat Lucifer hun grote favoriet is en dat het geloof in de Bijbelse God dient te verdwijnen, desnoods met geweld.

Inmiddels gaat de VN het Internationale Gerechtshof vragen zich te buigen over de juridische consequenties van de veiligheidsmuur die IsraŽl moet beschermen tegen terroristen. De door de Palestijnse Arabieren ingediende resolutie is door de islamitische landen gegijzelde VN met 90 tegen 8 stemmen aangenomen. Een negatieve uitspraak van het in Den haag gevestigde Gerechtshof zet IsraŽl nog meer onder druk en dat is precies waar de VN-kliek op uit is. Ook wil de VN IsraŽl wegens religieuze intolerantie aanklagen. Daarmee ondersteund de VN op verdekte manier het steeds sterker wordende internationale antisemitisme.

Psalm 2:4-5 Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen. Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn en verschrikt hen in zijn gramschap.

Bronnen: Cidi Nieuws, 01-12-2003. NAI Newsletter Jeruzalem, 2-12-2003 en 10-12-2003. Jerusalem Newswire, 1-12-2003. Harryís Focus op IsraŽl, nr 45 en 46. ZionsCryNews, 2-12-2003.


Toegevoegd: 12 december 2003
Uit de nieuwsbrief van: Franklin Ter Horst Studies


Print deze pagina
Terug